Anda di halaman 1dari 8

SMA AL-IRSYADIAH MARAKAU, RANAU PELAN TAKTIKAL PANITIA PERDAGANGAN TAHUN 2012

BI L 1 PROGRAM PROGRAM UTAMA Rancangan Pelajaran Tahunan Pencerapan P&P OBJEKTIF Melaksanakan P&P mengikut sukatan yang ditetapkan TANGGUNGJAW AB T4. Pn. Siti Norlela T5. Pn. Siti Norlela TEMPOH KOS/ SUMBER PCG Panitia TOV 100 % guru yang mengajar menyediakann ya 100 % guru dicerap dua kali setahun Sekurangkurangnya 10 buah buku disemak mengikut mata pelajaran dan kelas dalam tempoh setahun 100 % Guru dan Pelajar terlibat ETR 100 % guru yang mengajar menyediakann ya 100 % guru dicerap dua kali setahun Sekurangkurangnya 10 buah buku disemak mengikut mata pelajaran dan kelas dalam tempoh setahun 100 % Guru dan Pelajar terlibat INDIKATOR PENCAPAIAN Rancangan Pelajaran dimuatkan dalam Buku Persediaan mengajar Rekod pencerapan dua kali setahun bagi guru mengajar Rekod semakan Buku Latihan

januari

Memastikan P&P berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan Memenuhi Dasar latihan Minima

Guru Perdagangan

Feb Mac Julai Ogos Feb Mac Julai Ogos

Semakan Buku Latihan

Guru Perdagangan

Kelas pecutan akhir

Teknik Menjawab Peperiksaan

Meningkatkan prestasi murid dengan mendapat gred 4B dalam SPM sekurang kurangnya 60% Meningkatkan kefahaman murid cara menjawab soalan peperiksaan sebenar. Menyuntik semangat pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguhsungguh

Guru Perdagangan

April sept (SPM)

PCG Panitia

Guru Perdagangan

Feb, Julai

100 % calon peperiksaan sekolah terlibat 100 % Pelajar terlibat

100 % calon peperiksaan sekolah terlibat 100 % Pelajar terlibat

Motivasi Kecemerlangan

Guru Perdagangan

Mac, Julai

Keputusan peperiksaan meningkat dari segi kuantiti dan kualiti Peratus murid menguasai cara menjawab soalan peperiksaan. Peratus murid berjaya dalam peperiksaan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

................................................ ( SITI NORLELA MOHD. JIMAN ) PANITIa PERDAGANGAN SMA AL-IRSYADIAH MARAKAU, RANAU

........................................... (PN. HASLINDA ABDULLAH) PEMANGKU PENGETUA SMA AL-IRSYADIAH MARAKAU, RANAU

ISU Pencapaian murid dalam mata pelajaran Perdagangan sederhana

MASALAH 1. Peratus lulus mata pelajaran Perdagangan dalam EXCEL tidak mencapai 50%. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran perdagangan tidak mencapai 10% dalam PPT dan EXCEL.

PELAN STRATEGIK PANITIA PERDAGANGAN TAHUN 2012 - 2016 MATLAMAT STRATEGI 1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Perdagangan dalam EXCEL mencapai 100% menjelang 2016. 2. Meningkatkan peratus lulus yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Perdagangan dalam PPT, EXCEL dan SPM mencapai 100 % menjelang 2016. 3. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Perdagangan dalam EXCEL mencapai 100% menjelang 2012. 4. Sekurang kurangnya 18 orang murid mendapat sekurangkurangnya A bagi mata pelajaran Sejarah dalam SPM menjelang 2016. 1.meningkatkan kualiti pengajaran guru.

INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Peratus murid yang lulus mata pelajaran Perdagangan dalam EXCEL. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Perdagangan dalam PPT,EXCEL dan SPM.

2. meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Kaedah belajar yang berkesan.

3. Peratus lulus mata pelajaran Perdagangan dalam EXCEL SPM tidak mencapai 20%. 4. Tiada murid yang mendapat sekurangkurangnya gred 2A bagi mata pelajaran Sejarah dalam PPT, EXCEL dan SPM .

3. Melaksanakan P&P yang pelbagai cara dan meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan mata pelajaran Perdagangan. 4. Memupuk dan meningkatan minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah.

3. Peratus murid yang lulus mata pelajaran Perdagangan dalam EXCEL dan SPM.

4. Bilangan murid yang mendapat gred A bagi matapelajaran Sejarah Meningkat.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

: : : : :

PELAN OPERASI MINGGU SAINS SOSIAL 2010 MINGGU SAINS SOSIAL Memupuk minat murid suka Sejarah dan subjeksubjek sains sosial. Mengukuhkan silaturahim antara murid dan guru. 19 April 23 April 2010 Semua murid SMAIM 1. Semua guru SMAIM 1. Taklimat Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan Akhir - Penerangan Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan akhir 2. kenal Pasti kumpulan sasar - Murid tingkatan 3 dan 5 3. Program dijalankan 1 kali seminggu 4. Perlaksanaan Program - Murid diberikan waktu menghafal sifir 3 -12 selama seminggu - Menjemput pelajar membacakan sifir setiap kali Perhimpunan - Penilaian dibuat semasa pelajar membacakan sifir dan membuat ujian bertulis 1. Status murid yang kurang motivasi 2. Mengambil mudah terhadap sifir 3. Tahap kehadiran rendah setiap kali hari isnin Pemantauan dilakukan oleh guru matematik dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti kenerkesenan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan keberkesenan program.

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan

: :

Penilaian Penambahbaikan

: :

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

: : : : :

PELAN OPERASI SAMBUTAN KEMERDEKAAN 2010 SAMBUTAN KEMERDEKAAN Memupuk semangat cintakan Tanah Air. 31 Ogos 2010 Semua warga SMAIM 1. Guru guru sains sosial 2. Murid Ahli Persatuan Sejarah Geografi

Proses Kerja

1. 2. 3. 4.

Kekangan Pemantauan

: :

Penilaian Penambahbaikan

: :

Membentuk jawatan kuasa dikalangan pelajar Mewar-warkan bulan kemerdekaan Program dijalankan selama sebulan Perlaksanaan Program - kemuncak sambutan kemerdekaan peringkat sekolah - Tiada kerjasama dari pelajar - Sambutan Pemantauan dilakukan oleh guru sejarah dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan keberkesenan program.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

PELAN OPERASI PERKEMBANGAN STAF CELIK EXCEL 2010 : CELIK EXCEL : Meningkatkan kemahiran aplikasi excel dalam pengurusan markah pelajar. : 01 Julai 2010 : Guru guru dibawah Panitia Sejarah : 1. Junaidey bin Rubin Perlaksanaan Program - Guru didedahkan dengan cara penggunaan aplikasi excel dalam pengurusan markah pelajar.

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan

: :

Pemantauan dilakukan oleh guru matematik dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara

Penilaian Penambahbaikan

: :

rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan keberkesenan program.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

: : : : :

Proses Kerja

PELAN OPERASI MINGGU SAINS SOSIAL 2010 MINGGU SAINS SOSIAL Memupuk minat murid suka Sejarah dan subjeksubjek sains sosial. Mengukuhkan silaturahim antara murid dan guru. 19 April 23 April 2010 Semua murid SMAIM 2. Pn. Siti Norlela Mohd Jiman 3. Cikgu Junaidey Rubin 1. Taklimat Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan Akhir - Penerangan Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan akhir 2. kenal Pasti kumpulan sasar - Murid tingkatan 3 dan 5 3. Program dijalankan 1 kali seminggu 4. Perlaksanaan Program - Murid diberikan waktu menghafal sifir 3 -12 selama seminggu - Menjemput pelajar membacakan sifir setiap kali Perhimpunan - Penilaian dibuat semasa pelajar membacakan sifir dan membuat ujian bertulis 4. Status murid yang kurang motivasi 5. Mengambil mudah terhadap sifir 6. Tahap kehadiran rendah setiap kali hari isnin

Kekangan

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan

: :

Pemantauan dilakukan oleh guru matematik dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti kenerkesenan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan keberkesenan program.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

: : : : :

Proses Kerja

PELAN OPERASI MINGGU SAINS SOSIAL 2010 MINGGU SAINS SOSIAL Memupuk minat murid suka Sejarah dan subjeksubjek sains sosial. Mengukuhkan silaturahim antara murid dan guru. 19 April 23 April 2010 Semua murid SMAIM 4. Pn. Siti Norlela Mohd Jiman 5. Cikgu Junaidey Rubin 1. Taklimat Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan Akhir - Penerangan Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan akhir 2. kenal Pasti kumpulan sasar - Murid tingkatan 3 dan 5 3. Program dijalankan 1 kali seminggu 4. Perlaksanaan Program - Murid diberikan waktu menghafal sifir 3 -12 selama seminggu - Menjemput pelajar membacakan sifir setiap kali Perhimpunan - Penilaian dibuat semasa pelajar membacakan sifir dan membuat ujian bertulis 7. Status murid yang kurang motivasi 8. Mengambil mudah terhadap sifir 9. Tahap kehadiran rendah setiap kali hari isnin Pemantauan dilakukan oleh guru matematik dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti kenerkesenan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan

Kekangan Pemantauan

: :

Penilaian Penambahbaikan

: :

keberkesenan program.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

: : : : :

Proses Kerja

PELAN OPERASI MINGGU SAINS SOSIAL 2010 MINGGU SAINS SOSIAL Memupuk minat murid suka Sejarah dan subjeksubjek sains sosial. Mengukuhkan silaturahim antara murid dan guru. 19 April 23 April 2010 Semua murid SMAIM 6. Pn. Siti Norlela Mohd Jiman 7. Cikgu Junaidey Rubin 1. Taklimat Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan Akhir - Penerangan Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan akhir 2. kenal Pasti kumpulan sasar - Murid tingkatan 3 dan 5 3. Program dijalankan 1 kali seminggu 4. Perlaksanaan Program - Murid diberikan waktu menghafal sifir 3 -12 selama seminggu - Menjemput pelajar membacakan sifir setiap kali Perhimpunan - Penilaian dibuat semasa pelajar membacakan sifir dan membuat ujian bertulis 10. Status murid yang kurang motivasi 11. Mengambil mudah terhadap sifir 12. Tahap kehadiran rendah setiap kali hari isnin Pemantauan dilakukan oleh guru matematik dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti kenerkesenan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan keberkesenan program.

Kekangan Pemantauan

: :

Penilaian Penambahbaikan

: :

PELAN OPERASI MINGGU SAINS SOSIAL

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

: : : : :

Proses Kerja

2010 MINGGU SAINS SOSIAL Memupuk minat murid suka Sejarah dan subjeksubjek sains sosial. Mengukuhkan silaturahim antara murid dan guru. 19 April 23 April 2010 Semua murid SMAIM 8. Pn. Siti Norlela Mohd Jiman 9. Cikgu Junaidey Rubin 1. Taklimat Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan Akhir - Penerangan Program kelas Puncak jaya dan Kelas Pecutan akhir 2. kenal Pasti kumpulan sasar - Murid tingkatan 3 dan 5 3. Program dijalankan 1 kali seminggu 4. Perlaksanaan Program - Murid diberikan waktu menghafal sifir 3 -12 selama seminggu - Menjemput pelajar membacakan sifir setiap kali Perhimpunan - Penilaian dibuat semasa pelajar membacakan sifir dan membuat ujian bertulis 13. Status murid yang kurang motivasi 14. Mengambil mudah terhadap sifir 15. Tahap kehadiran rendah setiap kali hari isnin Pemantauan dilakukan oleh guru matematik dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan dan secara lisan bagi setiap pelajar secara rawak. Penilaian dijalankan sepelas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti kenerkesenan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulab bagi meningkatkan keberkesenan program.

Kekangan Pemantauan

: :

Penilaian Penambahbaikan

: :