Anda di halaman 1dari 3

Zikir yang diucapkan Rasulullah sesudah shalat wajib Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul

qaiyyuum wa atuubu ilaihi. 3x. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu Allaahum ma antas salaam - waminkas salaam Fa ilaika ya 'uudus salaam Fahayyina rabbanaa bis salaam Wa adkhilnal jan nataka daaras salaam Tabaa rakta rabbanaa wa ta 'aalaita yaa dzal jalaali wal ikraam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dariMulah asal keselamatan dan kepadaMu pula kembali keselamatan, maka hidupkanlah aku dengan keselamatan dan masukkanlah aku kedalam surga kampung keselamatan. Maha Mulia Engkau Ya Allah yang memiliki kemegahan dan kemuliaan. Alfatihah.... Illahi ya rabbi Subhaanallaah 33x. Maha suci Allah. Subhaanallahil wabi hamdihi daa a iman wama badatan Alhamdulillaah 33x. Segala puji untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin walla kuli halin wanimatin Allahu akbar 33x. Allah maha besar. Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bukrataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiitu Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim. Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata-mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha

Agung. DOA : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang Alhamdulillahirabbil 'aalamiin Washshalatu wassalaamu 'alaa asyrafil ambiyaai wal mursallin. Wa 'alaa aalihi washahbihi ajma'iin. Segala Pujian kepada Allah Tuhan Pengatur semesta alam. Shalawat dan Salam kepada nabi - nabi dan rasul - rasul yang Mulia dan keluarganya beserta sahabat - sahabatnya. Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa waliwaalidaina warhamhumaa kamaa rabghayaanaa shaghiraa. Rabbanaa zholamna anfusanaa wa inlam taghfirlana wa tarhamnaa lanakuunanna minal ghaasiriin. Ya Allah! Ampunilah dosa - dosa ibu bapak kami dan berilah rahmat keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami semenjak kecil. Ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami, kalau tidak Engkau beri ampun, tidak Engkau beri rahmat kepada kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati - innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa-dosa kaum mukminin serta mukminat. Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Rabbanaa taqobbal minna shalaatana waqiaamanaa waruku' anaa wasujuudanaa wadu' aa anaa. Rabbana taqabbal minna innaka antassamii' ul 'aliim. Ya Tuhan kami terimalah sholat kami, berdiri kami, ruku' kami dan sujud serta doa - doa kami. Ya Tuhan kami terimalah segala amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi mengetahui dan terimalah tobat kami, engkau maha penerima tobat lagi penyayang. Allahumma inna na 'uudzubika min 'ilmin laayanfa'u wamin qolbin layakhsya'u. Wamin du' aain laa yasmu' wamin nafsin laa tasyba'. Ya Allah! Kami mohon perlindungan Engkau dari pada ilmu yang tidak berguna, dari pada hati yang tidak khusu', dari pada doa yang tidak diindahkan dan dari pada nafsu yang tidak puas puasnya. Allahumma innaa nas aluka 'ilman naafi'an wa 'amalan shalihan baqbuulan

warizqan wasi'an halalan thayyib.. Ya Allah! Kami mohonkan kehadirat Engkau kiranya Engkau karuniakan kepada kami ilmu yang berguna, amal yang diterima dan rezki yang luas, yang halal lagi baik. Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba'dalmaut allahumma hawwin 'alaina fii sakaraatil maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. Ya Allah, kami mohon kepadaMu keselamatan dalam beragama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki. Dapat bertobat sebelu mati, mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka dan mendapatkan keampunan ketika dihisab. Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaabannaar. Ya Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup didunia ini dan kebahagian hidup di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. PENUTUP DOA Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuuna wasalaamun 'alalmursalin. Walhamdulillahi robbil 'alamiin. Subhaanakallaahumma watahiyyatuhum fiiha salam Wa aakhiru da' waahum alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan dan selamat sejahtera atas sekalian Rasul-rasul yang diutus Tuhan. Segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam. Maha suci Engkau ya Allah. Dan ucapan kehormatan sebagai semboyan bagi mereka dalam surga adalah: "SALAM (selamat sejahtera) dan penghabisan doa mereka: AL-HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam.