Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3 PILIHAN 3: PERTANIAN

MINGGU 21 24 a. 11 Jun 6 Julai 2012 b. Bahan kompos Pengenalan TAJUK / KANDUNGAN 3.1 Kompos KEMAHIRAN Aras 1 Menerangkan maksud kompos Menyatakan kepentingan kompos Aras 1 Menyenaraikan bahan untuk membuat kompos Menyatakan fungsi setiap bahan membuat kompos Guru menyenaraikan bahan untuk membuat kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman, kapur dan najis ternakan Murid mengumpul bahan untuk membuat kompos Dicadangkan pihak sekolah menyediakan mesin shreader atau chipper untuk memotong dan menghancurkan bahan membuat kompos seperti ranting kecil dan daun Guru menyediakan tapak dan tempat lndungan hujan, murid mbina kompos dalam kumpulan Kompos diuji dengan menggunakan kayu panjang yang licin, dicucuk ke dalam kompos dibiarkan beberapa minit, dikeluarkan dan dirasa dengan tangan Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan kompos Murid membalik-balikan timbunan kompos Menyatakan penggunaan kompos Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk tanaman sayuran Memadai satu kelas membina satu projek kompos CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan maksud dan kepentingan kompos dalam tanaman say uran CATATAN

c.

Pembinaan kompos

Menerangkan langkah-langkah membuat kompos

Membina kompos

d.

Pengurusan

Aras 1 Menguji kejayaan kompos

11

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3


e. Pembinaan kompos Menerangkan langkah-langkah membuat kompos Guru menyenaraikan bahan untuk membuat kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman, kapur dan najis ternakan Murid mengumpul bahan untuk membuat kompos Dicadangkan pihak sekolah menyediakan mesin shreader atau chipper untuk memotong dan menghancurkan bahan membuat kompos seperti ranting kecil dan daun Guru menyediakan tapak dan tempat lndungan hujan, murid mbina kompos dalam kumpulan Kompos diuji dengan menggunakan kayu panjang yang licin, dicucuk ke dalam kompos dibiarkan beberapa minit, dikeluarkan dan dirasa dengan tangan Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan kompos Murid membalik-balikan timbunan kompos Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk tanaman sayuran

Membina kompos

f.

Pengurusan

Aras 1 Menguji kejayaan kompos

Menyatakan penggunaan kompos

12

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3


MINGGU 26 32 a. 16 Julai 7 Sept 2012 Menerangkan fungsi sayuran dalam diet b. Penyediaan tapak Aras 1 Mengenal pasti tapak Membersih tapak Menggembur tanah Membina batas Membaja asas Meletak sungkupan Aras 2 Menguji pH tanah c. Penanaman Aras 1 Memilih jenis sayuran yang hendak ditanam Menyediakan medium semaian Menyemai biji benih Murid melakukan proses pengerasan anak benih sebelum melakukan kerja mengubah Murid melakukan penjarangan bagi biji benih yang disemai terus ke batas Tunjuk cara membuat ujikaji menentukan peratus percambahan biji benih Jenis sayuran TAJUK / KANDUNGAN 3.2 Tanaman Sayuran KEMAHIRAN Aras 1 Mengenal pasti jenis sayuran CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan jenis sayuran dengan mempamerkan spesimen/ gambar/ poster sayuran Guru menyenaraikan beberapa contoh sayuran mengikut jenis Sumbangsaran fungsi sayuran dalam diet dengan merujuk kepada piramid makanan Guru membimbing murid membuat pemilihan tapak Murid menyediakan tapak secara kumpulan membersih tapak menggembur tanah membina batas meletak sungkupan Tunjuk cara menguji pH tanah Tumpuan diberi kepada sayuran jenis buah, ubi dan kekacang Tunjuk cara menyemai biji benih secara terus di semaian CATATAN

Mengubah anak benih atau penjarangan

Aras 2 Memilih biji benih yang bermutu Menguji peratusan percambahan biji benih

13

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN d. Penjagaan KEMAHIRAN Aras 1 Menjaga tanaman sayuran CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid melakukan kerja penjagaan tanaman sayuran seperti menyiram, merumput, menggembur , membaja, membuat sokongan, mengawal perosak dan penyakit. Guru membuat campuran racun perosak. Murid membuat semburan racun dengan kawalan guru Melakukan pemungutan hasil mengkut tempoh yang sesuai CATATAN

Cuti Awal Ramadan Ujian formatif 3 Aras 2 Mengawal perosak dan penyakit secara kimia Aras 1 Mengenal pasti tempoh menuai yang sesuai mengikut jenis sayuran Memungut hasil

e.

Pungutan hasil

Aras 2 Mengendalikah hasil selepas tuai Aras 1 Menerangkan maksud giliran tanaman Menyatakan kebaikan amalan giliran tanaman

Murid melakukan kerja pengendalian lepas tuai seperti pembersihan, penggredan, pembungkusan dan penyimpanan sementara Guru menjelaskan konsep dan kebaikan melakukan giliran tanaman dengan menyenaraikan contoh atau model giliran tanaman Murid menanam sayuran yang berlainan jenis pada tapak semaian yang sama pada musim berikutnya

f.

Giliran tanaman

14

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3

MINGGU 33 10 14 Sept 2012

TAJUK / KANDUNGAN 3.3 Perniagaan dan Keusahawanan a. Pengenalan kepada perniagaan i. Pengertian dan kepentingan perniagaan

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

Aras 1 Menerangkan maksud keperluan dan kehendak Menerangkan pengertian perniagaan Mengenal pasti kepentinghan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara.

Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek: Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dan negara memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat. Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat. Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan.

15

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3


ii. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Aras 1 Mengenal pasti perubahanperubahan dalam aktiviti perniagaan Aras 2 Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang Aras 3 Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan dahulu dan perniagaan sekarang Perbincangan perkembanga yang berlaku dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu hingga masa sekarang Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang) akhbar dan majalah. Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet Rujuk laman web berkenaan Sistem perniagaan masa dahulu dan sekarang sistem barter dan sistem wang Alat poembayaran pada masa kini wang tunai, cek, kad kredit, kad pra bayar dan kad pintar dan kad pembayaran elektronik (e-pay) Cara jualan pada masa kini Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra bayaran, pesana email, mesin runcitan dan internet.

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN Ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cxara pembayaran lebih mudah, dan tumpuan perniagaan berorientasikan elektronik

16

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3


iii. Bentuk dan jenis perniagaan 35 ( 27 Sept 1 Okt ) Aras 1 Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perkhidmatan Contoh bentuk perniagaan barang makanan, pakaian, kenderaan ... Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan bruncit dan borong Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang perkhidmatan dan teknologi 36 (48 Okt ) iv. Milikan perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud milikan perniagaan Mengenal pasti milikan perniagaan berdasarkan bilangan pemilik liabiliti dan modal. Perbincangan mengenai jenis ciri dan perbezaan jenis melukis perniagaan Jenis melukis perniagaan seperti mli tunggal, syarikat sdn bhd, syarikat awam bhd dan koperasi. Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Contoh:Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang boleh mereka ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran KHB.

17