Anda di halaman 1dari 2

Perubahan dalam organisasi.

Pengurusan perubahan adalah satu pendekatan berstruktur untuk beralih / peralihan individu, pasukan, dan organisasi daripada keadaan semasa untuk menentukankan masa depan yang diingini.Ia adalah satu proses organisasi yang bertujuan untuk memberikan kuasa kepada pekerja untuk menerima perubahan dalam persekitaran pekerjaan mereka. Dalam pengurusan projek, pengurusan perubahan merujuk kepada proses pengurusan projek di mana perubahan kepada projek yang diperkenalkan secara rasmi dan diluluskan.

Ada tiga langkah penting yang dilakukan dalam perubahan budaya organisasi. 1. Sebelum organisasi bisa merubah budayanya, pertama harus memahami budaya yang ada, atau menggunakan cara yang ada saat ini. 2. Setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi Anda dimasa datang, dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kejayaan. Visi apa yang dimiliki organisasi untuk masa depannya dan bagaimana seharusnya perubahan budaya bisa mendukung pemenuhan visi tersebut? 3. Terakhir, individu dalam organisasi harus memutuskan untuk merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam perubahan budaya.

Perubahan dalam struktur organisasi 1.Perumusan dalam rumusan atau segi-segi tertentu pada tujuan yang telah ditetapkan. 2.Perubahan dalam mision yang hendak diemban. Seperti misalnya mission suatu Angkatan Bersenjata yang dirumuskan dengan gaya tertentu dalam suasana damai yang perlu diubah apabila negara dalam keadaan perang. 3.Perubahan dalam rumusan, sifat dan jenis tugas pokok, tugas dan kegiatan operasional. 4.Perubahan dalam beban kerja yang dipikul oleh organisasi sebagai keseluruhan atau komponenkomponen tertentu dari organisasi Perubahan prosedur kerja. 1. Perubahan prosedur kerja dalam kegiatan investigatif dalam rangka analisa dan perumusan kebijaksanaan. 2. Perubahan prosedur kerja dalam perumusan kebijaksanaan. Hal ini berkaitan dengan manajemen dan gaya kepemimpinan para pemimpin organisasi.

3. Perubahan prosedur kerja dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana halnya dengan proses perumusan kebijaksanaan, proses pengambilan keputusan juga berkaitan dengan manajemen dan gaya kepemimpinan para pemimpin organisasi. 4. 5. 6. 7. 8. Perubahan prosedur dalam perencanaan. Perubahan prosedur kerja dalam pengorganisasian. Perubahan perubahan prosedur kerja dalam pergerakan bawahan. Perubahan prosedur kerja dalam melaksanakan tugas operasional. Perubahan prosedur kerja dalam hal melakukan pengawasan.

Perubahan Dalam Hubungan Kerja antara individu 1. kesetiaan dalamorganisasi. 2. Kebijaksanaan tentang sifat hubungan kerja hendaknya dinyatakan secara tertulis.