Anda di halaman 1dari 12

Rencanakan komponen struktur balok berikut yang memikul

D
L
Bentang balok
jenis Profil WF
Fy1
Fy2

=
=
=

350
1500
12

kg/m
kg/m
m

=
=

240
450

Mpa
Mpa

12

Penyelesaian

Mencari Mu

qu

Mn
Zx

=
=
=
=

Untuk Fy

1/8.qu.L^2
50.76
ton/m
56.4
ton/m
tf
240
d

Coba Profil WF

=
=
=

Mpa
tw

b
350

350

r
tf
12

r
19

20
d

f
w

=
=

9.21052632
22.6666667

=
=

10.9734528
108.443534

=
=

28.3777046
164.601792

Jenis Penampang
Zx
Mp

Kompak
=
=
=
OK

2493182 mm^3
598363680
59.836368 ton.m

Mp

Untuk Fy
Coba Profil WF

f
w

=
=

9.21052632
22.6666667

=
=

8.01387685
79.1959595

=
=

18.9805995
120.208153

Jenis Penampang
Zx

Tidak Kompak
=
2493182

350

450 Mpa
350

mm^3

r
12

19

20

Mp
Mp
Ix
Mr

=
=
OK
=
=
=

1121931900
112.19319 ton.m
403000000
875085714
87.5085714 ton.m

Profil terlalu kuat,coba profil lain yang lebih kecil

Untuk Fy
Coba Profil WF

f
w

=
=

10
23.4

=
=

8.01387685
79.1959595

=
=

18.9805995
120.208153

Jenis Penampang
Zx
Mp

Tidak Kompak
=
1464750 mm^3
=
659137500
=
65.91375 ton.m
OK
=
204000000
=
516800000
=
51.68 ton.m

Mp
Ix
Mr

Mn
Mp

300

=
OK

450 Mpa
300

63.3359534 ton.m

r
10

15

18

1,2 D + !,6 L
2820
kg/m
2.82
ton/m

tw

Rencanakan komponen struktur balok berikut yang memikul


D
L
Bentang balok
jenis Profil WF
Fy (BJ37)

=
=
=

200
1200
8

kg/m
kg/m
m

240

Mpa

8000

Penyelesaian

Mencari Mu
Mn
Zx perlu

qu

=
=
=
=

1/8.qu.L^2
17.28
ton/m
19.2
ton/m
800000 mm^3

=
=
=

172800000

800 cm^3

Mendekati Zx Perlu
Untuk Fy

240
d

Mpa
tw

Coba Profil WF
Ix( dari tabel)

294

200

f
w

=
=

8.33333333
29.25

=
=

10.9734528
108.443534

=
=

28.3777046
164.601792

822,60

tf
8

tf

r
12

18

cm^3
d

Jenis Penampang
Kompak
Selanjuntya dihitung Ix untuk memenuhi persyaratan lendutan
ML
=
9600
=
9.6 ton.m
=
96000000 Nmm

Ix perlu

Profil WF
Diganti dengan WF

Hasil

=
=
=
=

5Ql^4/384EI
5L^2/48EI
120000000 mm^4
12000 cm^4

294
350
=
=
=

200
175
5Ql^4/384EI
5L^2/48EI
23.5294118 mm

8
7

12
11

18 tak mencukupi karena memiliki

Syarat

26.6666667 mm

OK

1,2 D + !,6 L
2160
kg/m
2.16
ton/m

ukupi karena memiliki

tw

Ix
Ix

=
=
=

11300 cm^4
13600 cm^4
136000000

dan

Zx

840.85

cm^3

Soal :
Rencanakan komponen struktur balok baja berikut ini dengan menggunkan profil WF seekonomis mungkin.
Asumsikan terdapat kekangan lateral yang cukup pada bagian flens tekan profil. Disyaratkan pula bahwa lendutan
tidak boleh melebihi L/300. Gunakan mutu baja BJ37!
4m

8m
D
L
Bentang balok
jenis Profil WF
Fy (BJ37)

=
=
=

4
10
8

ton
ton
m

240

Mpa

qu

=
=
=

1,2 D + !,6 L
20.8
kg/m
0.0208
ton/m

Mu

=
=

41.6
416000000 Nmm

Asumsikan Profil Kompak !!!


Mp = Mn
=
Mp
=
Zx Perlu
=
=
d
500

Coba Profil WF
Zx
Ix( dari tabel)
Ag

=
=
=

Mu

8000

462222222.2 Nmm
Zx.Fy
1925925.926
1925.925926 cm^3
b
tw
200
10
2096.36
cm^3
47800 cm^3
8970
=
42.46112 tm

Periksa syarat kelangsingan profil


f

=
=

6.25
42.8

=
=

10.97345281
108.4435337

Jenis Penampang

Kompak

tf
16

0.0897

r
20

Mn

Mn

=
=
=
=

Zx.Fy
503126.4
50.31264 tm
45.281376 tm

>

42.46112 tm

OK

11.15760112 mm

<

26.66667 mm

OK

Periksa terhadap syarat lendutan


max

omis mungkin.
pula bahwa lendutan

Beban Mati
a
1.13

L
2.56

qd
11.764

4a^3
5.7716

a
1.28

2/3
2/3

qd
11.764

Q ekv
10.0386

a
1.28

L
2.56

qd
11.764

4a^3
8.3886

3L^2
19.6608

0.293558

Q ekv
9.8399

2*Q ekv
20.0772
3L^2
19.6608

0.426667

Q total
19.8785

Q total
19.8785
Q ekv
10.0386
5.236

Beban Hidup
a
1.08

L
2.26

ql
4

4a^3
5.0388

a
1.13

2/3
2/3

ql
4

Q ekv
3.0133

a
1.28

L
2.26

ql
4

4a^3
8.3886

3L^2
15.3228

0.328846

Q ekv
3.0046

Q total
6.0179

Q total
5.9348
3L^2
15.3228

0.547459

Q ekv
2.9302

Anda mungkin juga menyukai