Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU - 2012

MINGG U 1 4/1 -6/1 TAJUK Pengenalan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 Pemahaman Dialog Morfologi -Golongan Kata -Kata Nama Am -Kata Nama Khas Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Berbual dengan rakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. Memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. Bertutur dengan fasih dan lancar 4. Mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. Mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. Diperkenalkan dengan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 KEMAHIRAN Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenalpasti -mengkategori NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Berdikari Berhemah tinggi BBM Buku teks Bahan Latihan

MINGG U 2 --3 9/1 20/1

TAJUK Pemahaman -Dialog Morfologi -KGN - Diri -KGN Diri Tunjuk -Penjodoh Bilangan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa 2. Menyatakan maksud perkataan mengikut konteks 3. Bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara 4. Melengkapkan tempat kosong dengan

KEMAHIRAN Interpersonal : 1.4 Aras 2 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) 1.5 Aras 3 (ii) Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i)

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan -Pengenalan Jenis Penulisan -Pengenalan Ringkasan

perkataan yang sesuai 5.Mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 6.Diperkenalkan dengan jenis penulisan dan ringkasan 7.Membina ayat mudah secara lisan

Estetik : 10.2 Aras 1 (iii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza KEMAHIRAN Interpersonal : 2.4 Aras 2 (i) 2.1 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (ii) 2.3. Aras 1 (1i) Maklumat : 7.5 Aras 2(ii) 7.3 Aras 1 (iv) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.4 Aras 3 1 (i) 12.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri KBKK : -mengenalpasti -menjana idea

Rasional

MINGG U 4 --5 23/1 3/2

TAJUK Pemahaman -Surat Tidak Rasmi - Manisnya Senyumanmu Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Jenis-jenis ayat Penulisan - Surat Tidak Rasmi -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Pengenalan Novel Hikmah dan Antologi Kasut KJ - Aspek dan Istilah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Mengeluarkan idea bernas dalam perbincangan 2. Menyatakan isi-isi penting daripada petika yang dibaca 3.Menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan 4. Melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat 5. Menulis karangan surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan. 6. Membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan pemahaman 7. Menaakul isi penting daripada petikan 8. Mengenali bahan komsas dan 9. Menerangkan maksud aspek dan istilah sastera 10. Menyatakan maksud perumpamaan

NILAI Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Kebersihan mental dan fizikal

BBM Buku teks Bahan Latihan Novel Dan Antologi Sastera

MINGG U 6 --7 6/2 --17/2

TAJUK Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik & huraian Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak & perwatakan TAJUK Pemahaman -Laporan Morfologi -Kata Hubung -Peribahasa Penulisan -Karangan Laporan Komsas Cerpen Kasut Kelopak Jantung

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Berbincang tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. Menyatakan laras bahasa bagi memperoleh maklumat 3. Mengecam ayat tunggal dalam karya 4 .Mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. Menyusun dan mentafsir maklumat 6. Menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 pp 7. Melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. Menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan 9. Menulis sinopsis dan tema persoalan 10. Menghuraikan watak dan perwatakan

KEMAHIRAN Interpersonal : 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : -mengenalpasti -menjana idea

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti Rasional

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsanga n Karangan Bahan Latihan

MINGG U 8 20/2 24/2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyusun maklumat secara koheren untuk tujuan mengarang 2. membuat perbandingan antara laras bahasa cerita dan laporan 3. menulis karangan laporan 4. membina ayat-ayat yang gramatis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai 5. melengkapkan petikan dengan peribahasa yang tepat. 6. membincangkan aspek komsas cerpen 7. menjawab soalan pemahaman

KEMAHIRAN Interpersonal : 3.4 Aras 3 (iii) Maklumat : 8.3 Aras 1 (iii) 8.3 Aras 2 (i) 8.4 Aras 2 (ii) Estetik : 11.3 Aras 3 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara

NILAI Patriotisme Berani Keadilan

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Kesyukuran

berpandukan cerpen yang dikaji

Belajar KBKK : -mengenalpasti -membandingbeza menghubungka it

27/2 ---2/3

UJIAN SELARAS BERFOKUS 1

MINGG U 10 5/3 --9/3

TAJUK Pemahaman - Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru & K.Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Puisi Tradisional -Pantun Dua Kerat 10/3 --18/3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens 4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul 5. menyatakan maksud bidalan 6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting 7. membincangkan aspek komsas pantun dan menjawab soalan pemahaman 8. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN Interpersonal : 2.5 Aras 2 (ii) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -membandingbeza -menghurai

NILAI Kusyukuran Kebanggaan Patriotik

BBM Buku teks Bahan Latihan Brosur dan risalah pelanconga n

MINGG

TAJUK

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

U 11 --12 19/3 --30/3 Pemahaman -Dialog Indahnya Bumi Kenyalang Morfologi -Kata Penguat Sintaksis -Ayat Tanya Penulisan -Karangan Fakta -Ringkasan Komsas -Pantun Empat Kerat Agama Nasihat Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Membuktikan sesuatu perkara bagi meyakinkan sesuatu pihak 2. Menyemak, menerima datau menolak maklumat 3. Menulis ayat topik dan ayat huraian dalam karangan 4. Menulis karangan fakta sepanjang 180 patah perkataan 5. Menghuraikan maksud serta nilai pengajaran daripada pantun 6.Mengesan ayat-ayat topik daripada petikan 7. Membuat perbandingan penggunaan kata penguat dalam ayat 8. Membincangkan maksud, tema dan persoalan serta unsur bunyi dalam puisi 9. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan pantun Interpersonal : 4.2 Aras 2 (i) 4,2 Aras 3 (i) Maklumat : 8.1 Aras 2 (i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenalpasti -membandingbeza -menyelesaikan masalah Berhemah tinggi Prihatin Kemesraan Buku teks Bahan Latihan

MINGG U 13 -14 2/4 -13/4

TAJUK Pemahaman LIMA Langkawi Morfologi - Kata Penegas -K.Pemeri, K.Nafi -Bidalan Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menerima atau menolak sesuatu maklumat dengan alasan yang sesuai 2. Menulis karangan fakta yang koheren 3. Menyusun isi yang koheren 4. Membina ayat menggunakan kata pemeri 5. Melengkapkan teks dengan kata penegas, pemeri atau nafi 6. Menyatakan maksud bidalan 7. Menulis karangan berpandu sepanjang 120 patah perkataan

KEMAHIRAN Interpersonal : 5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.7 Aras 3 (ii) 8.8 Aras 3 (ii) Estetik : 12.4 Aras 1 (i) KBT: Kajian Masa Depan KBKK :

NILAI

BBM Buku teks

Keberanian Kebanggaan Kesyukuran Bahan Latihan Keratan Akhbar Buku Kerja

Pemahaman Komsas -Cerpen Tempang -Cerpen Tukang lama MINGG U 15 -- 16 16/4 -27/4 TAJUK Pemahaman Sukan Memanah Morfologi - Kata Sendi Nama -Simpulan Bahasa Sintaksis -Ayat Tunggal Penulisan -Karangan Rencana - Ringkasan Komsas Puisi Tradisional -Syair Wasiat -Syair Kemangkatan 30/4 --- 11/5

8. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan cerpen 9. Menghurai aspek menarik dalam karya 10. Mengesan persamaan dan perbezaan aspek dalam cerpen OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.Menggunakan kata, istilah, rangkai kata , peribahasa yang tepat dan indah semasa menyampaikan maklumat 2. Menyusun isi karangan dengan cara koheren 3. Menulis karangan rencana sepanjang 180 patah perkataan 4. Menjana idea penulisan rencana 5. Mengenalpasti ayat tunggal daripada petikan 6. Menyenarai isi penting dalam bentuk grafik 7.Membincangkan maksud,tema persoalan dan gaya bahasa syair 8. Menjawab soalan pemahaman berpandukan syair

-meramal menghubungka it -mentafsir KEMAHIRAN Interpersonal : 5.2 Aras 1 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 12.4 Aras 2 (i) 12.4 Aras 2 (ii) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual KBKK : -menjana idea -menganalisis NILAI Kerajinan Patriotisme Kesukanan Ketekunan Kesabaran Kegigihan Keratan Berita Sukan Buku Kerja BBM Buku teks Bahan Latihan

17 ---18 MINGG U

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

19 -20 14/5 -25/5

Pemahaman -Petikan Prosa Klasik Morfologi - K. Bilangan& K.arah - Bidalan Sintaksis Mengesan kesalahan Penulisan -Karangan Cerita - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas - Surat Untuk Ana - Arah Ke Mana - Mendung Hitam Beralih Jua 26/5 10/6

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.Merayu dengan strategi untuk mendapatkan sesuatu 2. Menentukan kesesuaian format untuk menyampaikan maklumat 3.Menyatakan bentuk dan nada puisi berdasarkan tajuk yang diberikan 4. Mengesan kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat 5. Membina ayat berdasarkan gambar tunggal 6. Mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai 7. Melakonkan drama dengan intonasi dan sebutan yang jelas 8. Membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran drama 9. Menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita 10. Menjawab soalan pemahaman CUTI PERTENGAHAN TAHUN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Interpersonal : 5.3 Aras 3 (i) Maklumat : 9.2 Aras 2 (i) Estetik : 10.3 Aras 1 (v) 12.6 Aras 3 (iii) KBT: Kajian Masa Depan KBKK : -menyelesaikan masalah -mengenalpasti -membanding beza

Keberanian Yakin diri Ketelitian

Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Kesabaran Rasional Lembaran latihan

MINGG U

TAJUK

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

* 21 11/6 --15/6

Pemahaman Keselamatan Jalan Raya Morfologi - Kata Pascakata Penulisan - Karangan Berpandu Berkeadaan selamat di Jalan Raya Komsas - Perbandingan Tema -Watak -Gaya Bahasa -Latar -Nilai dan Pengajaran

Di akhir pelajaran, murid dapat:

Interpersonal : 1.mengemukakan soalan dan jawapan yang 6.1 Aras 1 (i) mudah tentang penggunaan jalan raya untuk 6.1 Aras 1 (ii) berkongsi idea, pengetahuan dan 6.1 Aras 1 (iii) pengalaman. Maklumat : 2. menentukan format penulisan untuk 9.2 Aras 2 (ii) menyampaikan maklumat Estetik : 3. menceritakan perkara menarik yang 10.1 Aras 1 (i) terdapat dalam satu karya sastera PKJR: 4. menulis karangan berpandukan gambar 1.1.1 kepentingan mengoptimumkan keselamatan 1.3.2 jalan raya. KBT: 5. berbincang dalam kumpulan dan membuat Kecerdasan perbandingan aspek komsas Pelbagai 6. menggunakan kata pascakata dalam binaan KBKK : ayat yang sesuai -meramal -merumuskan

Bersopan Santun Hormatmenghormati Kebersihan fizikal dan metal Kerajinan Mematuhi peraturan

Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

MINGG U * 22 --23 18/6 --29/6

TAJUK Pemahaman Perlakuan Berisiko - Surat Rasmi Morfologi - Kata Bantu,Ganda - Kata Majmuk Penulisan Berjalan membelakangk an Lalu Lintas - Ringkasan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Mencipta skrip iklan dengan pengucapan dan slogan yang menarik perhatian pendengar. 2. Menyediakan kerangka surat rasmi 3. Menyediakan hujah dan alasan untuk disampaikan 4. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul 5.Mencatat maklumat tentang perlakuan berisiko yang memberikan kesan kepada

KEMAHIRAN Interpersonal : 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.4 Aras 3 (iV) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) 10.5 Aras 1 (v) PKJR: 1.1.2 & 4.1.1 KBT: Kecerdasan

NILAI Kasih Sayang Kesyukuran Patriotisme

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Berdikari Bertolak ansur Poster jalan raya yang sibuk

dan Soalan Pemahaman Komsas -tema dan persoalan -nada & maksud

pengguna jalan raya. 6. Membincangkan perbandingan aspek komsas sajak 7. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak 8. Melengkapkan teks dengan kata bantu yang sesuai 9. Membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk 10.Membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menggunakan ayat yang betul untuk mendapatkan perkhidmatan 2. Menyatakan pendirian yang tegas tentang pengaruh positif dan negatif rakan sebaya. 3. Menyatakan gaya bahasa sesuatu karya sastera 4. Menyatakan alas an dan keputusan rasional apabila berhadapan dengan pengaruh rakan sebaya. 5.Menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang 180 patah perkataan 6.Menceritakan perkara menarik dalam karya 7.Membincangkan aspek plot dan gaya bahasa serta nilai pengajaran prosa 8. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa

pelbagai KBKK : -mencirikan -menganalis

MINGG U *24 --25 3/7 -13/7

TAJUK Pemahaman Pengaruh Rakan Sebaya - Perbualan Morfologi - Imbuhan awalan, apitan,akhiran ,sisipan -imbuhan pinjaman Penulisan - KaranganKeperihalan -karangan Berpandu Komsas - Tajul Muluk -Hikayat Marakarma -Budi Seorang Bapa Angkat TAJUK

KEMAHIRAN Interpersonal : 6.2 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.3 Aras 1 (v) Estetik : 10.4 Aras 2 (iii) PKJR: 1.3.4 1.2.2 KBT: Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual KBKK : -mencirikan -menyelesaikan masalah

NILAI Berdikari Kasih sayang Rasional Berdisiplin Bekerjasa ma

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

MINGG U

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

*26 --27 16/7-27/7

Pemahaman Bertindak Tegas - Rencana Sintaksis -Pola Ayat -Binaan Frasa -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Fakta - Ringkasan dan soalan pemahaman Komsas -Sajak-Gaya Bahasa -Unsur Bunyi -Nilai dan Pengajaran

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menerangkan maksud puisi 2. Membina kemahiran komunikasi dengan sikap tegas dalam mempromosikan produk keselamatan untuk pejalan kaki. 3. Melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang jelas 4. Menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi 5. Mengenalpasti empat binaan frasa 6. Membina ayat-ayat yang menunjukkan perbezaan binaan frasa 7.Membina ayat ayat yang membentuk pola ayat dasar 8. Menjana idea bagi menghasilkan penulisan fakta 9. Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak 10. Menjelaskan nilai dan pengajaran UJIAN SELARAS BERFOKUS 2 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Interpersonal : 1.3 Aras 1 (iii) 2.2 Aras 3 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (iv) Estetik : 10.5 Aras 1 (vii) 12.1 Aras 1 (v) PKJR: 1.3.6 & 1.3.7 KBT: Pembelajaran Masteri KBKK : -menjana idemenganalisis

Yakin diri Kerjasama Rasional

Buku teks Bahan Latihan Antologi

Ketekunan Mengharga i nyawa Iklan Hargailah Nyawa

28 MINGG U

30/7 -- 3/8 TAJUK

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

*29 --30 6/8 --17/8

Pemahaman Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya Morfologi - Penjodoh Bilangan Sintaksis -Ayat Tanya & Ayat Tunggal Penulisan Laju Dan Memecut - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Novel Hikmah - Plot , Latar

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. Menjawab soalan pemahaman secara lisan 3.Menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan 4. Menyatakan pendapat berpandukan gambar 5. Membina ayat tanya yang gramatis 6. Mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya garisan berkembar, had laju, nahas, tragedi. 7. Membincangkan binaan plot novel 8. Menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku 9. Menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. Menulis ringkasan sepanjang 80 patah kata. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Interpersonal : 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v) PKJR: 1.1.4 & 1.3.2 2.1.5 & 2.1.7 KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -menyenarai -menghubungkait

Kerajinan Kesabaran Yakin diri

Buku teks Bahan Latihan Gambar

Bekerjasa ma Kebanggaa n Berhatihati Berhemah tinggi

Kamus Dewan

18/826/8

MINGG U *31 -32 27/8 --7/9

TAJUK Pemahaman Adakah Pemanduan Susah? - Pendapat Morfologi - Laras Bahasa Sintaksis

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan pendapat yang bernas dengan penggunaan kata yang betul 2. Membuat perbandingan laras bahasa 3. Mengolah maklumat mengikut urutan dan pemerengganan yang betul 4. Membina ayat-ayat pasif daripada ayat

KEMAHIRAN Interpersonal : 4.1 Aras 1 (i) 3,4 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 3 (i) Estetik : 11.1 Aras 1 (i)

NILAI Keaslian Kebanggaa n Kesyukura n

BBM Buku teks Bahan Latihan

-Ayat Aktif & Pasif Penulisan - Karangan Berpandu RingkasanPemah aman Komsas Novel Hikmah -Gaya bahasa -Nilai dan Pengajaran MINGG U *33 --34 10/9 --21/9 TAJUK Pemahaman Menggunakan Jalan Raya Dengan Selamat dan Bertanggungjawa b - Rencana Morfologi - Kata Seru - Peribahasa Sintaksis -Ayat Seruan, Songsang Penulisan - Karangan Keperihalan Ringkasan,Pemaha man Komsas Gaya Bahasa

aktif 5. Menaakul maklumat daripada gambar 6.Menyusun isi karangan dalam pemerengganan 7.Membincangkan aspek gaya bahasa beserta contoh 8.Menyenaraikan nilai dan pengajaran serta bukti 9. Membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang jelas

11.1 Aras 1 (ii) PKJR: 2.4.2 & 5.1.2 KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -menaakul

Kerajinan Mengharga i Nyawa

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menerangkan maksud tersurat dan tersirat daripada petikan 2. Berbincang dan berhujah tentang tajuk yang diberikan 3. Membina ayat songsang daripada ayat tunggal susunan biasa 4. Menulis karangan keperihalan berpandukan rangka cerita yang diberikan 5. Berbincang dalam kumpulan tentang isi karangan 6. Menjawab soalan pemahaman ringkasan dalam binaan ayat yang gramatis 7. Melengkapkan dialog dengan kata seru yang tepat 8. Membuat perbandingan gaya bahasa dan unsur bunyi

KEMAHIRAN Interpersonal : 5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (v) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (iv) PKJR: 1.3.1 & 1.3.4 KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -menjana idea

NILAI Patriotik Ketabahan Ketekunan Rasional Bertanggu ngjawab

BBM Buku teks Bahan Latihan Keratan Akhbar

Sajak MINGG U *35 -36 24/9 --5/10 TAJUK Pemahaman Pelumba Jalan - Laporan Morfologi - Kata Hubung - Kata-kata Hikmat Sintaksis -Ayat Majmuk Penulisan - Karangan Berpandu Komsas -Ulangkaji Aspek , Istilah -Biodata Pengarang -Soalan Pemahaman OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. Mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan 2. Membina ayat-ayat majmuk yang gramatis 3. Membuat inferens berpandukan gambar pemimpin 4. Menyatakan maksud kata-kata hikmat 5. Menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden 6.Mengesan kesilapan kata dalam ayat 7. Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya dengan menggunakan kemahiran merancang dan kemahiran membuat keputusan 8. Menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas 9. Menceritakan biodata pengarang 10.Menjawab lima soalan pemahaman. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN Interpersonal : 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 1 (iii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) PKJR: 1.3.2 & 1.3.4 KBT: Pembelajaran Master KBKK : -menghuramenyusun NILAI Ketekunan Kasih sayang Cinta Akan Tanah air Kegigihan Kerjasaam a Perpaduan kebanggaa n BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

37 -39 MINGG U 40 -41 22/102/11

8/10 ---

19/10

TAJUK Perbincangan Skema Jawapan - Peperiksaan Akhir Tahun i. Kertas Satu ii. Kertas Dua

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid akan dapat : 1. Mengenalpasti jawapan yang betul 2. Menerangkan alasan bagi setiap kesilapan 3. Membuat pembetulan bagi kesilapan

KEMAHIRAN Belajar Cara Belajar

NILAI Kerajinan Ketelitian

BBM Kertas Peperiksaa n

- Ringkasan - Soalan Struktur - Karangan Berpandu - Karangan 180 pp - Novel Hikmah 42 5/11 --9/11 1. Permainan Bahasa - Simpulan bahasa Lukis dan Teka - Bina Kosa kata - Teka Silang kata - Golongan Kata Nama 10/11/2012 01/01/2013 SELAMAT MENJALANKAN TUGAS Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.Mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan. 2. Mempelajari bahasa dalam bentuk permainan 3. Menguji pengetahuan sedia ada Kecerdasan Pelbagai Kerajinan Gigih berusaha

CUTI AKHIR TAHUN