Anda di halaman 1dari 9

ILMU HURUF DAN RAHASIANYA

Di nukhilkan di dari kitab Syumusul Anwar, syamsul maarif. kitab Syarah Doa Jawsyan Kabir Berikut terceritakan betapa sulitnya beliau mendapatkan doa ini. Ketahuilah wahai saudaraku yang membaca dan menghapalkan setiap malaikat asma, maka apabila mati tubuhnya akan terjaga dari kerusakanSesungguhnya ilmu ini penuh dengan keberkahan dan mustajab. Aku mencarinya doa, teknik dan ijazah ini selama 5 tahun yang akhirnya kudapatkan doa ini dari seorang Syeikh yang berasal dari Iraq tepatnya di kota Baghdad, kondisi rumah Syeikh ini secara fisik sangatlah dibawah minim namun keikhlasan dan ibadahnya kepaada ALLAH sangatlah luarbiasa, dan banyak sekali mengerjakan pekerjaan Khowariqul Adah (Adat diluar kebiasaan Manusia ) Aku bertemu dengan Syeikh ini setelah aku ber Riyadhoh yang sangat panjang dan membahas didalam masalah ilmu dan berbagai macam ke ajaiban-ajaiban dan ke anehan yang muskyil terjadi. HUDHURI WAL ISYRAQ (pengenalan tingkat rasa). Dari Ibrahim bin Khuttab, dari Ahmad bin Khalid, dari Salamah bin Al Fadl, dari Abdullah bin Najiyah, dari Ahmad bin Badil Al Ayyamy, dari Amr bin Hamid hakim kota ad Dainur, dari Farat bin as Saib dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas dan sanadnya Rosulullah SAW, ia berkata: Segala sesuatu ada penjelasan (tafsir)nya yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Pertama: Bertitik dan tidak bertitik, menggambarkan nathiq (bicara) dan shamit (diam). Kedua: Mengandung empat unsur, yaitu: Unsur api: alif, haa, tha, shad, mim, fa, syin. Unsur udara: ba, wawu, ya, nun, shat, ta, dha. Unsur air: jim, za, kaf, sin, qaf, tsa, zha. Unsur tanah: ha, lam, ain, ra, kha, ghain. Ketiga: Dari segi kesendirian dan tidaknya, terbagi menjadi: mufradah, matsani dan matsalis. Mufradah adalah huruf-huruf Muqaththaah (yang terdapat di awal surat Al-Quran) seperti huruf alif, kaf, dan lam. Matsani seperti dal, dzal, sampai fa dan qaf. Matsalis seperti ba sampai kha dalam susunan Abatatsa. Dari sisi nuqthah (titik): ada yang satu, dua, dan yang tiga. Keempat: Malfuzhi, masruri, dan malbubi. Malfuzhi adalah huruf yang dalam pelafazhan atau pengucapannya tidak sama antara huruf pertama dan huruf terakhir, misalnya alif dan jim.Masruri adalah huruf yang dalam pengucapannya sama antara huruf pertama dan huruf terakhir, misalnya mim, nun, dan wawu. Malbubi adalah huruf yang pengucapannya terdiri dari dua huruf, misalnya ba, ta; huruf ini juga disebut huruf illiyyah. Kelima: Mufashshalah dan Muwashshalah. Mufashshalah adalah huruf yang hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu alif, wawu, dzal, ra, za, dan dal. Muwashshalah adalah huruf yang bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Keenam: Huruf cahaya dan huruf kegelapan. Huruf cahaya adalah: shat, ra, alif, tha, ain, lam, ya, ha, qaf, nun, mim, sin, kaf, ha. Yang semuanya terhimpun dalam kalimat: Ketujuh: Huruf mudghamah (tersembunyi) dan muzhharah (nampak). Masing-masing berjumlah 14 sama dengan pembagian jumlah manzilah bulan. Yang nampak selalu berada di atas bumi, dan yang tersembunyi selalu berada di bawah bumi.

Huruf Mudghamah adalah huruf yang bila diawali (Al) bunyi Al-nya tidak nampak, misalnya Ra dan Dal. Huruf Muzhharah adalah huruf yang bila diawali (Al) bunyi Al-nya nampak, misalnya ba, jim. Resume: ABU JAD (aba adamu at taah / Adam enggan taat dan bersikukuh untuk memakan buah pohon larangan), HAWAZUN (zalla fa hua minas samai wal ardl/ tereliminasi dari langit dan bumi), HATHIYYUN (hutthath anhu khatayahu / Adam diampuni kesalahannya), KALAMUN (akalaminas syajarah wa munna `alaihi bit taubah/ memakan buah dari pohon larangan dan dianugerahi ampunan), SHAAFADHUN (asha fa akhraja minan naim ilan nakdy / ia berbuat maksiat sehingga Allah mengeluarkannya dari kenikmatan (surga) menuju kepayahan (dunia), QURAISIYAT (aqarra bidz dzanbi fa amanal uqubah/ ia mengakui kesalahan- nya dan akhirnya selamat dari siksa). Nilai hisab Huruf Arabic: ;09::800; :1; :2 ;:400 ; :500; :3; :8; :600; :4; :700; :200; :7 ;:60;:300; ;01::9; :900; :70; :1000; :80; :100; :20; :30; :40; :50; :5; :6; SANDI PEMBUKA HURUF KHODAM HURUF dan ASMA Berikut adalah khodam malaikat huruf dan awannya serta khasiat yang berbeda-beda SANDI PEMBUKA HURUF BISMILLAHIRROHMANIRROHIM AYYUHARRUHANI ALMUWAKKALI BIHARFIL ( Titik di isi Huruf Yg anda inginkan ) SAALTUKA BIL LADZI KHOLAQOKA FA SAWWAKA FA ADALAKA FI AYYI SUROTIN MA SYA A ROKABAKA AYYUHAS SAYYIDUL KAMILUL MUGTAROFU MIN BIHARI MAADINI JAWAHIRIL ASRORI WA YUNABIU MALAKUTU JABARUTIL ANWARI ILLA MA AJABTANI WA ROFATAL HIJABA BAYNI WA BAYNAKA HATTA ANDZUROKA BI BASHORI WA ANTA TUKHOTIBUNI WA SAKHHIR LI AWANAKA . ( Titik titik diisi nama MALAIKAT HURUF & Awan ( Khodam pembantu Malaikat huruf ) Qosam ini berlaku bagi semua Huruf Hijaiyah) ASMA MALAIKATUL HARFITS WA AWANUL HARFITS 1. HURUF ALIF, MALAIKAT HURUF: HATHMAHTHOLQIYAAIL AWANNYA: - HADHAYUNIN - SYALHAMIDIN - TOMKHOLASHIN - BUKHLAYLAKHIN 2. HURUF BA, MALAIKAT HURUF: JAROMHAYAIL AWANNYA: - KASYAMSYAKHIN - HAYLAKHIN - MAHALSYATHIN 3. HURUF JIM, MALAIKAT HURUF: TOLAQTOYAIL wa TOLQIYAIL AWANNYA: - HADMAKHHALASYLAKHOKHIN 4. HURUF DAL, MALAIKAT HURUF: SAKAMHAYAIL

AWANNYA: - HALTOFIN - MAHLALKHIN - MAHLALKHIN - SYAWIDIN - SYASYALTOTIN 5 HURUF HA, MALAIKAT HURUF: AFROYAIL AWANNYA: - DZABHATIN - HAMKIKIN - HASYTOYTOIN 6 HURUF WAWU, MALAIKAT HURUF: TUNAYAIL AWANNYA: - MAHDADUHIN - SYALTAMUKHIN - BAROKHIN 7. HURUF ZAY, MALAIKAT HURUF: ALMASYYAIL AWANNYA: - MAADROSYIN - HATOTIMIN - MAHATIN 8. HURUF HA, MALAIKAT HURUF: TOFYAIL AWANNYA: - DAHLIKH - KAMSYALAATOKHIN 9. HURUF THO, MALAIKAT HURUF: ASTOYAIL AWANNYA: - SYAMHATIN - MALSYAKHIN - MALKHOSYIN - TOMAHIN 10. HURUF YA, MALAIKAT HURUF: HARDAQIL AWANNYA: - DAMGIGIN - HALHAFIN - SYAWIYADKHIN Untuk mengamalkan satu huruf saja memerlukan proses, doa yang panjang dan berat. Khasiat Huruf: Alif: menghilangkan kebodohan, menguatkan daya tangkap pikiran, mendamaikan orang, mahabah, membuka peti, menjaga harta, halimunan,dll. Ba:Kemudahan rezeki, menyembuhkan penyakit, mahabbah,dll Taa:menghilangkan dan mendatangkan hayalan yang mengyengsarakan dan mimpiburuk,dll Tsaa: menghilangkan sakit panas, mahabbah, mempersatukan/memisahkan orang, dll Jim:Menaikan derajat dan kewibawaan, mengangkat berat, dll Ha:menekan musuh, agar kuat berjalan,dll Khoo:memisahkan orang yang bersatu dalam kejahatan, dll Dal :sakit panas, memudahkan orang melahirkan, membuka peti harta,dll Dzaal:mahabbah, meredakan kemarahan,dll Roo:mahabbah, memudahkan rejeki dan menolak kefakiran,dll

SANDI PENGUASAAN MALAIKAT HURUF (LANJUTAN) Contoh: Huruf ALIF Sandi Pemanggil : AJLIBU LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA WAR FA LI AL ASTARO ANIL MAKNUNI. Syarat: 1. Baca sandi pembuka huruf doa sebagai pembuka dan penutup 33x 2. Huruf Dibaca 1000x atau dan ditulis di telapak tangannya sebanyak 1000x, Posisi huruf Alif ada di saat Bulan turun ke Manazil Nuthu ( 10 April- 25 April ) setelah selesai menulis, tangannya di hadapkan pada langit sambil membaca Qosam yang menguasai pada hurufhuruf HizaiyahUntuk menggunakan Huruf Alif, setelah membaca Qosam di atas selanjutnya membaca : 3. Ryadoh puasa 21 hari HURUF BA Sandi Pemanggil : AJLIB LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA WAR FA LI AL ASTARO ANIL KUNUZI ALLIMNI AYYUHAR RUHANI SUNATAL HIKMATI. Syarat: 1. Dibaca dan ditulis pada kertas berwarna hijau dengan tinta merah 1000x., setiap 33x di hadapkan ke baca Kunci pemanggilnya, Posisi Khodam di Manazil BATIN (25 April- 13 Mei) 2. Ryadhoh puasa 9hari Fadhilah: para Khodam akan memberi tahu kepada anda tentang gudang harta qorun dan mengajarkan kepada anda Amaliyah Ilmu Hikmah. SANDI PEMBUKA HURUF KHODAM MALAIKAT ASMA Disarikan dari manuskript kitab Syumusul Anwar dan syamsul maarif serta pengalaman pribadi Contoh: SANDI ASMA AL-HAYYU Al-Hayyu merupakan salah satu Asmaul Adzom dari Asmaul Husna yang Alloh S.W.T mewakilkan pada Asma Al-Hayyu seorang Khodam yang bernama DARDAYAIL A.S DAN HAHTHOYAIL AS memimpin 4 pasukan malaikat dan setiap 1 malaikt memimpin 17500 pasukan dan keseluruhan terdiri 70.000 balatentara pasukan langit dari golongan Malaikat Ruhanny yang sangat di taati luar biasa oleh para Jin Ifrit yang kabur dari kekuasaan Nabi Sulaiman A.S. Adapun tata cara Dipercaya dan diberikan kelebihan dengan Asma tersebut oleh Khodam Malaikat Asma yang di beri kepercayaan pleh Allah ini sebagai berikut : 1. Berpuasa 48 hari dari makanan yg bernyawa 2. Memakai Wangi-Wangian Yg bagus (tidak di tentukan Jenisnya) 3. Senantiasa menjaga Wudhu

4. Membaca YA HAYYU tiap siang dan malam masing2 18000 x 5. Waktu kosongnya di isi dengan membaca Sholawat SANDI PEMBUKA ASMA: Yaa hayyu antaldzii bisathtalhayaata fiil afa qi wa akmalta asroo roanbiyaaika alaal ithlaqi wasamahaka ahlal mahabbati fii yaumit-talaqi wa ahyita hayaa, tath-thul-labi bihayaati marifatika wa amlik nufuusal ushooti bigholabati sulthooni sathwatika wa aj rojat nabiyyika wa alaitahu darojatailliyyina waqqou tahu biakh dzi nawa shilalamiina wakhoshoshtahu bismil hayyil fii amkanit-tamkiiin. Setelah sempurna 48 hari maka akan nampak dengan jelas dihadapan anda satu pasukan dari bala tentara Jin Mumin yang di pimpin oleh seorang Khodam Jin yang di kepalanya terlilit Ular yang sangat besar, kemudian Ular tersebut mengucapkan salam pada anda balaslah salamnya dan janganlah anda takut darinya karena dia hanyalah Jin, Setelah itu Bala tentara jin tersebut hilang lalu nampaklah dengan jelas di hadapan anda bala tentara dari golongan Ruhanny telah memenuhi Ufuq dan tempat anda berkholewat, bala tentara tersebut disertai rajanya yaitu Sayyid Dardayail A.S yang menunggangi se ekor Unta berwarna merah dengan berpakaian serba Hijau , Maka di tancapkanlah Kursi untuknya yang terbuat dari Emas kemudian duduk lalu mengucapkan salam kepada anda, maka balaslah salamnya, kemudian Dia bertanya pada anda Apa yang menjadi hajatmu , Katakanlah padanya Aku menginginkan engkau membantuku di dalam hal Melipat Bumi ( Saefi Angin ), Terbang di udara, Berjalan di Atas Air, Menarik Makanan & Minuman, Menarik Uang, Maka Khodam tersebut memberikan sebuah batu ( di dalam kitab tidak disebutkan Warna dan Jenisnya ), Yang apabila anda dekatkan batu tersebut pada Api Maka wakil dari Khodam Sayyid Dardayail (Hahthoyail dengan wajah yang sama dengan sayyid Dardayail) akan hadir dan melaksanakan apa-apa yang menjadi hajat anda sesuai permintaan anda di atas. SANDI ASMA YAA MUHAMMAD Yaa Muhammad merupakan salah satu Asmaul dari Rosulullah SAW dan Allah mewakilkan pula asma ini kepada Khodam malaikat yang bernama DARDAYAIL A.S, terdiri dari 4 pasukan utama dan setaip kepala pasukan utama memimpin 70.000 balatentara pasukan langit dari golongan Malaikat Ruhannya. Tata caranya: 1. Berpuasa 70 hari dari makanan yg bernyawa 2. Memakai Wangi-Wangian Yg bagus (tidak di tentukan Jenisnya)Senantiasa menjaga Wudhu 3. Membaca YA MUHAMMAD tiap siang dan malam masing2 70-700-7000x 4. setiap 10 baca simpul pembuka khadamnya 1x 5. Waktu kosongnya di isi dengan membaca Sholawat Berkit Doa Sandi Penguasaannya: Aslaluka yanuurul anwarila huutiyyati kablad-duhuuri wal ajmani alfaniyatil ja-wahiril faali bila mtsalin alqudusu thohirulaliiyul kahirulladzi bihi makanun wala yasytabihu alaihi jamanun biikuunil amkinati wal ajimani wal aukati tabaroktaanjauharil anwarillahuu tiyyati kablal ajaliyyatish-shamadiy yati tarob ba albisni minka hayatal arwakhir rru khaniyyatil mutash shifati bil kuwwatil ulyash shifatul lati lahaya khiiliku yaman yaroo wa ayuroo min adhmikudrotika falatu thiikul karubiyyuna tarfau wujuuhahum min hijbi nurika. Allahumma ya adhimu bihaqqi lau anjalna hadzal qurana ala jabalin laro aitahu khasyian mutashaddian min khasyatillahi wa tilkal amtsalu nadhri buhannasi laallahum yatakkauuna tar fadzikrii wa as aluka bi aw walid-daikuu miyyati bi adhimi qudrotil uluu luuhiyyati wabisathwatir-rubuu biyyati antukhallishani min bahri haadzihil khaliikatil faniyati watu thal-

liini ala asroril khafiyyatianil barroyatil mutasfash-shili bihaalaa ibadikal mardhiyatith thalibiina darol bakait tarikina darol fanail muja nisiina lilar wahith thairti. Allahummashrif annil amridhal faniyata bibadiii qudrotika waadhiimi syanika wanuuri wajmaifii quduusi anwarika wa afridnii maal afroni wa ashimni min mukaro natil afrodi wa musya rokatil adh diwa ath liinialal lathoifil khafiyyati ya man yaridu bil baqoil wal kibri yai yaaliin mutaali wa awwalil awwaliina innaka alaakulii syaiin qodir, wahuwallahul khaikul bariiul mushawwiru lahu asmaul khusna yusabbihu lahu mafiis samaawati wal ardhi wahuwal ajiijul hakiim Setelah sempurna 70 hari maka akan nampak dengan jelas dihadapan anda satu pasukan dari bala tentara Jin Mumin dari golongan Ruhanny telah memenuhi Ufuq timur sampai barat di tempat anda berkholewat, bala tentara tersebut disertai rajanya yaitu Sayyid Dardayail A.S yang menunggangi se ekor Unta berwarna merah dengan berpakaian serba Hijau , Maka di tancapkanlah Kursi untuknya yang terbuat dari Emas kemudian duduk lalu mengucapkan salam kepada anda, maka balaslah salamnya, kemudian Dia bertanya pada anda Apa yang menjadi hajatmu , Katakanlah padanya Aku menginginkan engkau membantuku di dalam hal Melipat Bumi ( Saefi Angin ), Terbang di udara, Berjalan di Atas Air, Menarik Makanan & Minuman, Menarik Uang, Maka Khodam tersebut memberikan sebuah Cincin pasukan Khodam Sayyid Dardayail akan hadir dan melaksanakan apa-apa yang menjadi hajat anda sesuai permintaan anda di atas. terimakasih atas kesediaan sadulur semua dan ki wongalus @@@ HIRZUL YAMANI (menurut versi orang kebanyakan) Berikut adalah petikan Hirzul Yaman versi kalangan pesantren di Indonesia, sedangkan berdasarkan versi aslinya ini adalah Hirz Ihtishom/Hisrar (penjagaan) setingkat dengan HIJIB HIFIZ namun fungsinya lebih kearah untuk perang, untuk semua Ilmu khususnya ilmu Saefi..dalam kata lain Hirz ini adalah sistem pola dan volume berat energi yang sangat kuat dan sehingga termasuk tataran tinggi.. Hirzul Yaman dan saefi Hirzul Yaman Bil alfi muubarokah sangat panjang sekali. Fadilah/Keampuhannya: 1. Menjaga, menarik dan menghancurkan Jin jahat tingkat tinggi 2. Jin & Khodam Ilmu tinggi apapun terkecuali Saefi, pusaka beryoni tinggi akan luntur bila berhadapan dengan pemilik Hirz ini, oleh karena itu tisak dapat digunakan mengambil pusaka, karena Kodam penunggu dan pusaka tersebut akan menghindar dari pemilik Hirz ini (bukan terbakar namun sangat menghargai), terkecuali dipanggil 3. Mata setajam sembilu dan punya wibawa sangat tinggi 4. Tahan bacok, senjata api, di tahap pertengahan akan tahan:bom, racun, dilempar dari udara 1000m tetep hidup (pengamal sampai tahap pertengahan adalah sersan dari salah satu korps TNI-AD dan masih hidup hingga kinidirahasiakan) 5. Mencegah dan menghancurkan santet, gendam, hipnotis apapun (kebal Santet) 6. Pemilik Hirz terlindungi oleh ratusan khodam malaikat tingkat tinggi 7. Menghancurkan usaha pemilik pesugihan 8. Bila sudah tinggi/tahap puncak, sekali bentak orang disekitar muntah darah dari 9 lubang 9. Masih banyak lagil..

VERSI PERSIA DAN SYAIKH ABDUL QODIR JAELANII (1) PARA ULAMA sanadnya sampai SULAIMAN AS, Rapalan: Bismillahirohmannirohim. Azamtu alaikum yaa shhaabas sihri wal waswaasi watashamtu bikaa (yaa Allahu 3x). Bihaqqil hadhiri wa-Ilyaasa, wabihaqqi (Kaahiijin 3x; Mahiijin 3x; Kaahai-kahjin 3x; Mahjuujin 3x; Marmahjuujin 3x; Matjuu-in 3x), wabihaqqi (Aijin 3x; jarin 3x), wabihaqqi (Haamuu-in 3x; Haajin 3x; Ajiirin 3x; Injaasin 3x; Mahmaahuu-in 3x; Wanuuhin 3x). Watashamtu bika min syarril jini wal insi wahamazaatisy-syayaathiini wa-atbaaihim waaudzubika min kulli balaa-in, wa bihaqqi Danil, Ali, wabihaqqi (Ayujin 3x; Darasin 3x, Wanawaarasin 3x), wabihaqqi (Ahyan 3x; Saraahiyan 3x Aduunaniyan 3x), ashbaa-ut wa bihaqqi azhamatikal jaliilati (ya allahu 3x) ihfazhnii min jamiiil balaa-I wal aafaati bihaqqi Isa, wa Muusaa wa bihaqqi Idriisa wa Syiits wa bihaqqi Sayyidina Muhammadin SAW. Yaman la bidaayata walaa nihaayaata. Watashamtu bika min syarril jinni wal insi bisrri qiraa-atis saiki fastajib duaa-ii ya ghiyaatsul mustghitsiin. (Aghitsnii 3x) yaa man laisa kamitslihii syai-un wahuwas samiiulaliim. Wayaa nimal maulaa wayaa niman nashiir. Birohmatika yaa arhamar raahimiin.Washallalaahu alaa sayyidinaa muhammadin waalaa aalihii washahbihii wasallam. Walhamdu lillahi rabbil aalamin. VERSI ARAB DAN PERSIA:ROSULULLAH SAW-ALI BIN ABI THALIB DAN SYAIKH ABDUL QODIR JAELANII (2) BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI AQSAMTU BIKA YA ALLOHU YA ALLOHU YA ALLOHU BI HAQQIL KHUDRI WA ILYASA WA BIHAQQI KAHYAJA MAHYAJA KAHKAHYAJA HAWAJAWAJA MAROKHOWAKHO MARMAKHOWAKHO MAHMAJAWAGHO BI HAQQI AYAKHO ZAJARO ROHAYAMAWAGHO TOFAAJA AZROL JASA WA BIHAQQI ADAMA WA NUHIN WA ITASOMTU BIKA MINAL JINNI WAL INSI WAL AHROMANI WAS SYATINI WAL JUNUDI WAL ATBAI WA MIN KULLI AFATIN WA AHATIN WA ITASOMTU BIKA MIN KULLI BALAIN BI HURMATI DANIYALA WA BIHAQQI AYAKHO AYAKHO WA BI HAQQI PUNUROS FUNUROS WA BIHAQQI AHYAN SYARO HIYAN ASBAUTI ALI SYADAYA WA BIHAQQI ADZOMATIKA YA ALLOHU YA ALLOHU YA ALLOHU IHFADZNI MINAL BALAI WAL AFATI WAL AHATI WA BIHAQQI MUSA WA ISA WA BIHURMATI DAWUUDA WA ZAKARIYYA WA BI HURMATI ISMAILA WA YAHYA WA BIHURMATI IDRISA WA SYIS WA BIHURMATI MUHAMMADIN SOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM TAWAKKALTU ALAL HAYYIL LADZI LA BIDAYATA LAHU WA ITASOMTU BIKA MINAL JINNI WAL INSI BI QIROATIS SAYFI WAS TAJIB DUAII YA GIYASAL MUSTAGISINA AGISNI YA MAN LAYSA KA MISLIHI SAYUN WA HUWAS SAMIUL BASIRU HASBIYALLOHU WA NIMAL WAKILU NIMAL MAULA WA NIMAN NASIRU WA SOLLALLLOHU ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALIHI WA SOHBIHI AJMAIINA ALLOHUMMA INNAKA QULTA WA QOULUKAL HAQQU UD UUNI ASTAJIB LAKUM WA INNAKA LA TUKHLIFUL MIADA YA LATIFU AGISNI WA ADRIKNI BI KHOFIYYI LUTFIKAL KHOFIYYI ILAHI KAFA ILMUKA ANIL MAQOLI WA KAFA KAROMUKA ANIS SUALI ALLOHUMMA TA FADDOL ALAYYA WA AHSIN ILAYYA WA KUN LI WA LA TAKUN ALAYYA .

Syarat: 1. Bidayat (permulaan): a. Bidayat 1: - Mandi jamas (keramas) pada hari sebelum puasa - Puasa Mutih/niis selama 7 21 41 120 (Final Mukasyafah & Musahadah) b. Bidayat 2: - Mandi jamas (keramas) 7 guyuran 7 ember setelah salat magrib - Dilakukan tanpa puasa selama 49 300 hari makan-makanan yang tidak bernyawa (Final Mukasyafah & Musahadah) 2. Wasaith (perantara): - Sesudah mandi & mau puasa baca tawasul dulu untuk rosul, malaikat, sahabat, auliya, penulis kitab hikmah, ijazah, khomdam(bila tahu), orang tua, diri sendiri, muslimin & muslimat. 3. Nihayat (kesudahan) & Riyadhoh (latihan), Mujahadah (perjuangan): a. Nihayat, Riyadhoh, Mujahadah (1): - Shalat taubat 2 rakaat - Shalat hajat 4 rakaat - baca tawasul dulu untuk rosul, malaikat, sahabat, auliya, penulis kitab hikmah, ijazah, khodam(bila tahu), orang tua, diri sendiri, muslimin & muslimat. - Rapalan dibaca setelah salat wajib minimal 21x, maghrib & Isya 41x, salat Hajat 101-170313 b. Nihayat, Riyadhoh, Mujahadah (2): - Shalat taubat 2 rakaat - Shalat hajat 4 rakaat - baca tawasul dulu untuk rosul, malaikat, sahabat, auliya, penulis kitab hikmah, ijazah, khomdam(bila tahu), orang tua, diri sendiri, muslimin & muslimat. - Rapalan dibaca setelah salat wajib minimal 21x, maghrib & Isya 41x, salat Hajat 101-170313 4. Takammul (mengenal), mukasyafah (pengungkapan): Khodam: 1. Jumlah: a. Jumlah Khodam Kepala: 20 khodam Utama b. Jumlah Khodam Kepala Divisi dari 5 Divisi: 105 khodam c. Jumlah Khodam dari Semua Divisi: 525 khodam d. Jumlah Total Khodam 651 5. Mukasyafah (pengungkapan) & Musyahadah (penyaksian): (rahasia) @@@ ASMA KHIDIR AS. Berdasarkan Harapan saudara sekalian maka saya coba ampilkan asma Khidir berbagai versi berdasarkan perjalan ruhani dari berbagai versi dan sesaui dengan manuscrip kuno ASMAIAN WAR RUH, sedangkan fadilahnya sama dengan ASR Versi Suryani Ibroni: Ya tankafilu bihaqi khosy-yan-wadza Versi Arabic: ya hayyu hiyna lahayya fi dayumumatu mulkihi wa biqoihi Versi Mesir Kuno: TSAMIAKH, EMOIAHA, AMIAL, MAKBAL, AMOII, ZAZIIAN, MAI-PHIAT, ZAQROTH, TENDAK, FULAMAH

Keterangan: Dibaca 2999x, minimal 29x, digunakan 9x, sama sesuai dengan asma ASR

Anda mungkin juga menyukai