GURU KELAS

KETUA KELAS

PENOLONG

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK KELAS SUDUT BACAAN KEBERSIHAN

KEBAJIKAN

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Melahirkan bakal pemimpin yang berilmu, berprestasi tinggi dalam semua bidang. Sentiasa sedia membantu dan berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Memupuk semangat berani, bertanggungjawab, berbudi bahasa, bermoral, jujur dan cintakan tanah air.

´UNGGUL SEPANJANG ZAMANµ

PENGETAHUAN SULUH KEMAJUAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful