Anda di halaman 1dari 5

PEMETAAN RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK 2012 MINGGU

1 4-6/1/2012

TAJUK
Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 Karangan Berpandu dan Umum 2. BM Kertas 2 - Rumusan dan Pemahaman - Pemahaman Komponan Sastera ( Dirgahayu Bahasaku ) - Tatabahasa - Novel - T4 + T5 A. Unit 1-Rumah Terbuka Rakyat Malaysia 1. Karangan Umum 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Pantun - Enam Kerat - Lapan Kerat A. Unit 1- Rumah terbuka Rakyat Malaysia 1. Karangan Rangsangan(A) 2. Tatabahasa - Kata Nama 3. Komsas - Sajak - Dirgahayu Bahasaku - Kecek- (V) 4. Novel - Kembara Amira

SKOP/OBJEKTIF
Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 1. 2. Skema pemarkahan Bahan rujukan

Rujukan
Kertas soalan terkini Kertas soalan SPM Kertas soalan Buku teks Antologi Dirgahayu Bahasaku Novel Azfa Hanani dan Novel Kembara Amira.

2 9-13/1/2012

Penulisan Pendahuluan karangan Menyenarai isi. Kata Ganti Nama Kajian puisi Gambar Tunggal Kata Ganti Nama Ayat Berpola Kajian puisi Sinopsis

Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku

3 16-20/1/2012

Buku teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Novel Kembara Amira

4 23-24/1/2012 25-27/1/2012

CUTI TAHUN BARU CINA

B. Unit 2- Pendidikan Alaf Ini. 1. Karangan Umum (B)- Fakta 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Cerpen - Pahlawan Buntung

Menulis Perenggan Isi / Pemerengganan Latihan Merumus dan pemahaman umum Kata Sendi Nama Kajian cerpen Pemahaman teks prosa moden Gambar rajah Frasa sendi Nama Kajian Drama Tema dan Persoalan Laporan Latihan merumus Kata Adjektif dan Penguat Kajian prosa dan pemahaman petikan. Iklan Ayat Berpola Frasa Nama+ Frasa adjektif Kajian puisi tradisional Pemahaman petikan

Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

B. 5 30/1- 3/2

Unit 2- Pendidikan Alaf Ini. 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas- Drama - Tiang Cengal Dinding Sayung. 4. Novel - Kembara Amera

Buku Teks Antologi Dirgahayu bahasaku. Novel Kembara Amira

6 6-10/2/2012

7 13-17/2/2012

C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. KOMSAS - Prosa Tradisional - Hikayat Langlang Buana C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. KOMSAS - Puisi Tradisional - Syair Makna Riak - Syair Pemberontakan Patani

Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

4.

Kajian Novel - Kembara Amira

puisi. Novel Kembara Amira. Plot

8 20-24/2/2012

D. Unit 4 - Bandar Pintar Malaysia 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Puisi Moden - Sajak Bangkitla - Sajak Pasar Perasaan

Penulisan Kreatif Latihan Merumus Kata Kerja Tak Transitif Kajian puisi Pemahaman petikan puisi

Iklan Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

9 27/2 2/3/2012 10 5-9/3/2012

UJIAN SELARAS 1
D. Unit 4 - Bandar Pintar Malaysia 1. Karangan (B) 2. Tatabahasa 3. Komsas - Cerpen Idola 4. Kajian Novel - Kembara Amira.

Syarahan Frasa Nama + Frasa Kerja Tak Transitif Kajian cerpen Pemahaman petikan cerpen. Binaan Plot

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Novel Kembara Amira

11 10-18/3/2012 12 19-23/3/2012

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


E. Unit 5 Alam Pekerjaan 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas- Drama - 1400 Gambar Tunggal Merumus petikan. Kata Kerja Transitif berapita Men..kan,Men..i Kajian drama Pemahaman petikan drama. Perbahasan Ayat Berpola FN+FKtr dengan KK Berapitan Kajian prosa Watak dan perwatakan Peta Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

13 26/-30/3/2012

E. Unit 5 Alam Pekerjaan 1. Karangan (B) 2. Tatabahasa 3. Komsas- Prosa Tradisional - Dua Geliga Hikmat 4. Kajian Novel Kembara Amira. F. Unit 6-pendidikan Industri 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Prosa Tradisional -Hikayat Opu Daeng Menambun F. Unit 6-pendidikan Industri 1. Karangan (B) 2. Tatabahasa 3. Komsas Cerpen Hutan Rimba 4. Kajian Novel- Kembara Amira. G. Unit 7- Biolembangan 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Cerpen Tanggar Amanat G. Unit 7- Biolembangan 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas Puisi Tradisional

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Novel Kembara Amira.

14 2-6/4/2012

Gambar Bersiri Latihan Merumus Pertikal -kah dan lah, Ayat Songsang Kajian prosa Pemahaman petikan prosa Wawancara Ayat Songsang Kajian cerpen. Nilai Dialog Latihan Merumus Ayat Suruhan dan Larangan Kajian cerpen Pemahaman petikan cerpen. Wawancara Ayat Silaan dan Ayat permintaan

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

15 9/-13/4/2012

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Novel Kembara Amira Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku

16 16/-20/4/2012

17 23/-27/4/2012

Buku Teks Antologi Dirgahayu

Gurindam Tonggak Dua Belas Seloka Si Luncai 4. Kajian novel- Kembara Amira

Bahasaku. Kajian Puisi Tradisional Pemahaman Puisi Tradisional Pengajaran Novel Kembara Amira.

18 30/4-4/5/2012 19 7-11/5/2012 20 14-18/5/2012

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


H. Unit 8 - Pelaburan 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas- Sajak Di bawah Langit yang Sama Arkitek Kota. I. Unit 9 - Teleperubatan 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas Cerpen Pungut 4. Kajian novel Rencana Latihan Merumus Kata Kerja Pasif Kajian puisi Pemahaman petikan. Perbualan Ayat Pasif songsang Kajian Cerpen. Teknik penceritaan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

21 21-25/5/2012

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku Novel Kembara Amira

22 DAN 23 28/510/6/2012 24 11-15/6/2012

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


J. Unit 10 Sukan Seantero Dunia Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas Prosa Tradisional Hikayat Siak K. Unit 11 Komunikasi Global 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas - Cerpen Penanggungan 4. Novel Tingkatan 4 L. Unit 12 - Pelestarian Budaya warisan 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas Drama Drama Dato Onn Karangan (B) Tatabahasa Komsas Novel Karangan (A) Rumusan Tatabahasa KomsasKarangan (B) Tatabahasa Komsas Kajian novel- ulang kaji Latih tubi Latihan Merumus Kata Kerja Pemahaman petikan. Pemahaman Prosa Buku Teks Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani

25 18-22/6/2012

Latih tubi Penanda Wacana Pemahaman petikan. Pemahaman Prosa Latih tubi Latihan Merumus Membina ayat Pemahaman petikan. Pemahaman Drama

Buku Teks Antologi Harga Remaja Novel Kembara Amira NovelAzfa Hanani Buku Teks Antologi Harga remaja

26 25-29/6/2012

27 2-6/7/2012

1. 2. 3. 4.

Latih tubi berfokus

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani Buku Teks Antologi Harga Remaja Buku Teks Antologi Harga Remaja Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani

28 9-13/7/2012

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Latih tubi berfokus

29 16-20/7/2012

Latih tubi berfokus

30 23-27/7/2012

1. 2. 3. 4.

karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas ulang kaji berfokus

Latih tubi berfokus

Buku Teks Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani

31 30/73/8/2012 32 6-10/8/2012 33 13-17/8/2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

34 18/826/8/2012 35 2730/08/2012 36 0307/09/2012 37 1014/09/2012 38 1721/09/2012 39 2428/09/2012 40 0105/10/2012 41 0812/10/2012 42 1519/10/2012 43 2225/10/2012 44 29/1002/11/2012 45 0509/11/2012 46 10/11/12 31/12/12

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS

Karangan Berpandu Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Karangan Respons Terbuka Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Rumusan Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Tatabahasa Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Komsas Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Karangan Berpandu Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Karangan Respons Terbuka Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Rumusan Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Tatabahasa Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Komsas Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

PEPERIKSAAN SPM 2010

CUTI AKHIR TAHUN

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

Penggunaan Bahasa

INTERPERSONAL

MAKLUMAT

ESTETIK

Aras 1 Aras 2 Aras 3

Hasil pembelajaran Utama 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra. 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 4.0 - Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton 8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera 11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.0Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii i, ii, iii I, ii, iii

Hasil Pembelajaran Khusus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.1, 4.2 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.1, 9.2, 9.3 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.1, 11.2, 11.3 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci. Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran. 2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid. RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH.