Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012 Tema A: Pengenalan kepada Biologi Bab 1: Pengenalan kepada Biologi

MASA Minggu 1 4/1 6/1 Pelajar seharusnya dapat: OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN ORIENTASI KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

:. Memahami Biologi Minggu 2 9/1/2012 13/1/2012 1.2 :. Mengaplikasi penyiasatan saintifik

Menyatakan apakah kajian Biologi Menerangkan kepentingan Biologi Menyenaraikan bidang-bidang yang berbeza dalam kajian Biologi Menyenaraikan kerjaya berkaitan dengan Biologi Menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi Mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberi Mengenal pasti hubung kait antara dua pemboleh ubah bagi membentuk hipotesis Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen ringkas untuk menguji hipotesis Merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang sesuai

Tema B: Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Benda Hidup Bab 2: Struktur & Organisasi Sel
MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

Minggu 3 16/1 20/1 2.1 :. Memahami struktur & fungsi sel

Melukis & melabel sel haiwan serta sel tumbuhan Mengenal pasti komponen-komponen sel haiwan Mengenal pasti komponen-komponen sel tumbuhan Menyatakan fungsi komponen sel haiwan Menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan Membanding dan membezakan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan Mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel-sel khusus Menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel berbanding organisma multisel Menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel Menghuraikan organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ dan sistem dalam organisma multisel Meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel Mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami pengkhususan mengikut fungsinya

Minggu 4 30/1 3/2

2.2 :. Memahami orgnisasi sel

2.3 :. Menghargai keunikan sel

Bab 3: Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma


MASA Minggu 5 6/2 10/2 & Minggu 6 13/2 17/2 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3.1:. Menganalisis pergerakan bahan-bahan merentas membran plasma HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel yang hidup Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma Menghuraikan struktur membran plasma Menghuraikan sifat ketelapan membran plasma Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan pasif Menerangkan pergerakan molekul air merentas membran plasma secara osmosis Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan aktif KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012

Minggu 7 20/2 24/2 & Minggu 10 19/3 23/3 *M8 & M9 exam* 3.2 :. Memahami konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan seharian

Menjelaskan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif dalam kehidupan dengan menggunakan contoh yang sesuai Membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif Menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan isotonik Menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tumbuhan Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan kecerunan kepekatan Menjelaskan dengan fenomena kelayuan tumbuhan Menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan contoh yang sesuai Menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel

3.3 :. Mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma

Bab 4: Komposisi Kimia Dalam Sel


MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 4.1 :. Memahami komposisi kimia dalam sel HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: Menyatakan unsur dalam sel Menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel Menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel Menerangkan kepentingan air di dalam sel Menyatakan unsur dalam karbohidrat Menyatakan jenis-jenis unsur karbohidrat Menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida Menyatakan unsur dalam protein Menyatakan pelbagai struktur protein Menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida Menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino perlu Menyatakan unsur-unsur dalam lipid Menyatakan jenis-jenis lipid yang utama Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak Menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan minyak Membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu Menyatakan apakah enzim Menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses hidup Menyenaraikan ciri umum enzim Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat Menyatakan tapak sintesis enzim Menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel Menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel Menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim Menerangkan mekanisme tindakan enzim Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat Menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam industri Meramalkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya terdapat KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

Minggu 11 26/3 30/3

4.2 :. Memahami karbohidrat

4.3 :. Memahami protein Minggu 12 2/4 6/4 & Minggu 13 9/4 13/4 4.4 :. Memahami lipid

Minggu 14 16/4 20/4 & Minggu 15 23/4 27/4

4.5 :. Memahami enzim

4.6 :. Menghayati

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012


kepentingan bahan kimia dalam sel kekurangan karbohidrat, protein, lipid ataua enzim dalam sel

Bab 5: Pembahagian Sel


MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: Minggu 16 1/5 4/5 & Minggu 17 7/5 11/5 5.1 :. Memahami mitosis 5.2 :. Memahami meiosis 5.3 :. Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa mitosis dan meiosis Menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma Menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yng seiras dengan sel induk Menyatakan kepentingan mitosis Mengenal pasti fasa dalam kitar sel Menjelaskan proses mitosis dan sitokkinesis Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul Membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam kehidupan Menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam pengklonan Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan Menyatakan keperluan perwarisan ciri pada anak untuk kesinambungan hidup Menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi Menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid dalam pembiakan seks Menyatakan kepentingan meiosis Mengenalpasti jenis sel yang menjalani proses meiosis Menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul Membanding dan membezakan antara meiosis I dgn meiosis II Membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis Menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom semasa mitosis dan meiosis Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh mendatangkan bahaya KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

Minggu 18 14/5 18/5 *M18 & M19 exam*

Tema C: Menyiasat Fisiologi Kehidupan Bab 6: Nutrisi


MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: Minggu 20 11/6 15/6 6.1 :. Memahami jenisjenis nutrisi 6.2 :. Mengaplikasi konsep gizi seimbang KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

Menyatakan jenis-jenis nutrisi Menerangkan nutrisi autotrof Menerangkan nutrisi heterotrof Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi Menerangkan keperluan gizi seimbang Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian badan manusia Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan Menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza Menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan Menerangkan fungsi dan sumber serat / serabut dalam gizi

Minggu 21 18/6 22/6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012


Menerangkan fungsi air dalam badan Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu Menerangkan malnutrisi Menerangkan kesan malnutrisi dengan contoh Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan masalah kesihatan tertentu Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna Menerangkan keperluan proses pencernaan bahan kompleks Melukis dan melabel sistem pencernaan manusia Menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses pencernaan manusia Menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan yang lain Menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam badan manusia Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein dalam sampel makanan Mengenal pasti bahagian dalam sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan tercerna Menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan berhubung dengan penyerapan makanan Melukis dan melabel struktur vilus Menerangkan proses penyerapan dalam vilus Membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam usus kecil Menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon Menghuraikan pengangkutan nutrien oleh sistem peredaran untuk asimilasi Menerangkan fungsi-fungsi utama hati Menghuraikan proses asimilasi Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana pembentukan tinja berlaku Menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan kesan antibiotik ke atasnya Menyatakan penyahtinjaan, menerangkan kepentingannya serta kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi Menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan Mengaitkan tabiat pemakanan dengan masalah kesihatan Membuat penilaian secara kritis mengenai tabiat pemakanan yang baik dan sebaliknya Meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan Menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri Menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan Mengklasifikasikan elemen yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan jumlah yang dikehendaki Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien ke atas tumbuhan Mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien Menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada penemuan fotosintesis Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis Menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis Melukis dan melabel keratan rentas daun Menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis

Minggu 22 25/6 29/6 6.3 :. Memahami malnutrisi

Minggu 23 2/7 6/7

6.4 :. Menganalisis pencernaan makanan

Minggu 24 9/7 13/7 6.5 :. Memahami proses penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan makanan

Minggu 25 16/7 20/7 6.6 :. Memahami pembentukan tinja dan penyahtinjaan

Minggu 26 23/7 27/7

6.7 :. Menilai tabiat pemakanan 6.8 :. Menyedari kepentingan sistem pencernaan yang sihat 6.9 :. Memahami kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan 6.10 :. Memahami fotosintesis

Minggu 27 30/7 3/8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012


Menerangkan kesesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis Menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis Mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan fotosintesis Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis Membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap dalam fotosintesis Mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap dalam fotosintesis Menulis persamaan proses fotosintesis Mengenal pasti faktor-faktor yang membpengaruhi kadar fotosintesis Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis Mengenalpasti faktor yang mengehadkan kadar fotosintesis pada keamatan cahaya yang berbeza Menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis Menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis dalam tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu Mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkat hasil tanaman berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis Menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan Mengenalpasti kes-kes salah urus atau kemusnahan tumbuhtumbuhan Menerangkan keperlun peningkatan kualiti dan kuantiti makanan Menerangkan usaha dalam mempelbagaikan pengeluaran makanan Menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara Menerangkan keperluan pemprosesan makanan Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan Menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh mewajarkan pemilihan pengambilan makanan yang diproses

6.11 :. Memahami mekanisme fotosintesis

Minggu 28 6/8 10/8 6.12 :. Mensintesis idea tentang faktorfaktor yang mempengaruhi fotosintesis

6.13 :. Mengamalkan sikap menghargai tumbuhan 6.14 :. Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan 6.15 :. Menilai perkembangan teknologi dalam pemprosesan makanan

Minggu 29 13/8 17/8

Bab 7: Respirasi
MASA Minggu 30 27/8 31/8 OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: 7.1 :. Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga 7.2 :. Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam manusia dan Menyatakan keperluan tenaga dalam semua proses hidup Mengenalpasti substrat utama penghasilan tenaga Menyatakan dua jenis respirasi Menerangkan respirasi sel Menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob Menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob dalam sel Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot maanusia Menulis persamaan perkataan untuk respirasi aerob dan anaerob Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob Menyatakan struktur respirasi dalam manusia Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi Menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan organisma lain KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012


haiwan 7.3 :. Memahami konsep pertukaran gas merentas permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia Minggu 31 3/9 7/9 & Minggu 32 10/9 14/10 7.4 :. Memahami mekanisme kawal atur respirasi Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma lain Membanding dan membezakan sistem respirasi manusia dan organisma lain Menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu Menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi Menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan sel badan Membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan Menghuraikan perubahan kadar respirasisebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan Menerangkan kawalatur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan Menerangkan gerakbalas respirasi manusia dan kadar respirasi dalam situasi berbeza Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kadar denyutan jantung Menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi

7.5 :. Menyedari kepentingan mengekalkan sistem respirasi yang sihat

Minggu 33 17/9 21/9

7.6 :. Memahami respirasi dalam tumbuhan

Menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan Menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan Menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan Menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu Membanding dan membezakan proses fotosintesis dan respirasi Menerangkan titik pampasan Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan Meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan

Tema E: Menyiasat Hidupan & Perhubungan Dengan Persekitaran Bab 8: Ekosistem Dinamik
MASA Minggu 34 24/9 28/9 OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: 8.1 :. Memahami komponen abiosis dan biosis dalam persekitaran Mengenalpasti komponen abiosis dalam satu ekosistem Mengenalpasti komponen biosis dalam satu ekosistem Mengklasifikasikan komponen biosis mengikut aras trof Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi pemakanan Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi persaingan Menyatakan pengertian ekosistem Mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem Menerangkan proses pengkolonian & proses sesaran Mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem Mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem Mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu ekosistem Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies perintis Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks Menghubungkaitkan komponan abiosis dengan komponen biosis KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

8.2 :. Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012


dalam suatu ekosistem semasa proses pengkolonian dan proses sesaran

8.3 :. Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi Minggu 35 1/10 5/10 8.4 :. Memahami konsep biokepelbagaian

Mengenalpasti teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu organisma Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu habitat Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat berdasarkan kepadatan, frekuensi dan litupan spesies Menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada setiap faktor abiosis Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah satu komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma Menerangkan pengertian biokepelbagaian Menerangkan keperluan pengelasan organisma Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma Mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam Menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan menggunakan contoh Menerangkan dengan menggunakan contoh kaedah penamaan organisma dengan menggunakan sistem binomial Linnaeus Menerangkan kepentingan biokepelbagaian Mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri asas Menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada aktiviti mikroorganisma Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan Menerangkan pengertian patogen Mengenalpasti patogen, vektor dan simptom sesuatu penyakit Menerangkan bagaimana penyakit disebarkan Menghuraikan kaedah pengawalan patogen Menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dengan menggunakan contoh yang sesuai Mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan biokepelbagaian Memelihara dan memulihara kehidupan alam sekitar

8.5 :. Memahami impak mikroorganisma ke atas kehidupan

Minggu 36 8/10 12/10

8.6 :. Menghargai biokepelbagaian

Bab 9: Ekosistem Terancam


MASA Minggu 37 15/10 19/10 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 9.1 :. Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: Mengenalpasti aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam ekosistem Menerangkan kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem Menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem Menerangkan jenis-jenis pencemaran dan puncanya Menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam sekitar Membanding dan membezakan bahan cemar udara cemar udara daripada persekiataran yang berbeza Menyatakan punca-punca pencemaran udara Mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di beberapa bandar Membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di beberapa bandar Mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa sungai Membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di beberapa sungai Meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi tertentu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang Mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan pencemaran air dan udara di lokasi tertentu dalam tempoh KEPERLUAN MINIMUM EKSP K1 K2 K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2012


seepuluh tahun yang akan datang 9.2 :. Memahami kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon

Menerangkan apakah kesan rumah hijau Menghubung kait antara kepekatan karbon dioksida di atmosfera dengan pemanasan global Menerangkan tentang penipisan lapisan ozon Menerangkan impak penipisan lapisan ozon dan pemanasan global ke atas ekosistem Membuat wajaran tentang keperluan pembangunan Menerangkan kesan peningkatan populasi ke atas ekosistem Menerangkan langkah yang diambil dalam menguruskan aktiviti pembangunan dan ekosistem untuk memastikan keseimbangan alam dikekalkan Menjaga ekosistem Menglibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem

9.3 :. Menyedari kepentingan pengurusan terancang aktiviti pembangunan dan ekosistem