Anda di halaman 1dari 16

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 / 2012

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1 (3 6 Jan)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

B2D1E 1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. B3D1E1 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembagan fizikal yang sihat. B3D1E2 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

2 (9 - 13 Jan)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

Soal Jawab / Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

3 (1620 Jan)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

B3D1 E Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikla yang sihat. B4D1E1 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembanag fizikal yang sihat. B3D2E1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat.

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

4 (30Jan 3 Feb)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.5 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi Pemerhatian / Lembaran Kerja Ca dangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi. Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

5 (6 -10 Feb)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan dan reproduktif. 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

6 (13-17 Feb)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.2.3 Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

dan reproduktif. Kesihatan Diri Dan Reproduktif 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. 1.2.4 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. B3D2 E2 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan yang tidak selamat. B2D2E1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan B5D1E1 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat. B3D3E1 Mengenalpasti jenis makanan dan minuman yang boleh Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Pemerhatian / Lembaran Kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

7 (20-24 Feb)

8 (27 Feb2 Mac )

Pemakanan .

1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan.

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

1.3.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

9 (5 9 Mac)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.3 Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

dan obesiti.

menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti B4D2E1 Mengamalkan pengambilan makanan dan minumam mengikut keperluan. B3D3E1 Mengenalpasti jenis makanan dan minumam yang boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti B4D2 E2 Menceritakan tabiat pengamnilan makanan minuman dalam kalangan ahli keluarga

Inovasi

10 (1923Mac)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.4 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman mengikut keperluan.

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

1.3.5 Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

11 (26-30 Mac)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.6 Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga.

So al jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

12 (2 6 Apr)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.7 Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan minuman.

B3D3E3 Menyatakan pengaruh rakan dan media dalam pengambilan makanan dan minuman

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran Kerja

1.3.8 Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman. Penyalahgunaan Bahan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu rokok, dadah dan alkohol. B1D1E1 Mengenal jenis bahan ketagihan iaitu rokok, dadah dan alkohol. B5D2E1 Menceritakan kesan negetif merokok, mengambil dadah dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain

Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

13 (9 13 Apr)

Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

1.4.2 Menceritakan kesan negatif merokok, mengambil dadah dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

14 (1620 Apr)

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.3 Melaporkan kepada orang dewasa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

B6D1E1 Melapor kepda orang dewasa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan. B3D4E 1 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidakmenyalahguna bahan.

Bercerita / Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi Pemerhatian / Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

15 (23- 27 Apr)

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada pelawaan penyalahgunaan bahan. 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan.

16 (30 Apr4 Mei) Pengurusan Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. 2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak selamat. B1D2E1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang,cemas dan tidakselamat. B4D3E1 Menunjuk cara yang sihat ketika Bersoal Jawab / Perbincangan Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada orang

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

yang boleh dipercayai.

meluahkan perasaan kepada orang yang boleh dipercayaai.

17 (7 - 11 Mei)

Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.3 Mengamalkan sikap positif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah, bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak selamat.

B5D3E1 Mengamalkan sikap positif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah, bombang, takut marah, cemburu dan tidak selamat. B3D5E 1 Mengenalpasti perasaaan yang wujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

Bercerita / Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

18 (14- 18 Mei)

Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.4 Mengenal pasti perasaan yang wujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

Lakonan / Bersoal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

19 (2125 Mei)

Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki.

B3D6E1 Menyatakan perbezaan fizikal dan perawakan perempuan dan lelaki. B3D6E 1 Menyatakan perbezaan fizikal dan perawakan perempuan dan lelaki. B6D2E 1 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

Bercerita / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi. Bersoal Jawab / Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi. Berso al jawab / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

Kekeluargaan 20 (1115 Jun)

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.2 Menceritakan perbezaan antara perawakan perempuan dan lelaki.

Kekeluargaan 21 (1822 Jun)

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.3 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Kekeluargaan 22 (25-29 Jun)

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.4 Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina.

B3D6E2 Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina. B4D4E1 Mematuhia ajaran agama.

Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

Perhubungan 23 (2 6 Jul)

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran agama.

Lakonan / Perbincangan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

2.3.2 Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.

B6D3E1 Menzhirkan kasih sayang yang berbeza kepada tuhan,diri,ibu bapa/penjaga, ahli keluarga,guru dan rakan. B4D4E 2 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau ahli Bernya nyi / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan

Perhubungan 24 (9 - 13 Jul)

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

menyakiti orang lain.

kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain. B6D3E 2 Mengamalkan rasa syukur kepada tuhan dan terima kasih sesama manusia. B2D3E 1 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan. B5D4E2 Mengenal pasti tanda-tanda dan menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak

Inovasi

25 (16 - 20 Jul)

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

Lakona n / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

26 (23- 27 Jul)

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.4 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan.

Bersoal Jawab Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

27 (30 Jul 3 Ogos)

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenal pasti tandatanda penyakit tidak berjangkit.. 3.1.6 Menyatakan langkahlangkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit.

Lakonan / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR

10

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

berjangkit ( ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan ) 28 (6-10 Ogos) Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian. 3.1.4 Mengenali penyakit tidak Berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga,hidung berdarah, ekzema dan alahan. B2D3E1 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata , sakit telinga , hidung berdarah , ekzema dan alahan. B5D4E2 Mengenal pasti tanda-tanda dan menyatakan langkah-langkah yang perlu di ambil atau di awasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit ( ketumbit mata , sakit telinga , hidung berdarah , ekzema dan alahan . Bersoal jawab Cadangan EMK: TMK/Kreativiti dan Inovasi.

29 (13 - 17 Ogos)

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenalpasti tandatanda penyakit tidak berjangkit 3.1.6 Menyatakan langkahlangkah ang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berkangkt.

Bersoal jawab Cadangan EMK: TMK/Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR

11

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

30 (27 - 31 Ogos)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. 3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat.

B3D8E1 Mengenalpasti peralatan dan bahan yang berbahaya dirumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam serta menyenaraikan cara penyimpanan yang selamat. B3D8E2 Mengenalpasti situasi tidak selamat dirumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. B3D8E3 Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

31 (3 - 7 Sept)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Bersoal Jawab / Bernyanyi / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

32 (10-14Sept)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

PK TAHUN 2 KSSR

12

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

33 (17-21Sept)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan untuk mengelak kemalangan , kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah , sekolah .

B4D5E 1 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam pada setiap masa. B4D5E1 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam pada setiap masa.

Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi.

34 (24-28Sept)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan untuk mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak selamat di taman permainan dan tempat awam pada setiap masa.

Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi.

PK TAHUN 2 KSSR

13

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

35 (1 - 5 Okt )

Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.1 Mengetahui situasi kecemasan.

Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

36 ( 8- 12 Okt )

Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.2 Meminta bantuan apabila berlaku kecemasan

Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 2 KSSR

14

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG


CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN Tahun / Kelas Masa Tarikh Hari Modul Tajuk Standard Kandungan : TAHUN 2 : 30 minit : : : : : Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif . 1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat . 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

Standard Pembelajaran : BBM :

1. CD lagu 2. Carta 3. Lirik lagu 1. Murid menyanyikan lagu Tubuh Saya. 2. Murid menamakan anggota tubuh badan. 3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan. 4. Murid bermain permainan mengenal jantina. 5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat. : : 4.1, 4.2 1.1.1,

Aktiviti

TMK EMK (Kreativiti dan Inovasi)

` * Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

Kelas / Masa 1 Anggun Modul : Kesihatan Fizikal

Isi kandungan BBM :

Catatan / Impak

PK TAHUN 2 KSSR

15

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG


11.10-11.40am Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif 1. CD Lagu 2. Carta 3. Lirik Lagu EMK : (Kreativiti dan Inovasi) : Pemerhatian: 1.1.1 TMK : 4.1, 4.2

Standard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh kepala, badan, tangan, kaki dan genital. 1.1.3 Berkata TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Aktiviti : 1. Murid menyanyikan lagu Tubuh Saya. 2. Murid menamakan anggota tubuh badan. 3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan. 4. Murid bermain permainan mengenal jantina. 5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.

PK TAHUN 2 KSSR

16

Anda mungkin juga menyukai