Anda di halaman 1dari 2

SOAL SELIDIK TENTANG PERKAHWINAN CAMPUR DI MALAYSIA Kami adalah pelajar Ambang Asuhan Jepun di Universiti Malaya.

Kami sedang membuat soal selidik tentang perkahwinan campur di Malaysia sebagai projectwork kami. Kami berjanji tidak akan menggunakan jawapan soal selidik ini untuk tujuan selain daripada pembentangan. Kerjasama baik anda adalah sangat kami harapkan. Sekiranya ada sebarang pertanyaan , sila hubungi 019-2280870 (Faisal) atau 017-7123564 (Ismah). Sila tandakan O pada pilihan jawapan anda . 1) Sila nyatakan umur dan jantina anda ___________ Lelaki / Perempuan

2) Adakah anda berminat untuk berkahwin campur ? Ya / Tidak 3) Sekiranya anda menjawab Ya bagi soalan di atas , sila bulatkan pilihan sebab anda. i) a) Seronok dan mencabar b) Ingin mencuba

c) perasaan minat yang sangat mendalam terhadap budaya luar d) bosan dengan lelaki/wanita di Malaysia e) ingin mendapatkan anak kacukan lain-lain : ___________________________________________

ii)

Perkahwinan dengan Negara manakah anda lebih berminat a) Jepun b) China c) Barat d) Korea e) lain-lain

4) Sekiranya anda menjawab tidak , sila bulatkan pilihan sebab anda. a) Tidak sanggup mengambil risiko b) tentangan daripada ibu bapa

c) sukar berkomunikasi sekiranya berlainan bahasa d) khuatir kerap bergaduh disebabkan fikiran dan budaya yang berbeza e) tidak berminat dengan orang luar lain-lain :_____________________________________________ 5) Kerapkah anda mendengar tentang perkahwinan campur ? Ya / Tidak