SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS Sebelum seseorang pegawai (selain daripada Pengawal Pusat

) bertukar, beliau adalah dikehendaki melengkapkan Akuan Penyerahan Nota Serah Tugas pada para (i) di bawah ini dan menyerahkannya kepada Ketua Jabatan atau Penyelianya. Ketua Jabatan atau Penyelianya pula hendaklah mengesahkan penerimaan nota tersebut dengan melengkapkan para (ii). Apabila pegawai baru (pengganti) melaporkan diri, Ketua Jabatan atau Penyelia tersebut hendaklah menyerahkan Nota Serah Tugas itu kepada pegawai yang baru sampai dan kedua-dua mereka menandatangani surat pengesahan pada para (iii).

Bagi pertukaran yang melibatkan Pengawal Pusat, pegawai yang akan bertukar hendaklah melengkapkan para (i) di bawah ini dan pegawai yang menggantikannya melengkapkan para (ii) sebagai pengganti pegawai yang mengambilalih tugas. Ruang-ruang mengenai Keua Jabatan/Penyelia tidak perlu diisi.

(I)

Adalah saya HAZWAN BIN MAHMUD yang memegang jawatan GURU KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH MENENGAH BERSEPADU AGAMA dan bertugas di GEMAS, NEGERI

RENDAH

SEMBILAN dari tarikh 27 OKTOBER 2009 hingga 31 DISEMBER 2011 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan melalui Surat Jabatan Pelajaran Negeri, Negeri Sembilan JPNS.SPI.500-1/1/1/7/(17) bertarikh 23 November 2011. Diserahkan oleh: Tandatangan: .............................................. Nama: HAZWAN BIN MAHMUD Tarikh: 28 DISEMBER 2011

(ii)

Adalah saya ............................................................................................. yang memegang jawatan ........................................................................

................. Tandatangan: ...................................................... Nama: .............................................................. Saya juga mengaku menerima perkara-perkara seperti yang disenaraikan di dlaam Nota Serah Tugas itu................................... (Pegawai Yang Mengambil Tugas) (iv) Jadual Tugas Sebenar Rujuk Fail Meja ................................................................................ Tarikh: ............... mengaku telah menerima satu salinan Nota Serah Tugas Jawatan Tersebut. dan bertugas di ....................... mulai tarikh ................. Nama: .................... (Ketua Jabatan/Penyelia) (iii) Adalah saya ........... Tarikh: ................... b) Nota Serah Tugas itu tidak lengkap/tidak memuaskan oleh kerana perkara-perkara seperti yang saya nyatakan di dalam lampiran berkembar................mengesahkan bahawa saya telah menerima Nota Serah Tugas daripada EN HAZWAN BIN MAHMUD pada tarikh .......................................................................................................................................................................... yang mengambil alih tugas jawatan ............ Saya telah menyemak Nota Serah Tugas Tersebut dan saya dapati: a) Semua kenyataan dan butir-butir yang terkandung di dalamnya adalah betul dan mencukupi serta memuaskan........... Diterima oleh: Tandatangan: ..................................

1.1. 2 & 3) / GPK AKADEMIK 28 DIS 2011 1. Matapelajaran: KHB & Sains 1.3. / GPK AKADEMIK 28 DIS 2011 / GPK AKADEMIK 28 DIS 2011 .2 Sukatan matapelajaran telah disempurnakan: Mata pelajaran KHB.1 1.2 disemak dikembalikan kepada murid / GPK AKADEMIK 28 DIS 2011 1.3 Fail Bidang: 1. SAINS.5 Pelan Strategik/ Taktikal / Operasi 2011 ± 2015 untuk PMR telah disediakan dan diserahkan. PJK (Tingkatan 1.2 Kerja Kursus / Fail Markah a) Bidang Sains & Matematik ± PEKA b) Bidang Teknik & Vokasional ± KHB-KT 1.1 KURIKULUM Buku nota & latihan murid telah: 1.3.4 Mesyuarat Panitia telah dijalankan sebanyak 3 kali.SENARAI SEMAK PENYELESAIAN/PENYERAHAN TUGAS GURU STATUS PERKARA BELUM DILAKSANAKAN PERLAKSANAAN SEDANG DILAKSANAKAN TELAH DILAKSANAKAN PENERIMA/ PENGESAHAN TT TARIKH 1 1.1 Fail Panitia a) Laporan Pencapaian Kurikulum b) Fail Minit Mesyuarat Panitia c) Borang penyeliaan Guru d) Analisis Peperiksaan Akhir Tahun / GPK AKADEMIK 28 DIS 2011 1.

PN NOR APIZAH 3.1.1 PENGURUSAN HEM Buku Jadual Kedatangan telah dikemaskini dan ditutup sehingga November 2011 / / GPK HEM Bendahari PIBG 28 DIS 2011 28 DIS 2011 2. Yuran Asrama / EN NOR HASNIZAM 28 DIS 2011 4.1.3 Menyerahkan baki wang RM 138.00 kepada guru beruniform.2 2. Yuran Sekolah b.2 Senarai pelajar yang masih berhutang a.2 Laporan aktiviti sepanjang tahun telah disiapkan.4 Semua sijil penyertaan/penghargaan telah disiapkan dan diserahkan kepada pelajar 4 4. persatuan & sukan telah dikemaskini dengan lengkap. 28 DIS 2011 28 DIS 2011 3. Sukan : Ping Pong 3.2 3 3.1. / GPK KOKURIKULUM 3.1. Badan Beruniform : KRS 2. Yuran Sekolah b.1 Fail badan beruniform.1 PENGURUSAN KELAS/ASRAMA Buku Resit a.1 Penyerahan buku resit PIBG KOKURIKULUM Guru Penasihat 1. Persatuan: Matematik & Sains 3. Yuran Asrama / EN NOR HASNIZAM 28 DIS 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful