Anda di halaman 1dari 37
Ahdafut Tarbiyyah MohdAzrin bin Mohd Said http://halaqahborneo.blogspot.com
Ahdafut Tarbiyyah
MohdAzrin bin Mohd Said
http://halaqahborneo.blogspot.com
Maksud Ahdaf??? Ahdaf Yg jelas dlm Tujuan aktiviti2
Maksud Ahdaf???
Ahdaf
Yg jelas dlm
Tujuan
aktiviti2
Apakah tujuan hidup kita??? • Berjaya di dunia •Kaya dan senang didunia •Berjaya didunia dan akhirat
Apakah tujuan hidup kita???
• Berjaya di dunia
•Kaya dan senang didunia
•Berjaya didunia dan akhirat
•Bersiap sedia untuk akhirat
•Dan lain2… ..
Apa itu Tarbiyyah??? At-Tansyiah (Pembentukan) • Ruhiyah-maknawiyah (spiritual) • Fikriyah-harakiyah (intelektual) • Amaliyah-harakiyah (amal dakwah) Ar-Riayah
Apa itu Tarbiyyah???
At-Tansyiah (Pembentukan)
• Ruhiyah-maknawiyah (spiritual)
• Fikriyah-harakiyah (intelektual)
• Amaliyah-harakiyah (amal dakwah)
Ar-Riayah (Pemiliharaan)
• Mutaba’ah (kontrol)
• Taqwim (evaluasi)
At-Tanmiyah (Pengembangan) • Meningkatkan kualiti • Memperbaiki kekurangan/kelemahan At-Taujih (Pengarahan) & At-Tauzhif (Pemberdayaan) • Pengarahan, Penugasan
At-Tanmiyah (Pengembangan)
• Meningkatkan kualiti
• Memperbaiki kekurangan/kelemahan
At-Taujih (Pengarahan) & At-Tauzhif
(Pemberdayaan)
• Pengarahan, Penugasan
• Penempatan dan beri fungsi
Makna Tarbiyyah  Cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia, secara langsung (berupa kata-kata) mahupun tidak langsung
Makna Tarbiyyah
Cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia, secara
langsung (berupa kata-kata) mahupun tidak langsung (melalui
keteladanan) untuk memproses perubahan dalam diri
manusia menuju kondisi yang lebih baik.
Proses penyiapan manusia yang shalih, agar tercipta
keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan, dan tindakan
secara keseluruhan: ruhani, jasmani, dan akal fikiran; duniawi
dan ukhrawi.
Visi Tarbiyyah  Menjadikan seorang muslim yang shalih sebagai dai yang produktif dan mampu mengembang amanah
Visi Tarbiyyah
Menjadikan seorang muslim yang shalih sebagai dai yang
produktif dan mampu mengembang amanah da’wah, seorang
dai yang memiliki wawasan ilmiah dengan berbagai ilmu
pengetahuan yang diperlukan. Mendukung potensi dan skills
setiap orang dalam berbagai segi produktif yang diperlukan,
demi mendukung dan mewujudkan cita-cita secepat
mungkin.
Misi Tarbiyyah  Seluruh kemampuan, perhatian dan energi akan selalu kita tumpahkan untuk merealisasi misi kita
Misi Tarbiyyah
Seluruh kemampuan, perhatian dan energi akan selalu kita
tumpahkan untuk merealisasi misi kita “ Menyiapkan seorang
muslim sholeh sebagai dai yang :
1.Memiliki pengetahuan keislaman yang sesuai dengan
kebutuhan diri, umat, dan zamannya
2.Dapat mengembangkan bakat-bakat pribadi untuk
produktifiti dan kelangsungan
3.Memiliki berbagai keterampilan belajar dan
keterampilan hidup
4.Memiliki ilmu pengetahuan kontemporeri, sehingga
mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
dan hidup dalam masyarakat.
5.Dapat berda’wah secara profesional dengan mengenal
lingkungan sosialnya.
Pembentukan Peribadi Muslim  Hal utama yang mesti dilakukan oleh umat Islam kini – berusaha semaksima
Pembentukan Peribadi Muslim
Hal utama yang mesti dilakukan oleh umat Islam kini –
berusaha semaksima mungkin kembali kepada ajaran Islam –
dimulai dari diri sendiri,keluarga,dan selanjutnya
membentuk masyarakat Islam.
FirmanAllah SWT :
“Wahai orang-orang yang beriman,bertaqwalah kamu kepada
Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati
melainkan dalam keadaan berserah diri(Islam)”
(Al-Imran : 102)
 Tarbiyyah adalah solusi yang mampu menyelamatkan Muslim – medium untuk pembentukan peribadi,keluarga dan masyarakat Islam.
Tarbiyyah adalah solusi yang mampu menyelamatkan Muslim
– medium untuk pembentukan peribadi,keluarga dan masyarakat
Islam.
Tarbiyyah merupakan satu kewajiban dariAllah SWT kepada
umat Islam.Pembinaan yang terus menerus serta adanya kaderisasi
– jalan untuk membentuk umat yang Islamik.
FirmanAllah SWT :
“Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang mengajak
kepada kebaikan,yang menyuruh mengerjakan ma’ruf dan
mencegah dari yang mungkar.Mereka itulah orang-orang yang
beruntung.” (Al-Imran:104)
 Rasulullah SAW. telah mencontohkan bagaimana melakukan pembentukan peribadi Muslim dan Da’I terhadap kaum Muslimin serta
Rasulullah SAW. telah mencontohkan bagaimana melakukan
pembentukan peribadi Muslim dan Da’I terhadap kaum
Muslimin serta mengamalkan manhaj yang digunakan untuk
pembinaan tersebut.
Pembinaan ini haruslah dalam konteksTARBIYYAH
ISLAMIAH HARAKIAH.
 Menyingkap kembali kepada pentarbiyyahan olehAl-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna,mujaddid yang berjaya memahami fiqhud dakwah dan tarbiyyah
Menyingkap kembali kepada pentarbiyyahan olehAl-Imam
As-Syahid Hassan Al-Banna,mujaddid yang berjaya
memahami fiqhud dakwah dan tarbiyyah Rasulullah SAW.
Perlunya kepada suatu dakwah dan tarbiyyah yang
bersistem,kemas dan cekap – manhaj.
“Jalan yang jelas,menjadi batu tanda gerak jemaah.Strategi-
strategi yang ditentukan oleh jemaah secara detail.”(Maksud
manhaj)
 Untuk mencapai tujuan tarbiyah dengan baik diperlukan lima (5) komponen penting: - ManhajTarbiyah yg jelas
Untuk mencapai tujuan tarbiyah dengan baik diperlukan lima
(5) komponen penting:
-
ManhajTarbiyah yg jelas
-
Muwajih yg berkualiti
-
Pengembangan teknologi pembelajaran
-
Pengembangan sarana tarbiyyah
-
Kemampuan penguasaan tarbiyyah yg tidak hanya setakat boleh
tetapi mampu dengan mantap
 Secara globalnya tarbiyyah Islamiah bertujuan untuk membangunkan keperibadian islam yg integral dari segala aspek dan
Secara globalnya tarbiyyah Islamiah bertujuan untuk
membangunkan keperibadian islam yg integral dari segala
aspek dan bidangnya. Khususnya aqidah, ibadah, ilmu
pengetahuan, budaya, akhlak, perilaku, pergerakan, organisasi
dan pengurusan sehingga seluruh kegiatan tarbiyyah akan
mengembangkan potensi rohani, jasmani dan akal fikiran
manusia.
Tujuan akhir tarbiyyah adalah untuk menyiapkan seseorang
untuk dapat memikul tanggungjawab dakwah dan
menghadapi rintangan dalam dakwah.
Maka Ahdafut Tarbiyyah : • Ahdaf adalah bentuk jamak dari hadaf yang artinya tujuan. Ahdaf •
Maka Ahdafut Tarbiyyah :
• Ahdaf adalah bentuk jamak dari hadaf
yang artinya tujuan.
Ahdaf
• Setiap amal yang kita kerjakan haruslah
memiliki tujuan yang jelas termasuk
aktiviti tarbiyyah
Tarbiyyah
• Tarbiyah secara bahasaTansyiah
(pembentukan), Riayah (pemeliharaan),
Tanmiyah (pengembangan)danTaujih
(pengarahan).Tarbiyyah sebagai aktiviti
perjuangan Islam. Ada dua tujuan iaitu utk
individu dan utk masyarakat
Tujuan Tarbiyyah  Menciptakan kondisi yang kondusif bagi manusia untuk hidup di dunia secara lurus dan
Tujuan Tarbiyyah
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi manusia untuk hidup
di dunia secara lurus dan baik, serta hidup di akhirat dalam
naungan ridla dan pahala Allah swt.
Agar manusia mampu:
Pertama, beribadah kepadaAllah semata sesuai syariatnya, QS
51: 56.
Kedua, menegakkan khilafahAllah di muka bumi, QS 2: 30.
Ketiga, membuat suasana saling mengenal sesama manusia, QS
49:13.
Keempat,. membentuk kepemimpinan dunia, QS 24: 55.
Kelima, menghukum dengan syariat, QS 5: 49.
Ahdafut Tarbiyyah (6 Tujuan Tarbiyyah)
Ahdafut Tarbiyyah (6 Tujuan Tarbiyyah)
1. Gambaran Islam yang jelas:  Syamil: Menyeluruh (2:208), tidak sebahagian.  Mencakup seluruh ajaran/aspek Islam
1. Gambaran Islam yang jelas:
Syamil: Menyeluruh (2:208), tidak sebahagian.
Mencakup seluruh ajaran/aspek Islam
Dai yg tarbiyyah perlu ada kefahaman benar dan sempurna
Cth: Khawarij, Murjiah, Liberal
Benar / Shahih
bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut faham salafushshaleh.
Islamisasikan kehidupan 3:102
Rukun Fahmu
Islam Yang Syumul  1.Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah
Islam Yang Syumul
1.Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh
seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanahair,
pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan
keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan keadilan,
kebendaan dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan,
jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana juga
ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak
kurang dan tidak lebih. (Usul 1)
 2.Al-Quraan yang mulia dan sunnah rasul yang suci adalah tempat kembali setiap muslim untuk memahami
2.Al-Quraan yang mulia dan sunnah rasul yang suci adalah
tempat kembali setiap muslim untuk memahami hukum-
hukum islam. Ia harus memahami al-quraan sesuai dengan
kaedah-kaedah bahasa Arab, tanpa takalluf (memaksakan diri)
dan ta’assuf (serampangan). Selanjutnya ia memahami sunnah
yang suci melalui rijalul hadis (perawi hadis) yang terpercaya.
(Usul 2)
METHOD Untuk mencapai kefahaman yang sempurna lebih kepada menggunakan metod kuliah dan diskusi tentang bahan-bahan yang
METHOD
Untuk mencapai kefahaman yang sempurna lebih kepada
menggunakan metod kuliah dan diskusi tentang bahan-bahan yang
berkaitan.Supaya proses tarbiyyah lebih berkesan biasanya diberi
tugasan membaca, menghafal,presentation bahan dan
berdiskusi.Permasalahan-permasalahan terkini dan yang berkaitan
dengan isu kefahaman di atas juga disampaikan melalui aspek
kognitif (akal,kefahaman,pemikiran dan analisis).Beberapa metod
yang digunakan adalah :
• Penyampaian bahan
• Kuliah
• Diskusi
• Permasalahan terkini
• Latihan
• Hafalan
• Presentation
2. Mampu berinteraksi dgn Islam:  1) internal (keyakinan, pemikiran, dan perasaan) untuk menghasilkan azam/tekad kuat;
2. Mampu berinteraksi dgn Islam:
1) internal (keyakinan, pemikiran, dan perasaan) untuk
menghasilkan azam/tekad kuat;
Ikhlas dalam menghambakan diri
Mengamal cara hidup Islam
Sensitif dgn perintah Allah dan Isu Umat Islam
Teguh dgn pendirian Islam yang difahami (6:165, 46:13)
 2) eksternal (penampilan, sikap, & tingkah laku) yang mencerminkan akhlak muslim.  Membina penampilan yang
2) eksternal (penampilan, sikap, & tingkah laku) yang
mencerminkan akhlak muslim.
Membina penampilan yang baik
Membentuk sikap dan sifat yang mulia
Membina tingkahlaku yang baik
Membentuk amal2 yang mahmudah
Contohi akhlak Rasulullah, (33:21, 68:4)
Allah ajarkan tentang urusan dunia kita (3:159)
Rumus Interaksi  Setelah memiliki persepsi yang benar – selanjutnya meminta peserta tarbiyyah melakukan interaksi dengan
Rumus Interaksi
Setelah memiliki persepsi yang benar – selanjutnya meminta
peserta tarbiyyah melakukan interaksi dengan Islam dalam
empat bentuk :
1. Interaksi dengan hati yang membentuk aqidah –
kemampuan berikhlas diri dan menghambakan diri kepada
Allah SWT dan menolak segala bentuk kezaliman.
2. Interaksi dengan akal yang membentuk fikrah –
tanda- tandanya menjadikan al-Quran sebagai landasan
berfikir.
 3. Interaksi dengan perasaan yang membentuk kesedaran Islami – tanda-tandanya menyukai hal-hal yang mendekatkan manusia
3. Interaksi dengan perasaan yang membentuk
kesedaran Islami – tanda-tandanya menyukai hal-hal yang
mendekatkan manusia kepadaAllah SWT dan membenci hal-
hal yang menjauhkan manusia kepadaAllah SWT.
4. Interaksi dengan perbuatan yang melahirkan
akhlak yang lurus – tanda-tandanya tingkahlaku yang
sesuai dengan tuntutan al-Quran.
3.Pergerakan (harakah):  1) peningkatan ilmu & pengembangan moral;  Menambah bahan fikrah  Menambah amal
3.Pergerakan (harakah):
1) peningkatan ilmu & pengembangan moral;
Menambah bahan fikrah
Menambah amal dakwah
Mennampung keperluan dakwah dalam gerak kerja
 2) pengembangan/perluasan cakupan dakwah  Manuver-Lonjatan dakwah yang baik  Membina kader- Pelapis dakwah 
2) pengembangan/perluasan cakupan dakwah
Manuver-Lonjatan dakwah yang baik
Membina kader- Pelapis dakwah
Menata-Mengorganisasi kader /dakwah medan
Mengedalikan byk program dakwah dan tarbiyyah
Menguasai medan dakwah kita
 Peribadi Muslim yang telah terbentuk perlu ditingkatkan menjadi peribadi Da’i – ditahap ini peserta tarbiyyah
Peribadi Muslim yang telah terbentuk perlu ditingkatkan
menjadi peribadi Da’i – ditahap ini peserta tarbiyyah sudah
dilibatkan dalam harakah dan diberikan maklumat mengenai
kondisi umat Islam kini serta musuh-musuh Islam yang telah
merosakkan kehidupan umat – diperkenalkan fiqhud dakwah.
Disampaikan juga bahan-bahan mengenai pertarungan antara
haq dan batil – mempunyai kesediaan untuk melaksanakan
jihad – pembentukan ini ke arah melahirkan para murabbi
yang unggul menjadi tauladan ditengah kehidupan umat.
4. Membentuk pengalaman  Membentuk pengalaman/aplikasi harakah  Setelah amal dakwah yang dilalui akan membentuk pengalaman
4. Membentuk pengalaman
Membentuk pengalaman/aplikasi harakah
Setelah amal dakwah yang dilalui akan membentuk
pengalaman berharaki dalam dakwah (3:104)
Must do it…. Salah tak pe… Allah nilai Usaha
Menyelesaikan problem pelaksanaan dakwah (mutarabbi,
Program tarbiyyah, Halaqah)
Menumbuh kekuatan pengalaman utk penyelesaian masalah
5. Tanggung jawab:  Memperoleh tanggunjawab  Tanggungjawab pada Allah  Secara syariat 22:67  Berdasarkan
5. Tanggung jawab:
Memperoleh tanggunjawab
Tanggungjawab pada Allah
Secara syariat 22:67
Berdasarkan fiqh hukum 45:18
Melakukan kerana takut pada Allah 33:39
 Tanggungjawab pada Organisasi (jemaah)  Secara struktur yang tersusun  Saling membantu (9:71)  Berdasarkan
Tanggungjawab pada Organisasi (jemaah)
Secara struktur yang tersusun
Saling membantu (9:71)
Berdasarkan fiqh dakwah
Allah menyukai tenteranya yang tersusun 61:4
6. Pengembangan potensi (kafaah):  Melakukan pengembangan (kafa’ah) potensi  dakwah, 16:125  ilmiah, 2:151 
6. Pengembangan potensi (kafaah):
Melakukan pengembangan (kafa’ah) potensi
dakwah, 16:125
ilmiah, 2:151
keterampilan.
Dibina oleh struktur organisasi dan dilaksana untuk struktur
itu
Matlamat dari Tarbiyyah
Matlamat dari Tarbiyyah
Tarbiyyah utk Membina Generasi Quranic
Tarbiyyah utk Membina Generasi
Quranic
Jazakallahu Khair  http://halaqahborneo.blogspot.com
Jazakallahu Khair
http://halaqahborneo.blogspot.com