Anda di halaman 1dari 63

eanette Ee .ert-Ulrich.

c
sudapest, 2002

E10SZQ

--

5 6 6 6 7 8 81 8 9 10
.
. .

Bevezertd ------1r"h 1 A peldd .tgna.I'd 1eto ~,·ey,e _I' ,A peddignad vasarlasa ~ __ Peddignadfajtak ,,_----Egyeb fonoanyagok A nad tarolasa __ ~~_~Eszkozok Munkaasztal _ Faalap Altalanos tudnivalok
III

'I I

11
~

"f ,. ] Ak .osar ,on as· a. ap Munkalatok faalappal ·' _ KQsa"r f:a. ] FonasmoI'd0.'k'" '.' . Munka fonott aljjal Fogantyuk es fiilek Szeges
<
t ,t·

II!

31 __
II'

1,,2

12

_
~ __

15 15 '19 2:4

28( I· ..

Haszraalati targyak ' Szarvetagvuru ---~~-I Fonott viragkaspo -----jl:j.

tI'

Vaza Kavas kOS3r Lampa __

Madeira szel u kosarka Ovalis bevasarlokosar


Nagy talc:,a, '__ ~-----Ncgyszoglctes kosar Fedeles kosar Taska ~------.
I

~_

~~
~

::' 40 _ 4,2 ·44, __ 46 48 50 . 52",


I,.,

3·4, '" 36 3-8'~


.'

'.

...

....:..

5,4'
.

"p' r '1 "ap]rll{Osa.r


iC_, _ (; _ __

5,6
58, 6'1

Szekbetet I•. Bla~,Ib' at' k0' ...I,e····'s.•···,li'

3
.

"1 k·· ~ r , bb-',0 .. a·.011YV·b- n'I I epesro.H]" 1ep'esre m.eg= .'0, anulhatjuk a vesszofor .ast, Ez a mar-mar. eledesbe meruit [leg] mestcrseg szerencsere napjainkban ujra reflektorfenybe kerul , felfedeztek a benne rejlo soko da U.lehetdseget, A vesszofonasrol elsokent a kosarfonas . ut esziinkbe, ezert nehezen hlsszuk el, J ik .' ogy ,. he' [3 ronas az e[gyl Iegegyszeru Ibb I'{ek A' 1" zimunka. .': vesszorr rugarmasv 1 ~. konnyen rnegmunkalhato, keves kezugyesseget e e: " ." ..:." .. : . n l~· yel ,I . h a!t rn Ii' n 'd e' ki 11" ek a" d.o ,tt a ehe toseg arra, hogy valami szepet alkosson,
.
:J 'I I'
o;

Mind a lelki, mind a 'e.· ~,kepessegeket c ~l .... ' rejteszn,,. 19y suceresen h naszna KI-'hnato 0 k ::~ tatas ban S gyogyterapiakban, Ugy at kezdc, mint. gyakorlott kreativ hobbikedvelok talalnak a kovetkezo oldalakon hasznosithato otleteket, tanacsokat. di .... b k nngeoje "k szaba:djara a f rantaziajukat, . E k men ,. se:ne k' ..... javas atamkkb , va 1'" ,. "'10 OSltS3=.' n... cgye .ti elkepzelese ike ~ eg
r

I.'"

I'

i!

'I

i,

]"

g' ':

.. ,1,

'- " _'.

',.

'to

I.-

• I.

.''.

,I'

r'

(, ..

~,.,

.••

...

...•

a Szerzo

... ,

--

A peddigncid .ellihelye
di 1 •• ~·,amery mar na .. nl is xap~U.~·II{ .. A pe r' ignaid hato 'megrn'-' unkalt termeszetes any.'·~ag.·. di z sosor an. India, I n d o~· na, N yugat.- ki A- e I'" Afrikxa es a M~" iajr sziget csoport tropusi ~ ,. r 1 •..a 1-....~ ~ lben 0"f' d 11" ,·t]SZO parma egyiik I er d.et .... e 1 'ore U.l,O k .. fajtajabol (Calmus Rotang) nyerik, A n6veny tovises szara egy fa torzse koriil klgyozva .. 5,0 m hosszura is megnohet, atmeroje pedig elerheti a ,4 6"::cm-t 'I"S"h 'I'd . k itask B etakantasj O'f k '" 7 m,.,oss.ZUS~>gu ",•arabokra vagjak, leszedik a tuskeit, es kb kotve "'k vastag k··' cotegek oe k··, sza1"1] itja k" r '~'1 ,.. A tovanbbi megrnunka as OlD b r ytre mar ··1 Europaban tortenik (Nemetorszag, Ho landia stb.). fe as .iL' ' d A . ld olgo·z·., soran'.. a;.. pc··d:· ig nad at egy.... i ,[e,· kiilonleges lyukacsos vasgyiinin kereszI

I'.~

...

.. J!

'- - ,~.~ ..

':

""

"..

_.:..':.:

....'.,

-:.-

...... -

-c.

I'

"

"" ~ ~ · r.. ik tu lh ruzva k '"1~ b ~ vastagsagra vagjak. "'U onnozo b f ~l- .. bolvd '"] A. k ,,',"U=SOI retegbo."1- I''e:sz a . 'egolLn.o. yu., cs~ ~ 'kt" d""kretuietu r Y k' Iogoi fel .. 1 " szc.. nau, arne 1- akar sze ,:betete k f ~'~' IS atka 'I mas, mert eros , -'.:.. ronasara .. 11'k r es, t . .' r , v[~arrunt" a te'1-.. . ,..... rapes, ,.. ., t tartos, -]- - ,.. .' . jcsen l' - ... - rna I, ~ '. ddi l' I. tetu -e .so -:0 , .. ,~ f e 1ill' pee .•rgsm; a b 1-.1.1 resz b "') (b ei,..).. P edlig a gomb o··']iyu· .. ~ e·:"s,~ ovalis kere ·S:·· zta id k ·"1 1 '0,= me szetu pe .. di rugnao xeszui, amelyet f nasra szovesre egyarant hasznalhatunk.
,i

,r".

~,i'

,.,

.I~

!';f'

or

,._

"::'

1._

.'.;

Ul

'.'

'_

.....

,...

..

[Z'"

'.'

".

"'.

"',"

lir'

i'

"

-"

:--...,

-'.

,'.:'

.....

:.....

"

_.

'_ '

!II

Ell!

!I!!

'...

•••

••••

Ii

Apeddignad
C . __. ddi id A pec._'c.~lgna·.. termeszetcs sz]ne a lie-ceressarga, voroses es b Jarnas.. arly,a 1 .a..ta ].~, Az ugyancsak termeszetes fenyil voros ~ ~ '1-,.. II}I' kotegekk vilagosat bb . szi sz],:nue.k e's agy,a'b ...... k~
r ,.
I'
J1" ~. ••
I'
i/"

1'.

!!

,I

I'

l,

..... _' .

.','.','.'...c.'

c· ...

:"'-"'-""=.'

.....

......

-:

-'..

H'

eee

bak, de joval dragabbak is. Nalunk egyeldre a, vilagos szfrnire feheritett peddign a',d'.':kca.. .•hato. a-,','' m;' . el y.:. oJ1'0.",<: m- I-n" c·IQ,l's··..-.'·.,el' ,'.g:-':.-'ll-~ e,·i,e' p .. · --,'.__-'.,--,'.-, -'....c .::" .. ' ':'_"",:' ,"" -",,', .. tet ·S'Z····-·'~:S':' sze rint szinez he"- ,- oJ_~, kormo .zha 'It 0:' A,kormozotr nad kellemes matt szinamyalatu, dfszfteskent haszruiljuk. A, kormozott szal keszfte'se:: gyertyalang folort vegighuzzuk a szalat. Vigyazzunk arra, hogy e'gy helyen ne erje sokaig a lang, rnert ott akkor rncgeg.
:_.il!
l",...:_.

,\..0'_'

,.',

'

'-.'

'=

',_ "'--,'

",

',"','

"

',.

c...JL,."

..

":'iIj

,t,

Fonoszal A fonoszal kaphato te" mcszcres szfnekben (V'O'fOS es kek koteg), feheritett es kormozott valtozatban, (Nalunk csupan a feheritett szerezhetd be, de ahogy mar emlfrettuk, ez tetszes szerint szfnezheto, k 0"'--', rm ozh a,''t''''o'~'')'' Szep rninta fonhato kormozott szalbol _ I,' ...., a vilagos fon :a·~ tba ille.rvIe' fo rd litv. Tapas zta "1- a t szer lnt aI 'ki'.._-'I~, 'a'rof '..--,•• k ' ....."'0"'-:a·· '. c 1, ':, l '. l~ ' g,,'1 rm ' '. .. albol It,.", n it m-'u---n" arabo k rid e...gek ,,' fo.: .. '. _ kad ,._. ZO L 's···z·,· j!] h" Ac tonoszat vastagsaga tenet 1, mrn, 1~,2,:mm 1,4 mm stb.. egeszen :3 mrn-ig. A fonasra az 1.,6,,~~~,,2J,2mm ,atm,eroill fonoszal a legalkalmasabb.
, .. ' ,., .,. .' '-',. .' 'i'
.~ . • ..".: 1 .' •

.;:]1

=,

'.

._.'

I,

'.

,~I

,I,·

I, ...

:.-

'

..

,'"

."

. '. : _

• '.

_,

---a".:..:'_' I.

I~

,[;)l ,~'- _

'._ -

'...

.IC

.' . ..",

'.

I{

Z-··'

'0'"

. '.:I"f'1i" L,

I",

. ,_

...:_' ~. ,_

I,

.~liJl.

.. _ ,.

:.

.. v,

". . .

..

'.

".

'.

..

"

I!

r }'

'b,"kh. '," karc h "1,,ett h··-::,-."--:: '!:l~' ",nk, C .... 1,0 -_,IOZ __ aro .e .yen I. "aszna"Jun. c llo'n'o,1'1 (kb ,':. " -:"-')1 .- ", rt :'. '.' r sza,=a.:t ,".,',~ 2'" 2':" 5' ,mm., m!er, a'"3-' 5"'" mm I"k . 1'] vasta,gsalg,ot meg h 111 d•. 1'1 I_ala " 0 l<.ar·o -: tu,,, mle-' .
IF"
ro·
Ii,

ii' ,,,,-,~,:'.'

:1'

revek,

Jo tan.tic's'
'.", ",: I '". • ,.~. ,:., ,,"

Kar'o.k
k 3>'--0,' A_t ..
I ,' ...

eszet es szin .kbien (voros e:'·s'····· kek kotegben) feheritett Ires kormozott kivirelben 3,00 mm, 3 ,2S mm, 3,,50 mm, 3, 7'5~,~~,4'J,5 rnrn atm,'~:rlojuvastagsagban kaphatok, A vastagabb, S~"~~, mm ,atrnJ:~rojii tin. 210 botnadat fogantyuk fulperecckcnt haszna ju'kj Fenek- es oldalkaroknak 3, mm vagy 31,,5, r m atrne~roJu.vastagsag a lcgmegfelelobb. I... gyerrnekekkel vagy terapiacsoporttal Ia dolgozunk, akkor ,8 kisebb rnunkadarak··"
,"

term
~'..:..'

••

''

•••

",

,.',,'.J

-.

,"

,-",'

- ie'_-,"

,"

,"

"

':.,

.'

..

I'

..

,1

..

A szmskalat barm ikor bovtthetjuk, hisz a peddignad ruhafestekkel festheto a kovetkezd mod 'O';":'n' 1. A nadat aztassuk forro vizben "bb '" iega:.. ,,'\i '15 percig, 1 Ia I'k ' ..~' 2 . ,:.'" h ,C A ruhatcstcket az utasltas a 1apjan oldjuk fel vfzben helyezzuk bele c. , na'a "_ ,_, d at, fozzfi,k '15 ~~jIIj,210 percig. . 3"0-":'percig 10-1 siik, - ~'·"b- I? '·'-1 ,3. Hid .. r: neg V1Z b'ien ,,,:~', " .Hagyjuk alaposan megszaradni. M,e,of'~egy, zeznenk azonban, ~ hogy·.·'" .• veszft a ·.· .. OJ .._.... szepsegebol ez a ma gaban Iii'S IC'' 'S',::O' ,',d' aszep '[I e.,1"11l-e! sze: ,'" e'S<' an Y,", a··~·.·.g··,·,ha nil S·.~·Z-'-···'_·Jrn--::· e,:s~'"e·.~ . iF,a.·!· r.. LC kara festjuk.
. :," ._ ,",,'

t"~

'0;

I'

'.'

'_

,.

__

,.

'_

".,

"

,,'

"..'

1 ,..

'..

'.

,j'

1,"

',.

',"

"

'....

-",-,'1"

,",:

".'

..

":

,"

~;

,_,',

.~.

':'.

. ..... :

','

'.,'~"'"

,ll£][,I"

.1'1

,"

",

,"

'. ~

".

,\.".,__

._

"

..•.. ' 'J

-"

"-

.".,..

..11...

17····:··
" ,

Egyebfo
, ed,d'iggs'in

'anyagok

A neid tciroldsa
. $d' .a 0 .... -·· .-." . z,araz h'·';' - ye:,n, A' na::"i t,F ""1-'·asa egysze.ru,~ S'--c,I'··,
I·· .-.".(

A laposra vagott ped. ignad, amelyet " d, :'11 ,.,1... I d.iszite sre ",:~,_lSZCSIJ\l\e,nt. h "Iaszna .unk, .--.:-," ,.. ". t···' 1 3,'/ sz,e esseg b',·en. k''.ap ".."-la~:o" mm ..,·.."1'. "
I' I ("
jI' ')' ,

r]

,I

,f!.

~ i,

,.

a kereskedelernben szokasos modon. kotegekben tarolha juk. Meg jobb, ha a kolOb" o k tege ket szet :, ntjuk, es vizszmtesen vagy fuggesz v'e helyezzuk el.
II' , ~'.

'1___ S~Iu-a~' 'd. ,A kuszo palma fe so reregebol nyert feliil felgo "b61yU, ab -I apos, csillogo nadat szekbetetek, szektarnlak fonasara hasznaljuk .. ,

Tengeri fiizsinor
A csavart filzsir or iilesek, larnpak, taskak es hasonlo targyak fonasara alkalmas. N agyon rugalmas, ezert fonas elott nem kell beaztami, A, szokasos rnerdje kb. ,3. 1.4 mm. He lyettesithet 0 a nalunl is kaphato 110venyi sodratok valamelyikevel: saszsinor, rafiabol sodort zsinor, termeszetes alap'1 £' a ryagu,." sparga, szalrnatonat,

0 'le't- Bevalt m od szer a nad Pirim alis tarolasara egy va,gy tobb - fa Ira szerelt (pl. vizvezetek) cso. A nad igy vedve van a portol, vas agsag szerint osztalyozhatOI;. es nem utolso sorban kevesebb helyet foglal ('1 abra).
111,. _ '.. ., G, .. ... "".' '. = .' ". _
=,' .

0'.'

'-

. , __" .'.

'I,

A munkalatokhoz sztiksegcs szerszamok (2'" aorai). k"'o; ',., "b connyen b neszerez h etok sot a __ ""'k
er

Iegtobb haztartasban

meg a, alhatok,

A fonashc z ,·;.f .... .' .-. ", e._..· 1 Ar megkonnyiti_., a fiilpcre elh-,-']-ly'e r, "'I "h inal ~. 1 zeset, 1 etve az un- ne 1ycsma oet az, o._,~ d a"k arok b ]- 'k oeszuraaa , a sza a"k e If-uzeset, ' d "' "1 k lb U a szege:sne 1 p,e"Ig' a sza1.a.,' e~_' J atasar : .
.:,"

·! ~ ~

'i"

""",'

..

I'. :,','.,

..

.0'.,.

C" ':._",

"

..

='

I'

II'

..

-I '

sr

I'

I' ~

,t'

...-~~~~~~~~~~...,_'

20 0 em """"'=""""""=~~-~~------1

..

I
I

£S·,·-l
I'b: 1"'l~'ra

,0 12 ern

~~~--~~~~--------~----~--~~----~-.-j

'1

5.

10

2,. abra

.. .. __. ' ."~ 1 _..'l~ -., .'. .. .' .. {Olo ut H asznaalh: atunk hi e lylett1e egy eros 1-' d -~~'I :', ,;',' vagy egymasszrv~ rozsc amen - tut lSI .cs "'1'.' ·1, ,. 2 • I':U.~, ne ..leze_'~·-kb..~ . k'''' a· :'fa ne.l.'llJL,,, ... S·... .ieh _. ek ,:~\g ab.,.... -..""'Ik'."j;l), r ,. a mun k d ara. .:'f onas k ~~ b- ~ rogzitesere ·,a' t .t. kozbem ~~ hasznalhatunk kovet vagy n hezeket, 3· M:· et szoo ",}-110 1·· ,4,.Vizesedeny (libra nelkiil): a nad I'd,t· .. "·d·" aztatasara PI.._ ·TllOSQ. ezsa, V1ZeSVQ.:. or vagy" -: gy' '.'.' e"'I"m' . e:·kk'd a'" id vagasara, 5 K' " c Kosarrono k' 2.nac vaza ces: .. .. h ~ ....'1 k H.e yettest ...etJulk Ie .es:,ony ~.a.-vag)' h 0··' ·b·-· l~ e.t:s S'e 1, ··b~· k .. · ; .'. ···~,·]I agperrne t·.ezo: a nlun k·· d ." '" b-'" caoarao 6 " V'··' dyes menet k·· b ozbern n· ~.' tesere.
1.1
= .••.. ",.~',.
.::: .. -I '. ...... -: ': ' -

Egetes! .,e~
J.'

'1' -' .....

.• :.

.'~ -~ "

~'I

';-

.~.,

. ':.,

, Bunse
.

'.

n···e·5·g:.··o".··a.'z:··f..·Q·.·•f···ra.: s·:z··top aka ·v····a, g ..


I., < '. ."_ {, ..' ... . '. -. .' C
1 .' _.

gy';"

':'

I ..

C·'

I'

.'

spirituszlampa (abranelktil): a kesz munka d1a rab k 1"'a/" o·~· z.,1. 1&0: .szlanyain ak le .' , ,e"'s at' g: I le~!.· . ",., ,. ~ 1'1-1- apothanl : tesere ('.meg Vlz,es a._., tb 1)'..
. '. ~_~ ( '. !..~ ...., .

'.'

....

I.

.:

."

:_.

I..

rit

'.

,,'.

'

..

," ,'[

,1

,.

,,;I'

'[

._: ", '1'-: :'[1 '. .

,,:,: _. ".

.. .... , .

::" .. :i

II

~'j

I'

.1'

I'

;!i

,.

.=1'

__

';'.

'.1

.:,:,._1 ,..<',;' ... : Jlill


$ '.. '.,.-

.'"

p ~ .. -.

'--.-'.-:'....

iii

e.

it

A Ila- ko'zashuz .,.. 1 III; outor l ak .~ a ra kk :!"b 12. Szintelen viza io b ' kru "'1' d kk "I' ne, .... .): a .cesz mun kcadarab-.-lakkozasa·' c: OJ·.... ..',-.' .... ..... '.:_ ra' A: leaio b.''b'., h a a'.·cla kk . a'_.t. e .,:. e's z e g' re..... .... nle'm artalm a S"'~' es korniyeze be. arat, A~"" s z in ... 11 ., C teien matt es VI ~l,. agos I kk I'" megte 1e '1,0;0 .a :;. S A, Iakkot legjobb ecsettel felkenni ~Meg CJ_, .·. . egy"-'szenlbb es tiszrabb .,': a' 1a:': .. zas 1atkk kkco
i'

I.

C'

t,

.:

J.:.:_;-

= ,,'~_

.. '

g"

I.

. :.',.'

S'" ,1....

,....

.',

••

".

,"

.'

.,,',

•I

.'

'.

'1."".,

'..

:_' ,

l_

," r

-_

...

Ii'

[1,,

__

1'1'

I.>"·.~

.' ..

,_,"

..

__

'"

,'_':

..

1 ..

(....:.-.~,

1.'

,1

:,1.,'_"

l',··

-',.-'

A faul_ a ..hoe
!.
!!, • . • ..'. . • ~ .

spra
, ~ [_ L' •.

'~'.

Y"

-v ,e'] ..
:. , 'j

til

r r- ' r '.eZlllro' C":I b file "'lk "1)' ,.,a:ra JU ... 7 •. F urolgep v,agy k n"'" a Iyu ka.k fur as. 'a' o..·'z_ a·' fa a' a ph la". ~'!.,.",." '.....' ._.. ..: ······ "Ii 8,.. 'inom dorzsps pfr: a faalap csiszolaI'
,', .'

'"

'.

••••

.I

"

-:

"

' ••

' .••

,w

--:

"-

fill

I'"

,i,

• . _]

r.

11

,!..:.... _

.•

'ill

.• sa' "'a~ 9. Filresz: a retegelt falemez meretre ib rgazitasara, amen yieen nem k kesz fC,aalapot vasarolunk,
._
~ .. r :. ,."

,.

I";to •

' .•

, •.

,-.

--;

.-

'-".

-:: ••••.

,.~

-e

'.:.,,'

.'.

'.

'.'

' .••

'.-

10. Ko,rzo,

fomas.... '. .. ,..'. ho ··Z·"·· _, ~... __ I, '..'. A pe.•... ld ignad d .a"Iva,c' '0'" '. Ii ''. . ... n e m --'ks ".1'1 k ~'o sziikseges nalgy. hlie1 yet csina ·lln:,_ .. G h do .n.lIn k k .' _:_e aZlon b ~,a:.-· r la,.ogy a 3.. a ..Z '} d ,. _.vless,le;gk OI~'OZha. az as,zta '1 ,. ·:.art. k ' 'I,a_nl~a nle,d .,.. ' "I' "}-" l.e:nnb an., les a pa,dllOin csuszasvesze,y ,I S £
'\1'

r.

.. ··· 9
'.

.. ··k _sz···_'o,z·o· . E·
'F' u:'! resz
..

fur og ep lUI, ". papir, btl or akk,


~I . _:__" .' ,,: ,L c.:"

c··<le· .~,..:__:_.:: ·~u-~ ~ . '.

"r' z··, . k',':"r' z o~.,." a I o;o'" ~


_ ,.

C,"~:S··,··'__: ·l~'S:-:··Z·· _

'0,·10'" , ... I.

Elk" rt,1f' ·eS,'zl es 1 Rajzolju k m e'·'g.,'1z alapform ~ a


'_'.:. ',_' _I ._'_ . [ [ '" .,' 'L'~' __

Hozzateres

a deszkalaphoz

mm

3., tibra

,.. "~.... ~ ~, a '11 C"'] eiszeru "' ezert ,az aszta 1t viaszosvaszonnal bevon ti, Flgyeljunk arra, hogy az asztal es a szek magassaga megfelelo r ]egyen, Fraraszto, sot izommerevseget IS hh katl .!·1~· oen ,0kO,Z :~,at~, a karunkat ronas <oz 'b ha k allandoan 9 O°,-,ig:'. kell emelg etniin {"
.I ~ ~
I,I'

"1'.

ii

.,.

.'

,.,

I ..

kal 0 tl et: Afonasi munka ato { meg konnvi .'.'., ronasi ... onnyi,. , tesere szere lhett kId aszta ra egy oesz,. etun az ] katapot, amery szorosan rogzm a, munI kadarabot, A legegyszenibb egy barkacsboltban vasarolt eny hen hal'ra le1to szogbien. legyalult deszkalapot az asztalhoz .,.~." " r.. 1 d eros" ten '"'Akkosaraij eg-y' rozsdamentes szoggel a deszkalaphoz erdsitve egyenletesen forgathato (3, cibra)i' A kisebb rr unkadarabok (a konyvben szereplok is) azan ~an' 'k! b'l elk eszl-~el~O:!! :·.ez·'en, IS [:,- .... Ithi t ("k'
.. 111

,., korzo _:e_., szerutbbi k· 2. Vagjuk ki: c.~ a) a ruresz JOI C] reszes .egyen, a f-'oga k ': lefele alljanak; b) a faalapot a.z asztal szelere helyezzuk '/" r' ~'lj' ugy, hogy' kisse 11 1'< sse ienyuijon '0I'} a; c) a faa ap kb. 3,0' cm-es tavolsagr a le,gye I~" a szemunktol; d) a faalapot bal kezzel a ruresz menten toliuk; e) a fureszt jobb kezben e osen tartva fel-le mozgatjuk kozben b'al kezunkkel a faalapot lassan forditjt k korbe ~
I .'J

,.1:_:

..

..:

I!iE

,"

..

.1,1 ','

~at.! 1.··.gegyle ',' _"_,' .-'. ~


:-.

,i,

rJ'

]~

'"

~l.

'.

..

".",

.'

...:..'

..

,"

,','

"

...

"

1"':

-.

"

_- _:,...:_

I ...: :

_. .[~

:_:,"

,"'

'.'

1,"'",

Fontosl ,Akar, amelyikben a fiireszt fogjuk, a test mellert marad ~A mozgast konyokbol vegezziik, fel- es lehuzogatassa (4t abra); f) a ffireszt fuggolegesen ta 'tva vagjuk <"" .... a faalapo: '.
!

at

! ..

I'

_.1

"

1"

iii

l_:_'

."

'.

'.:'.'

,_; .

..

.'

."'"

, ..

.:.::

I, ... _

..

'

..

.',...

'.' ...

,~.,....<

. .'..'

I:",

:~,'I_~ru.

II

I_

1
.<

!
I"

A-kii lonl.e "g" es


___ "... . ".:., .. ,."

er eni fa a 11 a.',"...... C".'J~'a·"tez " 'u'_.-"",sa ' ! .Pot .:.. c.,1. k .... , _ leg is elkeszfthetju ;.' Ez kinind le he Ig' a kezugyesseg fejle::'ztesere (pl. iskolakban) ~Az elsd fonott munkadarab elke;1"" faal szitesenez ic ea IS a ..aa ap hiaszna'/'1" ata,
O· '1'
'. ,'" I '-'- '"_'.:_:

tos·e

#b 4~ a'·rla.
i

.,."

I'

...

11-

uras
1';

A"y,ag
Retegelt falemez, 4".~.,6 mm vastag sagu If'''' -' .... MaSSZlV . a., 46 ,.':mm vastagsagu
~ .1'
" '" I,

,"'I'

a) .A fonashoz szukseges lyukakat a kove kezokeppen jelo jiik meg (5.~tibra): rl'T""" - az a Iap szeiero va l'1 tavo l~" 10 sag kb 5 7 mm , - a 1 k k..kc ,.' tavoisag 15 2'0":mm;: ·YU."a~~.ozn ,/.. Iss , ~....
r
..,.. . ~ :, . II " ,
"!II , .... ~ . '/ iii ~ ~ i

.~I

1,0

A felhasznalas eldtr ezer: be kell aztatl'mm

nu nik: - .. ,:'I!!I ,A peddignadat


'!"~

," G
~I

o
0, .0

',0 ..
'····,,0

0
0,

'. ~
.'W·

,', ,0

,0 ..

.·,.,0 0 .,

"'W.

1'1,,(1 .',

o· 0

(t,:

a fonas megkezdese elott liD! 1,5 percre (vastagsagtol fuggden) tegyuk meleg vizbe (szukseg eseten hideg viz is jo) A szalakat cgycnkent tekerjuk IgyUrtik'bie, es helyezzuk vizbe, :Ne felejtsuk cl a munka befejeztevel a, nadat kivenni a, vizbdl, mert til] sokaig aztatva elveszti rugalmassagat, es szurke t r S zfn U: (v' :e v alik I
,

. ~.

..

.r

~I

...

b) Elsokent az alap szeletol valo tavolsagban huzzunk legy segedvonalat, majd r .z.-,,·o" egit seg ei'·v:,·e. :'1'1 e" ','_:',.' 'pI·' ..·.-a:-·,pir d ara b·", a gy-:: ·k-'o·'" , _'_' "
"gy' ',. ",'

-c_

...

,1

,c':

_-

'V',,··,

',,_:.:""

....

"'-

S,,···

' ..

',:,.-'"

',

.... :".

'.'

r . rOZ oern nee crtunoen A'.menet 'k"'~ b '", d vesrtesre ki ,r; ",

jeloljuk meg a, lyukak kozti tavolsagot; c) A kezdck fa a lapj an, paratlan szarmi lyuk egyen; d) A-','Z arrai vagy tuveiI' szurju k irral .r» '"'meg a yukakat; e) A. furohcgy O,,2,5'~,~,~Oj,5 m-rer vastam ...~' a.' ga bb. .. e'·. n, mint a k c., I'-O'.· ,~ 1 -gye c ;, 4 .• Lla,kk ozas A faalapot a tovabbi munkalatok megkezdese elott kenjiik be, vfzallo butorlakka
orr
f '.. 1'1 .. .' .' " "','" J..

alkalmas a viragperme ezD. Egyszenien 'l ~..~ d ott spricceljunk k vizet aZI,a.····. reszre, es doic1 ,go'z:,:,z·:::'"u,n'·· k ' tova h b '.
,.;, " ,". '.".:: ':.' .... ',.:",... _ == .' _"'''; ':___',:':: _.' __ .' , '.' Of. " '.:

".,1

,i,

'0

t'

"-!

_.

__

.-

Lakkozas
Tanacsos minden kesz, J61 megszarlto tll pedd ignad bel Ion m unka darabot bekenni vagy lefujni lakkal, mert ez megvedi a szennyezodesektol, valarnint a nedvessegto l~ A akkot ccsertel kenjuk fel. Rendszerint elcgendd egy' retegben.
.-:"'.," .,,-.,,.!I"',. ",', "'_',~~_ ,~,__

!C

"

,,,,.I,

,' .....

_""_.,

. ":,'

.":.

;#.

I~

i)·tlet: Bizonyos targyak pl. talcak feliiletet erd .. emes tobbfele kivitelben is kaphato ontapado f61iava bevonni, Nemcsak rnutatosabb lesz ,fgy, hanern , ..• , .';"Onl1'ye bb "~ .. ~ tartosa bbees k'" , ....e,n nszntnato.
t

Ot'letek es t,u·n,Q.cs1o,k
II"'a': a' ka rot d.' e .rekszngben akarj.... k.. 1 C .. . '.. ". . ,., .. __ ___ __ .. _ u ,_ . rneghajlftani, akkor nyomjuk az ,art a-krvant torespon tra es a karot ovatosan hajlitsuk felfele. Ha nern rogzftettuk szoggel a munkad arabo..,t· <."',,,' · akkor tegyunk;,., ra nehe .l'\.! 1"--,.,, .... I". , Ie..zeket, pl. kovet, hogy mindket keziinkkel szabadon mozoghassunk.
.
",

--,-I

"

'"

--

'.1

.',,'

".

",,'

,".

. '.' ,',

'

'.

Altalanos tudnivalok.
Nedves'ites'
,A peddignad termeszeti adottsaga a hajr ] 1 lth lel uc 1IIk- ,0nys ag, az alakit ratosag. d sajnos " ; ',-OIZ nern eiegen d.l'" mertes b ] i"'k-ien, a ronas h 0
~'i'

, ,"

,.,.

'1.:..

.'~' .:_

~ ,I

,JL

1.1

,
Munkcilatok jaalappal
a_··.·az'u·Ltib t
Az eldkeszftett oldalkarokat, amelyek vegeit elozetesen benedvesltettuk, fentr611efele atfiizztik a faalap .. ukain, y
".

Alulnezet

Egys~era Iabasat paras sZ'cimu


oldalkarovai
.A mere re vagott oldalkarokat kozepen

benedvesitjuk, a.vegeiket pedig egy kisse ferden bevagjuk, majd a faalap lyukaiba sz( rjuk ugy, hogy egy kar6 ket vege egymas rnellett fekvd lyukba keru jon .. A kiallo fveket tetszes szerint lenyomhatjuk, ille..... fvelten hagyhatjuk (61 tibra). -·· e

,. lk ,. S,Z'amll, 0 ld.u_ .·,arova I A 6~, bra munkamenetet kovetjiik. a A pararlan szalat (utolso szal) olyan hosszan szurjuk kereszrill az utolso ' .- rogy . el Iyu con, he "egy. e. ott, egy mogott
It . a,
_ ,•• , '..,.

Egys!Zeru ldblUat paratlan.

'"

.....

..

12

·t

Parat.an szal

9.;'b· ra 8'~,~j.. a ,-.-..

ritrnusba .. a. kia ].0 fveker korbefonhasn Sllk, ve ,e A, paratlan karo hossza: talanos hoszSZlJSag +, kb ..a faalap kertilerc + kb. 3!!~4 ern !(7~abra),
't.

"b ,,, ,'~an L a:a:z'at - egysze'ru fo nusmo"db


:FI"
,

AI ulnezet

11.1

A 8',.J ~ abra munkamenetet kovetjuk a ···i'b,·'··· ...1, 8' 3~··· aratg~, .A kiallo karoveg hosszusaga ". c azatonke nt) 5 (lab ).. 7·:cm 1", Munkaritrnus: egy elott egy mogort,
i' .. " '!'
~,-,!

-t.

...
I

.. .
.:,"

,,1

[.·.···'l.·.

I.

!.,::

'.:.!,

.I

.. I.~: .;,

,1.1.

..','

.,_'"

iii

!Ii

!Ii

9,~· a 'ra , 1 'b l,

~..... '~'b 9-2·' " ,U.1,U


I· .....

i'" ..

'

~b .. ~.·ra 8 .,1. a .'

2' ~'b 8"'~:.. a,:.'.·rlU

13

Paalapot: takaro lcib,o'z'at


__ . ~ :_ .. ~ i!

.. ".. : 2' I'.b ~ .. - I _. k - .. .. . .:·a.m.e·n,ei.-,e·,A 1 0·-. l' es ,a.. 1'0':'"~_'" lai:lla m.u.n__-...-- -- -t it
I
I' ":f

kovetjuk: -" k " .A kia 1'1-okaroveg h__sszusaga (lab o •... abazaton": ken t) 7< - .. l' O~'cm":":~' ~ '1 11- 1- felh ,.,-·.. .ll. ",arl,ITIUSi ,a..'UlrO,.l.e,- ...Qzv·a, egy . U ak '.' ·~'t···- .eldtt, egy mcgott ritmusban lepiink vele. A labazat eltakarja a, faalap "1szeiet.
r
-',--. . ..... .: ... III, .
'oC' ",. "'

'·M··· .•. ,

' '1 .

,. "

;iO

I.

"

.. '..

Dup Ia I..GL tabasat 1 ,-" n t't ... tbra mU,n.·,ame.ne .e ove.Ju-.:~, A- 1~ ~ u"ra ,-.-'.-k .:,.::-.,-tet k"",.. ;'"k karoveg hosszusaga A- kiall iO~i ... . (] ib _abazaton 1')' cent 12;0;0 ~ 15, em; in .... ·e· <' I" Mu- ka ritm U' S·' ke ·,tt··-··o,"]"o'''tt: e'' gy~'' In·..··o""g"'O~'i tt egy e 1 ott" egy mogott,
l ..
1.

"

G_,.

, .__

_ _.

_ __

_ __

__

"_"

_"

.'

'..._

'

ill Ii

.. '

I'

_.....

.,

_...

.'. c'.

,.

.:

c..

IT

,. ". "

. '.' ':

. ""

,,~

I.'
..

"I

,,,

,A,lulnezet

Alulnezet

.1 0. .1. abra

-1 l'b ,1.~ at: ru

14,

l t'b Dup Iia uuiaza:

Kosarfc l
Ha a labazattal elkeszultunk, hozzakezdhetu nk a ko s--',a! rfal 1'.. ....,... ,ah. . z... Elotte ... fon ,a' ,... .. t, .; azonoan neel'h..anyjo t'tanacsc Alei' taianan z t' 1- "b' a labazat, az oldalkaro es a szegcs egy 'b llo"I~,e"' ' '·'1 k o·:,nlak ·u·:gy.·.I·'·:··a"·n'".a···' o··~···n····ka' r·~,o·:-::' C::''1k s,'" ·UI'' - A",'a····l, ..."'k .··:I:.' I . tehat rnegfeleld hosszusaguaknak kell le nn . iiik ezert a,'".,..1,.,.. '0· m ""afgked veer h a 1-:-.'. "'" bizt 1_. . ~'<, .. juk tlket legalabb meg 7' cm-rel hoszszabbra, A konyvben talalhato munkaleirasok tartalm azzak ezt a . obbletet, Ha menet kozben eltorik egy szal, akkor kozvetlenul mellette szurjunk bile egy kihegyezett potszalat. Termeszetesen elat-, te v.···~al·a';·'Ulk, '1110 . ,to~-'~,rc·.o,~,t,·t: , szalat. N:··I·e·.~·h·1a.' egy ".'.~.,".' v-e ... _. . . _'"_laJ - _"._ ~ ',._"-',' L '.'(:',_.' "gy (.' gyengebb, puhabb szal nem tartja a :k1 vant format, Ilyen sz,aJ mel e: egyszenien szurjunk be e:.gy k.oto1tut es to'lytassuk tovabb a munkat, mintha a. szal es a egyek volnanak. Kesdbb a k,ototut ' avolftsuk el. Az Ivelt szerkezetek eseteben e:z a, megoldas kctsegkfvul kivitelezhetetlen hisz a. tulsagosan rnerev ehhez ..
r

Ilyenkor a gyenge szalat a torott szalhoz hason oan csereljiik ki,


'.:' '.:"" ',. "._>.

.>

".: .""

" ...

::,,:.,

.... _."'."

"."

......

......

I.,

'

...

~.

<

;"

. .'l. .

....

.,i, ,,"'. ~.

'..

.' .~ .. _:_.

..J

S' ' '

0····

·.1 iii

. . '..

.'.

l'

.• If '

,, 0
.

,"

.:.:

...:..

z·:: r

.'

'=I

,"

s-

r_2_.....:.

.,.........:_..

••.•

-._

.,

Z' ....

'.'''11'·..·

"t_

,,',"

,.'

••

·k···..ivetk ~ nk -'.'itr -.,,'.'.[ r .. ' "'"', kn ,.r ' A- xove 'c.eZIQ munxantmus-teirasoknar .~.1 ., .de' .. '1'"'; '.·1 '. b ··b; c.rr] .:-:,...:,-. " ,-c"' ..... InUJUna. :. k....ki aonor, h>ogy a .. >·: nk .d"" .... " tb .,'. mu.na,.ar.a ,
iF '.' .',,'

lL .:.

:c. _'

~..

'.

ILl,

:'\..

' '. ~,

..

= _ "gy':

'

eldtt ulunk, tehat az velunk szernben van,

Egys,zeru sovenJfJ orms e'gy ,sma a l '11


,., iljil!i

"""I.~

,.

·3'' ' 1

-",'

_'

•.

[Ii

,',

.•

',.

',,'

Munkaritrnus: egy elott, le,gy mogott A sovenyfonashoz paratlan szamu szal sziikseges, hogy a szalak a kovetkezd korokben is keresztezzek egymast 1(,1'2,. )' a.I'b-ra.·" ~

tu

tu.

_.: . 12.

Glfra

"'L

Alulnezet

1 ..

13 .;"L s.aora
r:

Alulnezet
'I ," .

r...) ld nyos sza kas ZIg' (kb 5 6'•.. aroig), maj« :·'i~- .•. k ···· "1···"1-1,-::·'1(kek) ,'. ','.".' . '. , . ·t·· ,,' a, masuc szauai uce '> ugyanugy F-"-ontos, I.iogy a masts sza ,egy 1'" isik ;'] epesse.1 az. e 1so rnogott haladjon (J4,~abra). A sovenyfonas rnindket bemutatott . ·t -.', '(Tf ---.A ~ , vat I't·· .- - ... U=.SOf,e egyrorman nez ki ~ ozara kiil -~.,'. _:'"_.
'f.

.··.1 ..·•

"1-

}',

,:'

Y:I

Ii - -

--

Ern - k a f.. .-', od':,'.''k-' ,e,gy In,aSl.,·k A Ir ,'0= ·· , nne,. '.~ ,on,asmo ..' n,a,', ,"',,'" ,~',[i •.Vi:LL. '-.,' zata a, duplaszalas sovenyfonas, A_ mun-

kamenet ugyanaz, csak egyszerre ket szallal dolgozunk (]',3"i abra).


_ .. 'b' 1'4-~ Cl._ ra

Akkor fonunk ezzel a technikaval, 11a paros szarnu szalla .. sovenyfonast szeretnenk, Ket szalat vezetunk az oldalkarok korul, ,Az egyik szallal (zold) e,gy eldtt, egy mogott ritmus ban lepunk egy bizo,.

,s.z:ala kkal

Sov'e·~yftJncis egymdst koveto

'v,etkezo ezo

Kets~cilas gyiirilJonas Munkaritmus: egy eldtt, egy mogott /' , ./ l' ,'-.-:: ] Ke t sza.ae b '.-, tr.0.. kif·.' l veze,~,e 'JI{le egy~ n .-.I!{] ,JJle~e ,.....'.tv' J et- . . ",~ k mas ffi'e]1' .~0;· a "l'k- ,;.k "~ b.he h e 1yezunk , ern 'l-d- . carokoz .~. ..)1 ~. h '- 0 ·c_a I '.' ..' a . . ~~' .... (1.'5' _"' l"'b'~'" ra~, A' _:_ a"1-··..·l-d', 'I"' sza: 1"",1 (: liD,ld""-):' . ~, Q, I 'ld]k :aro, '. ... 11 ~ '.. ' · a,z Olia ..•• '·k.L·U~,]SQ'0 1d .,aJla menten ,a k':' 0...
,:t·
==

<'

N'

0/'

'.i 0 ld ,alk aro OlOge: ,-I :,


iJ'
j!

'1" '",. ... .Iep·un k Ugyan,=


i .'. -'

ezt a rnenetet kovetjiik a masik szallal '" .• '} k lnd is (kek) A szaia .. at mIn en, egyes 0 l~ .kek). c _ dalk, ._,/"IIt·· all 'va JU, 19y az 0,]d-:-lks '.,.r: a care .. ..,.. ... ,". ilti :k a..xaro
j

.:.1'

",'

,"

"-"

Ketsza-l'as gyiirufonds

1,6

k 1",,! d ik t'l (k "k- , vezetju .., ,l\.J'il ,A, nl,aSQ.l:, sza. at tkek )•.
~ iE"

ugyanilyen rirmushan fonjuk, majd a harrnadikat is. Folyamatosan ezt a '.'. o.z. "b )'" mu .. k amenetet k.'. ~ k ('1' 6'" 2- Q,·.··,lU."., n kovetjul
, . ,,,--. ,'- .. -. , " .. .' '. . ", " '. .-,. . " . _',' , " '''!!

I"

,Alulr'ol vezetett: hiiromszalus

,gyii:riijoncis
.2..
.!..!"'!!. • '_,

Alulnezet

kozokben keresztezett fonatot kapunk, Kosarfalhoz lez a, leggyakrabban haszc na/1- t tonat, Ermel a fajta fonasnal az oldalkaro kiVa.11'[ hclyzcrbc allitas» konnyebb, 'mint a sovenyfonasnal, mert .3,Z oldalkaro egyuttal eldlrdl es hatulrol is korul van fonva.

Munkaritmus: kettd e ott cgy 'molg-'0' t . ,_' ,.,C_ . __ ._--' a fon .. .. un Ez.·,·'. 1~.'.asmod a fc nt lefrt ha r',o·· sza la s f' ,,' :rltlTIllsat'"o!vetl, '.' csupan k,. · gyuru .. "OIlas , 1'1'1h 1 annyiban ter err tole, nogy az e 1so szarat (zold) a masik 'k,e' s,z,al alatt vezeti es nem felette (1.7~l'ies 17~2,~ (ibr~a),~ Ennek ,a fonasnak tobb valtozata is, van, pl~a uegyes es az otOIS fonat. ,A mun. :.., kam !e"1-1--'-' ''1(1':" aso .' "11,'1"'1- '0":'0, C'"s ;{, d _' ir r n1e'"' 101,.! ct ak -'-" , 0"\1' ",."., , . .' illetve 'ot szal megy felul es egy alul, Munkari rnus: negy (ot) elott, ,egy mogott,
','!O' ", . __ . .,--,'" '_ ".",,'.: ,,,,,,,:-,,,,, .. , " ", .' , , ... •

,ji .

"

I. .....

.'. .. .

,"

,",

I".

r;.'

i'

jI

'" -

,I'

J'

, '" ".~ , H' _larO'J11Sza 1-~as gyu'ntJ"onas


'M···, ._=,'

un ka' ri ,.-m-"-':- u s ke' rr'O(~ e~-,'lo,I'':I't,t·, 'e, .': _


,_,_,_:.. --" ... ,' .,,',,',
".,1.:1;0;
Iii
'-",.-,' ",' .. , ',:,,_,."_.,',' ':,'

1,

• .-

'gy'

.,'-

__.:'

....

'_-

,I.:

OU"' g": '."'0'" •. _

. _:__IL

tr
(

Harem szalat bentrol kifele haladx a harem egymas melletti oldalkarokozbe hclyezunk (1' 6~,,1 dbra) A fonast a bal ~ ild '1- . "'II .,Z,QI, __ cezdjiik, k IO!I;-",3" iik- i'let ld Q:.,al " sza, a'I C' ,.'. ld) k -d~ karo lelott a kovet (Iezfioldalkaro mogott
i

....

,/.. ib ,,.... 1'7'1 , a :'ra


I ,I
I

,1

I.

.....

1 7~.2'", cibr(l
' 1 ibr l'6"'~:~,~a. ra
." .-," I '

.......

,
....

"., ''"-,
......

.' " ....1'.... db' , ,. SaltlKt·_· , Ilamtnta

Ehh .e.··.··z:, .a'~ techn I..kahoz pe ..eddig .Is'-' t h la.· Sc·::Z·:!'' ' .. ,,]'n . nalunk. A negyzet alaku feliil erhe ,z,pa'" ~~ k rat an szamu karora 'van szu k csegunk. ,l~ .. ;. . .,. .... _., A ker e.sztk a:rokar' fe.ktessiik S,IQ,if·-·".':'en d'i'"ben , #"[ a mun k aaszta 1ra~.. ~ .....',n~: :m'er,o"eg··:,esell .tegyu k ~. t ,e"gy'_:I'-.... ka 'roo ~ ,~~ 'a' k.... ,r esztk a r ok 'aI-I es '-k:,·',QIZ'·',:d;' a'~ ...' '., ,_',.,L.,IL,. .e cjiink el fonni (.18~dbra) ~
. I .,' ,

iIC

...,

. ('

'_

__

..

, . ..

.-

, , .. ~

,.,

II!'

jf

.. ~

I .•. ·

••

l·I"

."

•.

j.....

.~ ..:....~

.. ~

'

...

I,. ,.

I,."

.. , .....

'."

(:.1

,j

.••. .

"\",;.~

Fi&;'o,tt ,gyiiriifonas .... nk , ······aromI .... . ". M U· cantmus: hc- '.,'. etott" egy mogott ,_:_' _ szalat .' <,Negy >i,.- .. '.' b entrdl ki-"~fe"l-e': haladva negy lk r k -ezvmas me etti IDeId arkarokoz be h'!e1-ye.' (:)J zunk ">'~' .... rb··,·,····,)1 A···· fonasta bal old a 1 rli zU.n: ("'19'; l'' a,ra~ ,', lo,n,as a_a 0 l'111 ] d'- ... szar a.. I. Z,O'ld ).-k d- k hiarorn 0 .•:.,a lk ldl kezdju '" care .'1 '"': , vezetjuk nc u"gy; t·· :"' . "-,' .' xe kove eio tt vi ",......~:~ k d _, ,~'--.---; 'h""o,gy a k et 'k--~" '.' t' , kezd szal kek, elsa feller), alatr majd ,az ,1 t dik f h ~ ). ,J: ett k"~ 1" utotso aer: re lk ,. .,~,,. vet k ezo 0 [d 2,= caro moge es onnan ujra kife If '. 9"-:"1 1 a, ·;···· ).. 'Eb·'b· en ,a rl.:._ ,=,~ll.san ·:"b··.. r,a., ..... ritm -'.- ..... sb ,,~lle (1·' e dolgozunk rovabb es mindig a 'hal oldalon fekv6 szallal kezdimk (1' 9 2
10'

j'

'1"

~,..

,.,~-

'___'._

_,'..

""=

__

I,

:,1

_'

.;:___,'

,._

,,-,',

.,

....•

:r

]]

'.

t.

,1"

- . :' -

.. .

.. '

- -"

'_." ,-

."

c,

._:

','

: " ," .' ."

'-.

.'

__ c, :.

.'- .

I:

!J

__

C'

-~

'0·'

I'

]_.

c'

,=

-' _ ._.

.'

-' ,.

,C'

::'- .'

,.

. -"

..

,-

'- =

- ~~

C"

szal

masodik

te

xo-

,/'I'

i' ..

1'-

.:

'::C

~--:"

'[I"

!!

,~-

-I'"

".!

...

_ .,

_.

_.

:._'>

..

"".:__~' 3' _..... J'b19"." ,a"ra:). ,,"


c' t

'.

",

",

..

:.

='"

'_.,

, ..

,.

.'

I .. ,

'.

'.

'"_"'J

A fonoszalla]
' ' ... ' ..... ,C·.· .. '."
'-~~ . II ",' .

I,~=.

,.:..1

a fuggdleg es
.
.c.. ::_.: , .. :.:' ....
C ::.: .-c ...

karokat foziuk ossze (csavarjuk korul).. Mind.- en egy ford ulon Ie! he.•'1'" ez z·:·"u~:· e ',1 l ve 'a,~'11 .... y . nk HI ~ karc '. egy UJ karot mere egesen a keresztkaro k .:' ·a· ,( ... ·,,'a:· .. - , sort '~'S::··': a tetszes s:·'z·····e···.".=! c_,]la'_,I' es.. C.. kovetke.'. 'z,···."O,~I . · ',' rinti nagysaghoz igazodva fonjuk, ' "" kk A .onat f.e1·'"1 ; . 'b ~/']'1'1- '"at,ato ~ ,a sa,," - f'~' llnezete -0 I, JO- 1 th rib,.-' ;' . ch ... a. t- ,amIn,.~.!./ "," t 1("'1 c. :',':- ~ 'E.- --::-~ a. Le.CD]'.'"II -{.. _,a__: .....', , a,za le.,ll"t) Z elsdsorhan szoglet ',e··, alapok es egyenes s feru etek f onasara a.1'1ca 1 '1iil k ,, irnas,
a_lJ ..
"

,es a vizszintes
_.'.:__ '."._ " ., "." ' ....

," ",-,"
_ :_,

,'.

".:"

'.

' ... '~_ ... -

,,_.

""I!I!

r.

'

.....

'''

.. '....

S·"·' ·"o.'_: ,

.-' _ _::_

'.

"."_.

-~

,,.~I."""···

.','

~b 19 l'- a'-ra '-

'I

I·.·

",

11. _ .

_ _.

....'

t,

'"

'I-

'.i

. ..:._"....

,"

Il_

,._..

",

~.~

_.,.

I.,.

I[

,"."'.....

_'"

'"',

.'

',',',

",.

-_

",

' ..

'1_

••

.'

,....

..

····1

,::',1'

.'.-.'

····.1····

····: ..-:..

·:···---·!!!I.:I

_'1

~ ..

._-

O:'.

',~ "'b' '''' 19"....,..2'''''' a"" .·fa

'b 19 3 ara,
' .... ,i, ''',~
1

''

Fonats,z«l megtoldasa
I'
1

lon.osza.¥] 2--: ,.,_- m,OS,s.ZU~ .., iFf" h a' ne,m ~_"~4' - h IE, it A ,C . kerf l'h etju 1" ····,1.-,.' ···.1'1ax .--':~-.:,..- t. -'ld' asa, uj ,":i . . "' "t-· ceru ··t-~· ce ,a sza k megroi
,t',
I
. '.' , . • : • •... " . '.'. C," ',' . -;, .'.-. ..: .

!' ,i,

II'

i
II

• II
I.
I'

II
.-

I..

'I

II

.I

11

18
.

. I!

J_

a"b: ·r-a····,
' .. '_ .....

szallal. Ennek ket modjat is bemutatjuk: 1• Egyo Idali 1 tO Ida A I-dia 1 __ i a as~.,z egyo__ 1'"' "" ·,s.-:' ,a, ee ......... .. .,,' ···.e.··· -e" S,O, r on to ld a·" ,·.-ti 1-gto bbb." ,e.··· ,t.b n a b '} r" 0-,ld a<1 k Lsa ,~'" .. " 'i"!'''' myito ' [u) vegezzux. Csa k a ta Iszeru (;. '". '!'t'--'" 't·t·: SZ3JU. kosarak fonasakor eldnyosebb kiVUI k "'1 k keresztezni ~a s.zaa.-at .
I -

..

..

s':·,e.··.· .

..

--

-'

"

. l'

-"

~~

,r

18

A szal tehat belul ve,gzlo,djon.~ A, kovetkeF! b i -l' , ..1, ~."d-I '. '.' .. c.; ..... " s,za, .a.. · ~ ZO k ~:. ~tlkif e-.e h ala::v,a' n1al az UJ~ .. ,.,' '}-"t ,.~iOiZ·IOI,
I'

vezetf
_ _ _.

..

S·:·O.· .

ro··1.J"'b:.,3,'n ugy .•• .


, , L'\., - ~ ,_" ,
.!' _

,co.·mju..• ",. ho·0.,] ••.1.1 .a 1I.. I .. ". .k


t··· "', ~~'

m: nu
,
J

vezetjuk, A munka vegeztevelezeke vegeket ne vagiuk tul rovidre (2'0


'_ _..:.......'.I~-" •. .::.__ _ .. _:_ . :._:_ _ .:.: .' .'.:

a
a:· '. ...
I

I'~',·!..:

.:..,

..:...'

'..

..

I.

'J

'.'

"

i!

b···,··r··'Q:):
." .:" ,'.~

!Ii

den sorban, mindket oldalon !e,gy vagy '.'.", ket k .. oig visszave ze k - .--;-,'a.' .' " -". '~ ,.' . ":-,. max.'. k ,> ar.-.'',.''.. ...,. '-,. J uk a sza l'~,t , .. t: ~ -,.... "'}-',1'" I '" Ig)! ~nem- a a. (U.'1:' ,:' k xr iyuxax. (., ·'~'3·~··'~·b··1 .na k-:-"" ,'. '.'k" .k '.2 a 1Q"J'
if
>.'

'I'

" belso ~ A kosar . I 0-Idalia


rr.

Felulnezet

I I
.~

o
'-:i
"

....

,
1

,_.
I
1 1

I
I
,
1

"~

R'egi szal

Uj szal
~.I

.I'

I.'

I '~ ...•••.•••. ~~:

I I

!( -.

~
I

lI,
II

ib'-"'" 20' a.", a


oj

_l~ _r_f
1

ill I

f~1

I
I

I
....

I Ir
~I
.~.

il II

~
.,'
,"

'2. Ket'oldaJ.i toldas: Ebben az esetben az egyik veg kifele, a masik befele all. .Az llj szalat a rcgi szal es az oldalkaro 'k.!OiZE. sziirjuk bel A munka vegeztevel a. vegeket rovidre vaghatjuk, rnert ke~b ).... iC"O''-..'. -.:' S"e";'m' .-.. "lS""U-I-s:'-:zn-'-:-'a'" k sze (''.' 1'" . zet 2-:' "'r'a !:l ..If'bb
1 .. '.
"--.'!.~

II
I I I
I

-.

't. --:11
I


~
i
1

j~l)

I
...... ,

1
I

r
I

~
,

· a .... 23""rb· la
c_' ..

.=-'

'1\;... ...:....

_-' , ...'

...".:

.. ,,:: ......

IS' -'-',.':.'

:'.'

,.:;

!i

·a·..

' .....

_:._ : I!! .....

Fel ulnezet

Munka fonott aljjal


'.liest ..or kosar ..,-" ,ejesen :~"dd" ;~;.-.-,.-:' A t.'-· ,.- pe:-,..' l,gIl..a.db10' 1-,f··.onottt l« f--'h- oz
.11.

o
.." "-I U JI SZ8
''_

."if

···-···'I.·

A gyii'riijon,as. befejesese .,r A gyururonas pontosan 'ott erjen veget


;Q

csak akkor batorkodjunk hozzafogni, 11a r - "-b' kd e 1ott e mar to' b' '. rnunkadara b 'koot keszitettiink faalappal, Ez a felad a·t ugy ... vanis . b1-:, ~ 1to'"~b_ gya,'k,o'r1atot igenyer. K z_ .etkent ~e d -k keszitsiink edenyalatetct'
,11-

i'

'=..t='_'

n..

"

..

'.1,

,'

••

_.'--

._

:....

_.

_'

I'

,r~'

r
-

j"

'.

1'_

''-''

--

= --

,. .

.,

..,

.,

~-""

'-":

-'

-,

aho elkezdtuk Ha evvszer korbeertiink, oJ _ akko , a szal1_ vege , (zo. d) '". szal... eleje.' CI '. , '. ,",r' _.' '.: " .. ... .." .:.' \.... (kek) mel en vegzodjou. . . A koverkez/i
,". " •.•. '.. ". •• " ~ I

t..

'.~

:.....:....__1..

..

"'.'

'_."

=-

"

1(;._,

.. _c

'. .:.

,_."

a'-

r:

.'

..

,'.'

--

':,"

-:.,

,.

..

..

sza.1 veget majd a keresztezes (zold/kek) 1~ ":.- ." a 1,a ''-~'''-", ' I .."" k-~'":.-.-' SZUIJUl__:_.,'. ismet pontosan a sza , eieje
j< ,;'
'!'

I' l' __ .. __,,' .. -__ ..,: -.

.r .,:.

, .•.•.

:'

I'"

.. -:

:~-'

_: ~.'

']

'.,".-.

"

A,lj . ..avant Az, a ,. egy 'k J kereszt b "] k 'lOll keszu I.. A, ki " kk "k keresztbe f e k .. kb ~ szamu £ tenckkarokat k sretjul ""1Ha _''_,_'..:.'__ 'k 0': '\..' .. my.. , .. b e-gyma'" son . r..1 veifkco _'. ·'·a·.··r·'</:':"0·: "'] k (/ zitjii k:a'" kereszrer. 'akkor a karokat . -. siman egy','_, . :_:. . . " . '. . . ..', '.. . . '." ,c.. . .... .... ,
r -,
l' "
:f

,0,

,:.'

,.

".

,"

'i

",'=

I',OS··: ~._:_.'C;.

T '0 "' -_

--

.'

melle (2,2. d,b,F'a)l~ Ugyanezzel a modszerreI d.'olgozzl]k el az utols6 szal veget is.~,
FeILJ~ rl'8zet

.-.- ,! ...... .. k·'· masra fek teth e···'t~·I·~' ,]L,a'.', , ·t· .'~ -~ mm~e...lLe,.. . JU:"i! J. va,s ag ,t"~l)" 'f·',,~'kk',-:/3,10', ,0, , ,''', kk-. '.-.. ' - ,a 1·-- "1 'e,gyl.>· ··,···,··I.fkb a··.·.:..Q,r . {aro,~{ .....--'-~k' .1'] o".en,e
r'

r ··

'.'

(.

I~'

3'

..

-.

--:

_ -':" 'b 22 ·a.>ra

Fonatmagus'itds
'H,a as:zirnm,e'. rik'us k,osarfalat s:zeretn.e.:n'~{

vagy--'",az eo~rik olldalt meg',' lakar]iul~ emelni o.J .. ,. C,. · -,"Io":'r" ~"l k'e····'-l s·::··'a·.··]'·'a!tl-"t·-a·,n'--: 'U-,-.- '11-< a-I Co' .·.n·-:t· "m'--":::-"a:~'g 8:111_ .'. a·::,·' ,,' _....... akk :, at S-l"t·, 'a,~ s:) t·· e····c·'~'h'···n'-" ';k·· ,a'J~ 't,.. A"~ f'-O' '-'In"" 'Q:i\S"':' z: a' la··, t· a·' z< ,ll·',d·.··· 'e..:.·'=0' '-,d·.·' a· .
'. :',-:.' I . ,.I... , .' '. ., -' .. : 1'._'-' -" . - ... ..,

\
_

L. I

"~_'

.:..:'

!II

II

'.'

.. ' .. '.,.'

.:.

I.

:.'

.'

.'

'.'

~~

._

,iii

,' ...

'

"

..'

..

',_

'

•.'[

'.

'..

I ..

'J

I,

'

._ ...

..:_

___:_'. ..:_._,l._·.,

ikcev"e':,, v'agy:, e~'1 k ~'l ",'~ esc, kesse 'Ibevaaiuk es a maslk felet ezen a hasf" "OJ - '=, ,k att ;~. ;;; C'" ,_", , <ira,' k te ~011, f uz,z'u,,:24' ..1,. a b )' .. If d- . ,.,.. kel ronnn .'fI Kezc nmk e f
I_
I,', :,'

- sozepen te 1et k
. ..:_", ._:_ •.. .:_ .... ·...:.....·,1 .

,"',

S,IZ' 1
"l ....• " "

If
'

,.

",

'.

__

0'

'",:

-• .:.~.

·1

..

~.,

"I

,,'

_,--',_

,.:__c,

,:_

"

I,'"

I"

",

'"

"

"

i,

J'

.J

,Az elsokoroket fonhatjuk rafiabol vagy i'k I"b Avie, OIlY vesszonot ""'1 t zi 1, mm )' ~,Z e1- so
C' ~ N

b ~~ ~'Ieto -,e~:nrlo',gZ.lt h .. ""'1', ,~,"jronasmo k B armeiyikk a 1:"' c ':''" "I' d szert va 1, asztjuk m ind 'a,','fen iekk aroka t", m in rd a" 11""m szrilaco' . ~_,L> ,~," ," ks -1' .. ,', ",' ""'''1" br c" ':1-JI' 5 ""a,t a,z,,t' assu (Ie lonas eo, )'"t-t'Ii" kb • ~ ",'. per,cre,.
I' !7
i' ," ,,:
:i

,'" SZOIos k ":"'~-~ koro k e's -'


',"'iI ',"'"" '"

,',xeresz a "k'" -",',',- t


"i"':-,
,I'

r ,-'" 19y

ko "",' , h, "_", xonnye '".-': 'I' "-, -_ '.,

, '-,

'

'G,

"""'"",

_".,

'"

0'"

i "1",,

,'--C'

,-,-'~,,'~

'- ..

'"

Kerek: alj paratlan fe,tek.kar6v'al


J

S'Z'Q,JH'U
'; ,,uJ, , ,;", .'. ~'. c. , ..... ben a_, "'kilen ced. .It:" para tlan fenek karot ik . magaban fonjuk korul. Az alj rnaradek reszeben minden egyes fenekkarot killen fonunk korii.1 (24"",3~ cbra). Ha elfogy a rafiaszal, a fonast megfe elo, hosszu sagu fonoszallal folytatjuk, Ahhoz, hogy a.z,aljfonat hezagmentes legyen, nagyon fontos fonas kozben a fonoszalakat folyamatosan a kozeppont fele huzni, sot ujjunkkal tomorfteni, Billegni fog az alatetiink, 'ha nem figye·· 11 'k~ cares Ikb __ 1unx arra h ogy a fene k ik egy 51 ran es egyforma tavolsagban legyenek eigy-' mastol,
I' ,..... " ,(, _ ~ . , ",

A~fen.. Ie''li!''r-'-t modo m co,'. rrrn- alju nk keresz tct ,I!.· ,'_ u "-.' "," " ," 1 ' 1 ~ A hasite'kb szurjun k (:ne teljesen,) meg cba .. ..... ,C f' ; k 1 ( ',,', egy raa;d ,as te renekkarot' tp 1 8, d b"' aara •.. .,.,. "" ""')1 20"-'· ... Jl,en,e". ,a.ro me. e,egy ,_.'.. ern-est. .. C.ln,-'es fenekkaro .. elle ..'.--'. }'0_' '"
_1, --', 1 _, ".', _' ~ "
':.1 .. ", I' '". II ,~
,

IL

'!3

l'

;I'

l'

1"

"i

I"

't.

keresztet--~b,J",_ hogy..... uov ' a paratlan fenekkarokoteg legyen fuggolcgesen. Vegyunk egy rafiaszalat (kb, " _~OSs.zu , ' 1 m h ........ t")I'··eSI h koli:JU,,<' a It:' ··1so f -'- ·"'1-' ur,lo, '-I, .. rc .ene {.... karo koteg (zold) kore (,24:,-2 abra) f ~iI ' A ranasza 1'1, egyix vege kb ~_ em, a rna..,'.,,,2,' 0'' sik 8'0 ern hosszu legyen. A rafiaszalat 'u,gy foniuk a fenekkarokoteg kore, hogy kozottuk keresztezzuk, mint a, ketsza "as
,f
I

FO'C1'1'·'uk a keztinkbe .." a , . n --- (' " .. ,

:'I'

"

'I'

',,'

~"

••

":

_,"

....

'.

"

_,._:

'_

~.

,:",_._.

J.'

I ,'.. -

~,'

13

'..

..

-, .:.

1111

l'

I'

,0"',

0.';

O1YU:-l[-U 0'" n' C,-'I'S:'n,a" ,11- - .., a' t: 1,0 .


17 J
_c.'"

If

Ket kor utan csak a hosszabb veget vezetjuk tovabb sovenyfonasban. A fenek-

karokat ket kor erejeig ketrescvcl hailit,~tk ,={~, JU", (ket t 0"'\' eldtt l«..to mozo tt) In':"ikoz_:~e_ct _0 moigl . _
J
J "

P ,'aratan sza I
j ,~

_' /b ...., 24:2·· a,ra

I,
I

' ~'" 24...., 3"

I' Q:b'

rcz.

2"'0""
,"",'
.

".:__.'

fenekkaroval.
I'

Kerek: alj par,os ,sz'a'mu

Keszftsunk keresztet (2'5i l . abra) ~ .~ f'.;l- '" A mu .. k a elejen rafiasza 11 1 a Kere."k: a1 n.. k .a. ~"". . .l'k ·-,a:ro·v',a._elm u t("2'0 l" pa~rat l an sza mu. fi' ,er,[,e, ck , /,:'. Id.) ' ejezetnen l.elrt .In.O..'011'. o,g,olz'u.n=,~ -L d dl I k (J.[.' :'.~.'.. fei A rafiaszal vegeit azonban ezvforma bJ '" . . sti · a ._. .··.·):·u-."" ..... . h0· s.sz.. akri· ..... 1....[.a gy: tk. A·····z··· e" '18····-·0" ket ra fia sor utan minden egyes fenekkarot ketszalas
I
#'

'I'

·~.f

..

"-

.'.

...

.' .. ',

."

r. .

'_.

.,

:.: .. ::

'.' .": ','

.'

I.~.

.:.,

.,

".":

_..:.

,"_ .-

1!," .

I.'

.", " ..:..,.. ... It( . .'

. ...,..' '1,1'"

iii

.~.'

" _.

_~

. • .....:.

,..

"

,',

I.

.' . .'

.',',

"

"."

,"

,-

2"j ·'ra ,..... 25',..~ aib

t .\
H~ '. lasltelk'
t

t?f ;. f ...b · gyurutonassal ] , onlln k k...lil (':2"5 2···· a"r,a.). !.','O,:rU,. ~" , .'. r t ." ... OJ ....... .-H':-;'~'~"']' ···t~'·'·l·· .' '~,b· '3'·.. cm,=es al,-mer t ,' ,3. e,er. u,:< ,a 1{ .,~- ' ' ,.",',a, f,afiaszaiat ,I.fonoszatra cseretju. '·1t{,~ .. '1 ~, l ..~~ k h f J'kk Ug}"ejuruc arra.jiogy a renekkaro-Sk e I osztasa egy·en.e e,s ..egyen,
H
1 .. ···', ..• ~ ~

,'c' ..

r_u

r 11

.f

'111

., I

.=

l'

21

--------

---

Kerek a ~ ke·ttos kot'eges aljkeressttet


Negy fenekkarokoteget keszitiink. Ket k.... .£ "ld{arar,. 1·· ,. koteg tene .. ' - {o,Zlepe.n b·ev'a,gjU k , '.. tehat pl. 4 x-~-fenekkarobol 2 x 4- fenek.. A 2'6 ib '._ ,. keresztet rork arot.'·-"-·,i."" 1- la ira alapjan k rnalunk ..Ennel a fajta aljnal mar kez.. '1'1 ogv,a on.osza ..1' .'1 Ion' tu-'."1 d Ie't "Olll . -.--. -- ..fo . .s: 1'-,a, - t: .. h.a. I.,n k
I I'

I:

,.

I"

or'

.. 2~' 'b···.., 2'6"~,.~.,a'ra··

26"1'.ara -~ ;!"b'
. . . I'

Ov,cilis alj
Az ovalis alj keresztje nem sokban kulonbozik a kerek aljetol. Itt h,O'SS,ZU es ..~-".d c - ti\.a,ro }F1 ,·11 ·,,·1 ,-, ,- , '··1 i '.' .:. ro,V1~, lene,"1 1,.. t "-u{a,j[_ d'",ogozu,n~{' '(,'h"..tossza ... , ban, es keresztben fekvd fenekkarok) b f" k -'U l onosen keresztben rekvo A.szam, k"""~ ~", a k ," f·' ...• Jaro.{e J osszusagato 1 rugg. f ene'kk' ". ,.1 ~ az a1· h.-.'. r k .::.'._, ,f- ekk rok: ",' , ,,' , A ""."er,e,sz rt" -!en,e.: "arc,'a ·t· .:. ~3':' c,m,-es
1

I"

-. "

:,.~'

j<

ff:l'

'2--"

,i

i~

ii'

tavo '.i'_' 'a'g" "an fe-ktetjuk .:, Ie ,,\. A: mieretre_Ill:.., "I-s' eu 11~- I,:'~ "- '.' ,,~_'vago t "ke~:reszt" -fenekkarokat kozepcn bevaciuk es a hasftekon 2rtru'zzuk b kv a h osszaoan f ekvo,,.,-'f :'ene kk ckaro k xat 1 ;f"b' ) --,'~ (2"7' ,-'.'abrat,
CI,'
hi

2'7" 2' a~.·ra tbr


_,'~~,!

' ... "

. -',U}

,... ~
J.<

'.

. -' ",,"

, .'

'...

'.- ...., '.


if

' .. ', ,
I'

",""

I
I , ,
I I I

II

I I

,I

"
I

, t,
"

I
-

L,. Hit __ Gsre'r\


J'

27' 1~a ,'.','a __,~ ·J' b·,·"

Mivel 'p•. rcs szamu fenekkaroval dolgoa zunk, -' . '_ '-'--- -, ezerr a So've"11,ionaS', evvrndsr kljv,,~I.. --JJ' .. '7 '1 kk (6 'l ..J t: " l to szauuoau l 11/,. OL([~ J..•..ronasmo " d at. alkalmazhatiuk, a kotegeket azonban itt m,!eg nern bontjuk meg, "K'; t ko: ,--,-e, - gyururonassa I 10 _ ia]D, folyt.... i uk t ;,e: -'Q,rutan -;- -'f fr 1-', '1:,: t c h o ,: fe.kv a m unk ai"', mik 0"'· zb.enI a " ....(s sza b an 11 ",-,~ (J~i' f eneio - at oka t. k rnajn egyes karc 't{fa ' kk k ket d karo - _ .-,- c - -- ~-- ' k -~ ": bosztva- :[to,'nJu,k__ ..--..1 ("-2'" - 2- . u!-ra,--J' ~ ,_:,o,ru._ -". If'~bb"" h ~,. ,. ", tr Kesot .. visszava ""1 atunsk soveny fonasra is bar 'a kanyarokat ketszalas gyu--':' rtifo.. ~. sal .' onnye .'.". t:, h .. d '::;'1'-;-,~ n,assa, k'~'-~'" bb- a rrucairu. "11 A, 1,..1'~' krvant szelessegig d- ] g.. zun k tovaibb do .,·.·· •o '.,' .• ··I-,~
I

,"_

,(j;.J

--_..

--

--

:i".j'_' --

_f

:-'.

",I."I~'

7:'-':

.'

"1:1

"-'1

.'

I.

',"

,..",'

I'

.',

.-,,'

.',

"'.

I' -

'.-

,.'

......

,""',-

.'.',

"--,',-'

"".-,"!!,",

I,

.....•.. ~

7' .'

~'~

i:1

-,

---

(; ~ "--

--

..

=- -

- -,.

'- -'
il

...

-'

'-,

"',- '.'
-

-,

-.

,e

,-.'

.1'

.i'

I. "

. ..

23
-';.'

"--'-'

"_

":'

..

-----

_.

"" __ lk ,',,e,sz'urasa, Old,a,·,a,ro 'k b " Altalaban az aljat leu on fonjuk, es a ko" t 0"ldalka rot ka ,t S"c' "rfalh ,':> Z u'J'" k a' 'ro'ka- u' a Ie: ,0 ,,',. xar ",' ,,'~ ibb ". I'd' szurun k b e az a 1a' t, ,1eirt moe on. n _ "- -''.-,.: " /_:,~,s- _-' ',, ~i,·." ~', ","" ., Ha cleg h O"S' szura va' ru i O".r]l?'€t akl~,,-,.r a cor ~fenekkarokat is."felhajlithatjuk e~s , toa vabbiakban mint oldalkarokat fonhatjuk .. .... ~] k kis _'1 d 'b] '0 korui,« de cz csak 1 .. munkadarabo { f nasakor tanacsos, ugyanis 113, az oldalkar r . .. rio' szarna tul k " a'kk a f onat Inkeves, cor gatag lesz, Ezenkfvul az alj fonasakor ,a t( lsagosan 110SSZJj karok zavaroak .. , A fenekkarokhoz tehat toldjunk oldalka ~ ]d lk ". ro kr Az oldalkaro "1 h cat. {_ ."osszusaga a 1 cosar magassagatol es a szegesmodtol fugg, - --- kinegyezetttt old alkaro' ka a, 1e h eta ",,' ore lk cat ..... A kusse '1-ih legmelyebben sztirjuk be az aljfonatba '<" v, , .'.'.: ' .... , arok .',JI..,. l'~e' E"lo"t ,,'_~ m" te a rovidre .•.. vag':;' ott fenekk''..,,_',_ te az arral furjunk utat nekik, - ]d' lk ' ] '~ Az 0-1 a, karokat ovatosan h aj-1' t ItSUt{ felfele es gyil.rufa nas ban dolgozzunk bb 1- , tovan .•.•"."C011Q,Sl'110Ed ,O/C, 1 om.). __ J ,'5~, ld" ) Ha erds fonatot szeretnenk, pl. hogy noveljiik a kosar erosseget, akkor a fonoszal atmer6je 2 m:m helyett 3 111m legyen, Al talanos szabaly azonban, hogy a fonoszal legalabb Oi8 1mrn-rel vekonyabb legyen a karonal,
.,',·_;.L,I,;i

1r1l

'.1:-,'_'",<.1

,(=

",,-I, gt"

,'. 1"

,-

28' 1. a;··ra ";.s I"'b

k-

I'

1-

;r'

I'

~=CI~----~~----~~----~~~~--~~
28
"<1 . _:',!!

2'··"

-!!!

dbra
'. -:. ,"

••.

.f

C",

'[j'

I'

-==

b euexerese."t-' a .;,,',', ,·"1" iranyvb '.. ,~z. a mu.. ",".. e, .k '.'.'~.. ,", masuc ian. ]14 ··t .. """'.".'" veletet harornszor- negys zer ismctel] ilk meg " : ,,: ,A 'szal ,./vegct ,'. k1"'i1'ld"11'1Io'p"OIlt c ;,:.',',' a ,.':11,': szalai koze k m .'r -~'".. - ..',, ':' '1 , zzu''k..,es "eva&Ju,~_~
'!',,;I"I' ....
.
"

: '-

L. ...• ,... .••..•' ••. "

"-

'.:~ ,..,:

"

.:"

I'.':'

'."'

.f'

.•.. '

,.,

II

1"

Egyszerii c,savart jii,1


A rnegfelelo szalhosszusag: a fultavolsag ketszerese + 2,5 em A ful ket-harom ujjnyi magas legyen olyan szeles, mint a keziink. 'E' ,gy, vas tagannb , sza 1,"- ,un~, ulc perecet , ",,' '-" ",'": 1,; a r . U " ,--, ", et
'""i""!'
t"

~~

es

f····

'-',,}'.. ,. A fo ' " ,:,' " rogantyut vastag '(.··rA 2," ~~...'. mm. pe:·... ... ... '3"" nrn) ied KJ' ~'.. dugnaidb110,1.. ces zns u k .. '1k!" . '~; A ddi , peo igsza at arra l rnel yen, a ,C m'e ronat b oa
,ti_. ~ 'I'
,j'

Egys'ze'r'u Jogant)t1.i _ me "'J! \.,.~ ~ JP_' ,., '_ A _ _.J J,~.,'g' ',g' e·····~oi'T sza l'h 'SSZ'II~l:sat' g--'~ k 'b-" '1- m
j ,',,:

(0 4 ~ 6 1111TI vagy 3 darab 0 2 ..,i.3 mm) '1-1-" k t: -'b .< rutperec b hi IIy,ezea itunk a. ronatna. Afiil ·,ie I·e sekor a szalak konnyen mcgserulhetnek,
i i

0'

Il."._:

~,

I!!.

,1-

.!'

.',.

.I;

k id r szurjuk, majc a mast -I veget a 1-"'' ' c' avant:. ]1 b f tavotsagban k "I ",' a szc:1]ara t attuzkrvurro I ~~ cosarra 1 ('2,'~.1" a':r,a: ) f on ··"' .' - b " zu k a 1 ... ... 8 __ A·· ---:"1, r_ a ], 1",1 ilt fiil t. -_., te 1".' iiik{ szaia ' ~{laa {U. . U kore .e cerju .s .. .' ~. ki ,~' ,U ,Q.pIQ,n",!'19',~ "''.:,~.L',- . ,-.-, '("2~' 8:-:' 2~ egeszen.. vissza a knn dt 1 ?'b-. .. i,"k" a.-,Ira)' ~ 0". ,:tt. llJr,a 'kj" i] ro 1;- v'e,z,etJll: ,at .a s.za-' "I vu la,t a, 'kosa:rfalon,~, majd, folyta~j'uk, ,a fill
r '.
l' .
t'

,I!'

'!'

i!

,0;

..

1'

f

"

__

"f

, -,

"

",-

1'''

,1:,'

i'

,r

,t,
Ii
~I

1~'b'c',,,,,.' 28'" 3···· a" ···1 a.


.. ;ij .... :~

',2,,' ..'.',4·····

.1

III

I
Ii;

',~i

'_

de l!'~' ezert meg a szeges meg k ezoese etott - ae yere h a fii'l 1- 1-' oeszunmxk leg;r-,egy vastagabb naddarab 'o"""'t;' hi ely,C"S....in alot un Ezeket a karoval €"Q1,nutt orbefonjuk 'oJ' . '-. k ~dlkiln l11a.Ja"fu1 perec b neszurasa e'i Ott~lU,Z,ZU k '_ .:,.,':,"3" ,,'b, ' ' ')1 ("2"'8';' '"-,,, u, ",ra,,~ ibb! k~ -A rovabbi munkat az Egyszerti"7fi jogaruyuL-J' !oz,24,., ld.) c, h- I. - IO,<,~' h ason 1oan vegezzu k il ne f pecsupan itt az e so szai h ye r a -u '] recet csavarjuk korul, amig teljesen eltakariuk ,(28~4~.b'ra)~ d
~'" r
l .' '.,' ',"
I, •

;t

,:< ""

".,

, ,',

,,' ~','

,,/II'~_:I',:

"

,,~,'

'..

'

,';,:'

,,,,,',

'~,

,',

,"

,,',-',,'

"

't'

",.,.

",

.,"

"

,'.'

"',

'

'''

....; '('

"-,

'I

'","

''''",'

,''''

"c' "" '

I C'

',,'

t' "i"

";

i"

"

",,, ,

, ~',

I':"

."1" r~

"'

.: "

,,

',

cI'

'_"

'",

""

".

1_

~l

_...

.J

••

1..

,-::1'

.0'

I'

~.

I'"

'#:f'

\
29.,1~ dbra

Figy e'lJiI'u~~k ar'r- '3' hogy a' kihagy .- tt. re,,8Z,e,~, n"r f 0, --'---'k egyf-""0'.'Im' 'Iii. . ak 1-e'-'.oj:, one' ··k·'.'.~ - ly'am" -,C: .to.O._,:sa'•. n' . ,cn.'e· ,_'. F"o··· a'' " 1".':' -: , H rendezzuk el a szalakat, :mert kulonben h .... r 1..I.ezagos . 'es,z a cs,av,aras ('-2:''9"..,:.~ a-'-" ra-,J': .,..,: 1 ,'b ,~, A __masuk 0, d .a1- a k "'" szatait ath on koreg ~II ~- auzzu k '-.'-.. ,': ··'·c.·· " " .' -:' -'".

-"1

. -".:
'..

"...

"

.s>

".

-_,

',':

.•

1,

....

:.,

.' _.'

:'

"

-',

':,_

' ..

_C'

r: ' ='

".,,,,. ' .' . ',_

' .. "',,' - .... -~

11I;;..r:",

Ii,

-'

• _ ,1_',

','

c,

,-',

"

_c-

-',-

c-,..],,'

~.'

-'-',

~,"'"

'.

"'_':.,F_

I'

r,
i'

]-1

if

1 r'l ' -'1 sz,e.l"l,a- att es .cgni- h -agyjuk, Arn asik koteg et (kek) ezen a z·:,' ldalon 0":":
,3
, '..' ~~. • ',' , " ,"" '." .• • •. ': ".1 -', . . ", '. ',:,. ' _. ,',
li.-~ .~ ~ ,":'

szurjuk a fonatba, es az elsd koteg utan maradt he zagokba n csavarjuk az .- --11- .-.-' ik . "~'1Id ' c. ',' ,"'b--:-'" .,r..-_.-. euenxezo Or. a-1 iranyaoa.AA-' ,.' :'1-"""', it sza vcgeu szinten atbujtatjuk a szel alart, es 16gni hagyiuk (29'~2,~bra). o
,ii _ ...

2 ·4··· b-···G:ra _ ..'.,_,., '_'.,:.


.9· ...•

Az elso (z5Id) k.6t,egl beszurasa a. mI8SO'.dik •.•.···e./ ··I·~ (k k) -.. ~ k,ot,e'QIveqe


r
J'

Kisrn 'e!r--'atu-J;I kosarkakn iak, cgyszeni ful € .•..• \:..!~.'._, .....' .~-,' perec nelkiili fulet is keszfthetimk az ~h ,.... I-'r egyszeru ~'f togantyunoz h as'o'n-,oan" csuall -0'" s ·s,-- bra" ha gyjuk..'" ......-.,' let .•.... - '~OJ zac, . '. fu z ---', I' ······o!J. .:_, ,.'. e.zvik P-·-.~ -h,.cL:~,~;.:__._" ' b ievo k kosar a.Ito:'1a, szemnen ~,." 0-ld aI]g-"'!ii'
.~U'
I '_ ',-

_1__

.':..:';

,,,'

,...

.,.

.-'

" ,"

-,

.'

",'.--'

''.

",' 'I'"

"

- 1 ...

' ......

."

..

'.'"

·C.

..

...

,.

.. ...

'0- .

'b-'" .

I~-

a'

a"

,a,

r'·

iO

. .:__ ....

A rnasodik (kek) kbteg beszurasa, ~ .. az e,ll·st(.·(zold).''_ kot: ,g.-.':ve..g -.--.. ~ u z _ ,_ e-':' -...._'e

29-2~: abra
_ .. " .' .~.!!l ~ _.. .' I. _

] ,A ",o!ga
.i'

~"

s,za, 1··,. ke 'r ,egy,en · .e'." ..,t k , ". veg,e .fL . '--;". enk '._,n. l,ereSZI..
, .",-'
$ -"
iO

tezzuk vagy kotegben a fill tove kar!e c.c: ~ (','; 3' ib lo,nJu. k..•...2'~"'9-' ' '-' 2"'9" 4:' a:ra,--J'"
'·.:-.'Ii·.'_':"~~~"

I'

' 26
;" ._~

.'

-._ "'_'..

_#'·k··f.·· - '. , P0-.O·R1as

'. .~

I
I

'IT k '" f.'~~ ct ! Kosarak, tala k,k..... ....eszitese k,or a.u 1- k'cereszrfonassal erdsitjuk meg. Ennek ket ~ 'i'k va, 1tozata ]5 ismert. A-..z- egyis aiapjan mind a negy karat korbetekerjuk a for]
1" f'
Ii'

2
.

]-1

;~.

j'

)I

,-

3:,,'0""· 1-'
•••.• ~I ~.

~I

·a~·b·:·r·:a·:·-'
'. _' • '

, I ('3"' 1 /b' , nos zaillal,II",j!0'" .'.'" alt.~"). igy ez a. tee h ik rnuca k osa.r'; I k megerositesere IS a lk:,amas, .. irfu..lie, n ..: 1 .· ik . n" A m~a' S:' ala P-""Jia{ csa k harom ka rot te ,_ "kerunkkoru '"'" 19y,.··:·····: ez a tc.chnilk aIkal - k k'~ I 'h- ra rat. ma,z, 'hi. lve ,t, fii1- ne'_~,_u.1 'k" ."-- ta .3.;, I"ato -1-' ' .'.' -- flkl iil. ,;,avas .(1'] -. k ___ - ,on,as,a -~o'r, ,--:. 2< _.;'b'--,·:·· Os.aral{ ·····! lS .. 0····· k, .,.. -.'l. f.. " ". k .',--."(;3'·_·'",~~ a"r,a'J:'
1'.
of

I'

.,

" __

....

'._ .•

:"\..

I .....

1.1.,

._

'c'_

c··..:.

(:1,, __ .... , .,'."

."' ..

"'"

._

l"

;I

"':.

..

.,..

.. '

....

',,"

",'.

"

:',

-: ",_.. :

..

I,.;

..

'.

I]

1 ']

.,.:...~,

":",'

,.J,

of

ii

:c_

,i

27.-:
,

Sseges
A szeges Iegtobb eserb ..n a kosarfal oldalkaroibol keszitjuk. Kiveteles esetekben uj karokat is felhasznalhatunk hozza, amelyeket az ·0['- dal ..arok melle szu"1 run k ~E z ceiszeru", h a .~m a r -.. : '-'tet '~.' - -'e-I: '_." .~ a-vila 'g-. os kos -·a"- ·C,··.,-_·s::"o:·'-'.- sze ,'.-'.--:': st szeretnenk, illetve fordftva; az oldalkarokat e szabtuk es Igyn m elegendo hosszuak a szegeshez.
, - . JI. . ,._ :-.1
: _'. . --_. ..

,~. .. ld -k ,. e gyf orman vezessus k az 0,':' aucaroik:,at:: .. " '1~ 1 ' ,. Id~ va,gy mmcd 19 ,,--covetkezo O[,·~ a 1-: aro e,10 t, vagy rnindig mogotte (32~dbra) ..
I
I.f I -".t

1(-

.1,

.g-

Otlet: Fontos. hogy rnielri t a munka


befej" '-' esehez hozzafognank, alaposan '1 aztassuk 1Je a 1 carokat .. E:nne kr e 11enere neha megis megtortenik ho,gy' szeges kozben ·a karo elrorik, Ilyenkor egyszenien csercljuk ki (I. Kosdrfal; 1,5F. old.).
iI' ]

' Egyszeru"'k«esk·eny szeges


g ,C II.... A . m Ie· r.e' I.ellO

.1'

ld ,:.<.aro-._· 0: .a ..1
J"

h ossz'usag:< 1b.,~ l'"

Egyszerii,felkor'os eldolgo,zas
.C' 1 A megreie

1" [0 ld a .~aro- hiosszusag: k.. ,.,~' ,0


I'

az Ivek magassagatol fuggoen I 0 ~,,~ em ~,15, Az, oldalkaro vegeit vagjuk 'be ferden es szurjuk kozvetlenul 8. kovetkezo oldalkaro rn ielle a··k'[0· sarfal fa,'1- a taba olya n -, ~ ,G -.1' melyrc, hogy a kfvant fvmagassagot kapjuk (3'1~,abra).
~\. ' ., -' IC_. ...
.::J:__~.,
I

15 cm~ Az oldalkarok: t enyhen jobbra dolten harem, ,at vagy her lepesben n[egy mogul lo...;' e,gy e , 0. , .t'l'tt b-e ritmusban' fonjuk .,-.:ez~ -~ A k~ !\J i .... :,',e-II-]1:,:-'_. _ d.'o fvnel hagyjunk hoven hclyet az eldolgozasra A' Z old <alkar.',oJ"1< m'l'~-'d~g bel u<legt ..•. Sf' -- :, ,-, '. I L_,- .: iil v .tEd' . kr 1k - 1 zocjenek. 'E'z a szeges ki -.onosen aucaixi 1~" mas fedeles kosarakhoz, mer! nagyon
1 :

11.

"[1]

ii

:/-.-

'~=~.

jf

..

u..

~-

keskeny (33_ tibra).

4.

'"

....

,.,

. :-'.33' ib ra
.. ,

·a·

. ".

c.,

r':
_.,

c'

' Egyszeru Iapos szeges


'If'

'b' 31'. '. (l: ra

" Fuzo" t J~'lk·iIt.. e'_ 0Igoz,as e oros Z'd _ c rh ,., , ,lnegle 1e 1"' Ol-.a lk~'-a.ro- -ossz[us.ag: ,0 ld .., A ' az lve k magassagato 1 f ~'" ". '.' ....uggoen ~~ 1· 5' 2-:'0'· em Hasoruoan keszur, m nt az egyszeru ive r I" k 1"" szeges, csupan annyt az elteres, h nogy az old alkar ot itt nern a- k 'o""v'tke -'z-o:~'. an e-m 'e '"e: h ', .. a kovetkezo utan j6;vQ oldalkaro melle ". k szurjuk, F -ontos. l~ nogy k" kovetkezetesen
,:1 ••. I'
I

i .....

, •.

C:::_I

J"

~.,

'}

Ii

1"1'

]1

.... '.-,c, 1"' tr '.' 'ld' alk ..". h -.-. ,-~ '".'.-kl: _. . '-,-, ,--: .. A"nl:eglele' ,1 [0 0.'. -a ...'aro·~..osszusag ·~D.20'em ·"O-'--~D·····fele haladvr e gy[---..~e-"r., ~o .... ... [".... c,ll.· 11 ,"-_' .... A~z· ldalkaroka ' l.ettu __ ~ ,,~ ..~ fe{VQ 1d lk kent a me l~ . k . c 1 rr o::I-.a.·a:ror .m.[ogul1 e 1ore hmj-I' ., 1 A k""· vegen az uto l~ ItJUl{,~ ~-~olr sot Id- xa ,a,ze .SO olda lk 0 a 1/' .:-' a ~ k (.3':".~ uzzut t; 4 1 # ':~.~.~ Q,·ra._ . 34 2--:- b )--_,.,,:1
i ;.

I,

''1'

i'

.t

TI

I'

1'1

•• ,

"J

I'

".

'. [_ - "~. '~~l-;

,_.

·..:1.

'.,

.-.:_..

_. _- [

..

'..

1.

'b :-r[o .'. '• 34 '•.1·. Q. ~-

28

"b "~,: .., Q,····r,a: 34 2···· 3'a kc ovet k ....ld lk: xezo oma xaro moge ("95 ....... ,:~:~,,~' k 1~"1 354 ,a""r'a~'_e,gtt ·"']1 a, vegeket b.e'"u ~'~--~ ib )... V"'" rovidre vagjuk.
1"

.,m

'J

. 4,.,-.1,., ""b 3'-3 Q_;ra " -..

-- a ib ,34~4,~ura A kivulre 101g'0 oldalkarokat a kovetkezri I'd-' " ,~ ne II' le,! m,lo~o,n SZUIJU kr h 1'-·"1- az 1 , -es 0 ld ll .. na "Ka,(c 'k'--" a ··tt10 't·, (. zoldj .'. o, •....a ,.=3,S ,0ld" . 11" z a 3-' ,. .-, I,-,~a~caro ICSl~O'S_-',)..-.al:,a. ,) de a 2-es oldalkaro (kek) fo'~6tt szurjuk belulre, es jo erosen huzzuk meg S' b. 4 -"'b ' ':,' ~",~",.~ .. (34'-3' 3','. 4 ..u 'ra' J"_..' k belu,.1 ' ~ ,.. ,. Vegu 1 a vegeket 'b 1~ vagju '],{ rovicd-re:..
',-", .-,',' .' -,,' ':"", '1'1 ,,~.,~, -'. . -.-,--.-.' ----:, -,.'
, ',~. I'

""b, ,-',4" 3-'5 ..- .. a,1 a


I"·'

. ..

'_",

l'.~

l.

',

...

','.

...

..

".',

.,'

.':

..

I,"

.-

'D

',.:

,.,'

,'.

,,'

.':,

'[1;"

•.

Paro ··S·:-.· szeg e's I·


.

.,~

:. ,A ,.--.,-·,.C.. : ,m.eg,l,e=e
,." "'-,

. lkar 1'-'-1({"'ld'
.'

00

Ul

{ar

"1', c 0",,__ OSSZllls,a,!g

h '.'
""

k, b.'~
':-,.,

'-;- ---;,t

.,..

jj

",. ' ~'. E ,gys.zeru, Iapos szege',s ,I-I


,A megfelelo oldalkaro-hosszusag kb, 2,,5, em Munkaritmus: kettd mogul ki, kettd

elott be Az oldalkarokat egyrnas utan jobb fe],e a, kovetkezd ket oldalkaro mogul kivezetve elore hajlitjuk (35.1~,abra), A kor vegen ~ ld .. " .... az uto 1S'O e otti O'_ ,a'lk,"ar1ot C'"ZID' ld CSl 0'(OS,)I az urolso oldalkaro mogott (fekete csikos) az else oldalkaro ala (zold) ftizzuk, Az urolso oldalkarot (fekete csfkos) pedig az elso (zold) es a rnasodik (kek) oldalkaro alatt vezetjuk ki (35,~2.,tibra), .. , lle:-'llr-"-'af,~ .1·, Az"" ildatlkaroka ..,t a' kove rke·"z::.'o"-. '.,. ala p:'.'_ 1.. jan ftizziik l{"vtilrol behilre: ket oldalkaro elott majd a szalak alatt lnijtarva
]-1 ;; ~
I ..

25 C111 Az- I-es oldalkarot (zold l) a 2:--,e.··s: oldalkaro (kek) rnogiil el()re vezetjuk aztan _. 1- •.• " (ke 1 ) d (csfkos) a 2-,es olda lkcarot I,~-,e,{' a ,3=3S Ie'S] (IDS,', mogul helyezzuk elore. Az elsa iveket hagyjuk lazabbra hogy kesobb konnyebben fiizhessiik alajuk az utolso szalakar
__ .:_1.-,'.:__" '--. ''':c'' I'·' '_.,

6" ',.,,.,"a.lra, )"..,~ l' '!'b'-' (-3"'-'..•... ·

l' tbv 36',"· Ql a


.'~ ,ro

_.

'0'" '.

,.'

- I .. ' . __

-,_,!J.

..

'

,it

' ,Q

. ,.

..'

.' . " '"

., --' ... '

LJ

.'

:- ,31, , - z, -,es ,0, .. ,a,a,ro '!,t C" --::-~'~J d.., a,,~ -es 0 --d'',". .. ZIOI,I} -):'" '2. A ,11 ,.,'. "'ld-I' .]k' .',-. '1 :!k)-' '0 ~" 4 ld lkxaro C't,'k- :.e ,';_f"'l ott a,+-es omaucaro mcgui .. ...., ' ib ·.·II, vczetjuk'k etore"3"6'" 2· abra ).. l~-.·>~'-;'"
1 .... ..... ,-'.

,=

.r

~~,,~

']

T'

0,

',..I~... 'f •. 35 1- la,"b·r,o

-------------

---

---

ro
_ .~.

s s) a A- 3-<-a····old alktarot (.c S··,!1I~IO'··" ~ ,-·e··"·'s'· ld a,lk - rnogu ul aZ··-7· Les ("z61 d)' melle tessz r. u!!'~i!l k l r "6-' ib J E az eiso ,0ld a Ik ,.', _2 caroparunxk [l3'_~,3~ aorai.
'_ __ :_", •••• J ,'....' '._.:_:_,_ •• .::....:.__: _,'. ' ••• ~ ••• _ [~....

1••.•

...._.:._

00-:-: __ .':_::

',..

"

,,-

.'

___

_,

.,

,t

f,

1 ••

,36,. 7~ dbra
3"6·:~~' 3,' a, ·ra .~, »; ·/r:b,;',-··

A 4-es (feher) az 5~16soldalkaro mogott '2 vezetve a z-es - (k-·",e.·:_ meue k . '",. E' a, '. rk)'" - - . II' xenu,1 --z '-,- ~ ,A.·. od "']d ,lk- f (:3'."6' 3' :.. /'bc:..;.,;; s) ,maso', ]'. ,0,· "al,:aroparu,TI:·k ',-~':.,,',,- la, 1 q, ..
. I , i

It..

c,

.'

,':

j'

'

.:1

"'b" _,-' 36':.' B>~" a·.ra ' ,


.. ~,.::,:,.,

-,a' A 3':'
I "" ••

m aso d ik oldalkaropar folott es a 6,-os oldalkaro /"'-1 cc'l ~", ",, .'.' k " .~~. .. a,_~ar,Q mogu, , eore hoiO',zzu, A'~:Z'5".,:.-0,8 0 I-d'"..]k' . .s: ', 3:-:' . . . ,a karo "'-'11-' a. .s-as 0,ld l-k'" tcsun..0 .).-meue~'· kxerur ." ,r3'6:' 4 a,:ra). . 'b ): . l
-, • • •• "_' •••• _ . "~-"": _::.' .' ,,' ,':1 .~ _

IS'.' olda lka rot [(C" I'S,:·_,·t{1!J'o:··'s,·)·a L,I\ ....

!l!!!!l

.~l~_.

.:

".

lL· .....

'.-:-.-

."_"'

''CO

I'

'

'_.

c .~. .- t}' _ k, V egui '~ a sza akat _':",. 'b ).. , .,,~ 36""B- a ~,rra.,
j,

ct·

rOIVl:
~1tI

'"

d re '.' vagju k .•..6>' 7''.: ,. I " C' 3:


I .'~

,-,",~···ItI','~,

_!

(" , .. ,,:-1

.-.,,-,-~"'ll

'I",'

,,.'-"',.

'. kor bh ;;; b A k vegeig ebben a ritmusban d 1 uoigo_un '.~,.' , ." ,_":,. Z'- --- k For tos'<, hogy a' kialaku '1t parok '-ko "," '1 iobb ld ,1 ld 1"ZU~ min d 19' a JO .' .' 0,': a 1~oiuaucaro ve01' ,

I'..

':1.

,:

.,.",

• ,';

",,:,_

Ii

h ,.,~ ,,, Id 'I togy a ]covet,' k ezo 0,,;:-atkaroval szinten egy part alkosson,
!t

ZeSSl] k tovabn, ;',~ ib b

, .. " ro,s ssegel,s 11-:-' a A rnegfeleld oldalkaro-hosszusag kb. 25 ern Hasonloan dolgozunk, mint a Pdros szegle's J~-,nel (291 old.), csupan itt harem szallal, Ennel a fonasnal is kezdetben lazabb ra hi'a gyj·:-:_-,:_~"u'ik az fvek et A~'~z '11 -es oldal ... '· karat (zold) a 2-es oldal kar6 (kek) rnogill elore vezetjiik, ugyanigy a Z-es oldalkarot (kek) a 3-,as (csfkos) mogul es a, 13=as oldalkarot (csfkos) a 4-es oldalkaro mogul (37,.1. abra) ~
,I'
• . _. . .' _...: __:_ :' ','. I., _ •••. .'

1,."..

,'.11

"

'.

.._:_.

___:__'1

..

'':'

A bal oldali oldalkaro kiviil marad ~ : ''.6 ..... A kO~' II""' 3'--:16~""".. , - . .-,:." ·,L "a. '.,':'.:_ 5·":: es a 3'.. ..... .'.~'. 6"'" a':b,' r ok: a lap-I-c:·(i'nai" J ''''

feJe,zz,uJI!''1 ]_v'e .. '" ~~

I!I

1'"

,~,c

'.

_:

C'~

.,.'

.-

_7~ ~ "b 3-1 '.' a,·' ra

,_~.

3'6 5 a ra ib
,~', "C ,~,

__ ..' olds caro zold) a m,e .ele rexz A'" '1-es 0... lks ' .-_.,-! t.. :ZO,,1 ,':"....'11:,tt ' t: sk. .. ' '..al ·aro,·e :'_,.'~ " ,0 a·_-··' . as 0 . ,a, [ V'TJ' ' '2··'·-e· 's'" 0 -d-11·k······ '.. (kek) es ' . a·: 3-,:--·····~,ld·:--: 1k arO,CSI ikos ). .c~.'l·~ majcd az 5 ,. (.. ioiou, o-os mogu 1 veze tJ"...uik eldre A·''-·· 4--[--,-e::...-.s'···· .. oldalkaro iajd le-' rnenten helyezzuk elore (3',7~2~, Idbrla)~
'_,3.J[
C'"
"'1 '.

1',

CC

Ii

"1

'~;J!'~

it

.'

.'

• '.

'.

'. . •

'....

'".

@I

.:......

.:.....::

".

..".".

','

"

.,

'.

.I!. ". ,

I, :_:"

_.

,.

",

'b,.,,~'" 37'.2'1 a r-a-,


i.

30

bbbi Idal k kke F' Iyamatosan a to:"] orca karot ].8 e'" cep_0 ~ pen f onju k ('3""'7' "3'" 3' 7"" 4' ,a,r,a )"" egeszen sr,«. ff'b
ill"
!!i

I,

"'"O""""""~"'-LOJ'

.J

-""

ad'·'.· mlg kfvul har m a" csoportok dig k kr. a lakul nas ki a "'U,,
, ,Jl. ", , '"
I, " , '"',' ,,S" ,,-

=-

'

,, d xaro k Az 0 ]" '1' na k catjo bb".'tele "a "advs ako,.', ,e '[ r h __ va k"" ,, k "ld' .".,~. vet" ezo orca ]1' " mogu '1,eI'ore h ozzu ." k xaro ',' 'I "~. , ] 1d caret 1 '$] bu ~ Az utoiso~'olda lk ", az eiso aratt atbuj("'3"80'' ' 1" "b tatva szu'~Ju,k' e.1 .. ,o!re.,:,.···,!". a,Lr'a,,,'")
r
",!! , '" ,': ,'. ,,, ' , '• " , ,,'," • ," C ' " '" '..' "

"',

.-

:,

,,"

"

,~;

"'

t,

II'

'"

JI',,,

i~

irb' / 373:», a :ra,


1 38".'." a.,,'ra, ."."'" i·'b' ' ""',, .

H"d" I..... "k" ..... ~" A kiVll'1' vegzol.o 0 I'd,alk ·,aro "at. soran, ',~k "._'."k' .' ',-: t ilk .. 11'1 elh" '..k ,3, kovetkezo 0 Id'a xaro aio f'err OZZU""
I.... • '1'.' .. •·

r
:'

'.-

,.I.',

.... ,'.

'-.".

,"

.".

'

"t'

.e- ,' ..

1"1

.....

,,:

b"1

','

,",.

l!f'

"J'

3_", ara, ,7.4. /b

es lGY szorosan a be 1'-;P'-: oeiso 1(3,8i,2 .. abra).


,l", ' ,-, -,,-;-- ,,-, '-,,.-,
"C: ,'-'. ,-

O..• aa

ldah ra ,", ,,·t-'~~~k" " veze JU,.',


I, ..

, 'aid fekvd Mal a _'010 0'ldal aton rexvo sza'1' a CSO'~ at "b portbol tovabbvezetjuk, hogy ugyanebbe,n a ritmusban folytathassuk a munkar '3' .s, J' _',',' t. "·7' ",,'"5- ab:.l"q>J" ..
1
Ii

i·,'",

..

Most ugy sziirjuk vissza kfvulre az oldal-

karokat, hogy az egym as mellett fekvd ,oldalkarok part. alkossanak 1(38~,3i!IJ,3,B~4,,~ 'b~ Q;·ra'~,) A" .....''', .~zou sz,a 1 ,a 'p,a,r,e '1 tazta. .... ki-fij' .~ . . [_ b so ,OJ
"C"_'''_' _'' -' " , ,',,','." ,', ,,,,,' , ' , , .".' ',,' ' , " ",' ',",',', " ", " , "", "', .

'.~,

,II

IY'

~-

zuk b'" F eJlezzu 'liEbe (,' 'k'u, 'to, '("'3:·'.7"" '"",,~ ,,',','J" a'o'r" r, 6<-if'Q",.,rq:",
"",I'",

I'",

6"' ;"b""'"'-; ,",'~ 3'7'"" ,~ " "'a~ra

I'b ,:'" 4 ~ara 38 ..•...-

'V:'e"gu,I a s:zaJLVeglf k va,&lu.,kl"f (''"' 7' 7 '" '!"1 3 ket j"b ,ar'ct J ..
10 ,i

,I'

r'~

,,'

"",,'"j

,i

',--.--..-~ ':-," karokat ,1VUl ro d Ezutan ,az olda lk '"k ," k r ~"1' a aup '1a szalak alatt 'be'ulre vezetjiik 1(38,.,5. abra) ,. _
j ["'" ' ''-(, " . "',,,'

<,'

,,'

,,,,"

",

'"

",'

,....,.f:} o

,'"

"r

'

',',

,,',

..~

..

..

_"

..

..

,...,

..,

..

- ..

.'

3'7 7'i"a""r,u """";".' r'b'

,_

"b-; 3'8"5 a .:_.ra.


, , ,,'
':

,. I

C",

!"

...•

3
,
,

'
-

,rb 38 6·' (l, .··1 a


,",. : ..' "'1 ... ..
i -

'-"

,-1 ..

I.~,

"

,39,.3~a,·ra
-: .. -:. . _. ,j!'

b-'

'---.

--I'. ('"

Copfszege's
,A megfeleld oldalkaro-hosszusag kb, ,30 ern Itt is nagyon fontos, 110gy' az elsa tveker lazara fonjuk (l, szaggatott venal 3'9~ d,b'~ 1~ ra kb,,. 1 5:- em a szcg e'l y-:-,-:t- )';.' -U· gy'" a n ]~Sm ·e?g··: ,c, " .' ,1" ...... ._.~ , o:"J'
l ",I,
,!" ".:. .', '.' '~,'

. d "'k' .~. Ik A 2=es 0 '1- a:ll carot (:E,If'k) az 5,,=os 0 ld taucaro :;~' mogul a ,3 '38 oldalkaro (csfkos) folotr . -' e"'1Ole VlSS.Zll k..",.. "'. 5·····'~; 0,··ld·"; '_· .'aro· m'e,,"11" , es , ' ·-OS az ·.· lk' . '... " t:· .... . ·,' e a
1.1:-

ld lk lkos) '1 t A 3 -as otdatkarot "CSl_OS, az eso par fo 1-.. tt es az o-os xaro eo t·· 0t-'. vrsszuk b ii: '0" 5 ,i.... karc .'. ,IL :" " ,. k oe. "l"'~'
I~
cO

t.,

,.

u:

tr ,..- " ,".'.' . "~' , ...• '

JI

__

•••

, '.

'.'

':"

',:-

harem szalat at kell vezetnunk rajta. r k"~ __ d" Iti ~" k A szeges t a kove t- kezo mooon k .-"ESZl. JU~': Az 'l-es oldalkarot (zold) €:s a, 2-e,s 101-dalkarot (kek) elorc hajlftjuk, majd az t-est (zold) nagy fvben a 21='es (kek) .£0lott a 3=as oldalkaro elott (csfkos) be, tilre hajtjuk (39i 1 abra).
H ,

hajtjuk, ,Ez a masodik oldalkaropar ' ..' 4" ' '9 t '~a J .. (3.".' ',' ~,~ ibr u') _,
l'
2
3

7
.

g'
.-:':

'i

11

,....4 '.~-,~ "'b 39'-' (1.: ra,

3,

6,

' ', 'A'- le""so Q",-,a,,,,,:3,ro'.p~""""""./' .. _Z "--:'·1': ..f . "']d"· .. lk

.-" 3, rna,SO'_l "'I p,a~r ~ _ .. -- ',' / .' id { .... '.,',: ...... '-.':. .,. f,,"i'i'l-.;.'..-I - a 6',.-os a" 0 xaro' etott. , a. 7',~esmoge o ott ;. .,'. .... ,. II "(',. k . I"" .' "I"i!!' :. . ve -z·.e.t-J~'UI'" k ·( ·9"',I 5'" a"·b··ra:)1 .. ··3,

ar
._

I'

'';

c: .:

"-

'.-.

. -: . I'

-.' ..'.

.:'.

I .", . .

I'.

...

;.J'/"

?9' 1 aora ib
- '.'

,
-

.:. -

I.

: .•.. '

.. ;".

'I'

I.

'.'

'I'

I .:_.'

:~

.:.._,

'.~ ~,

3
,

,5

8
.

Ezutan a 3-;as oldalkarot (csfkos) az 1 =es oldalkaro (zold) fOllott hajlftjuk Elore,~ old 3',=a:"c old alk aro A 2···:·:,-·e··s,·:· a lka ro (kek) (csikos) folott es a -l-es oldalkaro eldtt kerii beliilre (39,~2~ obra).
" . ", .:. ,I ." .. ,1.,
'0'" __ " ••• '.

.1,,'

~ .. _':

a···-

'.

....:.. ~

1 ••••••

,.

"'_"

_.

39

:..! •

'1Ii.'

5···

,(J'b""l""a'
• .' ~'

'

,5

6
-

8
,

A, 3=as oldalkarot (csfkos) az elsa oldal". r:~~ .'. -. '1 n . ' k aropar toiott elore vezetju '1<., ies a 6'" o-os .:. ]-Id: '- .. "lk···.',~~ ·'11;"' -'.', , .",~' ~"" 1- ik '· i« k otdatkarot ,- rneue tesszuk, .JLgy araxur-1 k·.'~' a harrnadik oldalkaropar (39~16!,dbra).
r
,i, ~.

2" ~a ,-.... 3'9'! " .i'b'~ ,ria


$1'

___

'E r kc ld lk i''"ld' ,zt',ovet.Ode11 az Ir-es oidaucarot '.ZO ). - I-'k' a 4 -es a 1d-aikaro rnogu e 1Qire vezetju k , es .... Ill' " ~l ,'. E esz ] d '] ,a 4_~es o'~lc,a.~1caret m'e,e hi ajlrtju k.~~ 1 I·Z . -, . "11 '1- dalk .' .:r tb .'J" az 'e so oiuaucaropar 3' '9'"3<' anrat.
,f!

C'

II,

~~

'..

,'ff

~ '"i

I.'

f!

t~

.'

.1'

( ..:

I,

'_'""

3'9:"" 6'- aJra ,"_~ '1--'


" .'. 'I .. ..

~' .'

32

-~

._.

_._

----

--_._----_.

I-'-~" sod 11· old ':lks art ''', ", 1. A.- m,3SO },( ,0 :, ,3=,,-a,ropar, a h: 8Ima di {
_.1'"
'i
C -, '"

oldalkaropar folort a 7',-es allo karo eldtt ' ,a '8:,~as 0I-d' ,a]-It"' {aro mage v,ezletJlU k (."3"'9'" 7'".~ .• ,. ",>~ ...."
!' _ ..:J ~
. '", ~"
c',

.,.., Ie ,ott a 1 0':-' '0'l'd-a~aIO ';' m,o',ge tesszu k .·.=,e,s, .... 1- k .. · · . 1-n ".: ut (3»9",~ tl .,,·ra·.. I·"'" az e:."s,ohe. ~"., - ..... ". csopor. o ""'1 9'" .:~ <t"b'· .. "'J" ·,,,.gy ,'" .' '·1 ,~r' ~"a,rma.s
',' ,"" ., I' . ,', ,,' " '... ,'",.',,', "
.'iO

, "'
I,

I"

,,"iii

'.'

._-""

at'b' -,r,"a" J.,


.' ."1 '_

"."

..

'

Iii

'11

'6',
"

a.

cgyik szalat elhagyjuk. dik ",." .' 9" oldal A h. -,....-.1. pares [~SOpOItOt. a : -es- 0'11 a ,arma,- .1, karo m o'~C~g"'u~'~'l D·S'·' old alk arc el e' hozzuk a 10" ki. es . 9"-':'1 old ·.. ilka .nozza r t... illtiuk 1, es a v-es omaixaronth .'... h,ajutjuk. i ~,.'" d ik '_a.rm,as ','" .' '.', -' '("'3 E z a. h,arma·.·.l:_, hat . '.... CSOpO!It '... :: '9' 1'- 0""-' " 39" ib .. es ,··«, 11~a,ra'. ) .. ,
:,_i., •......
1

"",,1,""

.1 .... · ... ,_

: ...

,.'

".!!!!!!.~:

...

,!

l'-'!!!!lQ

-···;'_"r

._

..

'.,..

:.,"

'.'

: .. _

."

-.'

_c"

.... ,....

,.',._c'.!,

.t'b 39 7 a,'ra
1"., .. ".

A ,Z
' .' •• '. ["

ldalk "I 1....11 lk 1 eiso oldalkaropart a 7 --'ES oinaucam ,/ -- ~,,, - ore, - - - .' k" nlogu ':1 e.1~--- vezetju .. es a..'7' es 01d a 11{,a~ " '-' rot melle fcktetjuk. Elkesziilt az elsf harmas csoport (39~8~bra). a
!'1
.' .:'~..' ..•• I' •• I'

.,:

•.

' ..

'

.'.1

Ii ." ~
I

.':'

...•

:......

..'

.:

~I

~I'

.:.

••..

"1

:.':'

.".:

:.'~ .',', ',., 'b 39'"11 la·.·,·ra,

7
.

Ig··y,.. do Igozu nk to.. ... rvabb . mind ig 'a' harm 'a·· f '1 ".;SZ,2..tat csoport 'k" hal omaron .'~e,{\7'O ~'1 ket ~a, ld 1, vezetjuk tovabb, es ehhez a paroshoz tessziik hozza a k5vetk,ezQ oldalkarot
'•.• :. . ~ ' .• ~." '. .J • c'. . ....• ,. .• .'

J"

:'.1:'

..~_,-'.

~ . .......: _._:

..

'S"',:

("3',"1'9,'
,_.' .,....,

1,2>'· =»
"',

3-' .:... ". ,·9····

13-,,_ , , .'

a<"b··· '.' 1 " ".,,',., .'. ,

ra)

d ik ...•.•.lk ,-,as ,. A-,masodik Oi'ld a".'arop,art a 8'" 0 ld a.lkca" '",. ·'1- __ ik '" ... '0' ~,. ' ro mogui a, harma d.• ,~0 ld_a lkrarcpar fc 1- ott ,,~ ,, _ 1 e16.:re helyezziik es a. ,8,-as oldalkaro melle tesszuk, Ez a masodik harmas csoport -< 1 " ··I'.b'···.... (3"-':'9"'..,•.......a.,l-a.~)
i'
:.t' If'

'9'" .'.

'·' '"' .r.b·" '~, 39.. ~1: 2:,' Q,·1,U .

~I

4-

10

.' "9 'b-' 39..~' G',", :·"'u·,·,


.. . !!! :.'!I' .• .~' '.

',. '-:3~' .I'b .ra, ..,39 l' '",u.


9 10
e .A k ,,:',eszrona - b '] oioa 'I an h" 1_'e".,SiQ ld narmas
or. err'
i"

CSOi-'

8
.

portban, a kiilsd oldalan kettes csoportb a·'n'_ futnak __ a'.... s,.:__,. ,. ~'\""""':" .. ·.z·.'-a£ll·a,'"k .t,;;l'gym';':'" ',- s_. menten af' :1 I. "'':'~ ,", ,'- ,, r 9' ;' J-' b 'J h l l3.1'4. abra). Az elnagyott, 1 ~ l'] I" szaixta '0 vegeket levagj uk
•.:. l
if
j,

I'b '39" 1'0 al'!!Q_ "'.'~.

Az elsd harmas csoport mindket bal oldali (kfvul) sza~lata rnasodik harrnas csoport folotr atvezerve a 9=es a116 karo

i,} .' •..' ...• ,.,

99" l' 4' Q,(.>ra "1:

_"

' !Z
.

e
.

,.
.

Mleret

o 4,,5 ern
Szclesscg 2,,5 em,

Ka rto n• • ~. •1 ••

henqer

A~yag
Kb~ I'D g fonoszal

Elk,£s,zi:te,s
A, munka megkezdese eldtt szerezzimk 'be egy 4,~ ,5 cm-es latrn.eroju. kartonhen.. 1 gert (p ,~.,:,-~·pa.:pl1.r~· vagy paptrtorto-r, W' 'C--:~'
II'
i~

guriga). 1. Egy kb, 2 m hosszusagu (0 ,2 mm)


fonoszallal
1

tekerjuk harornszor koriil a kartonhengert. A szal egyik veget kb. 80 em hosszura hagyjuk, Fogjuk a kenk.,' _" ',e' Z- ·u,,,,· ,b e·.-," e','" z:· t ,a'--:. S Z_aI' I a- 't' etS k ~·V_',·'- rk e~'z o'~, m-:-:- d. I'l dolgozzunk vele: II £ k!.! 2!il ,A szalat ·• .'piros, ••a mellette tekvo szai,gyiinl (kek) folott a kovetkezo szalgyU:ru (feher) ala bujtatjuk, majd kihuzzuk, 3,. A ko,ze,p's,o s,zalgyUrut (kek) keresztbe fektetjiik a, mellette .:_-ekv1ol szalgytini (feher) folott, 4,., A fonoszalat (piros) a, kozepso szalgyu -'ll.r~" -·"r-_' (kek) f'o':i~'·'lo~i,.,t,ta: kcre S,'Z'·':'~ a ] a': t a sz e,l!.'ls:··,·o~~: '.
- .. . I, ...::. .._'. . .' ,_ ". _ =', _. :_'._._:_. _c.'IO~, _ . ",.
. . ,". '--"

..

•...

10:":
.-

..

I 0',' "

.'..

'1' "1
~i

,; ]-1

(-

')

I"~

.-

_c.

''-.. ,

' ..

",...

".

".

_.

1_.

'

_I!I;..,

' .. , '-

,-

...

'to

_'

. ,~

. ... .

.'

szalgyiini (feher) ala szurjuk, rnajd

II

kihuzzuk.
I .,.. . . '-'..',"

k·"·o~--:"·' 5 A':', ·z:·:,erp-·-',s:-Io~~'szalat (kek) iijra k: eresztezztik felulrol a szelsd szallal (feher) ~ ..··.,Z.····.·' , ... 6 ' A~'fonoszalat u.'.J'~lr'~-a·,"·' a k·:'::o~.- ,e,.!"p-:·'s:,.'o·(!.,1 s7,--,z.·:··a .'-!1(kek,.)" fe lett a s:"z' b]S"--:'o!'r za! 1 (feh.~~ . ,).-. b 'u-':'J"' tiuk ala ta l't;;...::_: er ... • rnajd kihuzzuk. 7., Ebben a ritmusban dclgozunk tovabb egeszen addig, amig talalkozunk a fonoS zal masik vegevel (csfkos)
_ _.,., ~,:_.. ~.,~ ',._.-:' ., .. ':.':' '-- ._ ,_..,~,. ~" : "".' ,.

L .. .. ,: ,

,.

"I

...

...

"",,_[._:_,

__

'__ ~.

,._:_._,

_"

_.__:_ .. :.:,_:___:_

.. "'----

..

c_.,,

._,_:___:__._;

'.,'._"'--

,.,

. ';-

~~

_:_ _:_._:_'

,:_:~I~,"_~,:>

€'! ~I~_:.,

I:

',,:1

"

':.

_-.

.,_,

,"'

a z le.-'loH;·;z····o:'T: ..a:]' (piros). :'." : rnrent en V·I~Z····,~t-·fonosz .11.... > .. I, ,I iuk korbe mikozben vigyazunk nehogy keresztezzek egy-':-;.~nast. 12. A fonast a. kivant copfvastagsag clereseig folytatjuk,
J: '[" .r ·.' ,"', ..... .'.'. ,",'
J .:. ··1'· •. ·· 1," I " ~.' ..
.1'

-} z·a t '("--:"""--' ,OZ,Q l!onos· r ,/ '-:-a-.pIr 0"'1('1)::" logn 1 8,- ., ... ~e ]-'~l'lc-,_:~7' t;-i hagyjuk. ,A, fonoszal masik veget (csfkos)
Az::··· ...
I" 'I~I""

,b1,

......••..•...

J.

1.,.

j •.•

'.....

~,

.. ,.,~

...

.-,-

..

','.'''.',

.~."

'----'.____:'.

__:_

,_

_;"

--

'.'._

_;_ •• ·.·I,__:.·

....

,'

.'

'

;"

··,c·

.....

'.

I... ,

..- ."

1_

34)
..

._.'

3·:···:5····.·
• ' .• 1 • __:

r-

.nott vIr
-,

,
Kouirfol: Mind a. tizenker fenekkaro .. melle egy egyenkent ,40 em hosszusagii
. . '." ." .:" ," •. ,. "_'I'

Me'r'e't
A.z alap

atmer5;je 16 em

<' . :_'.'

",.

. ",.

.'

""

".,",

__

,1;,..,

", '"',

Magassag 19 cnl A felsc perem atmerdjc 21 ern

,Anyag Kbt 13, O' g fonoszal


i

Karoany .. ·ag··· Ped dig in


= '.:' "":

,I

':_',. _',

.••

,I, .. .11._,'

s--:

..~ ......

.Nehezscgi fokozat: egyszenl r re: Sz'u:'·ksege 'S'-- I: d·' oll':.. ~ kb 3-': ora
I' ._ . '. • •.

.:

'"'.

'.

I.

:~,:'!I!

[.'

'.' .

E'lke,szites
/slap: 4 x 3! darab : 8 crn-es fenekkaro, o 3 mm, .A Kerek alj l(lettifs kote,ges a,~}kere.szt;te,l c. fejezet alapjan (I~ old.) keszittink 22~

toldalekkarot szurunk, Ezeke _az oldalkarokat felfele hajlftjuk, majd a fonoszallal alulrol vezerett haromszalas gytlrtifon as ban e'gy -l<Et sorban korulfonjuk. Ezt kov e··~t·o"'!'"e'l-l~<et peddig sm (.·8····', rn m sze=, l lessegil) kart fonunk sovenyfonasban majd kct egymast lco,v,etofonoszallal 7 cm-t szinten sovenyfonasban, ezutan -'~ k dr d,~ . ]1 ujra . ret .pe:_c, rgsm k ,.". vegu '.. k· cgykort, r kc masr kovetd szallal sovenyfonasban meg f S em t . on.UlI k ..~
I' , ., , _. '.. '. _ .' .' , _ _'_ '.

..

.IL ._

,.

"'!II

of.

!' _ .. ;.: ,

f-

.-=::

..

.....

.'

-Oil

·.·.1

"j!_l

,', :.:

.:. ",

Szeges: ,Az Egyszeni jelkorlj.s eldol,goz,as 2 I'b ): a."a,PJa11 kesznju k (:-] '8' 'O'.':",Jl 31,., a.··.ra.~ ,_~ ,~',~ ld
'}EO

of.

Ii;

.;,

alapot ,a 2, rnm a'tllle.rojlj, peddignadbol.

36
"

"'_:_1

',

..

,"

37

M'eret
Az alap atmeroje 10 em - --M' agassag '3'0'''' em :-)---'
1

fonashoz sziikseges. Helyezzuk az uveg" , b ' bbi ronasna azat - a C ronatna. ,A tovabbi C ' "1 a fonoszalat mindig --uizzuk meg erosen, .. ," '. fonat 1 _ :_' .. .'.' _- a vazara, ~' ':' .. hogy a If,:. raszoruljon..... . ...':
1_,_1_
I,'

""I!I

.:...

_.

'II!

Anyag 80"g fonoszatrju


,I -

Karoanyag edd " Pe ungsin, S'mm szeles - :-'--e'~ gv-' UV'~'· -:a~'z'-'a:'Pac, sztnte 1en 1 kkr Iak
f--

I'

_.

_.'

."

'.'

"

-'

'-'-

-I'

I'

Elk,eszites
Alap~~ Vagjunk 16 darab 90 em.. karat" -es es keszi .sunk alapkeresztet (lasd I 9. old., 24~1 c£br,a).~ ,Az alapot ,: etszalas gyUrUfonasban fonjuk kt ~1101 em ..es ,atmeI'Ojtlre (az iivegvaza merete szerint)
I

I\J-".-:.

Uo--s'~a<r·~t.a~· ,A'· 'J •..-Z"

k. aro .a t· '-.
:..:.-,-,1e -

9,"

,-,

,·O'O .... os
" '.' -

szogbe n fe.:_,
,_ "',:-:,,",. -,---.•.

Ezutan a kovetkezo medon dolgozzunk tovabb : 4 em ketszalas gytlrtifonas ----d s.·.'o:~·'v'·:-'Iern'· yf,' =0' :',n'a's':' 6 C··--·m-.u plaszalas 2 c:m ketszalas gyu vtinifonas 1kor ketszalas gyiinlfonas peddigsfnnel 1 em ketszalas gydnifonas 11<Q,r harornszalas gyUrufon,as pe ddizst rngsmnei ]" 1em ketszalas gyUrufonas -'.,. "'11 f, , cor k 11 ketszatas gyur ironas peddigslnr el 2 em, ketsza as gyUrufofl,as 6 em duplaszalas sovenyfonas "k a rr ara d.'e magassagot k ketsza '1as C' " gyururonassa '1
" " I .. ". '. _',
_,I" " • " " :'.: .', I

I_:'

,"

"~['"

'

I'

!'1

,i'

'"

Fi"

hajlitjuk, es haromszalas gyiinifonasban k ,. h [d,,01gO:Z,lID." '[ova, b K ',:Iet... I'Offl k'·'·' f onr:' ort ,~ ketszeatI' as gyuru onas b .. '''''£ r junkk k oan, es tetszes ~ ieryre szurjunx oe meg erg)! nkb ,. szermtt l h I -0 --, ..---- -'~-[ karot, , gy a k ... k sza --_, ,"," ... , ' ,' sz,am,a parat.. ~~aro_', 4"'-'[ cm-es k an esz am]" a k r tl'bb egysze ru sovenyxesot ~l
--[! ,

1.'"

-_I>

Szege&s .. Az ngyszen:
.... '-_ .•. : , .... -",.

'!IIi

II

'.
.... '._.

....

~ .-

... ~'

...

_--: -..

l"
I

,apos szeges I., sze


,";. :-....: ..

·i.~

.~~

'.

_"

...· ..·,:1

",

..~.. [.

',_

f'

'

f'

i!

..-¥

,I

c'·.·

'i

'

"

'II'

:I'

.1

-'.,

'-.

'.-':1

',.,

,_I

,-

_::.'.',_-.

--

'

-'

._"".

--

,-

.'

,.,.-"

-:

"-~.'

rint dolgozur k (I! 28~ oid.). ,A vaz,at a fonas befejezese utan kenjtink be zold paccal, vegul pedig szfntelen lal .-: l. a

39

···· ... osar


.Meret
Akosar kerulete ,20 :x ,25 ern Magassag fiillel 20 em
II!!!

Any:ag SO, g peddigsm, 5 mrn szeles '1,.. ,"".... ; . ;-"--;1 '.' .······a.rloa.nyag, ~ 41 .m.. '.'., ".;' -." m harem 6,5 cm-es karo, , '-:< negy 26' em -es 1caro __ Hancsszau..
·K······
~I
.j;

4,] ~1~dbra

I:

'.11_:

;II

E',lkeszites f.. I .. Kosarja): Ket 6':- em ... k I"b (I"A 4- mrn)) ·.···,.5 es uaro -Oil '.0
jO' ..

I'

.I"~

Segedsza~

forrnaljunk kettos k.. arikat, es kossuk osz1-1'1' sze h anCSSZ,3.a1-' 3 1-" .. -1-cezo rno d on: covet A karok vege.i.bol fcrden vagjunklc egy darabot, hogy pontosan osszeillo legycn a. ket veg, igy szep egyenleres karikat tudunk beldlc formalni, A maradek 16,5 C111-·es karobol formaljunk szinten
I' ,t I'

t,

Elsa oldal-

'M'

.~1

a80' dlk .,. ". I


j

oldalkaropar
.. 2" £b 41" .z. {l,'ret

k - ~'k--! cs kossuk nancsszau ... a ket Q"s t sszallal ke uos carncat, !- kc - -lik h ik ~ I'b ..~4,.. karikat h o:z (1' 1" ' ~1 a.'r.a' ) ~ ik. '.e:SeQ le e . k . _- :··']1' ,', ta certos kanxa £:' -I··· t: ..]." -) "teker.... A fii er .(. 1-'-' k -'Ie ddi kl ;.~ Jill.., b pe"-,lgsrn,,n .. '~I A-" osszekoto k e.,j[~z ~" kereszthez erve fonjunk pokfonasban (I. ,27:.,iold~),' es kozben ket karot (26 em i"IIesszun k a ronat koze, f k.'.. hosszusagu, t .... -· ikf id ~. .ong, Fo 1ytassusk a ,PIQ c tonast kcet "k'" '" majc vezessimk ket iijabb 26 em -es lear-at ,,' t:....... rtb.'. A' 'f' ,' .r k 1a. .llon"al.,a .. ,~.",,:,Q,nOsza.l,a h, '.. ,,,agyJu,,,Q!,g111,
f --,t,

IT

~ ~'-

rI

'

II ;.~

I'

F~

,-' ,".I";!' -

.-

-.-

)....

-.'

,,',0' .--.

'.

., -'.

.... -

,.'.

,.'

i'

1"

·c.. ,-

.c·

.'

I'~

I"

I'

..:i',.

1'_.

-:'

,'I

!!!,

es a masik oldalon is jarjunk el a lefrt ,d (a U._~._{or__ :m'OI·/~llo,:n. a.].ful 1 ~'i'bete._k erese ne I'll ·'"1)' ~H"-a ' l{U ..•,~ ... i·... ·.·_!,l~'i elkesztiltu nk a pokfonassal es b eillesz ~~ k kk xezotettuk a till1-ld 1- k 0' da i taro k cat, akxor k d junk el '3.Z, Bgyszenl sove'nyfo'nas c..fejezet alapjan fonni (1~,15.~old. ')~A. perem ne latszodjon ki, tehat minden fordulonal kettdsen tekerjiik be ..A kettos karikat egy k il'k~' f'OI1JlU,,' k"" ~~ ('-'1 4- ~"~ Q= karokent .: iuk .oru 1 . '-1" 2' ih
I r
if'

,(

..... .. !I.." . -

1"

,"._,

'.•

_'_

_:'

.'.'-}~-.

f'

0,,; ",",. . ",' raJI A sovenyfonas az ezvik oldalrol kezdjuk, es kb, felig fonjuk, majd a rnaik ". 1 ;'1 _" " f" SI. 0'ld airo ..ugyarugy mert l.,gy a ronast ,,"1 ). a, k osar iegsze",' bb k ~ ese '.kozepso reszen tudjuk befejezni, ahol konnyebb a szalak
' ..c; .....

!Ii'

....

'.'

',_:

.'-

I '-

'.'

....

(:1,..

.'-"

~J'"

.--n.

"

'J'

":.,

_"

I·~.·.--:·

'.

'.-.'-,.,

'~-'I-"-'

-'-7'

-- .. ~ -,'[', ...

:C.'_I~_~'

"

.I.:: .....

].,.[

.. _

'.

'..

'

..

"-

.... ', ..

f····

'.

.',

r···

'

".:',

<!

•.

"-.,

.•...

".:.

..;,

",

.-.

,.

I'

"

.'-'.'

"'.'

'. uzese~"..... 't ,-.-:-. d"'- erszruegcs b c-: ,_.r~ .. e : .,-. A'~' ] .errr monszerrei:'1 ,.-.._._'t· P'] ._._'.' .....
f' .~.l',_ _t'.
= -'.
-c. -,s=s

·c·

lil

nagysagu kosarat keszithetunk, Termeszetesen az anyagot a..kosar teher'birasa k ,meg.le ,e :1'- .- "e~ .. ····lva.~a.sz_a,nun,~ .. .. ·.. "t ;..::k :' n.a... _-·_ f· ·1····1·'"Q'e,n k ]} k'.' 1'" --.'r '--.' ..
'_,' I,

- c'· .. c'

41

.d · Maetrasz· ····· .. osarka

"1" u "

Anyag

r -_. m. - -. -0-' - :monos.z,a ] , fA 2' m.. kJ .'. 2 __g c-" 120 s karoanyag, 0',3 mm
T -

Nehczsegt fokozat: nehez

Szukseges ida: 4 ora,


' !l'kk-.- db}" 110SSZli f renes saAliap: 10 cara ..1,', 8' C:lTI 'l ·s·:·'z/atl-a.~s·, I!.r··u-'I.f:···-o,· m asba n a .a:P kegyu"l' iot ro/b'l>o"l- k eft." szitunk ...'Ioldjunk 18"::'.0-' dc'' ' ara b"' .. ,4·" em hosszu 5. oldalkarot (0 3 mm) a fenekkarokhoz
t

Elk.eszi·tes
_ '.'c.· ..... ",' __

·,:..··_'.e

:_.. __

.-:.I_

.. ·

...

_ .....

'.'."

......

.,.:'

..

I.:.

I.

: ....

...

....

.:._'

= =" ~

.1'1.._...

_"

_.=

.'

... _.

_. _ . _

_c...

."

.....

.....

. . ....

.......

(60 vilag 'os es 20 kormozott).. Mindezvik I.. IOI,.1·~ - - "'kk'l ---".- }-'Il- . ( .rot ket-ket karo f enekkaro meuer k eta.I-d'a 1-- I'll '1 k r: k ...~. /' "1)< / / iIj'1" ceru 1 (k 1 .,~ tkormozot ·c_Vll3,gOS.:·V), ii!]"agos/vna,gas) ,i:'·A ki }" k...UI' negyles k "k-Iotege:, ket .:Jaa 1 .t ····Iara .. ;,et.
l'
.'. . " .• : .. '. ..' : ._.' . I .. '1

i-

.'

'.:'," t

i .. '. ....,

..' .I' '.'.'.:'

. ... " '-, .. ~'!,

.'~' .' ~','

42>'2·': tibra
'_"I!oI:"
",Iii [ • :," ," '

egy sor ketszalas gytinifonassal rogzftjuk. . II": ?';of.. 1 :'Ib v'ess'z'u._,c ,a,,·-,Ios,.ar k;l',at, 19y kk n·os.a1j·-at~" 0'" _ e~ I.'' a fenek alja nez felenk. A. karokotegeket jobbra huzzuk, es az elsa! koteggel .. .anunk, a 42···•..a 1 a .'szerm ·ha·l· d unk ez. 1 ··J."b"·-,;;; -." '
,., j,m I'

,,1;

42

,S'zeges~~ lkeszitesehez a munkadarabo E orditsuk a feje tetejere. A ka .okotegeket egyenkent jobb fcle haladva naovetl{e~ ZQ koteg a16I fe ,,'lenessel rogzlrjuk, ez a kosar labazata (4,2i2'i abra). ,. c ~ r ?th' __ .un {,I e Masre e szcges t' 'IS k;'~,eSZll~J.ti~ '1 ehhez asd a kiilonfele min' a <at a 2 8'. o ldal r,6: I,.
F' (/'
I .. "'::_, ' , . '.. _' 'I 1

M:ere't A felsf p',erem. atrn.er~je 3,.5, em


Magassrig 23 ern

Any;ag
12.5

szfrnl fonosza (0 2 mrn) Karoanyag (0 3 mm, sotet szimi) ,8 darab 90 cm-es karo Peddigsin (vilagos szirui, 5 mrn szeles) Lam pafoglala t.
j
1

s sotet

ehezsegi fokoxatr kozepes Sziikseges id,o: kb. 5,o,ra.


I .....

E'lkeszite's

Kosar/aLi

Keszftsunk egy keresztet a

'43~abra alapjan, Egyreszrdl fontos, h.. o"gy kelld nagysagti helyet hagyjunk a lampafoglalatnak, masreszrol pedig a nyflas nem lehet nil n,agy, mert akkor viszon kicsuszhat a foglalat. Mindenkeppen -J~' b.. .le = pr oFb··a·i . u"..k"····.';Ie··· a".Jl fogla la tot a ce .resz ··tl-b"·',·I,e . '",. :.... a fonas megkezdese ,elatt!
o

'.

,~

.~,.

_'

! c,

",

. ..

.._

NyUas
a larnpa-

T'ogla,I,9' nak

k M·rver J a 'I v ,a,m.p1ae.lnyo,n.e,, 11]11cse:,n a apja ezert c .. k hiozza rogton a fal f.onaor .. rogjunx ra -:- k e a.." " ' -'' saih O'·_-·Z:··' .. 5 ic.·'~"m"~~:"D'r'l S·' gyu-' '-nr"'-'ul'I'f'·:-o.··n a··· ~u utan:_._ ':_'..:_ . c.: rdf ik ... I' nkcads .. rorrntsuk meg a, mum ,ac ara·'b··I·'10., es ..- ··'t f ] ' •... . ,II' d l 'r ..egy kort dup .., ,.il . .onjun 'I{ Kl_. '·'·1ro1"1' :.... k.... ,.;-",. ."asza ,as. ~. ",'yf b
,",

,i, =':-:-., ,"

"

r .....

·· ..

t'

_,'

fll!I'

..•.

:'.,.'..

,~. ..",.

'- ..

'

i!i

':-._-::-' ,",

,- .. 1-.':::-

',-

~"."

~ -

_,'

",

.1'

~..

EO'.

..

':

•.

",,:

__

:.-_

iii

"

-",
.'

'""

, , .'~

b. _ 7' ~
I~

I'

:..

:!"!J'.

'~',_,'

'. -

':

! '. ,"_ -

,.

I'
.

Ji'

'C'.

<_.,";

'.,

.....

'-"'.c:-·

- . ~I' i'

I',

..• 'i1'

'..

seven' •.•.. ronasban,


ill'

R.JI

Kar6p,a.r

.'. ~ ib 4"3"'.. 0."·0.


I .' . .

"'1 -~.'

.Afo ,n as' ·m.ene te: Jrtifo m a! S': 4-C'I'1-1 k etsza 'las' .. tern h iezag... :· 21 kor sovenyfonasban vilagos szimi peddigsinbol (paras karoszamnal a sovenyfonashoz toldanunk kell -"." " -,..'.n ". .,1.. '.' m inden kor en) ''''1 .-·-ets,z,a.,as gyuru 'onas 2- ([11 ke
" . III

'.'

'._'

.-I't.,.

..

1.

'."."

gyu-:- .. .' ..

.~.t ..

_,,_ ..

'

I.,

.1

1em hezag 3 em ketszalas gyiinlfonas f onas b n vi'~l' , I.i· _.... ,..,' ~._. '1 .,., " .,. agos 2 1cu on xor soveny _
I'
I'

r n·] SZ111U.pe -!.ddi ,lgsln-. b 0 ...


,I.' ,..,. l

2 em ketszalas gyiinlfonas
A F "" 1 teucoros. ld' I Szeges. .:,'llzott .... fi·-'~·lk~·.. e_l_o_~gozas aiap. /. ,.. 8'. ld . i"b s» jan d..oIgozunsk 1:,('1" ,2~", orc., 32. aora ). .
T

."

....

I'

rr

1'.-

45

Mere
,A faaap mere e ,30 x 2,1 em (53 lyuk)

rnu n arit m UI:, a ..lapjan d g- O,:-:IZ''"'U,-, uik tovabb: hat kor ketszalas gyunifonas/ egy kor
• . . : • .1 • • . .•
I.

I...:..

. I

.',

. . 'r

___!

'

0'--:"
•••

',.

."

"

',....

.'

;.

[II

Magassag 20 em, (fulnelkiil)


,A felsd perem merete 35 x ,26, em

Anyag 2-50- ,g' t: ' , , ':,' ronosza


, ,'_I

rA 0 2 mm ~
"I

karc ~ 12"'5 gxaroanyag 0 3' rnm 2 d" karo", 0\ 6:" mm 9·~.O'-' "n"nl hosszu ',_, x:.; ", """ ' '" " ' ,', ~ ,,' u P e.,dd 19s1n, 5 rnn sz'e es C' a f·'·' 1hevonasara '" r
·C",

,lJl

'

"

Ii'

l'

Helycsinalo farudacskak

Nehezsegi fokozat: kozepes Sz likseges ido: kb, 6 ora Elk,es'z'ites Alap: ,A lyukszarnnak megfeleloen

elokeszinink (vagjuk, ,az atji k) 5,3, "a' ab ,60 em hosszu karot, A Faalapot takaro kibasat alapjan (I. 1,4i. old., 10'~1,-21,ubr'G) dolgozunk tovabb, ",t. I db Kosarja. 1 ~~ 1 ar ..',':.son endjeben -a1ardiva A< " C' k~'l ,_ nenc k"'" ke cort ,I: etsza"}'as gyururonas~ bI.·',a,n, (0 2 mm) fonunk, Ezutan ket sort " ,. 1 ,,' c ,"' k ketszatas gym uronas b ugyancsak oan Ide dupla szallal keszitiink. Ez diszesen megvastagitia a fonatot. A kovetkezo
J' J'
i

II'

,ef

ketszalas gyUrufon,as dup a szallal, arnfg elerjiik a cb .. 2,0 ern magassagot, Fonas kozben ugyeljunk a kosarforma tartas ar,a ' A kosarfa - 1'.· ~ ,:__,_,[.~. '_, kb. 5-- em magassagfonasakor .. _ _ .- ," ',' . ",'. ':... b iuk id nan..a k "k t xire ]"enyomjuk, mujc az sarokat kif utolso cen imetereknel ujra egyenesre ,al]itju.k~ A cosa keskenyebb 10" dalan az utolso at centimeterben helyezzunk el cgymassal szemben tin, ,_ elycsinalokat, :.- gy a kosarfulet konnyebb legyen o beszurni, (1~,Csava,rt jiit 2,5t old.) . :/ ,." d czeges: raros S-' "A- tv p ., szeges II szermr ,,_~O gozunk (1. 30~old.) ~ Fill:' Kihuzzuk az U11i hclycsinalokat, es a helyiikre beszurjuk a ket 90 em, hosszu karot. A ',eglel< kihegyezese megkonnyiti a, 1 "k b helveze <arc k nene .yezeset. A ful osszekoti a kosar ket keskeny old'a at~ ole.. 'I" Szurjunk mindket ful tovebe egy metier oi~ ... .'~,,~l .-,~ .. ".,'110'SSZU" ped digsint A' z e·uv1k'-,lesz a' d Isz szal, a masikkal pled,~ becsavarjuk a fug let, A dfszszalat felvalrva becsava rjuk, LIt,fe ul hagyjuk, pl. negy koronkent. Kov e the t-J'~IU'··'k t a, rit ,:,'U'- s r v a tetsz es szerint is dolgozhatunk a, diszszallal,
r,j" Ii ," " ..... , ...
1 ••••• 1 '. _ l '.. .' '.

Ii

iI'

....

':':,

..

I"

.,1,<:

'-,

,'

....'/, .•.

_,.,

'.

",

.•

•• _

'

1"-:'",
.'

I.:.

____!

~,

"

r ,[

'.

••

gy",
.

_.

_",,'
I

['

__:

46"",
~
...

47

Meret·

A faalap auncroje ,3191 'cn1 (65 Iyuk) Magassag ,8 ern, fiillel 131 em
'f·····1····JY' '.'.' 't", ... ,--.~ :~- ..,:~ -!. 9·..·· A ..e.,so pe:re,m. '. ,a' .m.ier(~Je 3·····

em
c· --:-.-

.A.ny:ag.; ..·...
I. .' _ ._1.

-m g _ono,sza,~ fA 2'" m.. . ) 20····· fonr' _, 1 (.... " ,.. - ,"-.i..


1

.~ ~ moid~ a smt a vagas me:nten csusztatjul k 011 a kcivetkezQ sorba, Legalabb 2 em melyen a szegesbe negy.. : : 1]"lk-· '_. 'I"~I";I' : " h ·l··/'.," . o d a.. :a.I0 :.m.e. -l'f: - a f-'11.JlpeIec..' .. eryer«'".e .'~. ' ' 'll ."~." szuriunk S mm vastagsagu naddarabot, -'" id '" zokas .-. .rna ..o .. ". o rna]I_. a. szo .,asos'.-:. -- do i,n lO,l1JUlltk•·•.ova.I'· bl'b-I ... ,t ,T' '·ek ana.. ... .:;, ok .,.... ···1··..c , .. il k· .. · .Ez!e'.. " '. adda ara, b.''0 " un~ h eycslna_!o~.~,
1" t'

" ..

at
','.

,,'

_'

_. ","

_.

.....

",.",

_,..

.•

'.",.

'.

'..

....

_.

"

'I.

'

."

."..

.'; ·....,1"

,.

'.'C'

,(

....

,."-:.~

'i'

Karoanyag (0 3 mm) Peddigsinek (l(b~,8, rnm)

Nehezseg] fokozat: nehez 1lid" - b ' S !l1'!!'ks" _ZIU, ,e,ges, I O. '1{.. " 4' 5 ora
.". I' :,.'. : .. ' ..... I I' I' ,. ,"'. .'.-~' :.

1::

.]",.

'.-

i ,."

-l.: _;

,Elkeszites'
Alap~:' 6,5 darab 40 cm-es oldalkaro Mieldtt lyukakat furnank az alapra, bevcnhatjuk ontapados foliaval,

Labazat: A. Iabazat egys.z'e.rU fondsm6d"' dol - 3" 1b an s:ze' "Ct.nt ,-0 glolzu:n. k C'... 1',~,0 'ld ) Ko's,ar:fa.,L' ,A, sotetebb peddignaddal (0 3 rnrn) 2 ern magassagig sovenyfonassal'1d IkE 1.0' gozunx. Ezt k "'''' kovetoen k et sort .. peddigsinnel (8 mm) fonunk, Az atmenetet a masodik sorba li.gy .con yithetjuk meg, hogy a peddigsin vegeit ferden bevagjuk es a 44~ ,d:br,cl.11athato l
i~

,I,

pi

....j

ugyanis az eltavolitasuk Ulan maradt resbe a fulpcrecct konnyen beszurhat"':k .' ~l-kl-' .'.' 1- .. . "~' jus aneu 11" h'Iogy a sza 1.'k rnegserui-l a :.'. ,. k nenex. .. -, ".'.)' nt .. ·l·d S',,, :,.~''"''" '.opJszeges "- SZeIl]1. 1("1 3'' :"'2' ' 0" .." .zleges,~" A C:"··· '=11;- .. , .' Filt~ Pcddignad 0 10 .mm, 2 db 21 ern .hOSS:ZUS3l.'gu ,. ful ~,. negyezzukk k" es szurki A . uiperec vegeit it juk az un, helycsinalo helyere ~Amenynyiben :nincs fulperecuuk, 2 x 3 darab .. . l'h] ·'·k' 21 cm-es k ',aro·va.. .e.y,ettes.:mti'h ..etjul -. fiil 2-;-" i'd" l "11 A ..uiperecet a .···,5", ,o,,_a_011 tala lh iato 1- ...· __ _Ie .. ,' ,.,. ··11: ., ~ rras a 1-apjan csavarjuk1 {O'u ronoszai'11 at.
c.· .. '.:'. r "

,F

I ':

, .. , ..' .. :

'i

i,_l~

"J':'

.f'''

j'

,I

"7

.,

I'

;0

T#,

II
i
,

[,

r.

.~

,,-

,.' 8""
.:

,',

Negyszoglet
k d{ kepest az arap k~.,; rozepvona }I'. 'I'~xezoju 'I 'atol a sovenyfonast az at16,ll keresztul ege11 ze" rna"jd mi nd -1'·' ,: "sze '.n 'a' .m at' ik k o~ p"V'O' 'na J_ g ,,1._,:._ I, '.. .L s ' L ,~. g'~ l :''.. l nn HI " .£ d 1 az eggye_ k ozele bb 11'evo caron tore uiunk'1 .. ... vissza. A'ddis f' .onuru oua-vrssza ..anug Acnig _.- mk od .,~. '-, ',; :"k·· ",: Ikesz 1- " ···· arlUt, 6"",' ab:.. 'N'·"·· .,!'I"" ,a saro', .. 'e.'eszu ~~ (·'··4''".:.,'~ -,)..."egyszallas,
.i' . '}" I'
iO ~,.

:": , sarkoxa . t k ,'1]1on'. .t,,~ .. k ,',',Z, a 0, oz A ,.'k·"·· k ,,'·U, . ronjux, A""" itlohoz
,.

1!1

I I,

I,

,",'

.• '

.:'. ,I

"

1'1"'

Any'ag
,_I ..

.'

.,'

.".

.".

-,,,

..

d"

[,

'

..

'

t"

.,

'.",..

0C I 3_, '" g lonosz,a1'1 Ka 'it"o'~a' n'-.'y. "a'" '


I'

1_

r!'

I,"

._.

1"",::

,III'

'lL

.'

,i

,1,

g'" ... , ....~...

Nehezsegi fokoza.t: nehez


t"'d 15·", SzuA,",-ks', . 'e~'ge···s'··o ..:.r 4········ ora
lll
'., '. '. ,I., ',' .',.1"'' ,'" " "

iii!

--,"

",

..

'.'.

k 'I'd' ~,losz,o,ra SZ,O'I', asos moe Ion 8:; d aria, .... ......• b Altap: E 20 cm-es fenekkarobol (0 3 mm) 19 ern a.tme.roj't1 alapot keszirunk cgymast koveto szalakkal (0 ,2 mm), sovcnyfonassal, A negyszcglenl format a kovetkezd medon alakitjuk ki: ,36 darab ,2,5 cm-es d karot vagunk, es a ,C ,!'kk-" . ~ k' ik ] 10'],:: a lk renexkaros merle jobbrol is, balrol is szurunk egyet, ,A negy fennmaradt oldalkaror a, ",sar'ko'kba' szurjuk, lgy minden negyedik fenekkaro mellett harem oldalkaro lesz ?b ra ~':_"[.'." (4'5 a. ~ ). ~
111 ,;.'/'....
,j'

Elke's',zites

gyiinlfonasban dolgozunk tovabb. --- k'- _ ... -' '~:- -- ro 0'tt· ie, .• t : .-.' 0 Munsamenc. t - cgy C~-~]~_.- '1' hiarorn a'1'"t.] fel. Ugyeljiink arra, hogy a .harom a161 fel" Iepcs az alj also, illetve fonakoldala., a esslen. Ez, a f; ' onas le,gyre:s,zt ,a k f'k' ..a.ro", ;~' l' azat ,eI rgaznasara masreszt mmt rat
-_ . ....-. .-",",. :. I
I'"' . '. ",'". :.: . ," .

'-:J

.- ..

~.,

.~.

," !f. ':

.' .:':_.

. ,"

I"

'.

..'

. ,",

"

"

,I' ,",

I'

I' I'

~ ..

'.

.:

'

~ .',.

,. 1'. " ,"

..,

... "

.,

'!!.

'

.j' ......

'b'

..

:-:'

,,'

!<

: _': I ..

SZ'O"]g'
. ....
" __ . .:_"

~.

, . '.~'

I," .'

a·I
I' ~. ,:.,

III!'!

/'

Sbveny'fona.s ada-vi ssza

:j'

,Asarkokba nl:eg egy ,oldalkarot szurun k .....


.1'.
,£.

':' 46- lu_ra .'" ."b .. .,',' 'I' '.

I\.,J

ild .. m, .e.. ..ga zitjuk t . 'g·,'·l m ajd felfele hajlftjuk,~ Ke. - egym ... ,. 1~ ._._.~_._~_' .. _. .. _'... ,__ "'-.".iast kove" - ._ 1 ,..~',/ ...~. ba d o'"g,ozu,n"i "1' k ta sz,a ..,a. sovenyronasnan -.-;:-. '.'.,'.': :',", 'k' " ..,. ," ·'·, ,'.' «et 'om atun :~.... upDusztteskent ". egy- k sort f....ih",,' ,. rk d.
.A.··:·' ,z 0''. .', '.. alkaroka . ,. iC. , '.. ',
~ !if'

Vo:' ...·.:la"'rt"~a/ ~ s' .'.J ~ I: .


I 1 __ "_-_

, ..• ~. '~~, -

J), -

--

-',

...:

_'

N..

I'

...,

,C---!'-

I.

",.t.~

/1'_.

.....

I .'

laszalas sovenyfonassal is (13',~!cI.b'ra)~ Ezutan hozzafoghatunk a, szegeshez, . /. P~ . .g'oS' ,z'ieges,:',A-\ ,;·ar,os szeges [;-."1- ~ szennt d,10 1
. __ I. ",

I'

'. ,'.k " zun" Ie] 3'0'.""1


,111/',1

!O;.'

.','

·['d'

"I'J

"

3~·"17······J'b··". ··...')'1 a,~ra,",


..
!I'

Otlet: A, megismerr sarokkikepzesi ']ib " "~ mo, dszerre 1- a k eik laJ- 0 1 ovans aI'jat IS .. ker
...... ,'1" ", .:, ..... " .
"'-"j
l' _' , .•.. _.

-jli,"-

_:-:-

.~

-:

.:'"

' ... ",::

_:.

.! ] ~'":"

-e ,,"

'.•..

.:

.....

keszfthettink vagy rnegemelhetjuk a kosar ket szemben levd oldalat.

Fedel
Meret

k ssar
.

Az ( lap atme 6Je 20 en. Magassag fedel nelkul 8 em pcrem 'a~" erIJ'""1 1e 23·'" cm m '0 ... · ..... A fel s·o~ '. _. e d e _. tmeroje 2"4' ern r :.,: '. A f "j' a A fedel rna'. assaga ,3 ern g
,I·., , .. : ..I .. -.'·~",,·
1'.
: .. :..:

.;

H~

f "'k .: r .. A kf vant '_ eret e erese utan a .··e:ne:.;k, rokat hajlf sux .. eg 9'O"O="os szogben, majd 3 cm-t fonjunk meg. "H d 11 " "b . ogy a: f eue'I sze' -,e n,e .aZU1JOl1. c 1 az anrei, rar lath a'to', medon he u rk o'·l·a£s:: ,e _ rogz... tsal _.. ' ." I e". k h e"z y- ··.·1 ·· ..... gy' ····c:a 1']·ti 'u··' Eh,.1, ,'- vek 0'-'" ,I,.::ra b.:., b n " ad... 't va_,:_ •..
? , .,
¥
,f .. " .',:,. -c'.

I.

'.

.,

.'.

,.

.h f-' -' rana IS. asznalhatunk.r

... ' .... '

.'

.'

'·11'

t,

>.~

I'..

1"'1-

Nehez ~'egi ~ol{[o·· t: nehez a Sziikseges id,o· 16 ora.

. lke·s'z'ite,s E
Alap: 8, darab ,21'1 cm-es fenekkaro, 03"Smm Kerek alapot keszftunk pares szamu fet.·kk'1 :",oro .. et f , nle:,' :,arIQv·a'[i A z e,g,Q k··"" ~"'k- r,a'Jav~c_ 1 , t: .. lonjuk, majd peddignaddal folytatjuk a fonas ....kfvant meretig. 3121 darab 3,0 cm-es ~ oldalkarot szurunk a fenekkarok melle jobb:r61 is, balrol is. Ezutan par sort h,a.. romszalas gyun1fo·nasba.n fonunk ... Kosa.,rfal,: 7 ern m: .gassagig ketszalas gyU= .1. t . "," rtifonassal dolgo zun k 'Ietszes szerin ti diszso:r fonhatunk bele, pl. ket sort szrnezett nadbol sovenyfonassal (0 ,2 rnm, 1. 15~ old., 12,~dbru). Szeges: Az Egyszenl lapos ,szelges ,I'~ szerin dolgozunk (I. 2,8',~o,ld.m) ~ Fedel.~8, darab 30 cm-es fenekkarot keresztfonasban fonunk koriil, mintha alapot keszfrenen c. (ketszalas gyUn1fonas) .. Ha az elsa sorokat rafiabol vagy ,db t ~ 1 ve.l'k ny nad oot ("'I?\. '. mm)).....,. k ,a' cor ·· .• o .onjuk, kk £ a ronat sze bb mutatosa bb1 '] .;.,., '.,.,' iesz, '." b "]1 Pr'Q,'8 juk ki' A'- fed 'e"et legalabb '1 ern rel1 . agyobbra keszfrsiik, mint a kosarat!
I. ' .. }'
rT'
.. " ... j' (::.: .:
1' •••••

Foganty 'u- Egy· szaJ 'eddig" nadbol c _:__ ..I1_ . a ely:._ ,.. nagyju {, h iuk. rurne kveceit St em. hosszura h .. vegert 30 :<. ~ kat forrnalur k, Az egyik szalveggel
. I. '. '. '. . _. ~ -;, ...,' . • .. ' .' .. " ." . '.'

....

.'. _,

,3

hurkot betekerjiik egeszen a masik . d "'l'~ ., .,=".' iu,:.ra. . ". ·"1· .. ket . e:.e . .. O 1" .aJg (:4··8'~·b·- a) _ A'" '" sza ,vege.t{,e, a~ .ed '] -..",_.. ,.-..... h.,. . k .... .'' ' .' - 1- '.' ... .." i'.. .. " 1cozepene szu.rJll··, rnaJ.d'.', ia1,U" cso.rn,ora... kotjuk.
.r .. .1.
,.f, .'~ .

r.'.

t' ':.:..,-

":'

i., .,J

:.

[ ,'"

'.

,','

!Ii

I:'

~.~.:.

;: ••••

"

/.

.:'

:',"

.,.,,',

"

,. -

j1'

.:.::'

,;.,J

'-;,11

.• " •.:

i.

,'.

",'

"':.;

..

_'.

_'

,'-,

' ..

~J,

.. -,_.

48'",dbra

.. ···· 52·
I .. "',

..
1

..
!II

....

='"'

_,
t
"""

..
...

l'

_ ......

-~~
.....

..

53

Taska
11 .. k a' ]\OSS·u,,_~ II fJ 11 I ~ jutaszauar, IF"' es eros ra.. 8Sz,a.,a,. varrjukk a isk '1d-]- ih ._ _ taska D,ll' a ,a "O'Z'I' Vaziun k '117: negyr d :_N r .:: I: nara ', .• , Ia..' bdrfiilet es egy borgombot (l. 49'~1'~ db:ra)~ A negy bordarabct "J lyugassuk ki a fogoval, majd ragasszuk a, fulvegre, ezutan ,~ pe dug szorosan varrjui k ra a tas 1 ,. _... cara. A 'bo,rg-,ombot tekerjuk fel. lyu kasszuk ki, ..t k I" A ] yukon h ,.··UZZ'U,k at a veget, arneiyet a " megfelel a helyen szurjunk a fonatba, es " /'1" .... ~,e .,-.~,r'b',. .,'oss,un,.··.. .' "-"""'~ 1 a, tas {a b ..lsseJe._c..e.n 'k-"~"'-' k csomora (.,:~ c) ··11·-,e· ·' 49: 2>' abr... A"'" ta,c", k a ,e" "'nitete ·S..· o..<lda:lara kossiink egy hurkot ftizsinorbdl, igy F] ..~ ":-a, k Z-,a'"~:'rh.a--:'t 0-"1 e;--:'s~"z"," a'i tas ka I n--":-C,
i.. ",i'
;f'

A 50 ern ).~,.' cop f"veget szorosan


~I I,.
Ii;

iO

!-'

i",.

'b-

""J

,~

•.. _

'.~.:.'_.'

......

"

,J

_'.'

,I

,I·_····

,.".

'!li.rL ·:
I

.. 'J'

"

',':

','

"l'

,.1 ..

1....

",.'

"1

•.

:.:'

'.

A~y'ag 3D' g fonoszal (0 2 mm)


rr.' Iermeszetes ,., ifti szmu"' tengentu vagy saszsinor, rafiabol sodort zsinor, , '1terrneszetes aiapanyagu " sparga, szalmafona s r .. 2'",··"" mm rb 2- term esze .te.. szfn un' bord a,': a Lyukasztofogo (0 2 mm) Ragaszto
,'. I ,\""",'

I,

,"

Karoanyag (0 ,3 mrn.)

"

__

"

•_

.,'

:,"

',...:

...:...:"

.. ,

,"

"

"

....,.,.".,

,,'

'.

."

',.

'.',

1., .....•

jr.

j','

--

,'i':_",

. ii''''

",i<

',','

,I:

,_"

"I

IS""

,,'''C,

....

:',"

., ...., "",'. .'

'.

~_""'_' _._ ,_:~

I.',

,,,',.'

.'

'.'

•.. : ..

1, ..::.,,_ ..

,_,

,-'_

.",

,_. '.

_'_"

'_'

__

'

~"

,...

_.'

"',

_,

'.

..

"

:'.

'..",

••

ii

.' . £. k hI' Nehezsegt I'O,Q,zat: ner ez z S- ukseg re"'S: Id 0':1'·, kb. ora
r "
IiII

,~ .. "b 49' l' a ,--:ra

'.

,"'"

.'"

"

>II'

,"

.·iI

18''-':':'.'

,."'

..

,,,. ',' Elkeeszites


,Alapl,: Vagjunk 5 darab 110 cm-es es
:'elL
I .' .. ""',1.1, .".','

.. "-es kauot K' 'e s:··z",l',.ts'··u·~nk,,··Ie'b.~·,' . ".... d a.,'ri'a.... : ,·:,el ""b-;' .. :'1 18'·:·"'·, :.' 7"5'',_" ern 'b'O'/:E]OI~S':::·'z·,:,.'u~' o.···,v',·····a' lis ala pot sov en ryfo:n'' - a S:-·",_ k a~:s-· sal, egymast kovetd szalakkal (I, .1' 61~old. ') .Kos',d.rfa,t~ A karokat hajlftsuk fel'90o-,o,s szogben, e.s egy kort fonjunk haromszaas gyu.ri:i.folnas'ban,~, Ezt kovetoen 4 em
I .'.. ":' .,",:, ',," '..._. , . .. '.: ":~:"
.. '_'.

h-I' '

.. _:_

(~.:_:

1 __

_:_:'.

__

:_.

·.:__ :.1._

. .:.._

'_

:... :_

__ '3_'_

..

" .... ... _

" __

.. ,'

"

.._.

, ...•.

"

iii

lx
B6rgomb

szelessegben ketszalas gyilnlfonassal d o;llg··· oizunik A'"1~·.·.:...:..' ._ at la_ zitasara veze -ssiik .. fon ...:..._....:._, _.~"' . az egyik sor jobb fele, a masik sort hal fele, igy szep halszalkamintat kapunk, A, munkat fuzsin6rr,a' folytatjuk .. Ez a fuzsin6r 1 m-es hosszusagban kaphato, tehat ritkan kell told .: A taska oldalat ani, cgyszalas sovenyfo massal fonjuk 0"1 ern~ , magassagig. '!Gnl!ii"Z' ,G. ,.. S'.I'T',Dg' es A'·'···z E·-:~Ot.!' enl la'p'" os s se -·e:~s'",· 1- ala P"" ..(,' I ol'.. ik ,(:.] . "l-d"~)"" Jan . d··_01, ,gozun" ".'. 2' ,.'8· ". O~~,~_A! ~' F.'u:··'l' le"f"z,a"r)'" A,"'. filzsinorbol ket co p f ot fonu ' .. "'" a··.··',.lL 1m,'·-',e~"re·:"'["'e'n'le·."kl·"l..I,l~, e·"'le' 'l-,o.r~"e__:_n··· ("·'k.•b···· nk .. ffi~"~' .,' ' nn·e""gC . ', - ..
'.' .... ' .... :.:_:. _:_ ..:..._, ... r .._., ".'
..:....I.:::.[.:...:..I .. :._ ._:.' ". :.' _ .. _. _. '_ ...
.

iuk A~ veqet thII a.gYJIU ~ hosszura h ,8 csornozasnoz


II ,

~I

b · Ab,···.orgom·..·· tsltekerese
i'!

~~
..

"1'

.[

..

l·..:..,·

....•

.'.

l.·l

....

'.,

.I~

....

"

:,..._ ...

_.

~''':''

3"

....

':___.

. ...:......;_ ..

'

_:.,

_ ~.

-'1

.. . __

!'.

~J~.:"·.:·~I~

,i' til

",

,.'

1 ,.'

~l.~._":.'

:1

:.'

~ ,:

.•.. ,:

~I

:'g:.:.~,',: .. "

',~')

·1

',"

','

'

r-:

,I~

...•

'!'

•••

~!

__

._.1

...

"

_~

'.,

.,'

,,,.,

,,~,_,

1N..,.,'~1~

'_',

",'

!I,

Lyuka.szt.as

~~ Atl·h.uzas
J

---

....

.... I •• II ,III

., ,
I

,I

'I

'I
,I

'

I 1~

.-1
I

55

--

Mel [et
4

Az alap merete 2,2 x .22 em


vlagassag 25[ em

.Anyag 150 g peddigsin,

5 mm. szeles

100 ,g karoanyag, 0 16 " rn Fouoszal, 0 4 rnrn

Nehezsegi fokoza -::nehez Szuksege i[dc5: kb. 10 ora

E'lk,',sz ~ tes
Alap: Fektessiink Ie a munkaasztalra 14 + .'9 darab [80 cm-es k.. aropart, es fonjuk meg az alapot sakkrnintaban (I. .'B. ,old:i, 18"11 dbr'a,)~ Kosdrfal: A karokat hajlfts k fel 9[OQr~os szo zbe n (elotte jol Caztas':_: S'_.,:.'U· k. be _, re,t__s:-··. a 1 . _: . . I.. ..). . fonoszallal fonjunk haromszalas ... gytirtifonasbt n, e:z lesz az also perem (17~ otd.). '-z,utan fonjunk harem killen sort sakkrnintaban, mikozben minden
, '. .' ...• . = .... .. . . .... . .... ,

sort" a .-elozovel ellen ···t,e~: ese n .c:O:\·1 J~mk, 11 Mivel a sakkminta-fonashoz sziikseg van 'I k .karokr a" cosar b e1'" .:lOSSZ- es keresztkar 0, .~ a k : so oldalan vezessunk harem 4 mrn atmekarot. Ezeket a hosszkarok mogott kialakult kereszt rnellett a pcddigsinnel atlosan is korbefonjuk (1. 18~ su, . 18-·' ibra,.) A harem emlitett sort kovetoen 18 cm-t •. a pe ddi "1 toigsmne egyszeru n sovenyronas b.. n a fonun .. Ehhez az egyik sarokba toldunk k. ,egy' 20 cm-es karot, hogy meglegyen z .... ,,-,a para tla n karoszam E· u tan n etgy sor
,_._ :~. '_'" ',," ·.· e. ', ~ == ..

.1

raJa.
.!.....
a"

,r.'

••

,::!t

l'j:

.....

.~...,'

•i

'.,.

'_.""".,

__;_ '.

'e'

,I

,= ·e·.'

.-

..

...

sa, :,rn nta kc kovetkezik. kkmi k ik

,Szegesi' A karokat szorosan a fonatvegen


visszavagjuk, Egy peddigsinnel ferden ... k ~'..k- xosar ~ ]{orb,[ete;er.-·u, a k- ,. sze').., t~,~-zt megiseE meteljuk az ellentetes iranyba -I is" rnikozben a szalat le,g)' sorral melye bbre sztirjuk a fan" tba, ezalta erdsebb lesz

,1: k" vastaga bb k .,"[ karo k b ,:-,ieto ld asavaiII ,a.: osar r:r

a kosar

stabilabb lesz,

------

---

- ----

--------

--

_-

--

Sze
.'

ete

,
o .

Mere
A szel meretetd

fugg

Anyag ' id 0 '..1 ,I' t u es: 200[. Ig sz·eikn a'-_,···· 3'" mm (tile ) " :s· .. z···"e.·.·g·,~· k- a·', ffO··-.··n·::a·,·' b" , '~e="11"e·s···e·,r·-Ie e" bee . Fa .
I
1
. :' I._" _. ,"' t, • '~"'", ~''': .". . .' ," _," • ". .' ~

o o o
10
Q.
.

Miiarryag ekek ..a.rn.a f~ int). ,ap'la.c . szu,k.. e,g szermt .... s :arud mint segedeszkoz, 4'0 em 5 ' I'kn"d ,IOSSZ'U, 2 X .. InTi vastagsagu /. sze:,-c·a·._: -,: h (kb'l ,8 mm)
• :1' ... " -. .... ."

l'

"

('

•••

,l .•

'!'~

',

-.",

I'
-,'

;~'I

..

' -...

',.'

11

0'·
.
.

o
.

ehe Nehe .' gi fokozatr nei ez Szii.kseges i _[ kb, 19 aria 0:


r
1'.,., .
1

1.·-,ztassuk be j61 a szeknada meleg vfzben. .A peddigsinnel ell e n tetb en. 1'111""' "d ,.. ·· 1 ~ .8· SZle~n"a.·-c. leros ..bb valL,amlve l' :me.reve bb .•.... es csillogobb, si ..abb, e.· - felulete dornboni. " r . ~~k 11;1' r k k .' 2 Keszttsuk eJQ a :n1.tla,n.yag ekeket, Ket JL jl"" !i;..1._i'u:n~:~.'e. am,·....·. £0' oszala szurj k b - nasodik ~"f' '.....::' lyukbea e e,;'s~' erosen szeg 'e' -za r c ts·.'::,z···:.Q"II· g.- e..·s··:~·, ··ld··. a '1 m zuk oda, A negy saroklyuk iiresen marad a kesobbi atlofonashoz, Vezessiik mind..... 1~.~._._,._ -.. ket _ fonoszal: t·- f':'e' lrol a s·z" rnben 1 kvd .lu e fe ld oioar11 g, ott a k ... .k covetkezo 1- kb szmten YU,': oa .,' fe ····1· szur 11.:,: b e a szara t es vezessu .. '~l' k - '.. I, .!ll.'I·,·'''·k enuroi . ,,·,·'-'1-..- '- es "··ld··,·1."C· vissza az euenteetes 0·· .aira. E.:' bb oen a .'rr :-" .... .' 'it sba .-:... ·-,..,.,1.,.· ., " abb.'. ····"b···) musan, d 0 gOZUIU:\. t' ova· [('1 5·' 0'" 1: a.ra". A szalvege a szek aljan Iogni hagyjuk, e. a'_t[e egy ekkel kifeszitjuk ~ lk 3 SZUIJu.n 1 k... ronosza .at a rnasocd 1: { ~·· f-' et lyukba a ' n /:,g szabadon rnaradt oldal e'..b J.Ii. .eb re esa... s z ·a-~ ka t k 'u"" n Ii... nj:_.". k zvik r "~.-. lao '0'" ~ '·&~'··1 s a: IW.lO[ e vailte k -:,-' ban ("1~'-"~. 2·-··J'b··1 a,-Ill asozast .'. 5· 0-:' a . ldal 1k r A_ze '1] k enxezo 0,. a..on a szaiai at e,gy es . ... .,' ...... yu_.c ... JL'UZ··-U l!. ugy,anaz,on 1-''-.-'-1- .ba C.. ,~'~k...... 'Hason. oan .. .: .. , min" az ,eloizo munkafolyamatnal, itt is
t.

I'

-J

~j'

if

I'

L,

I'.

. '..

,I

..

'

o
~

_ :_:: .'__;. _

.._.

,:....

0: .:

I..

11

0' ..

. ".

' ...

' ". ."

.1'

:":'

il

'

__ --=~

I,.

,I

,,'

I,,'

_"".,:

",.

'",~ ?b 50' 2'" .. ,u'ra

,I'

N'

:.f

.'"

.11

<·c.

,'"

- .....

"

I' ....

'

'1-'1

,'.,

'I'"

::1"

I'·:.

._!,~

.'

,'~ ..

I.

'.-

I'

,ill

I'

i"

-.

':c_

..

I'

_'-.'.

.'.

0·: ~ ._

t!

.:.'

''I!.

')"

I'j

ji

,-0

..

'

.:1 .....

"

_ '_. '.. r; ib 50"3 a: ra

8
,

-.

.-

''!f.

-;

..
,
;

...

.~~

--

...... J ..,

•y

......

.... . -.
,J '.

..
~oJ

.
~

_-"

~.
...
oM'

-:;;
j

..

..~

~.,.

: lJ

..
.

-,

...

...

~-

...

...

'

-_.

.... ... ... -

, J
'

.-

,_

E ....

II' ..

..~
-, ... ..
;<

--_.

tarjuk a rirrnust az utolso sorig M-·······-·1"'·V,e] a, fonatnak szorosnak kell lennie, a munka eldrehaladuival cgyr'e nehezebb lesz .,' , k a.z a~a /' ,~o,.. szu.. ...s' egitsegkent h ... e ····asz= 1.(1' f~~] t"raS naljunk farudatl e .". /1, kl] ,· folyt.. ,· I . ,o_a-- · rnun .OS 4 .':" ,:', . 1·· a,z at• l~ sz"a.\L,a...J,{,Ql-.··1 A , '." {at JU. :(...Ehlu - fc noszala kra 'v'an'" szuks eg iink - ,J.leZO,n'·II.I·" ·cl,:." ._,"- :,,1,_1.,'1' sa .' 'a Az· ezvik "(;,, I""O····,k!··· yukbol k!""z"~d~'iQnd'~'o~e"'n"" . ······OJ _o.! fbk apjan d 50 3"·a.'ra a 1 ~, I:~O gozu.:n .rv, .Jo SlOf'O'. ._.h -..... .- .-. .'"1]' t·· kuionosen -san nuzzuitk meg- a sza..at, k a keresztszalak utan, A fonat egyre szoc' .:.' rosabb " lesz tehat a feszf es cgyre nelueze 'bb 'J2..n rog.- 51 k.e.runl., ~ .l.,a ,a sza. e·._OII_., k ,' "'."11 ~ It' '" __ ..,.~.r...,· . .. .s: 1'" akkor fejtsiik fel, es szurjunk, illetve ek ..:,e··"'lJ'·"u'!': nk u""'J"'1 s:·z··!·a";'l- a····'·t:· ·a· lyu ..·.ikb 'a':'."IIen ·· t 5 .-,Z ·. e.... . rete '.'anoxat t· IS a f....... 1"'em A .....~, e es tlok. ii' e .' 'ern - '''rt medon fonjuk _.~ .. 50 ;4~dbra. ,. A k .... _'.'Izeges:,.~.·· ,s,aro11 clyukakat 'U.re:sell 6S ha &y', yju k M·· - ind cn m··so id ik 1: '-' ···a·· egy.. ...a vukb,.lC.. ' "'J
• ., ' . • ..... ., • • . . . ".... .". .." • . I

!!Ii!

-'

_'

..

'..:__

..:

"

••.

_.

.'

"

"

,"...

I.

.'

......

~.'

._

L. ' ..

",

,'.:

'

",'

,_.

','

",.",

"

'

I"

-"

-.

.',

.1'

iI'

._.

.;0>='

iO,

·.·.1c.

':.:.-

·••.

de,::·,

' -'

..

.;<

,_I,

•.

,·i~

I'

-'1-

.'

i., ~..

••.

I'

...

i~

Jj, '-'

:..

.'

=.'

".

'..

'

'"

,.::

=a ..~

'j-

1('.

.'

i".

,''-' ::.:

--'-

,,: 1.1.

."

.' . ......

,.....

".

._: •. '\.

..,' ..•

. '.4-~,.a,·., ~ 50···· Fb'-";-o' a.

_.

l'

...

- --

111

·"'

.••

~I

"I"

,~."ii

"

.1.,

,,-,"

,"

,',.

,.,

t•.•

:,-",

•••.

~.-

...•

, ..

1-,"

·t"·:..·l~

..·: :

Saroklyuk

Ek

:I"

A szek oloalnezetbol

f.... t he Iyez imk ~~o/ szorosa m- E·.·gy·.· ...··· u"··reaeke sen maradt saroklyukbol vezessunk e;gy szalar alulrol felfele (tegyiink ra rmi" ,... any,alg eket) ~E,z a sza f'..ed~~ ia.Z osszes .. l ~1 ld .. ilk- t _'YUJ:(at: a1 1· a szel'k e,gyt { 0,_.1 a 1" n. A. nern e ce1 1·1···· kor ink annro "'1' felfele e.gy "'1-""1 ], yu {,a.:,O'.D.vezessun e. rete ',' .1: I-I ~d ,~ ik .. C tonoszala , n1.,ClJ.!·vissza, rmxoz ,.., b en a ren ·,··· .01' s:z:.',:·a/ fo crl.~;·u·" ,k"·:" vele ., korbe .....t .". _U (l-S •.·0:':':'.5.···.~ ' '. at- li.~ '. _~, .' dbr,u) . A tobbi oldal szegeset is ilyr . edon keszftiuk. Vegiil mindegyik m saroklyukba olyan mclyre szurjuk az '''lk e,:e' : ,'-I h '10,'.'gy az ne laf'tszo .' d ,;.. I-n." . .... .... .:_,. - z ~.- .. .... e ., .. )'"0" '.
....... c·:. ...•... ~.~: _ '-_ .: .... c·., ,.'. .' .' ,', '"
j....

'1/;.,.,

_"

Iii;'

. :'[

.,

"

..

.'

.'

". ..
_'

.."

.-

I.

..'

.•

,- 1"

.: _" ..

'.

iI'!-.

[.

,"",

,"

,".-:-

'-1

1 ." .

i'

"

.1

.It..

....~

iii

iii

'...

[iii

..".

.,...,'

j.

["'

_"

i:

._"

,_.

_. _

_'

._.

.e

',':'1

60
....

I.

'

-,_

"

.-_.~,,-..

_.

Ot et: ,A szeknad altalaban vilagos /_- -- l{.ap .. ronatot szm b en kaoh ato. H egy" regt f .-.... -ia f' (/' .,.,est, szeretnenk 1 re 1.ujttaru vagy csa 1 az 'U1;/, {
Iloil!i ,-, .~.(f' .." ~. (f'

"of

r ..

1"

i; ,"

-..

ikus ossz' h narmomkus c k epet l' .{apun 1 A pacot c. .. '',~ ~ kf ecsette ] vagy szivaccsa 1 vigyuk te I ~ 'M···"." itan rnegszara d ,,_ O![ZSO JU ,,",,, e,gy d:'~',,:'-~ k ,-' ..'.'. ""._' ~ ',' a t .. ,',_]U
I' $
'I' ~ '.

.Ii

- ..

".

. .'/

,..

t-'

illetve a tamlat szeretnenk atfonni, akkor az uj fonasr pacoljuk be" fgy

ronggyal. A patinat terpentinnel hlig1th atJll""i Szaradas "I'~ "' k .'. ,. d utan Vlza, "o. . 'T~--:-- "11'
J' '--""-":-"11'~

,I

•.

-",-

-, ,.I'

,,.

I'

Babaks
-

CSl


k ... ' · ,' . ,. e'gy···~·-'·.",-e·'gy·····:-'·'-' 4i,0"-" 11·11-e:s···:'..·.a·lr:·o··· t·· (t eh 1.at oss","·z--·e·····,s·,e·.····'n-:~ 24 oldalkarot) ~Mar ,2'Qi crn-es aljszelcsscgnel kezdjuk el fokozatosan felfele
"._ . '". . _I .. ,'

Me"ret' 25 ern szelcs S,[O[ ern ~hOSSZlt 70' em magas (alvazzul egyiitt)

Ie·. .

..•.

•..•

".',

"'..

. .:.._,"

I~

Anyag
I'

'. c: s. rx 2···· mm .... 310:' 0< g ,lon,osza'1- , v ,_ ... '.


',,>-," '".' '"'.', ,~,=~.

['6'" g ka roa ny a' g ·0····:.... . :,


<-' .' ..., '. . (.

6'~' 8-:" rn m" tetdn .1. _e-k). . _ ....:._. S·. rn m······ . szeles vagy 1. fon P-ed d- igsfn o 2 mm Ba- b a k csi '." - v :a/ z····4""S C.ID "'., . ,~1 a' '.' '. b k 1o Babakocsi '"to'.. ka (fogam ogantyu) -. '1; A, mozgatnato teto tartoja Szalag· .. S zag'
t'X v
.'!I! '. !I! '_."

r:x 3'-':: mm K.J Borvesszd vazv vastag karo


0,,], ..' ..... :.. .... .., 1(:
'.

- ~l ' k haj itaru~a k karokat, Kosiiria]: Fonjunk felfele 7 cm-t ketszalas .. o ~'.'~'-"'f b E-·' < gyururonasnan. ~zu.ta.n a k·'· 1 " rno .ovet cezo d 011a 1- ki 1 ki a 4" a ltJU {.1 ~-C:Ill-le's attort :re:szt:
I:
!iI"
11-. ~.

a,

...... ,."

..

"

.:',-

"',~.~

t·,

i . .~.

'!'

'-.

,"..

", ,','

I'

.:_.:1': -...

.:..,. !':':

," .i '::-'

.. ' - '.'::

'.

,t =.
t

'I'

"'iii

..

l ..

."

.'

_"

az, oldalkarokat kettesevel keresztezziik, id .'..- ........';!" 11' d"', ..... k ...-::.'" .- ";, rnajn egy se,ge._,sza,i=3."·1 vagy kapoccsa~ " k,.,' il "~ a~,I'd"] osszekotj II{ ('51 1~ .f'b ra ). ,",,>"A- s'e,ge s za. a '.
,----c ..
,"C' 'I' ..

'!i.-..

l..

.."J['

'_' '_'_' _

_ _~ _ =

_.

_ _~'_

OI'S:.·f"'.iOZ·.··· '..

a'1. ~

11.1

0"

..

"1,

oIl"l

I.'.

I' ).

",,,"

,.

,I'

t.

,i'.·

kat rerrneszeresen a rnunka vegcn eltavo litjuk - A~: fon._"1, "'":''\1.1' let ts z:· s gy··.··-Ul'!_'I-..iifon asast ala .11. _ ban folytatjuk tovabb (S] ..l, abra). A ketszalas gyurufonast, amely a,z attort kosarreszt rogzfti, csavarfonasnak nevez~." .'.' s ./' .' :"r-" d ztth-'-' JU,. SZlnes sz,a..a"g'= k .. 1-·-,-Zltl'i A'~" h ,e,zalg:o,. ,[lSZl ,e,·t·· iuk '. .' .. ·-·1··1r, iU~_ - kb -' .'.-..':':",., -' .'. .. ga. ~.H' ,a e. 'el""t '.. k a _:._["116" C111-es. osszma,-,.-: ,~~',._,"1-·.l«.'''.kceszttsu·:·1··e'1~' szege t ,~ - .... .ot l't- ···~' c gassago a. <. cor a
. ""I. _
-

"

.•

",

'._

=".

'._'"

....

I. .

.11,---._.

,'.-."--:

',-

-:-:

--;

I",

'~l

•..

'

.. "

._.."

--

"

"1' :s-·

Ne. ~ezsegi foko '.at. nehez Sziiksleges ida: kb. 18 ora

Elk,eszites'
-'~ iI"iI~ ,A[ap.~ Az oV,al,:ns
1

3.

'J

100 cnl-es 'kar,ot "d l l'~ m.a~-. ,:<.eszltsun_': a~}a'[', ]-12 J~ o l'd') .., es ~, ~ ~ ,~, " fo:nju.1k ·l{o[fu.ll<€tszalas gyUrufo'n,asban~ .' (, .' . C. ..... C.Ul '.' H-'a.·: e~lL·,ef"I'-r"'I" l-r 'a 11- .... c·-·[··]··1-e---- ·S··:··a'.l'J..~S·''.',Z···- ,e."· Ie.·' .. s·:·e"g··. ,t.li" l l' 1 ,1 l \JkQ,r a sz,e II eS'E'b-···.L_·_ 0_-d al h-',Iat 'k "ar'loJa
1l' ,. .,..

1 ,a,p1na.={ vagJun 1 hi' { --'a:rom es h,at ,80 cnl-'es k,a.r,6t,


,I'
0;

S',ze[g'es: A szegest az Egyszert! lapos s.z'le-g,es ,., _',~leSZltJU ( 2'8" O,~.:>_.,!,.'. "'"1{". ld ). I~,szermt - k Ha mas szeges mellett dontunk, akkor gondoljunk c .,.. C!, 110gy'.... c . tul ,.vastag ': szea -,.. '. .' .',_. .",". arra .. ' -...' '. .. .- .', ., '. . " h Ig'ES me'gn'e'eZ]tl a 'b'bk ~,a.-a-:'OCSI ~ t'EteJe'n'e k,<
il'

..

'!'

'~~:I~

[I,

t~

"'f

'k-

C'"

"m,Q,zga.tasa.t. 17" ne: L ,>~, -..... E\lJ· S'i't· e""t···o# ;; Jo']1 hi_Ie""a:': ·z··ta··--t·o'···'t _ v· as" 'taC I '.
I'

.,

r_

~.!C

....

I.•.....

,I,

-: .' .. 'g'-~.....

'ka" r- o!.k' 'r'-'-a--:


,.>...1, .:,

_,-1.

l.:'\.

5' ,,'

S·'··· _.1

','

'e·.··
'.

.,

Ji'"

b-

,., k-

,I'

'.1

(:1~Z"""U~ In···· .1'\. _,' ' rn---;" [e-}'ler [L'-i _ -"'.r.·]:o;·,u-, ~ '1r [egy',,' -[egy:;,.···.·· 4-,0··.• , c-m--'- -,-.-e.• 'S:'::" Q.··.·.·I-Id· .. .. ..... _. _ '.
I" .., . . ,. .

I(

a···-1= ]

'k,arot:, ,a l<.eskenyebbik. aldal h.aro,m..ol~·


dall<aroja me'

Ie ped.ig job,brol

~s, b'a]r61 :]S

(0 6,~ ~B mmJ v'an sziiks.,egi]nl{ ,a,-eto~ 'vazhoz-~ ,. V'ao-~unl{ harom,-negy./~:'" .....<b ~ 40, [cm= l..... " : . .' '.. '.' - ,. ,OJ .-.11., ~ .' .' . . .' .' ,. P '-'b ;i!'lI·' 'k 'k'" ." ·es k arotj .. ro, 1"aj[Jlu..1" h ,o,gy a 'C~']lk"'·] a... = ie .:C-,Q,r a kk- ura h ,aj-1It'O_t k __ .·,arc i"v'e n1e· ..-ele.i.-"e. la""'o-' ' ",'"'"'1 ' .. :<.es ,--,- . 'bb"'~'l' E,,- '. CSl (OSa,f '1 '. ].<enyell \. r'es,zene{ l-·l'==!h- . ez~ Iv,e_ '-.2' j'' b 1" 1 - "b ,Az 5-1--~';'~ al-~'ria,,aapJa,n, szurJll:C a tarto'a"
ci ~

....

".

#'

i'

J'

,,~,

--

---,!.

,'·i

Karo
f

Ka.r6

~(aJ6

~b51~1,.,Q':ra

es szeggel rogzftsuk .. Ezutan ,e,helyezziik a munkakarokat: peddigslnnel vagy fonoszallal betekerjuk a lezfelsf karot UCTV .. v1eg-'ebd] 3 rnm-t .''I01,J,1 hogy a munkakarrik 900=0 5 szogben m Iegh aj lfrva odafogunk j'h (] ,~ - - - ,d_,_'ra",.,,!,J 'b °1 a, k art), oz ":,' 5I~3,~ Tetszolegesen valtozrathatiuk a karok hosszat. ,A sze- s : ,- -t't .'",,~." 1 k~'" .s: gesn,e~. kb '1- 0' c.m,·=re:,-,ozephe.ll kb 3·-,' '0,-"cnl-' . ',"- . " ",,', ,-\ ""', ,: 'e,1 s,zamlo' liln -nk K,~'t, ,~:'",', gyururn,[-k,-,ll ",,' ,', nun I-' I'e, ,e·sza as ,n, "J;" nas ban fonjunk, mikozben az egyik sort jobb fele, a masik sort hal fele vezessuk, 1k .. - or k k At n llgy' szephal szai canuntat kapunk. ,~'~eto a kupola formaja miatt a fonat a tarto ko' ". 1 lib zerenen szoros, a teto kcozepen VISZOllt
"'>[".:',.\_.,'

.... b51 ,..2'' Q"",ra, .


, ,:' 1 '-, ','

>'

'.

....•

.. '

'_

,"

,.:-

"

,"

'-,_"1

:....

",

'.'~

. ",'

~~

"I

',-

,-,--

-,

,--

:C'

"1

I"

r,

,',,'

j"

,"

-.-,

",'

'"

-,

-,-

,-

---:-

-,

-,- __ -,

'--:

-"

--:'1-'-'-'" ,"'I'

,,'

__', -.

-- ,,-.-::

"

-__

.' ""

':

__

.. ,',

Munkakar6k_

"'b 51'-s ,ara , "",:":"

lazabbnak ninik. Ennek kikuszoboiesere - -]!' f'-' - - - - -, a;' e!"zagot '.,c" hagyu.u ,.. tonk , ro] ~'t sane rormaju 1,.~,,:'I' kc ,. t .r vaibb a k- cozepen magasrorr 0tt f ",,', ," __ ronato t i' keszi~'_II_ ]i"

tiink (l. 19~ old., 2',3'~dbra) ~ Ha elertuk a kfvanr nagysagot, akkor a m un kakarok vegeit a mrun ka elejehez hasonloan fonoszallal 'V~- ,gy peddigsfn" fI II~' ne.'1b":"e,lcsao'va,rJ'u.:.'k.. A k ""., kocsitetot telerositju k ,""
C
,"',!l,.-,' (; '".,,"',' ,"
'!!P'_, "_ _' , ___ ' __ ' "_
~,"

'i

,I'I'

IU"

a. babakocsira, majd raszcrcljuk az alzra, ,A textildfszftesnel engcdjuk sza~ badjara fam 3ziankat. A, fent leirt babakocsihoz . asonlokeppen errisebb alapanyagbol keszithetiink szer~ ,1 '.',V1rOZ,'O',,;{'OCSlt..

va..

-----

II. •

'.

"

.• . " '

63
.-

[-:.":
.