Anda di halaman 1dari 6

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2

http://syazalina83.blogspot.com

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan operasi Nombor Bulat Hingga 1000 Murid dibimbing untuk: 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor Murid berupaya untuk: (i) Menamakan nilai nombor hingga 1000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa:

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Tunjukkan beberapa kad perkataan. Minta murid memerhatikan kad perkataan tersebut. Contoh: Seratus Dua ratus Tiga ratus b. Edarkan kad nombor 0 hingga 9 dan minta murid murid gabungkan tiga kad nombor supaya membentuk nombor tiga digit. Contoh: 120

Sebutkan perkataan yang ditunjukkan. Satu ratus Dua ratus Tiga ratus

Sebutkan nombor yang kamu bentuk. Satu ratus dua puluh.

c. Teruskan aktiviti dengan meminta murid menyebut nombor yang terbina dari kad nombor yang diedarkan. Contoh: 125 605 . 267 721

Sebutkan.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2


http://syazalina83.blogspot.com

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Tunjukkan beberapa kad huruf secara rawak di papan hitam. Contoh:

Bina perkataan yang sesuai dan tuliskan nombornya.

R S

T E

b. Minta murid mengesan kad huruf untuk menjadi perkataan dan minta murid menulis nilainya dalam nombor. Sintesis Idea c. Ulang aktiviti a dan b bagi nombor yang lain.

0 2

3 1

6 5

7 8

9 4
Bina nombor tiga digit.

d. Tunjukkan beberapa kad nombor di papan tulis seperti contoh di atas. e. Minta murid membina nombor tiga digit daripada kad yang disediakan. f. Minta seorang murid lain menulis nombor yang dibina dalam perkataan.

Sebutkan nombor yang kamu bina.

g. Ulang aktiviti d hingga f bagi pembentukan nombor yang lain.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2


http://syazalina83.blogspot.com

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Edarkan beberapa kad nombor dalam lingkungan 501Penambahbaikan 1000 kepada setiap kumpulan . Contoh:

Pilih satu kad nombor. Sebutkan.

510

670 700

890

Menilai

b. Murid menyebut kad nombor yang diperolehi. c. Edarkan kad perkataan mewakili kadkad nombor yang diperolehi tadi. Contoh:

Lima ratus sepuluh Enam ratus tujuh puluh Lapan ratus sembilan puluh Tujuh ratus
d. Minta murid padankan kad nombor dengan kad perkataan. Paparkan hasil padanan di atas meja. Kumpulan lain melihat hasil padanan bagi setiap kumpulan dan beri komen.

Padankan supaya nombor dan perkataannya betul.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2


http://syazalina83.blogspot.com

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Bincang hasil kerja dengan murid.

Jawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2, murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat saling bekerjasama terutama apabila berada di dalam kumpulan.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2


http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 1

Pilih jawapan yang sesuai dan tuliskan hurufnya. 520 a 312 j 403 k 634 i

135 b

432 t

504 u

243 r

1. 2. 3. 4. 5.

Seratus tiga puluh lima. Enam ratus tiga puluh empat. Tiga ratus dua belas. Lima ratus dua puluh. Empat ratus tiga.

Saya murid yang 1 2 3 4 5

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2


http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 2

Padan
1.

Seratus tiga puluh

500

2.

Tiga ratus sepuluh

703

3.

Lima ratus

310

4.

Enam ratus enam

1000

5.

Tujuh ratus tiga

803

Seribu
6.

130

Lapan ratus tiga


7.

606

Anda mungkin juga menyukai