RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PERDAGANGAN TINGKATAN 5 TAHUN 2012 BIDANG/ UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

BULAN

MINGGU

CATATAN

Januari

Minggu 1 (2 waktu)

Skop Pembelajaran Perdagangan Pengenalan Tingkatan 5 Tahun 2010 Mengenalpasti: i. Kandungan subjek ii. Rancangan Pelajaran Tahunan 1.0 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN 1.1 Sistem Perbankan a) Perbankan Konvensional b) Perbankan Islam

Aras 1 1. Membezakan Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Perbankan Islam 2. Menerangkan fungsi Bank Pusat dan Bank Perdagangan

1. Guru mengarahkan pelajar pergi ke bank untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkhidmatan bank. 2. Melayari laman web bank.

Penerapan nilai: -Nilai bekerjasama dalam kumpulan

Minggu 1 (3 waktu)

1.2 Jenis-jenis Bank a) Bank Pusat b) Bank Perdagangan -Bank Islam c) Bank Saudagar

Aras 1 1. Menerangkan fungsi Bank Saudagar, Bank Badan Berkanun dan Bank Koperasi.

1. Menyediakan carta kosong penjelasan jenis-jenis bank.

Penerapan nilai: - Jujur - Amanah

6

Menerangkan bentukbentuk perkhidmatan bank perdagangan dan kegunaannya.Minggu 2 (2 waktu) d) Bank Badan Berkanun e) Bank Koperasi Aras 2 1.4 Cek a) Jenis-jenis cek dan penggunanya Aras 1 Menyediakan contoh-contoh 1. Menerangkan penggunaan cek sebenar atau carta cek pelbagai jenis cek 2. Penerangan ringkas meliputi aktiviti kewangan yang menjual pelbagai produk perkhidmatan untuk mendapat keuntungan. 1. Aras 2 1.Perbelanjaan bijak Aras 3 1. Menjelaskan perbezaan di antara setiap jenis bank. Melakarkan cek 7 . Penerangan ringkas: Perkembangan teknologi maklumat semasa dalam urusan perbankan.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan a) Menerima Simpanan b) Kemudahan Pembayaran c) Kemudahan Pembiayaan d) Perkhidmatan lain Aras 1 1. Membuat keputusan pemilihan perkhidmatan bank yang sesuai untuk pelbagai jenis pelanggan bank Minggu 3 (2 waktu) 1. Minggu 2 (3 waktu) 1. Penerapan nilai: . 2. Menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan bank perdagangan kepada pelanggan bank.Berjimat .

Menyediakan soalan kajian kes Penerapan nilai: -Etika yang baik dalam menguruskan hal kewangan Minggu 4 (3 waktu) 1. Mengenalpasti sebabsebab cek tak layan Aras 2 1. Menyediakan contohcontoh cek tak layan 2. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan penggunaan cek. . Mengenalpasti faedah penggunaan cek 2. Menyediakan risalah mengenai institusi kewangan lain. Sediakan satu kajian kes tentang suatu perniagaan dan risiko yang mungkin dialaminya 3.4 Institusi Kewangan Lain a) Syarikat kewangan b) Syarikat Pajakan c) Syarikat Pemfaktoran d) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Aras 1 1. 1. Mengenalpasti jenis-jenis risiko Aras 2 1. Menerangkan konsep. 1. Menerangkan konsep pemusatan risiko.Minggu 3 (3 waktu) b) Faedah menggunakan cek c) Jenis-jenis cek lain d) Cek tak layan Aras 1 1.0 INSURANS 2. Minggu 4 (2 waktu) 2. Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewangan 1.1 Insurans a) Pengenalan kepada insurans b) Konsep insurans c) Jenis risiko d) Peranan insurans Aras 1 1. Lembaran Grafik Penerapan Nilai: -Kepentingan menjaga keselamatan diri 8 . Guru menyediakan gambar-gambar kejadian yang menunjukkan risiko 2. peranan dan istilah-istilah dalam insurans 2.

MINGGU 1 FEBRUARI Februari Minggu 2 (2 waktu) 2. Menjemput penceramah yang terdiri daripada wakil insurans Takaful . Menyediakan situasisituasi untuk menerangkan prinsip-prinsip insurans Minggu 2 (3 waktu) 2. Menerangkan prinsipprinsip insurans 1.2 Prinsip-prinsip Insurans a) Kepentingan boleh diinsuranskan b) Penuh percaya c) Gantirugi d) Prinsip Takaful CUTI TAHUN BARU CINA Aras 1 1.4 Takaful a. Menyediakan notanota ringkas Minggu 3 (3 waktu) 2. Persediaan untuk menjemput penceramah yang terdiri dari wakil syarikat insurans 2. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kadar premium insurans Aras 3 1. Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans Aras 2 1. Mencadangkan jenis polisi insurans yang sesuai bagi sesuatu jenis perniagaan dan individu 1. Membandingkan insurans konvensional dan Takaful Aras 2 9 1.3 Jenis Insurans a) Insurans kemalangan b) Insuran kebakaran c) Insurans hayat Minggu 3 (2 waktu) d) Insurans Perkapalan dan Penerbangan e) Insurans-insurans Lain Aras 1 1. Prinsip Takaful Aras 1 1.

Prosedur membuat tuntutan gantirugi Aras 1 1. PEPERIKSAAN PERTAMA MINGGU 3 MAC CUTI PENGGAL PERTAMA Mac Minggu 4 (2 waktu) 3.0 PENGANGKUTAN 3. 10 . Menjelaskan dengan contoh kepentingan pengangkutan kepada sesuatu jenis perniagaan Guru memberikan beberapa jenis gambar pengangkutan dan jadual kepada pelajar untuk dikelaskan mengikut jenis-jenis pengangkutan. Menjelaskan prinsipprinsip Takaful Minggu 4 (2 waktu) 2.1 Peranan Pengangkutan Aras 1 3. Menerangkan peranan pengangkutan Aras 2 1. Nota ringkas: Implikasi percukaian ke atas gantirugi dan premium insurans. Produk Takaful 1. Penerapan Nilai: -Etika ketika berurusan dengan prosedur membeli polisi. Menyediakan carta aliran prosedur membeli dan membuat tuntutan gantirugi 2. 1. Aras 2 1. Menjelaskan implikasi prinsip insurans ke atas tuntutan gantirugi.5 Belian Polisi dan Tuntutan Gantirugi a.Minggu 4 (3 waktu) b. Prosedur membeli insurans b. Mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntutan gantirugi.

Menerangkan maksud pengkontenaan dan Pengangkutan Antarabangsa Routler (TIR) Guru menunjukkan gambar pengkontenaan dan TIR kepada pelajar sebagai set induksi sebelum P&P dijalankan. Membuat gambaran mental tentang aktiviti pengangkutan dalam perniagaan 2.Minggu 4 (3 waktu) 3.2 Jenis Pengangkutan a) Pengangkutan darat b) Pengangkutan laut c) Pengangkutan udara d) Saluran paip Aras 1 1. Menghuraikan jenis-jenis pengangkutan darat. 11 .3 Pengkontenaan a) Maksud pengkontenaan b) Pengangkutan Antarabangsa Routler Aras 1. Mengenalpasti peranan agensi-agensi yang berkaitan dengan bidang pengangkutan Aras 2 1. Mengenalpasti kelebihan dan kelemahan setiap jenis pengangkutan 2. udara dan saluran paip. April Minggu 1 (2 waktu) 3. Aras 3 1. laut. 1. Perbentangan dibuat oleh setiap kumpulan. Mengkritik setiap jenis pengangkutan Guru meminta pelajar membuat kumpulan mengikut jenis pengangkutan dan mengenal pasti setiap kelemahan dan kelebihan yang ada.

Menerangkan definisi dan peranan komunikasi 2.1 Definisi a) Peranan Komunikasi Aras 1 1. Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi 4. Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi 3.Minggu 1 (3 waktu) 3. Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi mambantu perniagaan Aras 3 1. Penerapan nilai murni diterap seperti bijak membuat keputusan April Minggu 2 (2 waktu) 4. Membuat keputusan rasional dalam memilih jenis pengangkutan Guru memberikan kajian kes kepada pelajar tentang bagaimana untuk memilih jenis pengangkutan yang sesuai.4 Pemilihan Jenis Pengangkutan a) Faktor-faktor Pemilihan Jenis Pengangkutan Aras 2 1.0 KOMUNIKASI 4. Menerangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan komunikasi Guru meminta pelajar menyenaraikan agensi-agensi yang terlibat dalam perkhidmatan komunikasi. Minggu 2 (3 waktu) b) Jenis Perkhidmatan Komunikasi 1) Televisyen dan radio 12 .

Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi 2.Agen Jualan . 4) Perkhidmatan Kurier April Minggu 3 (3 waktu) a) Faktor-faktor pemilihan jenis perkhidmatan komunikasi Guru meminta pelajar membuat peta minda mengenai faktor-faktor yang 1. Mencadangkan jenis-jenis perkhidmatan komunikasiyang sesuai kepada peniagaaan 13 .Agensi Aras 1 1.Bercetak iii. Menerangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan komunikasi Guru menyediakan beberapa contoh wang pos.Lisan ii. Menjelaskan faktor-faktor pemilihan jenis perkhidmatan terdapat semasa pemilihan jenis perkhidmatan komunikasi komunikasi Aras 2 Aras 3 1. sampul berdaftar.Minggu 3 (2 waktu) 2) Perkhidmatan Pos Perkhidmatan Kaunter .Pembayaran .Lain-lain Penerapan nilai murni seperti hormat menghormati. sopan santun dan lain-lain semasa berurusan di perkhidmatan kaunter dan perkhidmatan yang lain. sampul pos laju dan sebagainya 3) Perkhidmatan Telekomunikasi i.

f) Menerangkan jenis-jenis gudang g) Menerangkan kepentingan gudang berbon kepada kerajaan.3 Kepentingan Gudang berbon kepada kerajaan. Menjelaskan ciri-ciri gudang yang baik. peniaga dan pengeluar y y Gambar gudang Kertas manila -peta konsep(maksud) -mencirikan (peranan dan ciri-ciri) Penerapan nilai: -Tanggungjawab kepada alam sekitar dan amanah Mei Minggu 1 (3 waktu) 5. peniaga dan pengeluar Aras 2 2. Aras 3 2. Mencadangkan kaedah pengendalian gudang yang baik. Borang GLAciri-ciri gudang dan kepentingan gudang berbon Penerapan nilai: -Peka terhadap alam sekitar dan bertanggungjawab 14 . 3.0 PERGUDANGAN 5.April Minggu 4 (2 waktu) 5.1 Pergudangan a) Peranan pergudangan b) Ciri-ciri gudang yang baik Minggu 4 (3 waktu) 5. Menghuraikan dengan contoh kepentingan gudang kepada peniaga dan pengeluar. y Power point -perbandingan gudang berbon dengan gudang lain.2 Jenis-jenis Gudang a) Gudang Pengilang b) Gudang Pemborong c) Gudang Peruncit d) Gudang Kerajaan e) Gudang Berbon f) Gudang Penyetoran sejuk Aras 1 d) Menerangkan maksud dan peranan pergudangan e) Menyatakan ciri-ciri gudang yang baik.

Menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi 2. Menghuraikan cara´gaya tarikan iklan´ untuk menarik perhatian pengguna.katalog Guru meminta pelajar mencari iklan pendek Guru menyediakan kajian kes mengenai iklan beberapa produk Penerapan nilai: -Bertanggungjawab dan bertoleransi 15 . Mengenalpasti perkaitan promosi dengan pemasaran.0 PROMOSI 6. Menerangkan ciri-ciri setiap promosi.2 Jenis Promosi a) Pengiklanan b) Promosi Jualan c) Jualan Terus d) Publisiti Aras 1 1. Menerangkan maksud dan peranan promosi 2. 2. y Guru menayangkan video berkaitan dengan promosi sesuatu syarikat Penerapan nilai: -Harga diri dan jujur Minggu 2 (3 waktu) 6. Aras 2 1. 3. Menentukan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan Aras 3 1.1 Peranan Promosi a) Peranan promosi b) Promosi dalam pemasaran Aras 1 1. Mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan. y y y Guru menyediakan contoh-contoh jenis promosi ± pamplet.Minggu 1 (2 waktu) 6. Mengenalpasti jenis-jenis pengiklanan.

16 . Aras 2 1. y Guru menyediakan gambar-gambar perbezaan penggunaan media pengiklanan Penerapan nilai: -Tanggungjawab dan berinisiatif MEI (MINGGU3 & 4) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN JUN MINGGU 1&2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Jun Minggu 3 (3 waktu) 6.4 Pemilihan Media Pengiklanan a) Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan Aras 1 1. Menentukan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan y y Guru meminta pelajar berbincang dalam kumpulan Guru menyediakan kajian kes Penerapan nilai: -Toleransi . Menerangkan ciri-ciri pelbagai media pengiklanan.Mei Minggu 2 (2 waktu) 6. Memilih media pengiklanan yang sesuai bagi mempromosikan sesuatu keluaran.3 Media Pengiklanan a) Media bercetak b) Media elektronik c) Media-media lain Aras 1 1. Menerangkan faktorfaktor pemilihan media pengiklanan Aras 2 1. Menjelaskan kelebihan dan kelemahan setiap media pengiklanan 2.

Aras 2 1. f) Pelepasan cukai g) Pembiayaan Aras 3 1. d) Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga Minggu 4 (2 waktu) e) Promosi dan pemasaran. Memberikan contoh agensi yang terlibat seperti: i) Industri Kecil dan Sederhana (IKS). 2. Minggu 4 (3 waktu) b) Perundangan perniagaan. Mengenalpasti kepentingan peranan kerajaan dalam perniagaan.Aras 3 1. iii) Perniagaan antarabangsa. Menghuraikan implikasi peranan kerajaan kepada peniaga dan pengguna. 17 .1 Peranan kerajaan dalam perniagaan a) Penyelidikan dan Pembangunan Aras 1 1. Mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan Minggu 3 (2 waktu) 7. Lawatan ke agensi berkaitan. Menjelaskan dengan contoh cara bagaimana seseorang pengusaha dibantu oleh kerajaan. 2.0 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN 7. Menghuraikan peranan setiap agensi kepada pengusaha. ii) Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). c) Latihan dan pengurusan. 3. Membezakan penglibatan agensi dalam membantu peniaga/pengusaha. Penerapan nilai: -Bertanggungjawab -Prihatin -Mematuhi peraturan dan undang-undang. Penerangan menyeluruh mengenai peranan kerajaan dalam perniagaan. Mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat.

Julai Minggu 1 (2 waktu) 8. -Harga diri. Keratan akhbar: kajian kes yang mana pelajar menyenaraikan kes-kes penipuan ke atas pengguna berdasarkan akhbar. Aras 2 Penerangan ringkas mengenai maksud konsumerisme dan perlindungan pengguna. Menunjukkan amalan membeli dengan bijak Lakonan: a) Cara membeli dengan bijak. b) Tanggungjawab pengeluar 1. b) Penindasan penjual terhadap pembeli dan bagaimana pembeli bertindak. 8. Perbincangan kumpulan: a) peranan kerajaan kepada peniaga dan pengguna. Menerangkan maksud konsumerisme.0 KONSUMERISME 8. b) Mempersembahkan hasil kerja. Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab pengguna dan pengeluar. Aras 1 1. Menerangkan cara membeli dengan bijak 3. Menghuraikan bagaimana menjadi pengguna yang bertanggungjawab. 18 . Mengenalpasti hak dan tanggungjawab pengguna dan pengeluar. Mengetahui dan mengamalkan cara membeli dengan bijak 2.1 Konsumerisme a) Maksud konsumerisme Aras 1 1. 2. Minggu 2 (3 waktu) c) Membeli dengan bijak. 2.2 Perlindungan pengguna Minggu 1 (3 waktu) a) Hak dan tanggungjawab pengguna Penerapan nilai: -Melindungi hak pengguna -Bertanggungjawab -Mematuhi Peraturan dan undang-undang.

Menerangkan peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna 2.Minggu 2 (2 waktu) d)Peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna Aras 1 y 1. Aras 1 1. Menjelaskan dangan contoh tanggungjawab pengguna dan pengeluar y y y Bahan dari internet mengenai Etika Amalan Perniagaan Mendapatkan risalah dan keratan akhbar. Merumuskan sebab-sebab pengguna perlu dilindungi PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 19 . Menerangkan undangundang yang berkaitan dengan perlindungan pengguna Keratan akhbar dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pengguna Minggu 3 ( 2 waktu) e) Etika amalan perniagaan. Mengamalkan etika amalan perniagaan oleh penjual dan pembeli Aras 2 1. buletin tahunan persatuan pengguna Petikan kajian kes Minggu 3 (3 waktu) Aras 3 1. Menilai amalan penjual dari segi etika perniagaan 2.

OGOS (MINGGU 2) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEPTEMBER ( MINGGU 1 & 2) ULANGKAJI MINNGU 3 & 4 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM OKTOBER & NOVEMBER LATIH TUBI TERANCANG SPM 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful