Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

SMK MATANG 21700 KUALA BERANG,TERENGGANU

2011

nit Penilaian dan Peperiksaan adalah satu unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelaraskan segala aktiviti peperiksaan . Penilaian dan pentaksiran merupakan suatu proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan pelajar dengan menggunakan pelbagai kaedah. Penilaian bukan sahaja terhad kepada ujian dan peperiksaan malah penilaian juga merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Proses ini hendaklah dijalankan secara berterusan. hasil daripada penilaian ini maka kekuatan dan kelemahan para pelajar dapat dikenal pasti. Ini membolehkan para guru mengambil tindakan susulan yang berkesan, terancang dan lebih strategik. Antara fungsi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah y y y y Mendaftar peperiksaan awam PMR,SPM,STPM DAN MUET Menguruskan peperiksaan dalaman Menguruskan pelaksanaan PBS dan Pensijilan Membuat analisa dan laporan setiap peperiksaan

U

VISI UNIT PEPERIKSAAN MENJANA KECEMERLANGAN AKADEMIK SeMAT BESTARI TERSOHOR 2013

MISI 1. Membudayakan kerja berpasukan dalam kalangan guru unit peperiksaan. 2. Melahirkan guru unit peperiksaan yang mahir dalam bidang masing -masing dan berdedikasi. 3. Melaksanakan pengurusan peperiksaan yang sistematik,tepat dan sahih

1

HAJI AZHAN ABD RAHIM GURU KANAN SAINS KETUA PANITIA SAINS GURU CEMERLANG KETUA PANITIA BIO/FIZ/KIM KETUA PANITIA MATE TAMBAHAN PEPERIKSAAN AWAM PEPERIKSAAN DALAMAN SMR IZAN BT HASAN ZAINAH BT MAT HASAN WAN ZALEHA BT W NGAH PN.Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 CARTA ORGANISASI UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN PENGERUSI PENGETUA NAIB PENGERUSI 2 HAJAH. ZAINUN BT ABD GHANI GURU KANAN BAHASA KETUA PANITIA BAH MELAYU KETUA PANITIA BAH INGGERIS KETUA PANITIA BAHASA ARAB S/U SPM TAJOL NOR AMARAM B MOHD S/U STPM NORIAH BT AHMAD SMA EN AZAMAN BIN YUSOF T5 WAN FARIDAH WAN YAHYA T4 S/U MUET YM TG NOOR AZIYATI TG YAHYA PPU PN RUSNANI BT ENDUT 2 . SETIAUSAHA CIK FAIZAH BT SAMSUDDIN TN. NORRIZAM BT YUSOF PK HEM NAIB PENGERUSI 1 HAJAH NORLIA BT MAT ZIN PN NORLIA BT MAT ZIN PK PENTADBIRAN NAIB PENGERUSI 3 TH HJ ZAINAL ABIDIN B TAHA PK KO-KURIKULUM NAIB PENGERUSI 4 HAJAH AKMA BT KASIM PK TING 6 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SETIAUSAHA EMRAN BIN ABDULLAH PEN. KHATIJAH BT ABU BAKAR GURU KANAN TEKNIK & VOK KETUA PANITIA KEM HIDUP KETUA PANITIA REKACIPTA KETUA PANITIA PRINSIP AKAUN S/U PMR SITI ESHAH BT MD RAHIM T3 T2 T1 EN YUSOF BIN ABDULLAH GURU KANAN KEMANUSIAAN KETUA PANITIA SEJARAH KETUA PANITIA GEOGRAFI KETUA PANITIA PEND ISLAM KETUA PANITIA PEND SENI VISUAL PN.

panduan dan peraturan serta pekeliling bersangkutan dengan peperiksaan awam yang dikeluarkan Menguruskan pembetulan maklumat calon mengurus pembayaran peperiksaan calon y y y y y y y y y Menyediakan jadual perjalanan kerja kursus Memasukkan markah kerja kursus calon dengan kerjasama guru matapelajaran Menghantar markah kerja kursus kepada pihak JPN /LPM selepas disahkan oleh Pengetua Meyimpan maklumat berkaitan di Unit Penilaian dan Peperiksaan Key in markah Peperiksaan Percubaan untuk LPM Menyiapkan pelan kedudukan calon peperiksaan Menyiapkan dewan /bilik peperiksaan Berkerjasama dengan Ketua Pengewas Peperiksaan Membuat analisa Peperiksaan Awam bersama Penyelaras Tingkatan y y y 3 .Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 SENARAI TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DAN PENOLONG y y y y y y Mengurus bilik Unit Penilaian dan Peperiksaan Mengurus papan maklumat peperiksaan Menyediakan takwim peperiksaan dalaman Menyediakan cadangan pengawas peperiksaan awam Menyusun jadual peperiksaan dan pengawasan dengan bantuan penyelaras tingkatan Memantau perjalanan peperiksaan awam dan dalaman y y y y y Mengurus pengambilan bahan peperiksaan awam dan dalaman Menyusun jadual bertugas dan buku laporan peperiksaan awam Menguruskan pesanan soalan sekolah dari Jabatan Menyusun jadual penghantaran markah Melaksanakan tugas tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM PMR /SPM/STPM/MUET y y y Menghadiri taklimat pendaftaran Mendaftar dan menyemak pendaftaran calon dan matapelajaran calon dengan bantuan guru tingkatan Menghantar maklumat pendaftaran kepada pihak JPN /LPM selepas disahkan oleh Pengetua Menguruskan kes perpindahan calon dan calon menumpang Meneliti dan melaksanakan semua kehendak.

Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 GURU KANAN MATAPELAJARAN y y y y y Melaksanakan taklimat PBS Melantik pentaksir mengikut bidang Membuat pemantauan PBS Menyelesaikan dan membantu Ketua Panitia matapelajaran dalam PBS Menguruskan persijilan PENYELARAS TINGKATAN PENYELARAS TINGKATAN ( PEPERIKSAAN DALAMAN) y Mengurus bahan bahan peperiksaan untuk peperiksaan dalaman y Memastikan soalan mencukupi dengan bantuan ketua panitia/guru m/p y Mengawal kerahsiaan dan keselamatan soalan peperiksaan y Menguruskan penyusunan meja calon y Mengumpul markah peperiksaan dalaman untuk di key In dan dianalisa y Membuat compilation markah analisa peperiksaan berkena y Menyimpan bahan berkenaan dibilik Unit Peperiksaan y Membuat analisa Peperiksaan Awam bersama Setiausaha Peperiksaan Awam y KETUA PANITIA MATAPELAJARAN Penilaian Berasaskan Sekolah Memastikan PBS berjalan mengikut jadual Memaklumkan maklumat peperiksaan dan PBS kepada ahli panitia Menyediakan fail-fail PBS Menyediakan borang dan soalan berdasarkan arahan JPNT Mengumpul Markah PBS untuk disimpan di Unit Penilaian dan Peperiksaan y y y y y 4 .

2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERKARA JUMLAH HARI 5 2 5 9 5 5 16 5 5 9 3 5 TOV CUTI UMUM TAHUN BARU CINA URK 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU 0TI 1 0TI 2 (PERTENGAHAN TAHUN) CUTI PERTENGAHAN TAHUN URK 2 OTI3 (PERCUBAAN PMR) CUTI PERTENGAHAN TAHUN/HARI RAYA TAMBAH NILAI PMR PEPERIKSAAN PMR 2011 CUTI AKHIR TAHUN 18 Nov-31 Dis 2011 44 13 5 .Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN 2011 TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PMR TAHUN 2011 TINGKATAN TIGA TARIKH PELAKSANAAN PENYERAHAN MARKAH 23-27 Jan 2011 3-4 Feb 2011 6-10 Mac 2011 11-19 Mac 2011 3 . 2011 31 Jun. 2011 JADUAL(WP) 21 Mac 2011 BERJADUAL (JPNT) 02-02-.7 Apr 2011 22 -26 Mei 2011 27 Mei-11 Jun 2011 19-23 Jun 2011 24-28 Julai 2011 26 Ogos-1 Sept 2011 4-6 Sept 2011 4.6-Okt / 10-11 Okt 2011 BERJADUAL (JPNT) BERJADUAL (LPM) 14 sept. 2011 JADUAL(WP) BERJADUAL (JPNT) 13 Jul. 2011 2 Ogos 2011 BERJADUAL(JPNT) BERJADUAL(JPNT) 12 Apr.

2011 3 5 16 URK 4 URK 5 CUTI PERTENGAHAN TAHUN/HARI RAYA 30 Jun 2011 2 Ogos 2010 5 3 9 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 11 Nov 2011 5 44 3 6 . 2011 31 Jun.2011 JUMLAH HARI 5 2 URK 1 (JAN) CUTI UMUM TAHUN BARU CINA URK 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU 21 Mac 2011 5 9 URK 3 0TI 1 (PERTENGAHAN TAHUN) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 17 Apr.7 Apr 2011 22 -26 Mei 2011 27 Mei-11 Jun 2011 19-23 Jun 2011 26-28 Julai 2011 26 Ogos-1 Sept 2011 19 Okt -3 Nov 2010 18 Nov-31 Dis 2011 BERJADUAL (JPNT) JADUAL(WP) BERJADUAL (UPP) BERJADUAL(UPP) BERJADUAL(JPNT) JADUAL(WP) BERJADUAL (WP) PENYERAHAN MARKAH 02-02-.Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 PERKARA TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN 2011 TINGKATAN SATU DAN DUA TARIKH PELAKSANAAN 23-27 Jan 2011 3-4 Feb 2011 6-10 Mac 2011 11-19 Mac 2010 5 .

2011 JUMLAH HARI 13 2 5 9 5 13 16 5 13 9 16 44 PENGESANAN TOV CUTI UMUM TAHUN BARU CINA URK 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU URK 2 0TI 1 (PERTENGAHAN TAHUN) CUTI PERTENGAHAN TAHUN URK 3 (Jul) OTI 2 (PERCUBAAN SPM) CUTI PERTENGAHAN TAHUN/HARI RAYA PEPERIKSAAN SPM CUTI AKHIR TAHUN 7 .Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 PERKARA TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN DAN SPM TAHUN 2011 TINGKATAN LIMA TARIKH PELAKSANAAN PENYERAHAN MARKAH 6-23 Feb 2011 3-4 Feb 2011 6-10 Mac 2011 11-19 Mac 2011 3 .7 Apr 2011 10-26 Mei 2011 27 Mei-11 Jun 2011 4-8 Julai 2011 8 -25 Ogos 2011 26 Ogos-1 Sept 2011 14 Nov-14 Dis 2011 18 Nov-31 Dis 2011 BERJADUAL (LPM) JADUAL(WP) BERJADUAL (JPNT) 13 Jul. 2011 JADUAL(WP) 21 Mac 2011 BERJADUAL (JPNT) 02-03-. 2011 5 Ogos 2011 BERJADUAL(WP) BERJADUAL(JPNT) 12 Apr. 2011 31 Jun.

2011 5 13 16 URK 3 URK 4 CUTI PERTENGAHAN TAHUN/HARI RAYA 15 Jul.Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 PERKARA TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN TAHUN 2011 TINGKATAN EMPAT TARIKH PELAKSANAAN 6-23 Feb 2011 3-4 Feb 2011 6-10 Mac 2011 11-19 Mac 2010 3 .7 Apr 2011 10-26 Mei 2011 27 Mei-11 Jun 2011 4-8 Julai 2011 23-25 Ogos 2011 26 Ogos-1 Sept 2011 11 Okt ² 3 Nov 2011 18 Nov-31 Dis 2011 BERJADUAL (JPNT) JADUAL(WP) JADUAL (WP) JADUAL(WP) BERJADUAL(JPNT) JADUAL(WP) BERJADUAL (UPP) PENYERAHAN MARKAH 5-03-.2011 JUMLAH HARI 3 2 URK 1 CUTI UMUM TAHUN BARU CINA URK 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU 21 Mac 2011 5 9 URK 3 0TI 1 (PERTENGAHAN TAHUN T4) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 12 Apr. 2011 31 Jun. 2011 2 SEPT 2011 5 13 9 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T4 CUTI AKHIR TAHUN 10 Nov 2011 13 44 8 .

2011 31 Jun.7 Apr 2011 12-26 Mei 2011 27 Mei-11 Jun 2011 4-8 Julai 2010 11-25 Ogos 2011 26 Ogos-1 Sept 2011 21 Nov ² 3 Nov 2011 18 Nov-31 Dis 2011 BERJADUAL (MPM) JADUAL(WP) JADUAL (JPNT) 13 Jul.2011 JUMLAH HARI 10 2 5 9 5 10 16 5 13 9 UJIAN PENGESANAN TOV STPM CUTI UMUM TAHUN BARU CINA URK 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU URK 2 0TI 1 (PERTENGAHAN TAHUN STPM) CUTI PERTENGAHAN TAHUN URK 3 PERCUBAAN STPM CUTI PERTENGAHAN TAHUN/HARI RAYA PEPERIKSAAN STPM CUTI AKHIR TAHUN 44 9 . 2010 4 Sept 2010 JADUAL(WP) BERJADUAL(JPNT) 12 Apr.Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 PERKARA TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN DAN STPM TAHUN 2011 TINGKATAN ENAM ATAS TARIKH PELAKSANAAN PENYERAHAN MARKAH 6-17 Feb 2011 3-4 Feb 2011 6-10 Mac 2011 11-19 Mac 2010 3 . 2011 JADUAL(WP) 21 Mac 2011 BERJADUAL (JPNT) 02-03-.

Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 TAKWIM STPM DAN MUET 10 .

EMRAN BIN ABDULLAH HAJI AZHAN ABD RAHIM PENYELARAS PBS SEKOLAH BIDANG SAINS KETUA PANITIA SAINS GURU CEMERLANG KETUA PANITIA BIO/FIZ/KIM KETUA PANITIA MATE TAMBAHAN (PENOLONG PENYELARAS PBS) KHATIJAH BT ABU BAKAR PENYELARAS PBS SEKOLAH BIDANG TEKNIK KETUA PANITIA KEM HIDUP KETUA PANITIA REKACIPTA KETUA PANITIA PRINSIP AKAUN (PENOLONG PENYELARAS PBS) EN YUSOF BIN ABDULLAH PENYELARAS PBS SEKOLAH BIDANG KEMANUSIAAN KETUA PANITIA SEJARAH KETUA PANITIA GEOGRAFI KETUA PANITIA PEND ISLAM KETUA PANITIA PEND SENI VISUAL (PENOLONG PENYELARAS PBS) ZAINUN BT ABD GHANI PENYELARAS PBS SEKOLAH BIDANG BAHASA KETUA PANITIA BAH MELAYU KETUA PANITIA BAH INGGERIS KETUA PANITIA BAHASA ARAB (PENOLONG PENYELARAS PBS) KETUA PENTAKSIR MATAPELAJARAN KETUA PENTAKSIR MATAPELAJARAN KETUA PENTAKSIR MATAPELAJARAN KETUA PENTAKSIR MATAPELAJARAN PENOLONG PENTAKSIR MATAPELAJARAN (GURU MATAPELAJARAN) PENOLONG PENTAKSIR MATAPELAJARAN (GURU MATAPELAJARAN) PENOLONG PENTAKSIR MATAPELAJARAN (GURU MATAPELAJARAN) PENOLONG PENTAKSIR MATAPELAJARAN (GURU MATAPELAJARAN) 11 .Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 JAWATANKUASA PBS SEKOLAH PENGERUSI PENGETUA NAIB PENGERUSI 1 HAJAH NORRIZAM BT YUSOF NAIB PENGERUSI 2 TN JH ZAINAL ABIDIN B TAHA NAIB PENGERUSI 1 HAJAH NORLIA BT MAT ZIN (KETUA PENTAKSIR SEKOLAH) NAIB PENGERUSI 3 HAJAH AKMA BT KASIM SETIAUSAHA PBS EN.

FIZIK BIOLOGI PRINSIP AKAUN REKACIPTA PEND SENI VISUAL BAHASA MELAYU & BAHASA INGGERIS (ULBS) PERKARA Kemaskini Kerja kursus semasa calon Pelaksanaan Kerja kursus Kemaskini Markah Kerja Kursus Key In Markah dan semakan X (PAFA) X X X MASA PELAKSANAAN TING 5 X(PAFA) X X X X X TARIKH 3 Jan 1 Feb -10 Julai 11 Jul -14 Ogos 15 Ogos-29 Ogos X TINDAKAN Guru M/p Guru M/p Guru M/p Guru M/p dan S/U SPM BIL 1 2 3 4 12 .Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 TAKWIM PENGURUSAN PEPERIKSAAN SPM DAN KERJA KURSUS SPM 2011 BIL 1 2 3 4 5 PERKARA PENDAFTARAN SPM ON-LINE TARIKH AKHIR PINDAH PUSAT PEPERIKSAAN TARIKH MENGHANTAR MARKAH KERJA KURSUS TARIKH HANTAR MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PEPERIKSAAN SPM 2011 TARIKH 1/2/2011 15/3/2011 15/5/2011 31/8/2011 30 /8/2011 14/11 -14 /12/ 2011 MATAPELAJARAN DAN JADUAL PELAKSANAAN KERJA KURSUS DAN ULBS SPM 2011 BIL M/PELAJARAN TERLIBAT TING 4 1 2 3 4 5 6 PENDIDIKAN ISLAM PLBS.SAINS.KIMIA.

Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 5 Penghantaran Markah ON-LINE 31 Ogos S/U SPM 2011 TAKWIM PENGURUSAN PEPERIKSAAN PMR DAN KERJA KURSUS PMR 2011 TAKWIM PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM PMR 2010 BIL PERKARA 1 PENDAFTARAN PMR (MANUAL) 2 TARIKH AKHIR PINDAH PUSAT PEPERIKSAAN 3 TARIKH MENGHANTAR MARKAH KERJA KURSUS 4 TARIKH HANTAR MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 5 PEPERIKSAAN PMR 2010 TARIKH 5/1/2011 28/2/2011 15/5/2011 31/7/2011 30 /8/2011 4-6/10-11 OKTOBER 2011 MATAPELAJARAN YANG TERLIBAT DENGAN KERJA KURSUS DAN ULBS PMR 2011 BIL M/PELAJARAN TERLIBAT TING SATU 1 2 3 4 5 6 7 8 KEM HIDUP PEND ISLAM GEOGRAFI SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA MELAYU(ULBS) BAHASA INGGERIS(ULBS) X X(PAFA) MASA PELAKSANAAN TING 2 X X(PAFA) TING 3 X X(PAFA) X(UTH & PA) X X X X X X X X X X JADUAL PELAKSANAAN KERJA KURSUS PMR 2011 BIL 1 2 PERKARA Kemaskini Kerja kursus T1 & T2 Pelaksanaan Kerja kursus TARIKH 3 Jan -30 Jan 1 Feb -15 Julai TINDAKAN Guru M/p Guru M/p 13 .

Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 3 4 5 Kemaskini Markah Kerja Kursus Key In Markah Penghantaran Markah ke JPN 16 Jul -20 Jul 21 Jul -25 Jul 31 Jul Guru M/p Guru M/p dan S/U PMR S/U PMR 2011 14 .

Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang 2011 Fail Unit Penilaian dan Peperiksaan Pekeliling Peperiksaan Analisa Peperiksaan Ting 1 Analisa Peperiksaan Ting 2 Analisa Peperiksaan Ting 3 15 .

Unit Penilaian dan Peperiksaan SMK Matang Analisa Peperiksaan Analisa Peperiksaan Analisa Peperiksaan Analisa Peperiksaan Analisa PMR Analisa MUET Analisa STPM Ting 4 Ting 5 Ting 6 Atas Ting 6 Bawah 2011 Peraturan Peperiksaan 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful