Anda di halaman 1dari 4

Nilai Moral

Kata Kunci

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 1.Kepercayaan Kepada Tuhan


Keyakinan Wujudnya Tuhan Mematuhi Suruhannya

2.Amanah Sikap Bertanggungjawab Menimbulkan Kepercayaan Keyakinan 3.Harga Diri Keupayaan Mampu Memulia Menjaga Maruah Diri 4.Bertanggungjawab Kesanggupan Memikul Melaksana Tugas Kewajipan 5.Hemah Tiggi Beradap Soapan Berbudi Pekerti Mulia 6.Toleransi Bertolak ansur Sabar Megawal diri Elak Pertelingkahan 7.Berdikari Kebolehan Kesanggupan Melakukan sesuatu Tanpa bergantung Orang lain 8.Kerajianan Usaha Berterusan Kecekalan Kegigihan Dedikasi Daya maju 9.Kasih Sayang Perasaan Cinta Mendalam Lahir Berkekalan 10.Keadilan Tindakan Keputusan Saksama Tidak Berat sebelah 11.Rasional Boleh Berfikir Bertindak Pertimbangan Wajar 12.Kesederhanaan Tidak ketelaluan Pemikiran/Tindakan Tanpa mengabaikan Kepentingan Diri/Orang lain

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

13.Kasih Sayang Terhadap keluarga Perasaan Cinta Kasih sayang Mendalam Berkekalan 14.Hormat Dan Taat Kepada Anggota Keluarga Memuliakan Berinteraksi Layanan sopan Kelurga Harmonis 15.Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima Menghormati Adat kepercayaan Diwarisi Turun temurun 16.Tanggungjawab Terhadap keluarga Melaksanakan Kewajipan Melahirkan keluarga bahagia Meningkatkan imej Menjaga maruah

Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 17.Menyayangi Dan Menghargai Alam Sekitar Memelihara Memulihara Alam sekeliling Mengekalkan Ekosistem 18.Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar Saling memerlukan Hubungan harmonis Menjamin Kualiti Kehidupan 19.Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan Keseimbangan alam sekitar Tanggungjawab bersama Kesejahteraan Hidup 20.Peka Terhadap Isu-Isu Alam Sekitar Prihatin Persoalan Alam sekeliling Berusaha Selesaikannya

Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme 21.Cinta Akan Negara Perasaan yang Bangga Kepada negara Meletakkan kepentingan negara Melebihi Kepentingan diri 22.Taat Setia Kepada Raja Dan Negara Kepatuhan Kesetiaan Berkekalan Raja Negara 23.Sanggup Berkorban Untuk Negara Rela Menyerahkan Nyawa Tanda kebaktian

Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

24.Melindungi Hak Kanak-Kanak Membela Memberi naugan Memelihara hak Menjamin Kehidupan sempurna 25.Menghormati Hak Wanita Melindungi Mengiktiraf Sumbangan wanita Pembangunan Kelurga/Masyarakat/Negara 26.Melindungi Hak Pekerja Menghormati Menghargai Mengiktiraf Perkhidmatan Jasa/Sumbangan 27.Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Layanan bersopan Tidak tersisih Insan Ciptaan Tuhan 28.melindungi Hak Penggunna Membela Memelihara hak Pengguna berilmu Perkhidmatan/Barangan berkualiti Tidak dieksplotasi

Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi 29.Mematuhi Peraturan Dan Undang-Undang Menerima Mematuhi Peraturan Undang-Undang Yang ditentukan 30.Kebebasan Bersuara Kebebasan Mengeluarkan fikiran Keselamatan Batasan Berucap 31.Kebebasan Beragama Kebebasan Menganuti Mengamalkan agama Ikut Perlembagaan Malysia 32.Penglibatan Diri Dalam Pembagunan Negara Kebebasan Melibatkan diri Aktiviti Pembangunan Negara Mematuhi Undangundang/Perlembagaan 33.Sikap Keterbukaan Bersedia Memberi/Menerima Pandangan Ikut Norma masyarakat

Nilai Berkaitan Dengan Keamanan Dan Keharmonian 34.Hidup Bersama Secara Aman Hidup Berbaik-baik Utamakan Kedamaian/Keharnonian Tanpa mengira Agama/Bangsa/Budaya 35.Saling Membantu Dan Berkerjasama Usaha Baik Membina Dilakukan bersama Peringkat Individu/Komuniti/Negara

36.Saling Menghormati Antara Negara Menghargai Memuliakan Hubungan Antara Negara