Anda di halaman 1dari 9

0

1
0
2
0
3
0
4
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
DINAMIK

PIC

B6D1E5

B5D1E5

B3D1E5

MENGENAL
PASTI
WARNA
TON
B4D1E5

B2D1E3

B1D1E7

B6D1E3

B5D1E3

B4D1E3

B3D1E3

B2D1E1

B1D1E4

B6D1E4

B5D1E4

B4D1E4

B3D1E4

B2D1E2

B1D1E2

B6D1E6

B5D1E6

B4D1E6

TEMPO

NAMA
B3D1E6

BI
L
B2D1E4

B1D1E1

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
Lampiran
1

KELAS : ..
NAMA GURU :

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

Lampiran
1

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
KELAS : ..
NAMA GURU :

01
02
03
04
06
07
08

B6D1E2

B5D1E2

TEKSTUR
B4D1E2

B3D1E2

B1D1E5

B6D1E1

B5D1E1

MUD
B4D1E1

B3D1E1

B1D1E6

B6D1E8

B5D1E8

B4D1E8

B3D1E8

B1D1E8

B6D1E7

B5D1E7

B4D1E7

NILAI NOT
B2D1E5

B1D1E8

B3D1E7

DETIK
NAMA
B1D1E3

BIL

MEMBEZAKA
N TON
SUARA

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

01

02

03

04

06

07
B6D2E6

B5D2E6

B4D2E6

PIC

PERNAFAS
AN FRASA

SEBUTAN
LIRIK

DINAMIK
NYANYIAN

DINAMIK
PERKUSI

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__

B3D2E6

B6D2E5

B5D2E5

B4D2E5

B3D2E5

B6D2E4

B5D2E4

B4D2E4

B3D2E4

B6D2E3

B5D2E3

B4D2E3

B3D2E3

B6D2E2

B5D2E2

B4D2E2

B3D2E2

B6D2E1

DETIK

NAMA
B5D2E1

BI
L
B4D2E1

B3D2E1

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Lampiran
1

KELAS : ..
NAMA GURU :

KEMAHIRAN

08
09
10
11
12
13
14
15
16

Lampiran
1

17

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__

KELAS : ..
NAMA GURU :

1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

B6D1E5

B5D1E5

MENGENAL
PASTI
WARNA
TON
B4D1E5
B3D1E5

B2D1E3

B1D1E7

B6D1E3

B5D1E3

B4D1E3

DINAMIK
B3D1E3

B2D1E1

B1D1E4

B6D1E4

B5D1E4

B4D1E4

PIC
B3D1E4

B2D1E2

B1D1E2

B6D1E6

B5D1E6

B4D1E6

B3D1E6

B2D1E4

NAMA
B1D1E1

BI
L

TEMPO

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3

Lampiran
1

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
KELAS : ..
NAMA GURU :

TEKSTUR

MUD

NAMA

MEMBEZAKA
N TON
SUARA

BIL

NILAI NOT

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__

KELAS : ..
NAMA GURU :

BI

NAMA

KEMAHIRAN

Lampiran
1

B6D1E2

B5D1E2

B4D1E2

B3D1E2

B1D1E5

B6D1E1

B5D1E1

B4D1E1

B3D1E1

B1D1E6

B6D1E8

B5D1E8

B4D1E8

B3D1E8

B1D1E8

B6D1E7

B5D1E7

B4D1E7

B3D1E7

B2D1E5

B1D1E8

DETIK B1D1E3
18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

LAPORAN SAHSIAH DUNIA MUZIK TAHUN 2

B6D2E6

B5D2E6

B4D2E6

B3D2E6

B6D2E5

B5D2E5

B4D2E5

B3D2E5

B6D2E4

B5D2E4

B4D2E4

B3D2E4

B6D2E3

B5D2E3

B4D2E3

B3D2E3

B6D2E2

B5D2E2

B4D2E2

B3D2E2

B6D2E1

B5D2E1

B4D2E1

B3D2E1
DETIK

PIC

PERNAFAS
AN FRASA

SEBUTAN
LIRIK

DINAMIK
NYANYIAN

DINAMIK
PERKUSI

NAMA : ..............................................................................
KELAS: ......................................................
NILAI

JAN-FEB

MACAPR

MEI-JUN

JULOGO

SEPTOKT

KESIMPULAN

JUJUR
RAJIN
BERSYUKUR
KERJASAMA
KASIH SAYANG
BERTOLAK ANSUR
HORMAT MENGHORMATI
DISIPLIN
MENYANJUNGI BUDAYA
MENGHARGAI ALAM
SEKITAR
TOLONG MENOLONG
KEBERSIHAN
Jumlah

Evidens Sahsiah
B6D1 Menghayati 10
hingga12 nilai
B5D1 Menghayati 8 hingga
nilai
B4D1 Menghayati 6 hingga
nilai
B3D1 Menghayati 4 hingga
nilai
B2D1 Menghayati 2 hingga
nilai
B1D1 Menghayati 1 nilai

Disediakan oleh:

Disemak oleh:
Disahkan oleh:

5
3

(
(
Tarikh:

(
)

Anda mungkin juga menyukai