LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FORMAT PELAPORAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA MELAYU SPM 20____

LAPORAN KETUA PENTAKSIR NEGERI NEGERI ____________

NOMBOR PUSAT:______________________ BILANGAN CALON: ________________________

ARAHAN AM 1. 2. 3. 4. Laporan ini adalah untuk kegunaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Laporan hendaklah ringkas, padat dan tepat. Laporan hendaklah berhubung dengan perkara yang perlu diambil perhatian dan kesalahan yang dilakukan. Jika ruang tulis tidak mencukupi, gunakan kertas tambahan.

intonasi dan nada: a) Kekuatan b) Kelemahan c) Kesilapan .2 Sebutan. Kelemaha dan Kesilapan) 1.1.1 Tatabahasa dan kosa kata: a) Kekuatan b) Kelemahan c) Kesilapan 1. LAPORAN PRESTASI CALON MENGIKUT KONSTRUK (Kekuatan.

3 Kefasihan: a) Kekuatan b) Kelemahan c) 1.4 Kesilapan Bermakna: a) Kekuatan b) Kelemahan c) Kesilapan .1.

SARANAN KEPADA CALON . PRESTASI KESELURUHAN CALON BERDASARKAN SKOR PERINGKAT Sangat Baik Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Pencapaian Minimum JUMLAH BESAR SKOR 36-40 28-35 20-27 12-19 4-11 BILANGAN CALON Catatan (Jika Perlu) 3.2 Kesesuaian model dengan pelajar: 4.2. 3.1 KOMEN TENTANG INSTRUMEN/ MODEL Model yang digunakan oleh pelajar: 3.

HAL-HAL LAIN (jika perlu) Laporan disediakan oleh. ISU DAN SARANAN PENAMBAHBAIKAN ULBS 7. SARANAN KEPADA GURU 6.5. _______________________________ (NAMA: ) Tarikh: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful