Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 TAHUN 2012 JABATAN PELAJARAN PERAK

MINGGU

TAJUK Orientasi Subjek Bahasa Melayu. 1. Pendedahan format PMR 2. Kertas 1 3. Kertas 2

SKOP/ OBJEKTIF

RUJUKAN Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.

1 4/1/12 Hingga 6/1/12

Format soalan objektif tatabahasa dan KOMSAS. Format soalan subjektif Karangan berpandu, ringkasan, pemahaman, karangan umum. Novel.

2 09/1/12 Hingga 13/1/12

UNIT 1 :Hari Pertama Di Sekolah Menengah 1. Karangan Berpandu 2. Interpersonal 3. KOMSAS 4. Tatabahasa UNIT 2 :Berhemat Semasa Berbelanja 1. Ringkasan karangan dan pemahaman 2. Ringkasan 3. Novel 4. Estetik

Menulis karangan berdasarkan bahan. Mendengar dan memberikan respon. Memahami isi pantun dua kerat. Kata nama

Buku Teks m/s 1-8 Antologi Kasut Kelopak Jantung

3 16/1/12 Hingga 20/1/12

Meringkaskan teks dan menjawab kefahaman. Menulis sinopsis novel. Menceritakan semula

Ms 1 - 8 Buku Teks B.Melayu Tkt.1 Novel Hikmah

4 23/1/12 Hingga 27/1/12

UNIT 2 :Berhemat Semasa Berbelanja 1. Karangan Respon Terbuka. 2. Interpersonal 3. KOMSAS 4. Tatabahasa

Penulisan Mencari isi penting. Bersoal jawab dengan rakan Pantun Empat Kerat Kata Ganti Nama Diri dan Simpulan Bahasa

Ms 9 - 16 Buku Teks B.Melayu Tkt.1 Antologi Kasut Kelopak Jantung

5 30/1/12 Hingga 3/2/12

UNIT 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah 1. Karangan Berpandu 2. Ringkasan 3. Estetik 4. Tatabahasa

Menulis ringkasan dan pemahaman yang dipilih. Perkara yang menarik dalam karya Kata Ganti Nama Diri

Ms 9 - 16 Buku teks BM.TKt.1 Antologi Kasut Kelopak Jantung

6 6/2/12 Hingga 10/2/12 7 13/2/12 hingga 17/2/12

UNIT 4: Manisnya Senyumanmu 1. Ringkasan dan pemahaman 2. Interpersonal 3. KOMSAS - Puisi - Syair 4. Tatabahasa UNIT 5 :Komputer Dalam Kehidupan 1. Karangan Respons Terbuka 2. Novel 3. Ringkasan 4. Tatabahasa

Penulisan- Menulis pendahuluan. Memberikan Idea Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah Golongan Kata Kerja Menulis ringkasan dan menjawab pemahaman. Tema dan persoalan Bentuk Kata Kerja

MS. 17 - 22 Buku teks BM.TKt.1 Antologi Kasut Kelopak Jantung Ms 17 - 22 Buku Teks BM.Tktk.1 Gambar Bersiri Petikan Novel Hikmah MS. 23 - 30 Buku Teks BM.Tktk.1 Gambar Bersiri Petikan Kasut Kelopak Jantung

8 20/2/12 Hingga 24/2/12

UNIT 5: Komputer Dalam Kehidupan 1. Karangan berpandu. 2. Ringkasan dan pemahaman 3. KOMSAS - Prosa Tradisional 4. Tatabahasa

Penulisan- Menulis pendahuluan. Sinopsis Sajak Lebah dan Madu Sinopsis Golongan Kata Kerja

9 27/2/12 Hingga 2/3/12 UNIT 6 :Remaja Berwawasan 1. Ringkasan dan pemahaman 2. Novel

UJIAN SELARAS 1

10

Penulisan Mengembangkan isi pertama

MS. 23 - 30

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS) Penggunaan Bahasa mesra. Hasil pembelajaran Utama Hasil Pembelajaran Khusus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.1, 4.2 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.1, 9.2, 9.3 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.1, 11.2, 11.3 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam
INTERPERSONAL Perbincangan 3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 4.0- Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Sesuatu 6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton 8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya Sastera 11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii i, ii, iii I, ii, iii

MAKLUMAT

ESTETIK

Aras 1 Aras 2 Aras 3

Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci. Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran. 2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid. RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH.

Anda mungkin juga menyukai