Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Minggu
01 04/01/12 06/01/12 1. 2. 3. 4. 5.

Tajuk
Pendedahan format (2ms) PMRKertas 1 (1ms) Kertas 2 (1ms) KOMSAS (2ms) Antologi Pantun Dua Kerat (Nasihat)

Skop/Objektif
Sukatan Pelajaran Format soalan objektif (t/bhs, komsas) Format soalan/skema pemarkahan Karangan berpandu, ringkasan dan pemahaman, karangan umuml Aspek kajian pantun

Rujukan
Kertas soalan PMR Buku teks Antologi Gema Sepi Gadis Genius

02 09/01/12 13/01/12

UNIT 1:PELAJAR CEMERLANG 1. 2. 3. 4. Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Pantun Empat Kerat (1ms) (Muhibah) Tatabahasa (1ms) Memahami kehendak soalan Mencari isi (senaraikan ) Membaca dan memahami Aspek kajian pantun Kata nama Gambar Antologi GSGG Buku Teks

03 16/01/12 20/01/12

UNIT 2: MERENTAS DESA 1. 2. 3. 4. Karangan umum - Dimensi diri Karangan pengalaman (2 ms) Novel kajian bab 1 (2ms) KOMSAS Cerpen- Anak Penggunting Rambut (1ms) Tatabahasa (1ms) Mencari isi Pendahuluan (latihan) Kajian bab 1 Kajian Umum Cerpen Kata Ganti Nama Buku Teks Novel Antologi

04 25/01/12 27/01/12

UNIT 2: MERENTAS DESA 1. 2. Karangan Berpandu (2ms) KOMSAS Drama Hemodialisis (2ms) Memahami bahan rangsangan & menulis karangan Kajian Umum Drama Jadual Antologi GSGG

CUTI TAHUN BARU CINA (23 & 24 / 01 /12 )


05 30/01/12 03/02/12 UNIT 3: SAHABAT REMAJA 1. Ringkasan (1ms) 2. KOMSAS Sajak Persahabatan (2ms)

Memahami kehendak soalan dan menulis ringkasan Kajian Umum Sajak

Jadual Teks Komsas

06 06/02/12 10/02/12

UNIT 3: SAHABAT REMAJA 1. 2. 3. 4. Karangan Umum Dimensi Diri ( menulis surat) (2ms) Novel Kajian Bab 2 (2ms) Antologi Cerpen Capa Rengat (1ms) Tatabahasa Mencari isi Menulis karangan/ Menghurai isi Kajian Umum Bab 2 Kajian Umum Cerpen Kata Kerja

Novel Antologi GSGG Buku Teks

CUTI THAIPUSAM (07/02/12)


07 13/02/12 17/02/12 UNIT 4: MAKANAN & KESIHATAN 1. Karangan Umum Dimensi Keluarga Karangan rencana/perbincangan (2ms) 2. Novel Kajian bab 3(2ms) Mencari isi Menulis Penutup latihan Kajian Umum Novel Bab 3

Novel

3. Antologi Prosa Tradisional Raja Muda(1ms) 4. Tatabahasa (1ms) 08 20/02/12 24/02/12 UNIT 4: MAKANAN & KESIHATAN Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (2ms) 3. KOMSAS Sajak Hari Guru (1ms) 4. Tatabahasa (1ms) UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN 1. Karangan umum - Dimensi diri 1. 2.

Kajian Umum Prosa Tradisional Kata Kerja Tak transitif

Antologi GSGG Buku Teks

Memahami kehendak soalan Mencari isi (senaraikan ) Kajian Umum Sajak Membina ayat

Gambar Petikan Antologi GSGG Buku Teks

09 27/02/12 02/03/12

1.
2. 3. 4.

5.
10 05/03/12 09/03/12 11 10/03/12 18/03/12 12 19/03/12 23/03/12

dialog/ perbualan (2 ms) Novel Kajian bab 4(2ms) Antologi Pantun 4 kerat (Agama) (1ms) 4. Tatabahasa (1ms)

Mencari isi Memahami kehendak soalan Menulis karangan Kajian Umum Novel bab 4 Kajian Umum Pantun Kata Adjektif

Buku teks Teks Komsas Bahan rangsangan

Ujian Selaras Satu Cuti Pertengahan Penggal


UNIT 6: KASIH SAYANG

1.
2. 3. 4.

Karangan Cerpen (2ms) Ringkasan (2ms) Komsas Antologi Cerpen Dendam (1ms) Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan Bahan rangsangan Kajian Umum Cerpen Kata Tugas( Kata Penyambung Ayat)

Antologi GSGG Buku teks

13 26/03/12 30/03/12

UNIT 7: INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

1.
2.

3.
4. 14 02/04/12 06/04/12

Karangan Umum Berita (2ms) Novel kajian bab 5 (2ms) Antologi KOMSAS Prosa Tradisional Hikayat Opu Daeng Menambun(1ms) Tatabahasa (1ms)

Menulis Pendahuluan dan perenggan isi Kajian Umum Novel bab 5 Kajian Umum prosa tradisional Kata Praklausa

Buku Teks Novel Antologi GSGG Buku Teks

UNIT 8: TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 1. 2. 3. 4. Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Sajak Burung-burung Pagi (1ms) Tatabahasa (1ms) Memahami kehendak soalan Mencari isi (senaraikan ) Membaca dan memahami & Kajian Umum sajak Kata prafrsa Gambar Petikan teks Antologi GSGG Buku Teks

15 09/04/12 13/04/12

UNIT 9 :KEUNIKAN SENI WARISAN 1. 2. Karangan umum - Dimens diri Fakta (2 ms) Novel Kajian bab 6 (2ms) Mencari isi & Menulis karangan Kajian Umum novel bab 6 Novel

3. 4.

Antologi KOMSAS Drama Inflakasta (1ms) Tatabahasa (1ms)

Kajian Umum drama Pembentukan Kata kerja

Antologi GSGG

UNIT 10: MENGERATKAN PERSAUDARAN 16 16/04/12 24/04/12 1. 2. 3. 4. Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (1ms) Novel Kajian bab 7 (2ms) Tatabahasa (1ms) Memahami kehendak soalan Memahami Petikan Kajian Umum novel bab 7 Kata Sendi Nama Jadual Petikan Novel Buku teks

CUTI KEPUTERAAN SULTAN PERAK ( 19/04/12 )


17 23/04/12 27/04/12 UNIT 11: PERISTIWA BERSEJARAH 1. 2. 3. 4. Karangan Umum Novel Kajian Bab 8 (2ms) Ringkasan dan pemahaman (1ms) Tatabahasa (1ms) Menulis huraian isi dan penutup latihan Kajian Umum novel bab 7 Bahan-petikan Analisis ayat Bahan Rangsangan Novel Buku Teks

18 30/04/12 04/05/12

UNIT 11: PERISTIWA BERSEJARAH 1. 2. 3. 4. Karangan Berpandu (2ms) Novel Kajian Umum bab 8(2 ms) Ringkasan dan pemahaman(1ms) Tatabahasa (1ms) Menulis karangan berpandu lengkap Kajian umum novel bab 8 Menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman petikan Pembentukan Kata nama Novel Modul Tatabahasa

19 07/05/12 11/05/12

UNIT 12: YANG INDAH ITU BAHASA

1.
2. 3.

Karangan Umum - (2ms) Novel Kajian tema dan persoalan (2 ms) Tatabahasa (2 ms)

Menulis karangan lengkap Kajian tema dan persoalan dan contoh peristiwa Latihan tatabahasa

Novel Set latih tubi

20 14/05/12 18/05/12

UNIT 12: YANG INDAH ITU BAHASA 1.

2
3 4

Karangan Berpandu (2ms) Novel Kajian Umum (2 ms) Ringkasan dan pemahaman(1ms) Tatabahasa (1ms)

Menulis karangan berpandu lengkap Kajian umum (Sinopsis) Menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman petikan Latihan tatabahasa.

Novel Modul Tatabahasa

21 21/05/12 25/05/12 22&23 26/05/12 10/06/12 24 11/06/12 15/06/12

Peperiksaan Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun


UNIT 13:ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA

1.
2.

3.
4.

Karangan Berformat Wawancara (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Puisi Syair Nasihat (1ms) Tatabahasa (1ms)

Memahami format penulisan karangan wawancara. Memahami kehendak soalan Mencari isi (senaraikan ) dan menulis ringkasan Memahami puisi mengkaji teks Kata Nama Ganda

Buku Teks BMm/s124 Petikan Antalogi GSGG (m/s 9) Golongan kata ganda (Buku Teks BM m/s129)

25 18/06/12 22/06/12

UNIT 13:ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA

1. 2. 3. 4.
26 25/06/12 29/06/12

Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan (2 ms) Novel-Latar (2ms) KOMSAS Cerpen Maaf Kupinta (1ms) Peribahasa (1ms)

Mencari isi dan menulis karangan. Kajian Novel - Latar (mengikut bab) Cerpen Perbilangan( peribahasa)

gambar tunggal Buku Antalogi GSGG Buku Teks BM

UNIT 14: INDAHNYA NEGARAKU

1.
2.

3.
4. 27 02/07/12 06/07/12

Karangan Berformat Laporan (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Drama Di sini Bakti Bersemadi (1ms) Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan Menulis karangan laporan lawatan. Menulis ringkasan Drama Kata Tugas- kata penegas & kata pemeri

Buku teks BM m/s32 Antalogi GSGG Buku Teks BM

UNIT 14: INDAHNYA NEGARAKU

1. 2. 3.
4.

Karangan Berpandu (2ms) Novel Plot dan Binaan Plot (2ms) KOMSAS Prosa Tradisional Hikayat Inderaputera(1ms) Tatabahasa (1ms)

Mencari isi & menulis karangan Plot & Binaan Plot, Prosa Tradisional Sinopsis cerita dan Tema Kata Tugas-kata nafi & kata arah

Dialog Novel Antologi GSGG Buku Teks BM m/s139

28 09/07/12 13/07/12

UNIT 15:SARAWAK BUMI KENYALANG 1. Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan dan pemahaman (2ms) KOMSAS Puisi-Sajak Ketenangan (1ms) Tatabahasa (1ms) Menulis karangan tentang keistewaan negeri Sarawak Mencari isi (senaraikan ) Membaca dan memahami serta menjawab soalan pemahaman. Memahami puisi mengkaji teks Kata Adjektif Buku Teks Bm Gambar-m/s142 Petikan Antalogi GSGG Buku Teks m/s 148

2. 3.
4. 29. 16/07/12 20/07/12

UNIT 15:SARAWAK BUMI KENYALANG

1. 2. 3.
4.

Karangan Rencana (2 ms) Novel Teknik Penceritaan (2ms) KOMSAS- Cerpen Gema Sepi Gadis Genius (1ms) Tatabahasa (1ms)

Mengembangkan isi karangan Menyenarai contoh peristiwa setiap teknik. ( keseluruhan novel) Kajian Cerpen 1 (mengikut tingkatan) Kata Adjektif

Buku Teks m/s146 Antalogi GSGG Buku teks m/s148

30. 23/07/12 27/07/12

UNIT 16: TEKNOLOGI BINAAN

1.
2.

3.
4.

Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Puisi- Sajak Warkah daripada Ibu. (1ms) Tatabahasa (1ms)

Menulis karangan berdasarkan gambar tunggal Meringkaskan teks m/s 157 Kajian puisi (mengikut tingkatan) Pembentukan kata

Buku Teks BM m/s 152 Antalogi GSGG Buku teks (ms 159)

31. 30/07/12 03/08/12

UNIT 16: TEKNOLOGI BINAAN 1. Karangan Umum (Perbincangan) (2ms) 2. Novel Nilai (2ms) 3. KOMSAS Prosa Tradisional Hikayat anggun Cik Tunggal (1ms) 4. Tatabahasa (1ms) Menulis karangan. Perbincangan nilai serta contoh daripada teks Prosa Tradisional 1 (mengikut ting) Sinopsis cerita dan Tema Kesalahan pemilihan kata dan mencari makna perkataan. Novel Erti sebuah Pengorbanan Antalogi GSGG Buku Teks(m/s156)

CUTI NUZUL Al-QURAN (06/08/12)


32 06/08/12 10/08/12 UNIT 17: ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA 1. 2. 3. 4. 33 13/08/12 17/08/12 34 18/08/12 26/08/12 35 27/08/12 31/08/12 Karangan Umum- Cerita (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Syair Perang saudara di Pahang (1ms) Tatabahasa (1ms) Menulis cerita. Mencari isi dan menulis ringkasan Memahami puisi mengkaji teks Jenis-jenis frasa Gambar Petikan Antalogi GSGG Buku Teks m/s167)

Ujian Selaras 2 Cuti Pertengahan Penggal Kedua


UNIT 18:HERBA MALAYSIA 1. 2. 3. 4. Karangan umum - (2 ms) Novel Pengajaran (2ms) KOMSAS- Syair Mendapat Gembala Naga (1ms) Tatabahasa (1ms) Mencari isi &Pendahuluan (latihan) Pengajaran (keseluruhan teks) Puisi Tradisional 6 (mengikut tingkatan) Kata dasar- membina ayat Novel Antalogi GSGG Buku teks M/s 178

CUTI HARI KEMERDEKAAN ( 31/08/12 )


36 03/09/12 07/09/12 UNIT 19: SUNGAI KHAZANAH BERHARGA 1. 2. 3. 4. 37 10/09/12 14/09/12 Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Sajak Ketenangan (1ms) Tatabahasa (1ms) Menulis karangan Petikan Sajak 4 (mengikut tingkatan) Ayat tunggal- membina ayat Gambar Antologi GSGG Buku teks (ms 48)

UNIT 20: INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU 1. Karangan Umum Dimensi Keluarga (Perbincangan) (2ms) 2. Novel Gaya Bahasa(1ms) 3. KOMSAS Sajak Laut (2ms) 4. Tatabahasa (1ms) Mencari isi (peta minda) Kajian gaya bahasa Puisi moden sajak 5 (mengikut ting) Kata Ayat pasif Buku Teks(m/s200) Gambar

38 17/09/12 21/09/12

UNIT 21: BINTANG DI LAUTAN 1.Karangan Berpandu (2ms) 2. Ringkasan (2ms) 3.KOMSAS Sajak Warkah Kepada Generasi (1ms) 4.Tatabahasa (1ms) UNIT 22: MENITI ALAF SIBER 1. 2. 3. 4. Ringkasan & Pemahaman Novel ulang kaji & latih tubi (2ms) KOMSAS Cerpen Latih tubi (1ms) Tatabahasa (1ms) Menulis karangan Novel keseluruhan teks Gambar Antologi GSGG Kata penegas. Buku Teks m/s210 Memahami kehendak soalan Mencari isi Memahami puisi mengkaji teks Ayat seruan Gambar Antologi GSGG Buku Teks m/s210

39 24/09/12 28/09/12

40 01/10/12 05/10/12

UNIT 23: ANGKASA RAYA 1. 2. 3. 4. Karangan Berpandu (2ms) Ringkasan (2ms) KOMSAS Latih tubi Berfokus Drama (1ms) Tatabahasa (1ms) Memahami kehendak soalan Petikan Drama 1 ,2,3 (mengikut tingkatan) Kata Kerja

41 08/10/12 12/10/12

UNIT 24: SALAM PERPISAHAN 1. Karangan Umum Dimensi Keluarga (Perbincangan) (2ms) 2. Novel Latih tubi-keseluruhan novel (2ms) 3. KOMSAS Latih Tubi Berfokus Prosa Tradisional (1ms) 4. Tatabahasa (1ms) Mencari isi (peta minda) Menulis Penutup latihan Sinopsis Prosa Tradisional 1,2,3 (mengikut ting) Kata Tugas Buku Teks (m/s68)

42 15/10/12 19/10/12 43 22/10/12 25/10/12

Peperiksaan Akhir Tahun


Perbincangan Skema Kertas Peperiksaan Akhir Tahun. 1. Kertas 1- Soalan 1-30 ( Tatabahasa). (2ms) 2. Kertas 1- soalan 31-40 - ( Petikan komsas ). (2ms) 3. Ringkasan & Pemahaman Petikan (1ms) 4. Karangan Bahagian B (1ms)

CUTI HARI RAYA HAJI (24/10/12)


44 29/10/12 02/11/12 45 05/11/12 09/11/12 46 10/11/12 31/12/12 Perbincangan Skema Kertas Peperiksaan Akhir Tahun.: 1. Karangan Bahagian C-Soalan 1 & 2. ( 2ms) 2. Karangan Bahagian C-Soalan 3 dan 4.(2ms) 3. Karangan Bahagian C-soalan 5 (1ms) 4. Soalan D: Kajian Novel (1ms)

AKTIVITI MEMPERKASA BAHASA

Cuti Akhir Tahun

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS) Penggunaan Bahasa Hasil pembelajaran Utama 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra. 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 4.0 - Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton 8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera ESTETIK 11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii i, ii, iii I, ii, iii Hasil Pembelajaran Khusus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.1, 4.2 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.1, 9.2, 9.3 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.1, 11.2, 11.3 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

INTERPERSONAL

MAKLUMAT

Aras 1 Aras 2 Aras 3

Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci. Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran. 2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid. RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH

Anda mungkin juga menyukai