BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Isi Kandungan Kata Alu-aluan Pengarah

1. Struktur Organisasi
Staf Pentadbiran Staf Akademik dan Pegawai Pengurusan Profesional Staf Sokongan Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Muka surat
1 2 3 4-15 16-17 18-19 20 21 21 21 22 23–25 25–26 27 28 28 29 29 30–57 58–82 83-85 86-99 100

2. Maklumat Am Institut Pendidikan Guru
Visi Misi Objektif

3. Penilaian dan Pentaksiran PISMP
Struktur Pentaksiran Umum Penggredan

4. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (PISMP)
Pengenalan, Matlamat, Objektif, Hasil Pembelajaran Program Tempoh Pengajian Program Tahun Akademik Prinsip Pengiraan Jam Kredit Struktur Program Sinopsis Kursus

5. Lokasi Tempat 6. Lampiran 7. Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (PISMP)

0

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

Kata Alu-aluan Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn (IPTHO) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini yang bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada IPTHO. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu pihak pengurusan IPTHO merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu IPTHO merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat IPTHO untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

(HJ.A.AZIZ BIN ABU BAKAR)
Pengarah IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat

1

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

2

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 3 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 4 .

Inovasi dan Profesionalisme Keguruan KETUA JABATAN En.Zakaria bin Mohamed Nor Dr. Mohamed Rahmat bin Md.Mohamed Shahren bin Abdullah En.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Pengarah: Timbalan Pengarah: Tn.Hj.Yasin SENARAI STAF KETUA JABATAN DAN KETUA UNIT JABATAN Hal Ehwal Pelajar Ilmu Pendidikan Reka Bentuk dan Teknologi Matematik dan Sains Bahasa Pengajian Melayu Kajian Sosial Pendidikan Islam dan Moral Teknologi Pendidikan Penyelidikan.Mohd Nahar bin Mohamad Wazir Unit Praktikum En.Hj.Taslim bin Abd.Hj.Nasaruddin bin Mohd Top Tn.Hj.Rahim En. Ismail bin Abdul Samad Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn.Ahmad bin Abu Tn.Mohd.Azni bin Jaafar UNIT Unit Khidmat Pengurusan Unit Peperiksaan & Penilaian Pusat Sumber Unit Kokurikulum KETUA UNIT En.Mahali bin Marwan Tn. Roseli bin Mohd Tan Tn.Hj.Aziz bin Abu Bakar En. Md.A.Hj.Hj.Rafiah bt Abdul Rahman Tn.Rousliluddin bin Ambia Tn. Isa bin Man Tn.Nor Hida bt Ibrahim 5 .Razali bin Mohammad En. Hj.Mohd Yusof bin Abdullah En.

Sidek bin Muhamad Pensyarah Pensyarah Pensyarah 6 .Kamisah bt Buang Pensyarah Pn. Mohamad bin Abu Daud Pensyarah Kanan Pensyarah Pensyarah Pensyarah Tn. (Pra sekolah) B.Hjh.Nasir Atan Pn.Mohd Zaharuddin bin Talip Cik Alimah bt Atan Pensyarah Pensyarah En.Hj.(Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan) B.(Bimbingan dan Kaunseling) M. Mohd Razali bin Hashim En.Ed (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan) B.Khairil bin Sulaiman En.Ed (Sastera) B.Ed (Pengurusan dan Pentadbiran) B.Hjh Fadhilah bt Aspar Pensyarah En. Pentadbiran Pendidikan En.Mohamad Roslan bin Aroff Pensyarah Pn.Hjh.Zulkiply bin Yaakob Pensyarah Pensyarah Pensyarah Tn.Soc Sc.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) M.Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian M. (Hons) Ekonomi B.Hj.Ed.Hj.Jamal bin Mohd. A (Hons) Sastera Melayu M. Said bin Sulaiman En.Ed (PBMP) M.Mohamad Zakaria bin Kaliman En.(PBMP) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) B.Ed (Bimbingan & Kaunseling) M. A (Hons) Pengajian Melayu M. Ed Bimbingan dan Kaunseling B.A (Hons) PBM M. A (Hons) Psikologi Sarjana Muda Pend.Ed (PBMP) M. A (Hons) Bahasa Melayu M.Ed (Teknologi Pendidikan) B.Ed Pendidikan Awal Kanak-kanak B.Ed (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan) B.Ed (Pengurusan Pendidikan) B.Mahat bin Ibrahim Pn. Hj.Ed (Psikologi Pendidikan) B.Awal Kanak-kanak M.Ed (Muzik) M.Ed.Mahali bin Marwan JAWATAN Ketua Jabatan KELAYAKAN AKADEMIK B.Hamdan bin Mahfoh Pensyarah Tn.Ed.Mohd.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) M.Ed.Norashikin bt Ismail Pensyarah En. Ed (Pra Sekolah) B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) B.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat SENARAI STAF AKADEMIK JABATAN ILMU PENDIDIKAN Tn.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) B.Hj.Ed.Normah bt Mat Daut Tn.

A. Hj.(Hons) Rancangan Bahasa Melayu M. Maimunah bt.A (Hons) PBMP B.A.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat JABATAN ILMU PENDIDIKAN Pn. Ed Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan B. Kharshiah binti Khalid Pensyarah Pensyarah Ketua Jabatan B.with Education (Mathematics)(Hons) Pensyarah 7 . Bahasa Melayu B. A (Hons) Bahasa dan Linguistik Melayu M.Hj.Hussin bin Sarif En.(Hons) PBMP M.A.Ed.Salleh En.Ed (Bimbingan & Kaunseling) M. Zaid bin Ali JAWATAN Pensyarah KELAYAKAN AKADEMIK B.Bahasa Melayu B. Faziah binti Hashim @Ahmad Pn. A (Hons) Pengajian Melayu B.Bahasa Melayu B.Ramli bin Sanusi JABATAN MATEMATIK DAN SAINS Tn.Hjh.Zakaria bin Mohamed Nor Pn.(Hons) Bahasa Melayu M. Ed Pendidikan Bahasa B.Sc.A. Sc & Comp.Abd.Rabahyah bt Tahir Pensyarah En. Bahasa Melayu (Linguistik) B.Latif bin Abdullah En.Ibrahim bin Yusof Pensyarah Pn.A.A. Ahmad Pensyarah Pn. A (Hons) Bahasa dan Linguistik Melayu M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Diploma Perguruan Asas Guru Prasekolah Ketua Jabatan Pensyarah Pensyarah Kanan Pensyarah B.(Hons) PBMP M.Hj. Bahasa Melayu B.Mazni bt Mohd.Ed. Mohamed Shahren bin Abdullah Pensyarah En.(Hons) PBMP B. Ed. Ed. Mohd Yusof bin Abdullah Pensyarah En. Sc (Hons) Sains M. PBMP Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan M.Ed.(Hons) Bahasa dan Linguistik Melayu Pn.Ahmad bin Abu Tn.A.Idawati bt Moin Pensyarah Pn.Ed (Perkembangan Kurikulum) B.A.Haslina bt Ramli JABATAN PENGAJIAN MELAYU Tn.(Hons) Kesusasteraan M.

Lim Kang Chuan JAWATAN KELAYAKAN AKADEMIK Pensyarah Kanan Pensyarah Kanan Pensyarah Kanan Pensyarah Kanan Pensyarah B.Abdul Latif bin Ahmad Pensyarah Tn.Ed (Hons) Pendidikan Jasmani M.Sc (Hons) Kimia B.Sains Sukan B. Sc Pengajian Alam Sekitar M.Sc. Sc (Hons) Biologi M. Ed Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan B.Sc.Ed (Pendidikan Prasekolah) Cik Rohana bt Jantan En. Tay Chong Seng Pensyarah Pensyarah En.Tokiap bin Tokimin Pensyarah Pn.Ed.Ed.Ed Management & Administration in Education B.Suhaimi Sahat Pensyarah Pensyarah Pn.A (Hons)(Geografi) M. Sc Fermentation Technology B.Hj. Ed Matematik B. Pengurusan Sukan B.Sc.Abdul Rahman bin Selamat Pensyarah Pn. Sc (Hons) Pendidikan Jasmani & Kesihatan M.Yeoh Siok Tee B.Research & Evaluation B. (Mathematics) M.Sc Pengurusan B. Loh Piek Hong Pn.Norazmah bt Mohd Said Pn.Sc Ed(Hons) Biologi M.Kadir bin Abd.Saedah bt Sukiran Pensyarah Pensyarah 8 .Psikologi Pendidikan B.Sc(Mathematics) M.Hamzah bin Nun Tn.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat JABATAN MATEMATIK DAN SAINS En.Rahman bin Amat Pensyarah En.Rahim Pensyarah En.Hj. Sc (Hons) Kimia M.Ed (Kurikulum dan Pengajaran) B. Ahmad bin Ariff Pensyarah Tn.Ed.(Hons) Pendidikan Jasmani M.Sc (Hons) Matematik M.Fatimah@ Timah bt. Ed Sains B.A.O. Abdul Kadir En.Melati bt Yaacob En.Abd.Sc (Hons) Matematik En.(Hons) Pendidikan Jasmani B. Sc (Hons) Genetik M.(Hons) Pertanian M.M (Masters of Management) B.Hj.Ed.Ed (Hons) Pendidikan Jasmani & Kesihatan B.

A.A.Ed.Sc(Sains Komputer) B.Nasirudin bin Md.Teknologi serta Pendidikan dengan Kepujian (Kemahiran Hidup) M. (Mathematics)(Hons) M.Sc & Komputer serta Pendidikan (Fizik) M.Fazidah bt Jonid Pensyarah JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Tn.A.Norliha bt Jemain JAWATAN KELAYAKAN AKADEMIK Pensyarah B.Ed.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat JABATAN MATEMATIK DAN SAINS Pn.Sc Perpustakaan dan Maklumat B.Sc (Biologi) dengan Kepujian M.(Teknologi Pendidikan) En.A.with Edu. Omar bin Zakaria Pensyarah Pensyarah En.(Hons)(PBMP) M.(Hons)(PBMP) M. With ICT B.Pengurusan Sumber B.Ismail bin Jaafar Ketua Jabatan Pensyarah B.Razali bin Mohammad Pensyarah En.Mohan a/l Palaniandy Tn.Pengurusan (TMK) Sarjana Muda Sains Perpustakaan dan Maklumat M.Koh Kok Hwee Pensyarah Kanan Pensyarah En.Ed Math.(Multimedia Pendidikan) B.Ed.(Hons)(Geografi) M.Pengurusan Perniagaan Sarjanamuda Sains Pendidikan Sarjana Pengurusan Teknologi En.Sc (PMBP) B. Shaifol Bahary bin Sulaiman Pn.(Teknologi Pendidikan) B.Ed (Rekabentuk Instruksi dan Teknologi) B.Ed.Abu Bakar bin Kassim Pensyarah Pn.(Geologi) M.Ed (Teknologi Pendidikan) B.(Hons)(Geografi) M.Haslina bt Muhamad Pensyarah Cik Ong Chiek Pin Pensyarah 9 .Hj.A.Mohammad Amin bin Simon En.Hj.Ed (Hons)(TMK) M.(Hons)(Geografi) M.Sc (Hons) Biological Sciences M.Ed.A.Sc.Top En.(Sumber dan TMK) B.Zelkepli bin Shahrom Pensyarah En. Seow Sieu Kien Pensyarah Pensyarah Pn.(Hons)(Teknologi Pendidikan) M. (Psikologi Pendidikan) B.Ed. Sc & Comp.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Cik Kan Fong Kuen

JAWATAN

KELAYAKAN AKADEMIK B. Ed. (Hons)(Ekonomi/Perdagangan) M.Ed (Teknologi Pendidikan) Sarjana Muda Pendidikan M.Sc (Teknologi Pendidikan)

Pensyarah

En.Hassan bin Ahmad

Pensyarah

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP Tn.Hj. Roseli bin Mohd. Tan Ketua Jabatan Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera) M. Pentadbiran Perniagaan B.Ed Sains Pertanian M.Ed Pengurusan dan Pentadbiran Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) Sarjana Muda Teknologi & Pendidikan (Kej.Jentera) Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan M.Ed.Teknologi Pendidikan Sarjana Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian Sarjana Pentadbiran Perniagaan B.Ed. Sains Pertanian M.A. Psikologi Kaunseling B.Ed.(Hons) Sains Rumah Tangga M.Ed.Sumber & Teknologi Maklumat B.A. (Hons) Technology and Education (Kemahiran Hidup) M.Ed (Technical and Vok) B.A.(Hons) Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) M.Ed Teknik dan Vokasional B.A.(Hons) Teknologi serta Pendidikan (Kej.Elektrik) B.A.(Hons) Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) M.Ed Teknik dan Vokasional B.A.(Hons) Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) Sarjana Muda Perniagaan Tani

Tn. Hj. Yahya bin Khairum En. Sapuan bin Nawar @ Munawar Tn. Hj. Mohamad Shafie bin Basri

Pensyarah Kanan Pensyarah Pensyarah

Tn.Hj. Esa bin Abd Rahman Pn. Zanariah bt Mahyun

Pensyarah Pensyarah

Pn. Norzalia bt Muhamad Cik Aliza bt Azhar Cik Norizah bt Taib

Pensyarah Pensyarah Pensyarah

Pn.Fuziah bt Ishak

Pensyarah

En. Hamizan bin Palil

Pensyarah

En. Ismail bin Saiman

Pensyarah

En. Kamarun bin Hj Ishak

Pensyarah

En.Mohd.Shukor bin Taiken

Pensyarah

10

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP En.Abdul Sukur bin Kamsir

JAWATAN Pensyarah

KELAYAKAN AKADEMIK B.Mechanical Engineering (Hons) M.Mechanical Engineering B.A.(Hons) Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) M.Ed. Teknik dan Vokasional B.B.A.(Hons) Perniagaan dan Pentadbiran dalam Pendidikan B.Ed. Sains Pertanian B.A.(Hons) Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam) M.Ed Teknik dan Vokasional B.A.(Hons) Seni Lukis dan Seni Reka M. Pengurusan Teknologi B.A (Hons) Seni Halus M.Ed (Kurikulum dan Pengajaran)

En.Hussin bin Yaakob

Pensyarah

En. Vespanathan a/l Supramaniyam Cik Norzeha bt Othman Pn.Radziah bt Muhamad

Pensyarah

Pensyarah Pensyarah

JABATAN KAJIAN SOSIAL Tn.Hj.Mohd. Taslim bin Abdul Rahim Tn.Hj. Mohd. Jamel bin Hj. Ismail Ketua Jabatan

Pensyarah

Pn.Roslina bt Ibrahim

Pensyarah Kanan Pensyarah

B.A.(Hons) Sastera M.Sc Teknologi Pendidikan B.A (Hons) PBMP M.Ed Pengurusan B.A.(Hons) Pengajian Muzik M.Ed Teknik dan Vokasional B. A (Hons) Kesusasteraan M.Ed Pendidikan dan Pembangunan B.A (Hons) Seni Halus B.A.(Hons) dengan Kepujian Pengajian Muzik M.Ed. Pengajian Muzik B.Ed.(Hons) Pendidikan Muzik B.Ed. (Hons) PBMP M.A. Sejarah B.Ed.(Hons) Pengajian Muzik B.A (Hons) Teknologi Pendidikan

Cik Hjh Junaidah bt. Hj Le'at

En. Johar bin Jonid

Pensyarah

En. Mohd Husin bin Mohd Tap

Pensyarah

En. Manan bin Sarbani Pn.Zaharah bt Abd Manap

Pensyarah Pensyarah

En. Ismail bin Mansor En. Zukifli bin Senin

Pensyarah Pensyarah

En.Abdul Rahim bin Mohamad En.Omar bin Drahman

Pensyarah Pensyarah

11

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

JABATAN KAJIAN SOSIAL En.Rousliluddin bin Ambia

JAWATAN Pensyarah

KELAYAKAN AKADEMIK B.A.(Hons) SeniHalus (Senilukis dan Senireka) B. A (Hons) Kesusasteraan Melayu M. Ed Teknologi Pendidikan B.A.(Hons) Pengajian Melayu & Sejarah M.Ed. Perancangan dan Perkembangan Kurikulum

En.Ismail bin Abdul Samad

Pensyarah

Pn.Jamaliah bt Che Abdul Samad

Pensyarah

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL En.Md.Isa bin Man Pn.Sharifah Mastura bt. Ahmad Ketua Jabatan Pensyarah B.A (Hons)(Pendidikan Islam) B.A(Hons)(Usuludin, Aqidah dan Falsafah) B.A.Pendidikan Islam dan Bahasa Arab M.Ed.Kurikulum dan Pengajaran B.Sc (Biologi, Ekonomi) M.Ed.(Multimedia) B.A (Hons)(Bahasa Arab) M.A (Pengurusan Pentadbiran Pendidikan) B.A.(Hons)(Tahasus Qiraat) M.Ed.Kurikulum & Pengajaran B.A (Hons)(Bahasa Arab)

Pn.Pauziah bt Hj.Omar

Pensyarah

En. Mohd. Dzulkifli bin A. Jalil

Pensyarah

En. Zainuddin bin Abd. Hamid

Pensyarah

En. Mohamad Anuar bin Hayan

Pensyarah

En . Khairul Anwar bin Abu Bakar En. Abdul Rahman bin Siraj

Pensyarah

Pensyarah

B.A(Hons)(Pendidikan Islam) M.Ed.(Sains Sosial) B. Usuluddin (Hadis) M.Ed.(Pengurusan Pentadbiran Pendidikan) B.A.(Hons) Pengajian Islam M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Phd.Pendidikan Tamadun Islam B.Ed (Hons) TESL M.Sc TESL Phd . TESL B. Sc Agribusiness MESL

En Ibrahim bin Mohamad

Pensyarah

Dr.Mohd.Hairudin bin Amin

Pensyarah

JABATAN BAHASA Dr.Rafiah bt Abdul Rahman Ketua Jabatan

Pn. Jayanthi Mala a/p Marimuthu

Pensyarah

12

TESL B.M. Raof bin Ibrahim Pensyarah Pn.Ed (Educational Management) B.of Public Administation (Policy Planning) B. Ghazali bin Abdullah Pensyarah Cik Tan Jun Cheng Pn. (Falsafah China) B.Nor Hida bt Ibrahim Pensyarah En.Sc (Fisiologi Tumbuhan & Haiwan) B. Tan Geck Kiang Pensyarah Cik Lee Lin Tee Pensyarah En. Linguistik B.Ed (Hons) TESOL M. (Hons) TESL M.A.Pengajian Cina & Pentadbiran Perniagaan B. Kor Mee Choo Pensyarah Pensyarah Cik Lim Guat Goh Pensyarah En.Ed Pentadbiran & Pendidikan B.Ed (Hons) TESL M. ESL B. Linguistik B.A (Hons) English Language & Literature Studies M.D.A (Hons) Pengajian Tionghoa & Melayu M. Ed Psikologi Pendidikan B.Ed. Sc (Hons) Matematik En.A (Hons) Pengajian Tionghoa B. (Hons) TESOL M. Siti Hawa binti Hasim Pensyarah Pn.Ed (Hons) TESL M. A (Hons) Pengajian Tionghoa & Ekonomi M. Abd.A (Hons) Pengajian Tionghoa M.L. Human Sciences (TESL) B.Ed.S (Pendidikan Bahasa) Ph.Vijayan a/l Periasamy Pensyarah Cik Nagamah a/p Raju Sathian Pensyarah Pn.Phil. Choong Kee Foong JAWATAN Pensyarah KELAYAKAN AKADEMIK B.Ed Ekonomi M. Lim Sing Poh Pensyarah Cik Tham Wai Fong Pensyarah Pn.Sc (Pedagogi) B.Ed (Hons) Biologi M.A (Hons) Pengajian Cina M.Ed TESL B.Ed (Hons) TESL M.Inthera Davi a/p Subbiah Pensyarah 13 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat JABATAN BAHASA Dr.

Mohd.Sumber Manusia/MOT) B.Sc Teknologi Pendidikan Phd.Sains Pertanian M.Hamimah bt Abu Naim Pensyarah En.Sc (Hons) Matematik M.A.Ed.Sallehuddin bin Sahrone Pensyarah 14 .Ed (Sains Pertanian) M.(Hons) Fizik M. Penilaian dalam Pendidikan B.Hj.Ahmad Shukri bin Abd Hallim@Ahmad UNIT KOKURIKULUM En.Ed. Ed Pengurusan & Pentadbiran B.(Hons) Pendidikan Jasmani M.(Hons) Fizik M.Sc Ed. Penilaian dalam Pendidikan B.Azni bin Jaffar JAWATAN KELAYAKAN AKADEMIK B. INOVASI DAN PROFESIONALISME KEGURUAN Tn. Sc (Hons) Sains Sukan B.Sc (Perkembangan Sumber Manusia) B.Pengukuran & Penilaian B.Sc (Hons)(Matematik) M.A.Sc (Hons) Sains & Komputer serta Pendidikan En. Alam Sekitar (Kimia) Ketua Jabatan Dr.Pengukuran.Pengukuran.(Hons) Geografi M. Mohamad Daud bin Abu Yamin Pn. Nahar bin Mohamad Wazir En. Zulkafli bin Arifin Pensyarah En.Muhamad Kasim bin Basir Pensyarah Pn.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat JABATAN PENYELIDIKAN.Ed.Ed.(Hons)(Sains Kimia) M.Czarina Law bt Abdullah Pensyarah Pensyarah En. Sc (Hons) Pendidikan Jasmani M. Sulaiman bin Ibrahim Pensyarah Ketua Unit Pensyarah B.Sc.Bimbingan & Kaunseling B.Ramachandran a/l Vengrasalam Pensyarah Dr Suhaidah bt Tahir Pensyarah En.A. Ed Sains Sukan B.Ed.Research & Evaluation B.A.(Hons)Sejarah & Pengajian Melayu M.Teknologi Pendidikan B.Pengurusan Teknologi (Pembangunan Sumber Manusia) PhD(Pemb.

Gred S41 Pegawai Pentadbiran Pensyarah. Gred F41 Pustakawan. Gred DGA34 Pegawai Pengurusan Kokurikulum Pembantu Peg. Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan Pembantu Pegawai Pengurusan Praktikum Pembantu Pegawai Pengurusan Peperiksaan Pegawai Perkhidmatan Media Pembantu Pegawai Hal Ehwal Pelajar Pembantu Pegawai Pengurusan dan Penilaian Pembantu Pegawai Pengurusan Kokurikulum Pereka Grafik Pegawai Elektronik Makmal Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Guru Prasekolah. PPPLD DG32 GRED Gred44 DG41 DG41 DG41 DG41 Gred 41 Gred 41 Gred 41 F41 S41 DG41 DGA 34 DGA 34 DGA32 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA34 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32/34 DGA32/34 F32 DGA29 DG32 BIL 0 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 15 . Hal Ehwal Pelajar (BIG) Pembantu Penyelaras Prasekolah dan Pemb. Gred 44 Peg.Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Pengurusan Praktikum Pegawai Pengurusan Latihan Dalaman Pegawai Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pegawai Kaunseling Pegawai Kaunseling (Pelajar) Gred 41 Pegawai Kaunseling (Pentadbiran).Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PENGAWAI PENGURUSAN PROFESIONAL BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NAMA JAWATAN Ketua Unit Kaunseling. Gred41 Pegawai Teknologi Maklumat. PPPLD DGA29 Guru Prasekolah. Peg. PPPLD.

Gred C26 Pembantu Makmal. Gre d C22 Juruteknik Juruaudio Visual Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred 2 Penyelia Asrama Pembantu Perpustakaan Tukang K2 (Alat) Ahli Fotografi Pembantu Makmal Pembantu Veterinar Juruteknik Komputer Juruteknik Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi). Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Pegawai Khidmat Pelanggan Penyelia Asrama Penjaga Jentera Elektrik Pembantu Perpustakaan Pembantu Akauntan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pengawal Keselamatan Pengawal Keselamatan Pembantu Tadbir Rendah( Tukang K2 (Elektrik) Pembantu Am Pejabat Pembantu Am Pejabat Atendan Perpustakaan Atenden Makmal Tukang Masak Operator Mesin Tukang K3 (Kayu) 16 GRED N32 J29 B27/B28 N27 N27 S27 W27 C26 C22 J22 N17 N22 N22 S22 R22 B17/B18 C17 G17 FT17 J17 N17 N17 N17 N17 N17 R17 S17 W17 W17 KP14 KP11 N17 R11 N4 N1 N1 N1 N1 N1 R9 BIL 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 3 1 8 1 2 2 1 1 2 4 0 2 24 - .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat STAF SOKONGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NAMA JAWATAN Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Teknik (Pegawai Elektronik) Pereka (Pegawai Grafik) Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Akauntan Pembantu Makmal.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 40 41 42 43 44 45 Tukang K2 (D19000/D08000) Pemandu Kenderaan Foreman/Penyelenggaraan Pemandu Kenderaan Jaga Pekerja Rendah Awam R9 R6 R3 R3 R1 R1 1 5 2 17 .

misi dan objektif IPTHO. Menguatkuasakan peraturan. 2. Merancang dan melaksanakan tutorial dan khidmat kaunseling bagi membentuk pelajar yang prihatin tentang penampilan diri dan mengamalkan nilai-nilai murni sepanjang masa. mengenakan tindakan mengikut prosedur yang termaktub dalam akta 174. misi dan matlamat IPTHO dalam membentuk sahsiah dan sikap guru yang cemerlang. 3. Mengumpulkan dan menyediakan data pelajar. 7. 9. Melaksanakan program yang diarahkan oleh Bahagian Pendidikan Guru yang berkaitan dengan Hal Ehwal Pelajar. kesihatan dan keselamatan terpelihara. peraturan dalam kalangan pelajar. Untuk merealisasikan visi. 4. Melaksanakan dan memantau program peningkatan dan pengembangan kendiri pelajar. 6. Memastikan kebajikan pelajar seperti tempat kediaman. Merangka peraturan dan memantau perlaksanaan dan pematuhan. Membantu jabatan-jabatan lain menjayakan program-program yang dirancang sepanjang tahun. 8. 5. menjadi penghubung antara pelajar dengan pentadbir. menguatkuasa peraturan dan memainkan peranan sebagai nadi pelaksanaan pelbagai aktiviti bagi merealisasikan visi.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat JABATAN HAL EHWAL PELAJAR (HEP) Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP). IPTHO merupakan sebuah jabatan yang menguruskan hal ehwal pelajar. 18 . Merancang dan melaksanakan program pembinaan sahsiah insan guru secara terancang dan berterusan sepanjang pengajian seperti yang terkandung dalam Program Bina Insan Guru. Jabatan Hal Ehwal Pelajar berhasrat untuk : 1. menjaga kebajikan pelajar.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 19 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat MAKLUMAT AM INSTITUT PENDIDIKAN GURU 20 .

pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran menghasilkan guru `multi-tasking‘. MISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU Melaksana program pendidikan guru untuk melahirkan guru profesional. diploma dan ijazah melahirkan guru yang mempunyai kompetensi tinggi dalam amalan nilai profesionalisme keguruan. kompeten dan berwatak yang bersedia menjunjung aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia serta menyanjung warisan budaya negara.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat MAKLUMAT AM INSTITUT PENDIDIKAN GURU VISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU Institut pengajian tinggi unggul meneraju kecemerlangan pendidikan guru yang memenuhi aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia. generalist dan pada masa yang sama specialist melahirkan pakar rujuk (subject matter expert) dan jurulatih dalam bidang-bidang akademik dan kokurikulum meningkatkan kecemerlangan institut pendidikan guru sebagai pusat rujukan pedagogi iii) iv) v) 21 . OBJEKTIF INSTITUT PENDIDIKAN GURU Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i) ii) melahirkan guru yang memenuhi unjuran di peringkat sijil.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PENILAIAN & PENTAKSIRAN PISMP 22 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN PISMP Struktur Pentaksiran Umum Struktur Pentaksiran Umum yang dipaparkan dalam jadual di bawah menunjukkan bilangan jam kredit yang digunakan untuk menentukan kewajaran peratus markah. wajarannya ditentukan sebagaimana dalam Jadual 1 yang berikut:- 23 .Amali UAK 40% 30% - 4 40% - 60% - - 5 6 7 8 9 50% 40% 40% 30% 50% 60% - 30% - 60% 70% 70% - Kaedah Penilaian Komponen kursus yang dinilai menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. Kerja Kursus Pendek. Ini dapat membantu pelajar mengagihkan tumpuan yang sewajarnya kepada setiap kursus yang diambil pada satu-satu semester. Kerja Kursus (Projek. Struktur Pentaksiran Umum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Kerja Kursus Bil Kursus Peperiksaan Projek 1 2 3 Wajib (x+0)/(x+1) Wajib (0+x) Pengajian Profesional (x+0) Pengajian Profesional (x+1) Major/Elektif (x+0) Major/Elektif (x+1) Major/Elektif (x+1) Major/Elektif (0+x) Major/Elektif (x+2) 50% KKP 60% 70% 50% U. Ujian Akhir Kursus) Peperiksaan Wajaran Mata pelajaran yang dinilai secara peperiksaan dan kerja kursus. Ujian Amali.

Sesuatu kursus dengan status Major dan juga ditawarkan sebagai Kursus Elektif akan ditaksirkan menggunakan kaedah yang sama. c) Markah minimum untuk lulus ialah 40% bagi setiap mata pelajaran. 24 .50 atau kurang.00 bagi setiap mata pelajaran. NOTA: 1 kredit amali ( + 1) bersamaan 30 jam interaksi 1 kredit teori ( + 1) bersamaan 15 jam interaksi 1. d) Murid pendidikan guru akan diberhentikan program apabila mendapat Purata Mata Gred (PMG) 1.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Jadual 1: Wajaran Peperiksaan dan Kerja Kursus Perkara Wajaran Peperiksaan Minimum 40% * Kerja Kursus Peratusnya berubah menurut wajaran yang ditetapkan untuk komponen peperiksaan Jumlah 100% Subjek-subjek yang berteraskan kerja amali boleh menurunkan had minimum wajaran peperiksaan kepada 20% Mata pelajaran yang tiada peperiksaan dinilai melalui kerja kursus sahaja dan wajarannya adalah seperti Jadual 2 yang berikut: Jadual 2: Wajaran untuk Kerja Kursus Perkara Wajaran Praktikum Projek dan Kerja Kursus Pendek Amali Pengurusan Kokurikulum Penyelidikan 100% 100% *mengikut wajaran yang ditetapkan 100% 100% Syarat Lulus Penilaian a) Lulus semua kaedah penilaian bagi setiap mata pelajaran pada setiap semester pengajian. e) Menyempurnakan dan lulus praktikum sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan praktikum. b) Mendapat Nilai Mata Gred (NMG) tidak kurang daripada 2.

5.75 3. Ujian Lisan dilaksanakan untuk kursus-kursus yang melibatkan bahasa kedua sahaja ( Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab). 2.75 2. Jika kehadiran kurang daripada 100% tanpa sebab yang munasabah.00 2.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 2. Lengkap.00 3. ―x‖ adalah bilangan kredit seperti yang ditentukan dalam Pro Forma Kursus.00 Keputusan Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Gagal Gagal Gagal Jumlah Mata Gred (JMG): JMG= Jumlah nilai mata gred yang diambil pada semester semasa Jumlah Mata Gred Terkumpul (JMGT): JMGT= JMG semester semasa dicampur dengan semester sebelumnya 25 . klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya. tutorial. Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa tatatertib institut dan tidak digantung daripada menjadi pelajar institut.75 1. Warga Malaysia. Pentaksirannya adalah 100% kerja kursus dengan ujian amali 70% dan Kerja Kursus Pendek (KKP) 30%.25 3.50 3. sempurna dan lulus kerja kursus dalam semua mata pelajaran. 3. 3.25 2.50 2. Bagi kursus major dan elektif yang komposisi kreditnya (0+x) tiada peperiksaan akhir. Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa tatatertib institut. 7. Tiada peperiksaan akhir untuk Kursus yang melibatkan Ujian Amali yang komposisi kreditnya (0+x) 4. 5. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institut untuk tindakan. 6. Kelayakan untuk menduduki peperiksaan 1. Penggredan Markah 90—100 80—89 75—79 70—74 65—69 60—64 55—59 50—54 40—49 30—39 20—29 00—19 Gred A AB+ B BC+ C CD+ D E F Nilai Mata Gred 4. 4.00 1. Lulus peperiksaan dalam semester/ peringkat sebelumnya. Kehadiran 100% dalam kuliah.50 0.

26 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Purata Mata Gred (PMG): PMG= Jumlah nilai mata gred bagi semua mata pelajaran/kursus Jumlah Kredit Purata Mata Gred Terkumpul (PMGT): PMGT = Jumlah nilai mata gred semester semasa dicampur dengan jumlah nilai mata gred semester sebelumnya Jumlah kredit keseluruhan yang telah diambil Peperiksaan Ulangan 1. 3. 4. Peluang mengulang peperiksaan hanya sekali sahaja pada setiap semester. dibenarkan mengikuti kursus bagi semester seterusnya secara kenaikan bersyarat. Pelajar yang lulus penilaian ulangan dalam sesuatu mata pelajaran akan diberi gred lulus minimum (D+) sahaja. Pelajar yang gagal peperiksaan dalam sesuatu mata pelajaran hendaklah menduduki peperiksaan ulangan mata pelajaran yang dia gagal sahaja. Pelajar yang menduduki peperiksaan ulangan atau sedang menanti keputusan peperiksaan ulangan. 2.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP) 27 .

Objektif Program Lulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut: a) memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan. budaya. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. c) mengunapakai pelbagai kaedah. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. IPGM mempunyai 27 buah institut perguruan di seluruh negara. bahan kurikulum. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pentaksiran. 28 . Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-masing. Sejak itu IPGM mula menawarkan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. d) mengamalkan nilai profesionalisme keguruan dan e) melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. kemahiran. vi. mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Hasil Pembelajaran Program Para lulusan PISMP berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. memiliki dan menampilkan nilai. psikologi. Sebagai prasyarat. dan etika profesional keguruan. Matlamat Program Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran. menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. Tempoh Pengajian PISMP PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. dan viii. ii.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP) Pengenalan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. iii. vii. mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan harian. b) mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori pengajaran dan pembelajaran (p&p) di sekolah rendah. sosial. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. v.

Setiap semester mengandungi 20-22 minggu.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Tahun Akademik Tahun akademik pengajian dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan jumlah kredit yang diperuntukkan mengambil kira perkara-perkara berikut: ● ● ● ● Notional Credit (40 jam = 1 kredit) Student Learning Time (SLT) Pembelajaran peringkat ijazah Kemahiran insaniah (soft skills) Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian dengan jayanya sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. amali dan Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. PBS tidak diberikan kredit khusus sebaliknya dilaksanaka berasaskan ‗task‘/tugasan yang diberikan oleh salah satu daripada kursus Pengajian Profesional. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Agihan jam seminggu/semester bagi pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran daripada peruntukan jam kredit yang diberikan diterjemahkan seperti jadual berikut: Kredit Kuliah (jam/M) 2 1 1 1 1 1 Tutorial (jam/M) 1 1 1 Amali (jam/M) 6 2 4 4 2 2 ISL* (jam/M) 2 1 1 Jumlah (jam/M) 5 6 5 5 3 4 3 1 2 Jumlah (jam/S) 75 90 75 75 45 60 45 15 30 SLT lain (jam/S) 45 30 45 45 35 20 35 25 10 Jumlah (jam/S) 120 120 120 120 80 80 80 40 40 3+0 0+3 2+1 1+2 2+0 0+2 1+1 1+0 0+1 29 . Kokurikulum dan Bina Insan Guru (BIG) masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. praktikum. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7-8 minggu 1-2 minggu 2 minggu 20-22 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7-8 minggu 1-2 minggu 2 minggu 20-22 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

praktikum 24 minggu.Peruntukan Waktu Pembelajaran Kendiri (ISL) di dalam jadual waktu hanya untuk semester 1-4 sahaja. ●Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. 1. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat *ISL: . . Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. dan internship. ●Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. KURSUS KURSUS WAJIB Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS Pengajian Profesional (27K) Major (45K) Amalan Profesional (14K) KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 (12K) Pakej Elektif 2 (12K) JUMLAH KREDIT 23 (17%) 86 (65%) 2. manakala internship selama 4 minggu. 24 (18%) 3. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah seperti yang berikut: BIL. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Major. praktikum.Tiada ISL di dalam jadual waktu pada semester 5-8. Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. 30 . nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Amalan Profesional. ●Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. 133 (100%) Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. kemahiran generik. PBS dijalankan selama 4 minggu. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Amalan Profesional dilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.

Teras dan Major Mengikut Semester KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform II Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 31 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Struktur Kursus Wajib. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. Elektif ini tidak diagihkan kredit.Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Olahraga Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. SENARAI KURSUS MAJOR DAN KOD BIL. dan Kursus elektif mengikut semester yang ditetapkan.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP 32 . Kursus Major.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 33 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 34 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 KURSUS MAJOR PISMP SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children‘s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45(34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 35 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Proses dan Kaedah Reka Bentuk Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(2+0) 2(0+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 36 .

2 3 4 5 2 Pendidikan Islam PIM3101 PIM3102 PIM3109 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 PIM3110 3 Bahasa Arab BAM3109 BAM3102 BAM3116 BAM3110 4 Pendidikan Kesihatan PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 5 Bahasa Melayu *ditawarkan mulai ambilan 2009 BMM3101 BMM3102 BMM3104 BMM3103 37 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kod PJM3102 PJM3106 PJM3110 PJM3112 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam (dan *PBS) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (dan *PBS) Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan (dan *PBS) Kurikulum Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Kesihatan Sekolah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pengenalan Kepada konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem 3 4 5 6 2 Pendidikan Moral ELM3101 ELM3102 ELM3103 ELM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 Science SCE3104 SCE3106 SCE3111 SCE3112 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 38 . 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7 Bahasa Tamil *ditawarkan mulai ambilan 2009 BTM3102 BTM3103 BTM3106 BTM3110 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 12(9%) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Pakej Elektif 2 Bil Elektif 1 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kod PSK3101 PSK3102 PSK3103 PSK3104 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Bil 6 Elektif Bahasa Cina *ditawarkan mulai ambilan 2009 Kod BCN3105 BCN3108 BCN3109 BCN3112 Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Penaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(2+1) Sem.

Decimals and Percentages Assessment Practices in Mathematics Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Asas Pendidikan Muzik Permainan Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik(dan *PBS) Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi (dan *PBS) Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5 Pendidikan Seni Visual PSV3104 PSV3105 PSV3107 PSV3111 6 Pendidikan Muzik MZU3104 MZU3110 MZU3111 MZE3101 MZE3102 7 Bahasa Melayu BMM3101 #BMM3102 BMM3104 BMM3103 8 Kemahiran Hidup RBT3117 RBT3118 RBT3119 RBT3120 9 Persuratan dan Kesenian Melayu *ditawarkan di IPG Kampus Bahasa Melayu sahaja Muzik Prasekolah PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 3 4 5 6 10 PRM3101 PRM3102 PRM3103 PRM3104 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan (dan *PBS) Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 39 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 . Fractions.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Bil 4 Elektif Mathematics Kod MTE3102 MTE3107 MTE3109 MTE3112 Kursus Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) Teaching of Numbers.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat #Ditukar kepada BMM3117-Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah mulai 2010. Bil 11 Elektif Pendidikan AlQuran Kod PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 Kursus Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis (dan *PBS) Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching (dan *PBS) English for the Language Teachers English Language Teaching Methodology For Young Learners Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Penaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem 3 4 5 6 3 4 5 6 12 English Language ELE3101 ELE3102 ELE3103 ELE3104 13 Bahasa Cina *ditawarkan mulai ambilan 2009 BCN3105 3(2+1) 3 BCN3108 BCN3109 BCN3112 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 14 Bahasa Tamil *ditawarkan mulai ambilan 2009 BTM3102 BTM3103 BTM3106 BTM3110 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 12(9%) 3 4 5 6 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 40 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Semester 1-3 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Semester 4-6 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Semester 7-8 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Pada setiap semester. 41 . **Tugasan PBS diberikan oleh satu daripada Kursus Pengajian Profesional. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak XXX3101 Major XXX3102 Major Jumlah Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

** ‘Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 2. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran XXX3107 Major XXX3108 Major PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani XXX31XX Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 4) (dan **PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Jumlah Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) ****TK 19 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku XX3105 Major XX3106 Major PJM3106 Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) ELS3101 English Language Enrichment I Jumlah Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) ****TK 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ***Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ****TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. 42 . **Tugasan PBS diberikan oleh satu daripada Kursus Pengajian Profesional.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum – Permainan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar XXX3103 Major (dan *PBS) XXX3104 Major XXX31XX Major: (Untuk Major tertentu sahaja) PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) X(x+x) 3(2+1) 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ****TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) WAJ3114 EDU3106 Budaya dan Pembelajaran XX3109 Major XX3110 Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan PJM3112 Sukan XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Jumlah Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Jumlah *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Kredit 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) XXX31XX Major: (Untuk Major tertentu sahaja) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) XXX31XX Major: (Untuk Major tertentu sahaja) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) X(x+x) 6 12 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) X(x+x) 2 14 43 . ***Bagi Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum .Permainan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (dan PBS) BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3106 Prosa PJM3106 Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) SCE3104 Elektif 2: Primary Science Curriculum and Pedagogies Atau PSV3104 Elektif 2: Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Atau Elektif 2: Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Atau PSK3101 MZU3104 Elektif 2: Asas Pendidikan Muzik dan MZU3110 Elektif 2: Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah ELS3101 English Language Erichment I Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(1+2) Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) **TK 44 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina SCE3112 Elektif 2: Management of the Science Laboratory and Resources Atau PSV3111 Elektif 2: Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Atau MZE3102 Elektif 2: Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah Atau PSK3104 Elektif 2: Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Atau PRK3102 Praktikum II (8 Minggu) Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) **TK Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2 Kredit 1(0+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 4 45 .Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3110 Puisi PJM3112 Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan SCE3111 Elektif 2: Evaluation in Science Teaching Atau PSV3107 Elektif 2: Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Atau MZE3101 Elektif 2: Kurikulum dan Pengajaran Muzik Atau PSK3103 Elektif 2: Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PRK3101 Praktikum I (4 Minggu) Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) ELS3102 English Language Erichment II Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani SCE3106 Elektif 2: Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Atau PSV3105 Elektif 2: Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Atau MZU3111 Elektif 2: Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (dan *PBS) Atau PSK3102 Elektif 2: Teori Pembelajaran.

KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum – Permainan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar PIM 3103 Pedagogi Pendidikan Islam (dan *PBS) PIM 3104 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah BAM3109 Elektif 1: Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah BAM3102 Elektif 1: Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (dan *PBS) PQE3101 Elektif 2: Tilawah dan Tafsir Al-Quran ELS3101 English Language Enrichment I 46 Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) **TK . **TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) PRK3103 Praktikum III (12 Minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa BCN3114 Novel dan Drama BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) INT3101 Internship (4 Minggu) Kredit 3(3+0) 3(3+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Makro Pendididikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3110 Elektif 1: Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PQE3103 Elektif 2: Tarannum Al-Quran PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum .**TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa PIM3114 Pengajian Fiqh PIM3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) INT3101 Internship (4 minggu) Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) **TK Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 2 Kredit 1(0+1) 3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 4 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. 47 .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam PIM3112 Pengajian Aqidah PQE3104 Elektif 2: Hafazan Al-Quran PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak PIM 3113 Penyelidikan Tindakan I .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran PIM 3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah BAM3116 Elektif 1: Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab PQE3102 Elektif 2: Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis (dan **PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal PJM3102 Pergerakan Asas PJM3103 Olahraga Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum-Permainan EDU3114 Bina Insan Fasa II (10jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar PJM3104 Renang PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Major PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PKE3101 Elektif 1: Pendidikan Kesihatan Seksualiti Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform 1 WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku PJM3107 Gimnastik PJM3108 Pendidikan Luar PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring PKE3102 Elektif 1 –Pendidikan Keselamatan (dan *PBS) Elektif 2 – English for Undergraduates Atau ELE3101 BMM3101 Elektif 2 – Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ELS3101 English Language Enrichment 1 Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 3(3+0) Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) **TK 48 .

**TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. 49 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling PKE3103 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Elektif 2: Principles of English Language Teaching (dan *PBS) Atau ELE3102 BMM3102 Elektif 2: Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan ELE3104 Elektif 2: English Language Teaching Methodology for Young Learners Atau BMM3103 Elektif 2: Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1: Kaedah PJM3117 Psikososial Sukan PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa PJM3118 Kecederaan dalam Sukan PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) **TK Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 1 Kredit 1(0+1) 3(0+3) 2(1+1) 2(1+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 2(1+1) 3(0+3) INT3101 Internship (4 minggu) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki PKE3104 Elektif 1: Program Kesihatan Sekolah Elektif 2: English for the Language Teachers Atau ELE3103 BMM3104 Elektif 2: Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP SAINS PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak SCE3101 Life and Living Processes SCE3102 Children‘s Learning in Science Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum-Permainan EDU3114 Bina Insan Fasa II (10jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar SCE3104 Exploring Materials SCE3105 Primary Science Curriculum and Pedagogies PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform 1 WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku SCE3105 Physics in Context SCE3106 Thinking and Working Scientifically PJM3106 Elektif 1 – Anatomi dan Fisiologi (dan*PBS) Elektif 2 – Pengenalan Pendidikan Sivik. Sumber & Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Atau ELM3102 Elektif 2: Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) **TK Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) **TK 50 . Kewarganegaraan Atau PSK3101 ELM3101 Elektif 2 – Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELS3101 English Language Enrichment 1 Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran SCE3107 Ecosystems and Biodiversity SCE3108 Planning for Teaching Primary Science PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PSK3102 Elektif 2: Teori Pembelajaran.

Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran SCE3109 Energetics in Chemistry SCE3110 Earth and Space Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan PJM3112 Sukan PSK3103 Elektif 2: Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Atau ELM3103 Elektif 2: Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum . **TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Technology and Society SCN3115 Action Research II – Primary Science (Implementation) INT3101 Internship (4 minggu) Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 1 Kredit 1(0+1) 3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. 51 .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Lab & Resources PSK3104 Elektif 2: Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Atau ELM3104 Elektif 2: Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa SCE3114 Science.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .

English for Undergraduates ELS3101 English Language Enrichment 1 Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani BMM3102 Elektif 2: Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Atau ELE3102 Elektif 2: Principles of English Language Teaching (dan *PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) **TK Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) **TK 52 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KURSUS MAJOR PISMP REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak RBT3101 Pengenalan PTV Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan 3(2+1) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum-Permainan EDU3114 Bina Insan Fasa II (10 jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar RBT3103 Kajian Kurikulum KHSR RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform 1 WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku RBT3105 Kaedah Mengajar KHSR RBT3106 Rekabentuk Pakaian PJM3106 Elektif 1 – Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Elektif 2 – Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SR Atau BMM3104 ELE3101 Elektif 2 .

KURSUS MAJOR PISMP PRASEKOLAH PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak PRA3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 53 .Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan PJM3112 Kesihatan Elektif 2: Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Atau BMM3104 ELE3103 Elektif 2: English for the Language Teachers PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum . **TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel Elektif 2: Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Atau BMM3104 ELE3104 Elektif 2: English Language Teaching Methodology For Young Learners PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa RBT3114 Rekabentuk Berbantu Komputer RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaporan) INT3101 Internship (4 minggu) Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 Kredit 1(0+1) 3(0+3) 3(2+1) 2(2+0) 3(2+1) 3(2+1) 4 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 2(0+2) 2(0+2) 3(1+2) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum . Kesihatan dan Keselamatan kanak-kanak PRA3104 Perkembangan Bahasa kanak-kanak PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku PRA3105 Perkembangan Kognitif kanak-kanak PRA3106 Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Prasekolah PJM3106 Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) PRM3101 Elektif 2: Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah ELS3101 English Language Enrichment I Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran PRA3107 Perkembangan Sosio-Emosi Kanak-kanak PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral kanak-kanak Prasekolah PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (*dan PRM3102 PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .Permainan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar PRA3103 Perkembangan Fizikal.Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas PRA3110 Pengurusan Prasekolah PJM3112 Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PRM3103 Elektif 2: Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3(2+1) 3(2+1) **TK Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) **TK Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 54 .

Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajauan Kanak-kanak Prasekolah PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah PRM3104 Elektif 2: Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alat) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak PRA3113 Research Method (Kaedah Penyelidikan) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah PRA3115 Kajian Tindakan (Pengumpulan data & Seminar) INT3101 Internship (4 minggu) Kredit 1(0+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 4 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. KURSUS MAJOR PISMP PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Semester 2 (Tahun 1) Kod Kursus WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum – Permainan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) EDU3103 Murid dan Alam Belajar PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku PKB3104 Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 55 . **TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 3 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku PKB3105 English Language Teaching Methodology PKU3106 Pentaksiran Pendidikan Khas PJM3106 Elektif 1: Anatomi Dan Fisiologi (dan *PBS) BCN3105 Elektif 2: Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Atau BMM3101 Elektif 2: Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SR ELS3101 English Language Enrichment I Semester 4 (Tahun 2) Kod Kursus WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics PJM3110 Elektif 1: Kurikulum Dan Pedagogi Pendidikan Jasmani BCN3108 Elektif 2: Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Atau BMM3102 Elektif 2: Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Semester 5 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3112 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cia PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) **TK Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) **TK Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 Kredit 1(0+1) 3(0+3) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 4 56 .Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan PJM3112 Sukan BCN3109 Elektif 2: Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Atau BMM3104 Elektif 2: Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu PRK3101 Praktikum I (4 minggu) Semester 6 (Tahun 3) Kod Kursus WAJ3113 Kokurikulum .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Semester 7 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak PKU3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Semester 8 (Tahun 4) Kod Kursus EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) INT3101 Internship (4 minggu) Kredit 3(3+0) 3(3+0) 6 Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 2 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. 57 .**TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum—Pengurusan Kokurikulum Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. inkuiri. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Sentence Types. strategi pengajaran dan pembelajaran. pendidikan jasmani dan kesihatan. isu-isu kontemporari. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. WAJ3106 Hubungan Etnik Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat SINOPSIS KURSUS WAJIB. Islam dalam tamadun Melayu. dan proses pembangunan negara. PENGAJIAN PROFESIONAL DAN AMALAN PROFESIONAL KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Islam Hadhari. tokoh-tokoh tamadun Islam. WAJ3104 Literasi Bahasa Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. WAJ3102 English Language Proficiency I This course aims to build on learners‘ current English language skills. pemilihan. Parts of Speech/Word Classes. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. agama dan hubungan etnik. The topics discussed are problem solving. Listening and Speaking Skills. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. dan kecerdasan pelbagai. WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. Pendedahan kepada asas Muzik. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. India dan Jepun). It focuses on the English Sound System. It builds further on parts of speech and the language skills. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tenses. Reading Skills. operation and computation. WAJ3103 English Language Proficiency II This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). This will enable learners to become proficient language users. ekspresi. spatial sense. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. and also data analysis and Interpretation. Cina. seni visual. pembinaan. measurement. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran.penubuhan unit-unit 58 . Types of Questions. WAJ3105 Numerical Literacy Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. masyarakat pluralistik Alam Melayu.

pelaksanaan dan penilaian projek. latihan dalam kumpulan. pengurusan dan pentadbiran. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. pengukuhan kemahiran dalam permainan. Malaysia cergas dan patriotik. pengurusan ukuran balapan dan padang. BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. kesantunan berbahasa. kemahiran mendengar secara efektif. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. WAJ3114 Bina Insan Guru Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. WAJ3110 Kokurikulum—Unit Beruniform I Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. tertib di meja makan. guru dan hubungan dengan komuniti. asas pertolongan cemas. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. pengurusan pasukan. aktiviti kemasyarakatan. pengelolaan kejohanan. WAJ3111 Kokurikulum—Unit Beruniform II Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengucapan awam. tazkirah / aktiviti moral. sejarah dan undang-undang. kembara dan orienteering. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. kemahiran asas. aktiviti di air. WAJ3112 Kokurikulum—Olahraga Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengenalan alatan. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. WAJ3113 Kokurikulum—Persatuan Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. jenis khidmat kemasyarakatan. mengetahui. sejarah. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. pengkelasan persatuan. pengurusan. berdaya tahan. guru dan akauntabiliti profesionalisme. khidmat pendidikan kepada komuniti. persembahan kumpulan dan refleksi.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat kokurikulum. dan berdaya saing. disiplin dan kerohanian. sistem fail dan surat menyurat. perkembangan dan kepentingan persatuan. mengendali dan menghadiri bengkel. dan majlis rasmi. berdaya maju. latihan dan taktik permainan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. perlembagaan unit beruniform. WAJ3109 Kokurikulum—Permainan Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian 59 . pengelolaan aktiviti. struktur dan organisasi. pengurusan mesyuarat dan kewangan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. asas kawad kaki. gelanggang dan undang-undang permainan. persediaan.

EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Kursus ini merangkumi konsep asas. Akta 550 (1996 ). infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. pemilihan. kemahiran berkomunikasi. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ciri-ciri kepimpinan. motivasi. jenis khidmat kemasyarakatan. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. aktiviti kerohanian/moral. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. pelbagai teori pembelajaran. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. khidmat pendidikan kepada komuniti. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. interpretasi dapatan ujian.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat aktiviti. Surat Pekeliling Ikhtisas. model-model pengurusan disiplin. latihan dalam kumpulan. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. pengurusan media dan sumber pendidikan. penggunaan dan penilaian media pengajaran. matlamat. interaksi dengan komuniti setempat. prinsip-prinsip asas perkembangan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. lawatan benchmarking. implikasi faktor perbezaan individu. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). mandat. pengurusan sekolah. refleksi. teori. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. inventori konflik. penghasilan. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling 60 . masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas EDU 3105 Teknologi dalam Pendidikan Kursus ini membincangkan konsep. BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Pekeliling Perkhidmatan. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. peranan guru biasa sebagai pembimbing. lawatan benchmarking. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. EDU3101 Murid dan Alam Belajar Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. inovasi guru cemerlang. kembara sosial. tema bengkel. iklim sekolah. kreatif dan inovatif. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. interaksi profesional dengan guru cemerlang.

etika. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing 61 . prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman Berasaskan Sekolah III Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. penelitian dokumen. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. penelitian dokumen. pengurusan sekolah. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. KURSUS AMALAN PROFESIONAL Pengalaman Berasaskan Sekolah I Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. kepemimpinan dan peranan guru. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. Melalui pemerhatian. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. PRK3102 Praktikum II Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pengurusan bilik darjah. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. Pengalaman Berasaskan Sekolah II Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. strategi dan aktiviti. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Kursus ini membincangkan konsep profesion. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. peringkat perkembangan guru. pola tingkah laku murid. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. BBM. penelitian dokumen. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Melalui pemerhatian. penelitian dokumen. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. PRK3103 Praktikum I Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. akauntabiliti dan kesantunan guru.

Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajarn serta dapat mengaplikasikannya 62 . Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. refleksi dan konsep pengajaran mikro. teknik soal jawab. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. teori pemerolehan bahasa. kema hiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Pelajar dikehendaki merancang. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin) BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Meulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Pada peringkat ini. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. penullisan rancangan mengajar. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing SINOPSIS KURSUS MAJOR MAJOR BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat dalam situasi sebenar. jenis-jenis ayat dan retorik BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak termasuk konsep ciri-ciri dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkhembangannya. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. frasa. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. PRK3103 Praktikum III Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. INT3101 Internship Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kota kata dan peribahasa. integrasi teknologi maklumat dna komunikasi dalam pengajaran dan pembelajarna Bahasa Cina. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Karjay-karja sastera kanak-kanak dari pelabagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. komponen ayat. pelbagai pedagogi. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

BCN3113 Penyelidikan Tindkaan 1 – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Kursus ini merangkumi konsep asas. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. ciri-ciri pelabgai bentuk puisi serta sejarah perkemabgannya. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menullis. proses pelakasanaan perkaedahan serta aktivitiaktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. fiksyen dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. BCN3114 Novel dan Drama Kursus ini merangkumi pentakrifan. Teori-teori pembelajaran seperti konstruktivisme turut diberik tupuan khususnya kepada impllikasi teori-teori ini kepada pengajarna dan pembalajaran Bahasa Cina. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. ciri-ciri. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Karyakarya gemilang dari tiga jenis puisi. Selain itu. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah(Pelaksanaan dan Pelaporan) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Karya-karya gemilang dari pelabagai jenis cerpen. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran BCN3110 Puisi Kursus ini merangkumi pentakrifan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. ciri-ciri pelabagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. prinsip dan fungsi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. peranan. 63 . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Ci dan Sangu dipilih sebagai bacaaan asas. matlamat. Pengajarna mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Kursus ini mengkaji konsep. memilih dan meulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. iaitu Shi. Karya-karya gemilang dari pelabgai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelabgai genre.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat BCN3106 Prosa Kursus ini merangkumi pentakrifan.

Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. kajian teks jawi klasik. penyediaan rancangan. kemahiran asas. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. pendedahan secara amali penulisan khat. perancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. penyediaan rancangan. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. dan amali. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. pendekatan. penyediaan rancangan. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. 64 . menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. dan moden. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat MAJOR PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi.

perkara-perkara yang membatalkan iman. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . model Bunker and Thorpe 1982. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. dan Penilaian PAFA. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. PIM3114 Pengajian Fiqh Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal.a. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. 65 . kemahiran acara balapan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. jadual latihan kecergasan fizikal. PIM3112 Pengajian Aqidah Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. bentuk dan bidang penilaian.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. kesan iman dalam kehidupan. pengukuran. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. PJM3103 Olahraga Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. permainan kanak-kanak. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. pengelolaan permainan dan teknik permainan. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. kemahiran acara padang. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas.w. PJM3102 Pergerakan Asas Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. MAJOR PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. sembelihan. pengurusan. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal.

PJM3108 Pendidikan Luar Kursus ini mencakupi falsafah. penganalisisan perlakuan. kematangan. pengurusan. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. aktiviti fizikal dan sukan. 66 . maklumbalas. penilaian. aspek pengelolaan. sistem penghadaman. kawalan motor. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. pengurusan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. struktur dan oraganisasi persatuan. pengelolaan. rekreasi dan kesenggangan. perancangan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. kanak-kanak. pengelolaan.kepentingan. pertumbuhan somatik. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. darah. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. pemprosesan maklumat. PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penganalisisan perlakuan. asas terjunan. selular dan tisu organisma. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. pembelajaran motor. PJM3107 Gimnastik Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sistem endokrina. aspek pengurusan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. saluran dan peredaran darah. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. kematangan dan prestasi fizikal. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. . konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. sistem limfatik dan imuniti. pengelolaan dan pentadbiran. sistem respirasi. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. koordinasi. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. sukatan dan tafsirannya. kematangan dan pembelajaran motor. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengurusan. ‗attention‘ dan prestasi. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. keselamatan muridmurid. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. sistem integumentari. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. jantung. perbezaan individu. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. penganalisisan perlakuan. sistem otot. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sistem rangka.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PJM3104 Renang Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. sistem saraf. keselamatan renang. tisu adipos dan komposisi badan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. konsep.

PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pencegahan kecederaan dalam sukan. asma dan serangan jantung. pendarahan terbuka. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. pengurusan. sukan dan ekonomi. pengsan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sukan dan media. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. program pembangunan sukan. deviasi dalam sukan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pentadbiran agensiagensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. aspek pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan permainan tradisional. teori sosial dalam sukan. kecederaan kulit. penetapan matlamat. peneguhan. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Kursus ini meliputi konsep asas ujian. personaliti. pembinaan ujian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1: Kaedah Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. mengangkat dan membawa pesakit. kepala dan mata. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. nilai dan etika dalam sukan. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pendidikan jasmani dan sukan. kecederaan bahagian tangan.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. ‗burnout‘ dan lebihan latihan dalam sukan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. PJ3118 Kecederaaan dalam Sukan Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sukan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. kebangkitan. sukan dan kanak-kanak. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. kaki. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. keganasan dalam sukan. maklumbalas. undang-undang dan pentadbiran sukan. motivasi. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas 67 . perubatan sukan dan jurulatih sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. terdedah kepada haba yang melampau. prinsip asas pertolongan cemas. PJM3117 Psikososial Sukan Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. pemilihan jenis-jenis ujian. pendekatan rawatan kecederaan. prinsip menguruskan kecederaan patah. definisi sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. penganalisisan perlakuan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. isu-isu dalam sukan. badan. kecederaan tisu lembut.

information-processing theory-Atkins. composite materials. synthetic polymers and plastics. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. generation and transmission of electricity. aromatic compounds. forces in fluids. cell structure and function. understanding children‘s development. genetic diversity I. learning objectives. Malaysian primary science curriculum II. ecosystem services. SCE3106 Thinking and Working Scientifically This course provides knowledge about thinking and working scientifically. Behaviourist learning theory. the nature of science and how children learn science. threats to biodiversity. It discusses physics and measurement in everyday life. It explains about lesson planning. animal nutrition. ex-situ conservation. aldehydes and ketones. carboxylic acids. growth. sulphuric acid and nitric acid. industrial preparation of ammonia. what do children need to help them learn through constructivism. understanding population trends. electrical circuits in the house. Bruner‘s learning theory. genetic diversity II. rubber. SCE3103 Exploring Materials This course provides knowledge about exploring materials. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. animal reproduction. MAJOR SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE3101 Life and Living Processes This course provides knowledge about life and living processes. acoustic ecology and biodiversity collection submission. thermometry and thermometers. plant respiration. teaching science for all children and science for exceptional children. alloys. It discusses primary science teaching. use of electronics and semi-conductors. SCE3106 Planning for Teaching Primary Science This course provides knowledge about planning for teaching primary science. planning a daily lesson plan. It explores about ecosystem. assessing children‘s ideas and misconceptions in science. 68 . applying Newton‘s laws in everyday life. work and machines. animal diversity. in-situ conservation. natural polymers and paper. biodiversity. animal excretion. planetary and satellite motion. alcohol. the constructivist approaches. ethers and amines. food and wellbeing. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. Shiffrin and Baddeley‘s. writing lesson plans. It discusses issues in science education. It explores the nature of life. the physics of music. electricity and magnetism at work. the basic science process skills and integrated science process skills. plant diversity. microteaching skills and macro teaching. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. plant nutrition.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat penyelidikan tindakan dalam seminar itu. motion. plant reproduction. esters and amides. animal respiration. acquiring manipulative skills. SCE3102 Children’s Learning in Science This course provides knowledge about how children perceive science. cellular respiration in plants and animals. daily lesson plan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. understanding children‘s ideas in science. teaching and learning strategies for primary science. Gagne‘s learning theory. soaps and detergents. Ausubel‘s learning theory. learning outcomes. SCE3105 Physics in Context This course provides knowledge about physics in context. ores and minerals. fuel. Malaysian primary science curriculum II. SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. plant excretion. dealing with children‘s misconceptions and conceptual change. It explores the nature of science. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. using light. how children learn science.

project-based learning design. interpreting test score and forms of examination. It explores about energy. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. Technology and Society This course provides knowledge about science. penerapan 69 . SCE3111 Evaluation in Science Teaching This course provides knowledge about evaluation in science teaching. marking and moderation of test scripts. kemasan. SCE3110 Earth and Science This course provides knowledge about earth and space. scoring of assessment. areas of assessment in primary school science. purpose of assessment. safe handling of scientific materials handling of chemicals. SCE3113 Action Research I—Primary Science (Methodology) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. science teaching and learning resources. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. SCE3115 Action Research II—Primary Science (Implementation and Reporting) This course involves skills of carrying out an action research in a school. proses perancangan dan penilaian RBT. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. peluang kerjaya dan masa depan RBT. test design and construction. assessment tools. analysing and interpreting the research data. basic laboratory techniques. and documenting the action research findings in a report or article. thermochemistry. ciri-ciri kepimpinan. It discusses earth: structure. preparation and improvisation of selected resources and presentation. It discusses definition of terms. the first law of thermodynamics. project-based learning for conservation. MAJOR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). pengenalan kepada sistem PTV. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. technology and society. project-based learning for energy in the biosphere. innovation and inventions. project-based learning for endurance of resources. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. administration of test. SCE3112 Managament of the Science Laboratory This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. origins and its major systems and space: the solar system. project-based learning for additives in food. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. rules and safety in the laboratory. preservation of biological specimens.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat SCE3109 Energetics in Chemistry This course provides knowledge about energetics in chemistry. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. electrochemistry and nuclear chemistry. falsafah. It will discuss about management of science laboratory. technology and society. project-based learning for pollution and its effect on human health. SCE3114 Science. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. analysis of test score. implementing the research. types of assessment. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. It discusses issues relating to science. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. outer space.

motor arus terus. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. perniagaan elektronik (e-dagang). penggunaan dan interpretasi data. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. jenis penilaian. pembiakan dan pengendalian. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. penanaman sayur-sayuran secara hidroponik. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. dan pembiakan ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. undang-undang perniagaan. membina robot asas teknologi rendah. pelaksanaan. pelbagai cara penilaian. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. dokumentasi dan penyimpanan rekod. membina Jadual Spesifikasi Ujian. mendawai litar pendawaian domestik. kewangan. mereka cipta stail pakaian. kemahiran dan teknik menyoal. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. strategi. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. perancangan. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. robotik. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. lengan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. analisis markah dan statistik asas. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. asas mekatronik. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. asas elektronik berdigit. peraturan pemarkahan. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. reka bentuk. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. belah. kaedah. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. keusahawanan dan 70 . pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. kemahiran penyediaan. penanaman. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pengetahuan teori dan kemahiran amali. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. penilaian. kancing. pendawaian satu fasa. teknik pengajaran.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. pengurusan dan penjagaan harian. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. kurikulum sekolah. penghilangan gelembung. penyudah tepi dan garis leher.

sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. amalan kesihatan dan keselamatan. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah PRA3103 Perkembangan Fizikal. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. proses dan perancangan projek. punca dan pencegahan kemalangan. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. reka bentuk industri. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. MAJOR PRA SEKOLAH PENDIDIKAN RENDAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Kursus ini meliputi. pengetahuan tentang peraturan. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. etika makan.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. makanan dan amalan pemakanan. prinsip memasak dan tatasajian. Akta 308 dan Akta 550. kebersihan alam sekitar dalam membentuk gaya hidup sihat dan selamat serta pendidikan seksualiti. aplikasi lukisan 3D (wireframe. aplikasi lukisan 2D. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. PRA3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kesihatan dan Keselamatan kanak-kanak Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-kanak. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I—Kemahiran Hidup (Kaedah) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II— Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. pengurusan bahan dan alatan. tempat alat tulis. pengurusan kewangan. Pendekatanpendekatan dalam Kurikulum. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. 71 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. reka bentuk bengkel. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel.

membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Tajuk ini juga membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. matlamat. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. komuniti dan institusi pendidikan serta peningkatan profesionalisme guru. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Proses pelaksanaan dan etika pentaksiran juga dibincangkan. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Bekerperluan Khas Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. konsep asas pengajaran dan pembelajaran komponen kognitif terutama sekali awal Matematik dan Sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak prasekolah PRA3106 Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Kursus ini meliputi teori-teori perkembangan kreativiti kanak-kanak. PRA3113 Kaedah Penyelidikan (Pengenalan dan Perancangan) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. tingkah laku dan disiplin kanakkanak. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. hubungan keluarga. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya serta apakah strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. serta aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Kursus ini juga meliputi teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. objektif. Pelajar juga didedahkan dengan mereka cipta pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah PRA3111 Pentaksiran dan Pengesanan Kanak-kanak Prasekolah Kursus ini meliputi konsep. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. Kursus ini juga turut menjelaskan tentang perbezaan individu dan kaedah serta teknik mengajar yang digunakan oleh guru.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. teori perkembangan moral. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan 72 . PRA3110 Perancangan Prasekolah Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. nilai dan budaya. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. pengurusan dan aktiviti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya.

Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. konsep. kemahiran membaca. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. tingkah laku bermasalah. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. ciri-ciri. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. pengajaran tatabahasa asas. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. 73 . strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. kecekapan hubungan. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. membina pelbagai jenis instrument. keselamatan dan pemakanan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. punca masalah. MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. bertutur. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. kemahiran jahitan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. pengurusan rumah tangga. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. strategi untuk menangani masalah tersebut. pengurusan kesihatan. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat dalam bidang Pendidikan Prasekolah. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. kemahiran memasak. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu Kursus ini membincangkan definisi bahasa. programprogram pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. Tajuk ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan PRA3115 Kajian Tindakan Berasaskan Sekolah (Pengumpulan Data dan Seminar) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pendekatan. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. membaca dan menulis. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. prinsip. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. kajian sukatan pelajaran. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.

74 . Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. pengurusan kelas khas. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pembinaan bahan bantu belajar. terapi pergerakan kreatif. prinsip dan etika kerja sosial. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. kemahiran memelihara haiwan. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. keprofesionalisme guru. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. penempatan pelajar. kajian sukatan pelajaran. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. Ia merangkumi konsep asas Matematik. terapi muzik dan nyanyian. pentaksiran. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. peranan guru dan pentadbir. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. pengasingan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.masalah pengajaran Sains.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat kemahiran berkebun. PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. matlamat. penilaian. terapi hidro. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. keselamatan diri. terapi cara kerja. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. permasalahan penguasaan Matematik. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). khidmat pelbagai disiplin di PDK. prasarana kelas khas. matematik berfungsi. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. struktur organisasi di peringkat kementerian. penubuhan. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pentadbiran. dan integrasi. langkah-langkah. peruntukan kewangan. terapi seni visual. isu pelabelan. terapi pertuturan.

bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. nilai dan etika dalam sukan. konsep penilaian. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. sistem respirasi. penilaian kemahiran berbahasa Arab. sistem endokrina. undang-undang dan pentadbiran sukan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. pentadbiran agensiagensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. sukatan dan tafsirannya. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. kepentingan. sistem integumentarim. darah. saluran dan peredaran darah. jantung. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. sistem saraf. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PENDIDIKAN JASMANI PJM3102 Pergerakan Asas Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. kombinasi penggunaan buku teks. konsep kurikulum. pengurusan permainan tradisional. membaca dan menulis. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pendidikan Jasmani. program pembangunan sukan. 75 . BAM3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. penilaian kendalian sekolah. pembinaan item. isu-isu dalam sukan. sistem rangka. selular dan tisu organisma. sistem otot. sistem penghadaman. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. model permainan kanakkanak. BAHASA ARAB BAM3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. sistem limfatik dan imuniti. peringkat kimia. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

BAM3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga menghuraikan jenisjenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

PENDIDIKAN KESIHATAN
PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti, pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti, bebas daripada prasangka yang negatif, dan diskriminasi. PKE3102 Pendidikan Keselamatan Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan, peraturan keselamatan di sekolah, tanggungjawab persekitaran dan keselamatan, keselamatan perkhidmatan, keselamatan diri, penyimpanan bahan bahaya, prosedur kecemasan, program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep, tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah, pendekatan bersepadu, perkhidmatan kesihatan sekolah, program kesihatan mulut, rancangan makanan tambahan, amalan kebersihan sekolah, program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.

PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. Pelajar akan didedahkan dengan rasional, matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, empat domain iaitu sivil, politik, sosio ekonomi, dan budaya, kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti, dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan, persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna, pelbagai teori pembelajaran, penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran, konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, pengetahuan dan kemahiran pedagogi, kaedah pengajaran dan
76

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

pembelajaran, format dan komponen wajib, komponen pengajaran mikro dan makro, dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan.

PENDIDIKAN MORAL
ELM 3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral; konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan masyarakat; teori-teori perkembangan moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

SCIENCE
SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching science for all children and science for exceptional children. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation.

77

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat

PENDIDIKAN SENI VISUAL
PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.

PENDIDIKAN MUZIK
MZU3104 Asas Pendidikan Muzik Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktorfaktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan, semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkahlangkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian,
78

pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat permainan alat perkusi. remaja. unsur-unsur pergerakan. pembinaan ujian. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pengisian kurikulum. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. konsep strategi. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. fokus utama dan sampingan. afektif. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak. konsep 5P. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. permainan alat rekoder. BAHASA MELAYU BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. dan pengukuran. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. penilaian. membaca. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. jenis-jenis pergerakan. teori-teori kognitif. kaedah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pendekatan. pregerakan kreatif. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pemetaan kemahiran. penulisan langkah pengajaran. 79 . jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan menulis). pendekatan. kaedah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pemarkahan dan markat. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. sumber pengajaran dan pembelajaran. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. pengujian dan penilaian. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. dan psikomotor. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan teknik pengajaran.

al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. pengertian. classroom management. hukum beramal. Mansukh. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith Kursus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. tafsir ayat aqidah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Hadith Qudsi. Nasikh. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. remedial and 80 . Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. lagu-lagu patriotik. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. Jin. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. methods and techniques. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. PQE3104 Hafazan Al-Quran Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. martabat hadis. tujuan dan sifat-sifat. PQE3103 Tarannum Al-Quran Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. pelaksanaannya secara teori dan amali. Sikah dan Jiharkah. harakat. multiple classroom teaching. theories of second language acquisition.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. ELE3102 Principles of English Language Teaching This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. isti`azah. Nuh. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. ar-Rahman. basmalah. developing classroom skills. kemukjizatan Al-Quran. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates This course seeks to reinforce learners‘ language competency in understanding discourse. The topic Language and literature is also introduced. reading and writing. Muhkam dan Mutasyabih. tafsir ayat akhlak. It focuses on language acquisition and language learning. tafsir ayat hukum. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. an overview of teaching approaches. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. nyanyian semerta dan aural. Ulum Al-Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Nahawand. takbir. dan khatam al Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. burdah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak.

ELE3104 English Language Teaching Methods for Young Learners This course focuses on the topics of lesson planning. ciri-ciri. communication. testing and evaluation. the English sound system (phonology). integration of language skills and language content. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of listening and speaking skills. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. general principles in the teaching of language skills. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Kursus ini mengkaji konsep. and Cohesive devices in spoken and written language. the teaching and assessing of vocabulary. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. peranan. ELS 3102 English Language Enrichment II This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. speaking. and semantics needed by an English language teacher. It focuses on Tense types and aspects. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. proses pelakasanaan perkaedahan serta aktivitiaktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. materials selection. syllabus study. It also enables learners to reflect on their learning. SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT BAHASA INGGERIS ELS 3101 English Language Enrichment 1 This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat enrichment activities. Selain itu. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajarn serta dapat mengaplikasikannya. the teaching and assessing of reading skills. morphology. This will reinforce and further enhance learners‘ proficiency in using the language for a variety of purposes. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Kursus ini merangkumi konsep asas. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. The topics focused are listening. prinsip dan fungsi. ELE3103 English for the Language Teacher This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. adaptation and simplification. the teaching of grammar. the teaching and assessing of literature for primary schools. Sentence types. and introduction to lesson planning. syntax. BAHASA CINA BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Meulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. matlamat. Subject-verb agreement. spelling and dictation. 81 . Teori-teori pembelajaran seperti konstruktivisme turut diberik tupuan khususnya kepada impllikasi teori-teori ini kepada pengajarna dan pembalajaran Bahasa Cina.

It also enables learners to reflect on their learning.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat reading and writing. This will reinforce and further enhance learners‘ proficiency in using the language for a variety of purposes. 82 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LOKASI TEMPAT 83 .

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LOKASI TEMPAT DI IPTHO 84 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kemudahan Bilik Kuliah Makmal Komputer Makmal Biologi Makmal Fizik Makmal Kimia Makmal Autocad Makmal Pertanian Makmal Autocad Makmal Akuakultur Bengkel Kayu Bengkel Logam Bengkel Paip Bengkel Elektrik Bengkel Elektronik Bilik Lukisan Teknik Bengkel Enjin Bilik Jahitan Bilik Masakan Bilik Pengajaran Mikro Astaka Gelanggan Bola Tempar Padang Bola Sepak Gelanggang Bola Jaring Gelanggang Tenis Gelanggang Bola Keranjang Gelanggang Futsal Gelanggang Sepak Takraw Padang Hoki Gelanggang Badminton (Gim) Gimnasium Gelanggang Squasy Bilik Kaunseling Bilik Asrama Kafeteria Kantin Surau/Masjid Bilangan 45 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 3 1 2 2 525 1 1 1 Kapasiti 1125 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 85 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Kemudahan No.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LAMPIRAN 86 .

Berikut adalah beberapa contoh:- 2.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LAMPIRAN 1 Penulisan Rujukan ( Penulisan Ilmiah dan Kerja Kursus) 1. IPTHO telah menetapkan bahawa setiap petikan atau sedutan yang diguna dalam penulisan ilmiah atau kertas kerja perlu dinyatakan dalam senarai rujukan abjad mengikut kaedah penulisan American Psychological Association (APA) Versi 6. mengukuh atau menjelaskan sesuatu hujah. Justeru itu. al. 2.4 Jika tiga penulis atau lebih digunakan untuk rujukan. sedutan atau petikan yang diambil dari pelbagai sumber seperti buku. Wankowski dan Gagne (1971) pula menunjukkan pentingnya pembolehubah ―ketertiban‖. m ajalah. Pengenalan Penulisan ilmiah atau penulisan kertas kerja memerlukan sedutan atau petikan dari penulisan penulispenulis lain sebagai satu cara menyokong. akhbar. 2. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. tekal dan seragam. gunakan et. Oleh itu. Algorithm boleh dikira melalui aplikasi Prosedur Gram-Schmidt sebagaimana dijelaskan oleh Korenberg et. Untuk melihat hubungan di antara pembolehubah bebas dengan pembolehubah bersandar dalam kajian ini. maka tarikh buku diterbitkan ditulis selepas nama penulis. 2. artikel dan sebagainya sama ada ianya diterbitkan atau sebaliknya yang ditulis dalam penulisan ilmiah atau kertas kerja perlu dinyatakan dalam senarai rujukan atau biblografi. jurnal. 2.1 Jika nama penulis ditulis dalam ayat petikan. Principle Parsimonious (Soderstrom and Stocia. kedua-duanya ditulis.al selepas nama penulis pertama. 1989) bersifat kritikal disebabkan garisan model non-linear melibatkan kepelbagaian parameter. ―sifat peramah‖ dan ―kebolehan menyelesaikan masalah‖ dalam pencapaian guru.3 Jika dua penulis digunakan dalam petikan. 1988). Begitu juga gaya menulis petikan atau sedutan di dalam teks penulisan juga perlu bersifat piawai. Gaya Menulis Petikan Dalam Teks Petikan yang ditulis dalam penulisan ilmiah/ketas kerja perlu dinyatakkan penulis dan tahun buku tesebut diterbitkan. maka nama penulis dan tahun buku diterbit ditulis pada akhir ayat. kaedah pengkali Korelasi Pearson-r telah digunakan (Levin. (1988) 87 .2 Jika nama penulis tidak dalam ayat petikan. Atau Dalam mereka bentuk sistem non-linear.

Prof. Contohnya artikel oleh Anderson (2002) disenaraikan lebih awal daripada artikel oleh Anderson (2006). (1971). Gaya menulis nama penulis dalam senarai rujukan seperti berikut:- 4. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. gunakan huruf abjad kecil a. B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2.6 Jika petikan yang ditulis diambil dari bahan penulisan penulis lain. melambangkan tahun buku diterbitkan.R.5 Jika lebih dari satu petikan yang ditulis oleh penulis yang sama. Pangkatan seperti Dr. 4. ia perlu ditulis secara kronologi. (1985) ..1 Penulis Buku ( Seorang atau lebih dari seorang) Gay... tidak perlu ditulis. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. nd 4. J.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 2.. (1995). Madaus. New York: Harper and Row Publisher.. L. 2 ed. atau Prof. Hasting. Sternberg (1981a) mendapati bahawa strategi belajar metakognitif mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Educational and evaluation and measurement.b. Merril Publishers..F.4 Susunannya mesti mengikut abjad. Langkau dua (Double spacing).. Sekiranya terdapat lebih daripada satu bahan rujukan yang digunakan oleh penulis yang sama . Penilaian kendalian sekolah. Gaya Menulis Nama Penulis Dalam Senarai Rujukan Pada kebiasaannya nama penulis disenaraikan mengikut keluarga (bagi penulis barat) dan diikuti nama penulis tetapi dikecualikan bagi penulis yang terdiri daripada kumpulan ethnik Melayu yang mana nama penulis digunakan dalam senarai rujukan. 4. (2002). 1979) 3.T.3 Penulis/ Penyunting Bersekutu Pusat Perkembangan Kurikulum. Senarai Rujukan (Biblografi) 3.c. 3.3 3. Penilaian di bilik darjah. Madya. G. 88 .1 Semua petikan yang digunakan dalam teks penulisan ilmah/ kertas kerja mesti disenaraikan dalam senarai rujukan.2 3. Charles E. Sternberg (1993b) pemantauan metakognitif berkait rapat dengan cara seseorang menilai proses pembelajarannya. Pendekatan ini dipelopori oleh Glaser pada tahun 1973 ( Popham.2 Penyunting Mokhtar Ismail. Bloom.S.

J: Prentice-Hall. Criterionreferenced measurement. (1989). Nama penerbit. Muka surat. Supervising students teachers.5 Artikel dalam journal dari sumber elektronik Penulis artikel . Tajuk artikel. Tajuk artikel. Dalam: Penulis buku. W.Referenced Test” dlm.1 Buku Penulis. 24-26 October. Nama jurnal. Seremban. 5. E. 5. (1989). Jurnal Cerana. (Tahun). Tarikh muat turun. Tempat diterbitkan. Englewood Cliffs. A.com 89 . Nama penerbit. Role of early supervisory experience in supervisor performance. London : The Palmer Press. (Tahun). Alamat URL Borman. W. (Tahun). Tempat diterbitkan. Research perspective on the graduate preparation of teachers. Carr.J (1979). Woolfolk.nytimes. 78. Gaya menulis petikan ini adalah seperti berikut:- 5. Quality in teaching: Arguments for a reflective profession.3 Artikel dalam jurnal Penulis artikel.(1973) ― A Criterion. (Tahun). 443-449. 5. Muka surat. Persepsi guru permulaan produk Institut Perguruan Tun Hussein Onn terhadap iklim kerja di sekolah. Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar. N.s.Tempat diterbitkan. Tajuk. Proceedings paper during the Educational Research and Development Seminar. Edisi (jika bukan yang pertama). Yeoh Siok Tee (Oktober.C. Tajuk artikel. Tajuk artikel. 5.. 5. jilid.E. 2008. Hoy. Popham. (2002). Tajuk buku.2 Artikel dalam buku Penulis artikel. 11. Dalam Anita. Tajuk jurnal. New Jersey: Educational Technology Publication. Tarikh Konferen.(Tahun). Woolfold (ed). W.4 Penulis dalam petikan penulis lain Glaser. W. Journal of Applied Psychology. from http://www. 2009).Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 4. Management of solid waste among teachers trainees in the Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn. R. Azni Jaffar (2006).4 Artikel Konferen/ seminar Penulis artikel. (m. muka surat. Muka surat.108-131). Bil Jilid/Volume. Nama penerbit. Nama konferen/seminar. 1-13. Gaya Menulis Bahan Penerbitan Dalam Senarai Rujukan Pelbagai bahan penerbitan digunakan sebagai rujukan. Retrieved October 23. An introduction.

A. & Lang. G.6 Artikel dari akhbar Penulis artikel. Los Angeles.. Armony. 893–897. Ulrich. K. 56. & Lushene. I. & Gabrieli. A. Rosler. Sterzer. G. W. Tajuk artikel. R. R. Berita Harian. & Tapia.. Journal of the Neurological Sciences. 258–281.. Billino. Carretie. 5627–5633. P.... Role of early supervisory experience in supervisor performance. 23. Universiti Putra Malaysia. (2002). J. K. (1988). nama akhbar. M. 221–243. (1970). & Steer. Rafiah Abdul Rahman. Contoh Senarai Rujukan Anderson. Neural correlates of the automatic processing of threat facial signals. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. (2004). Journal of Consulting and Clinical Psychology. Retrieved October 23. Beck. from http://www. Martin-Loeches. A. Panitz. E. (2002).com Calvo.. 6.s 5. Journal of Applied Psychology. Tajuk tesis. The effect of vocabulary instruction on the depth of vocabulary knowledge and reading comprehension. Unpublished doctorate thesis.. E.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 5. Epstein. E.. A.. (1986). 109–116. Weidauer. 78. Shipley. Pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris.. Human Brain Mapping. Neuropsychologia. (2005). Spielberger. Manual for the State– 90 . F. (Tahun). m. (2004). A. 817–826. Gorsuch. Bernhardt. 22. Johari Johan. De Rosa. A. T. Effects of arousing emotional scenes on the distribution of visuospatial attention: Changes with aging and early subcortical vascular dementia. Gaze patterns when looking at emotional pictures: Motivationally biased attention. J. Institusi. Hinojosa. T. R. 5. Kleinschmidt. Borman. 154. (2005). A.. (2008). J. S. Brown.C. K. L. 229. D. muka surat. J. (tahun. Mecado. M. (2009. J. Oktober 18). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. C. (2003).. C. & Dolan. Christoff. 40. Journal of Experimental Psychology: General. tarikh).. Journal of Neuroscience. 290–299. 443-449. J. 28. CA: Western Psychological Services.. C. Penulisan yang tidak diterbitkan. P. M.... Modulation of spatial attention by fear-conditioned stimuli: An event-related fMRI study.nytimes.. L. Automatic attention to emotional stimuli: Neural correlates. Motivation and Emotion. D.. D.7 Tesis Penulis. Anderson. W. Shipley Institute of Living Scale. N. 2008. Anugerah tesis.

A. West. (1997). TX: Psychological Corporation. Wilson. Wechsler... NY: Psychological Corporation. San Antonio. 3–24. D. Palo Alto. Williams. The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. 272–292. Alderman. The emotional Stroop task and psychopathology. R. (1987).. CA: Consulting Psychologists Press. C. P. & MacLeod. W. J.. J. H. B. A. D. An application of prefrontal cortex function theory to cognitive aging. L. Burgess. & Evans. Technical manual for the Wechsler Adult Intelligence and Memory Scale– III. Psychological Bulletin. Mathews.. Psychological Bulletin.. C. (1996). England: Thames Valley Test Company. (1996)..Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Trait Inventory. M. 91 . Flempton. (1996). Wechsler. 120. J. New York. 120. Wechsler Memory Scale—Revised. Emslie. N.

1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1. 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Pentaksiran.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LAMPIRAN 2 Hasil Pembelajaran Program: Hasil Pembelajaran 1. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. bahan kurikulum. 2. dan 1. teori pembelajaran. 92 .1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran pembelajaran. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 2. 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.

3 4. psikologi dan etika profesional keguruan.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.2 4. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. emosi dan tekanan secara berkesan. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.5 menunjukkan ciri-ciri secara berpasukan. 3. 3. 3. 93 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 4. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. kebolehan bekerja 4. mengintegrasikan kemahiran mengajar.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 3. sosial.2 4. mengurus masa.2 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. budaya. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.6 merancang. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum 4.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 3.4 membuat muhasabah diri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3.

7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 6. 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 94 . bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. akauntabiliti integriti.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam Pendidikan dan 5. 6. 5. 5. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. iaitu untuk: 5.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat 5. 6.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.

poster. 95 . jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran.‖ Juga. dan peperiksaan. seminar.‖ Sepanjang kursus. tutorial. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. bengkel.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LAMPIRAN 3 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pengetahuan dan kefahaman Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Kemahiran Praktik Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ―Pengetahuan dan kefahaman. persembahan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. projek. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Ia juga termasuk peperiksaan. projek. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ―Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran.

merefleksi dan menilai amalan. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. 96 . Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. perbincangan kumpulan kecil.

Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat LAMPIRAN 4 KOMBINASI KURSUS MAJOR dan PAKEJ ELEKTIF Bil. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pililh satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan. Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Elektif 2 telah ditetapkan. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan 97 Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. 8. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani *Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Pendidikan Jasmani Untuk setiap unit. 1. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Pendidikan Al-Quran Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Muzik Pra Sekolah 4. 2.

Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral 98 Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Matematik Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Bil. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Catatan 10. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Major Elektif 1 Elektif 2 Januari 2009 9.

Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan Nota:*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Major Pendidikan Seni Visual Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Matematik Catatan Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. 99 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). 15.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Bil. Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16.

Latif bin Abdullah Encik Tay Chong Seng Dr.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn En. Yasin Puan Yeoh Siok Tee Encik Rousliluddin bin Ambia Dr.Nor Hida bint Ibrahim Encik Razali bin Mohammad Encik A. Mohamed Rahmat bin Md.Isa bin Man Tuan Haji Mahali bin Marwan Tuan Haji Ahmad bin Abu Tuan Haji Mohd. Nahar bin Mohamad Wazir Pn. Choong Kee Foong Encik Tokiap bin Tokimin Cik Aliza binti Azhar Cik Alimah binti Atan Encik Mohamad Anuar bin Hayan Encik Norizan bin Hasrat 100 .Taslim bin Abdul Rahim Tuan Haji Azni bin Jaafar Cik Norizah binti Taib En.Md.Mohamed Shahren bin Abdullah Encik Mohd. Rafiah binti Abdul Rahman Tuan Haji Zakaria bin Mohamed Nor Tuan Haji Roseli bin Mohd. Tan En.

101 . Penilaian & Pensijilan 1999). Segala maklumat yang terkandung dalam BUKU PANDUAN PISMP adalah betul semasa percetakan dan perubahan selepas pengedaran ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat KENYATAAN PENAFIAN Maklumat dalam BUKU PANDUAN PISMP ini adalah petikan daripada Buku Panduan Akademik Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sesi 2007/2008 dan Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. BUKU PANDUAN PISMP ini adalah edaran terhad untuk kegunaan pelajar dan warga IPG Kampus Tun Hussein Onn.

iptho.edu.my 102 .Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Autograf HAK CIPTA TERPELIHARA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT Tel: 07-4323271/75 Fax: 07-4343687 Website: www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful