Anda di halaman 1dari 3

Borang Soal Selidik tentang Stres Bahagian A: Maklumat Peribadi Pelajar Nama: Tingkatan: Umur: Hobi: Tempat Tinggal:

Bilangan adik-beradik: Tinggal bersama dengan (a) Ibu bapa ( (b) penjaga ( ) ) nyatakan hubungan antara penjaga:

Bahagian B: Soal Selidik (Sila tick () dalam kotak yang disediakan.) Item Tidak Pernah Sama Sekali (Tahap sangat rendah (skor 0-29)) Jarang-jarang (Tahap rendah (skor 30-60)) Kadang-kadang (Tahap sederhana (skor 61-90)) Kerapkali (Tahap Tinggi (skor 91-120))

1. Saya perlu memasak di rumah. 2. Saya perlu pergi ke kelas tambahan. 3. Saya perlu bekerja sambil belajar. 4. Saya kekurangan wang. 5. Saya dimarahi oleh ibubapa atau penjaga. 6. Kerja rumah saya sangat banyak. 7. Akademik saya tidak baik. 8. Kokurikulum saya tidak baik. 9. Ibubapa selalu bergaduh. 10. Guru selalu marah saya. 11. Saya selalu bergaduh dengan rakan sebaya. 12. Guru tidak mempedulikan saya. 13. Saya perlu mencuci pakaian di rumah. 14. Saya mengalami kekurangan masa.

15. Saya dihalang untuk bermain komputer. 16. Saya dipaksa untuk membuat kerja rumah. 17. Saya tidak suka membuat kerja rumah. 18. Saya tidak suka ke sekolah. 19. Guru sangat garang. 20. Saya selalu dibebel oleh ibubapa. 21. Permintaan ibubapa sangat tinggi terhadap saya. 22. Permintaan guru sangat tinggi terhadap saya. 23. Saya perlu menghantar kerja rumah pada masa yang ditetapkan. 24. Saya memerlukan bantuan internet. 25. Saya perlu memikirkan masa depan saya. 26. Guru tidak memberi bimbingan kepada saya tentang tugasan yang susah. 27. Keputusan SPM tidak memuaskan. 28. Saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah yang baru. 29. Saya memerlukan laptop. 30. Saya tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa. Bahagian C: Faktor Penyebab Stres Item 1. Kognitif 2. Emosi 3. Rakan sebaya 4. Guru 5. Ibu bapa 6. Persekitaran 7. Kerjaya 8. Akademik 9. Kewangan 10. Kekurangan masa Ya Tidak

Jika mempunyai faktor stres lain. Sila nyatakan faktor stress :

Bahagian D: Strategi Menangani Stres Item 1. Beriadah 2. Mendengar radio 3. Bermain komputer games 4. Perkongsian masalah dengan rakan sebaya 5. Perkongsian masalah dengan ibubapa 6. Tidur 7. Makan 8. Menjerit 9. Menangis 10. Memukul orang lain 11. Mendera sendiri 12. Menari 13. Menyanyi 14. Agama (seperti Islam, Kristian dll) 15. Melancong Ya Tidak

Jika mempunyai strategi menangani stres lain. Sila nyatakan strategi lain :

Bahagian F: Soalan Temu Bual 1. 2. 3. 4. 5. Adakah anda mempunyai stres? Mengapakah anda menghadapi stres? Bagaimanakah anda menangani stres? Siapakah yang anda akan meminta bantuan apabila mengalami stres? Bilakah anda akan menghadapi stress yang paling banyak? (apabila menghadapi peperiksaan/.)