Anda di halaman 1dari 6

Main Sosial

Main Kognitif / Objek

Jenis-jenis Permainan

Main Luar Bilik Darjah

Main Sosiodramatik

Main Informal/ Bebas

Unoccupied Play
Kategori Main Sosial (Parten 1932)

Solitary Play

Onlooker Play

Parallel Play

Associative Play

Cooperative Play

Practice Play/ Fungsional

Symbolic Play Main Kognitif (Piaget 1962)

Games with Rules

Constructive Play

Main Sosiodramatik

Permainan ini biasanya melibatkan aktiviti harian atau peristiwa yg sebenar dalam kehidupan seharian di mana dalam permainan ini kanak-kanak memegang sesauatu peranan kemudian melakonkannya. contohnya seperti menidurkan bayi

Main Bebas

Kanak-kanak diberi kebebasan untuk bermain beberapa permainan yang disediakan oleh guru. Permainan ini diadakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ketika permainan ini dijalankan ada kanak-kanak yang melibatkan diri secara langsung dan ada juga yang hanya memerhati. Permainan ini boleh menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi dengan aktiviti yang menarik, alat-alat permainan dan orang-orang disekelilingnya

Main di luar bilik darjah (outdoor play) Merupakan permainan yang dilakukan diluar bilik darjah samada dipadang ataupun di taman permainan.Permainan ini meningkatkan perkembangan otot, koordinasi badan, perkembangan penguasaan bahasa, interaksi sosial dan kreativiti. Guru hendaklah merancang supaya aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan tahap kemahiran kanak-kanak.

THE END