Anda di halaman 1dari 4

LAM-PT09-01 Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian(Pengajian Profesional Nama Kursus Kod Kursus

Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kanak-kanak

(Child Development)
EDU3102 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua

1. Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan


biologi. 2. Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.

3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan


kanak-kanak.

4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat


perkembangan kanak-kanak dengan teoriteori perkembangan yang berkaitan.

5. Mengaplikasi teori-teori perkembangan dalam pengajaran dan


pembelajaran. 6. Mengenal pasti kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

7. Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan


semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Sinopsis Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the development of the child; basic principles of child development; different stages of development; the underpinning theories of child development; implications on teaching and learning; development of children with special needs

Februari 2008

LAM-PT09-01 Tajuk 1. Kandungan Fitrah Kejadian Manusia. Perspektif agama Perspektif biologi 6 Jam 3

y y
2.

Perkembangan Kanak-kanak

y y y

Konsep asas perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak

3.

Baka dan Persekitaran (Nature and Nurture) Perbezaan Individu 6

Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-Kanak Dan Teori-Teori Perkembangan Yang Berkaitan

Perkembangan fizikal

y
4.

Prenatal Bayi Kanak-kanak Awal remaja

Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran 6

Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-Kanak Dan Teori-Teori Perkembangan Yang Berkaitan

Perkembangan Kognitif dan Bahasa

y
5.

Prenatal Bayi Kanak-Kanak Awal remaja

Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-Kanak Dan Teori-Teori Perkembangan Yang Berkaitan

Perkembangan sosio-emosi (rohani, sosial, emosi dan moral)

Februari 2008

Prenatal

LAM-PT09-01

y
6.

Bayi Kanak-Kanak Awal remaja 6

Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran Personaliti

Perkembangan Kendiri

Teori dan konsep Klasifikasi personaliti Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran Teori dan pengertian konsep kendiri Jenis konsep kendiri Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep kendiri Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran 10

Konsep Kendiri

7.

Kanak-Kanak Berkeperluan Khas

y y y

Kategori kanak-kanak berkeperluan khas Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran JUMLAH 45 (50%) (50%)

Kerja Kursus Penilaian Peperiksaan

Februari 2008

LAM-PT09-01 Rujukan Asas McDewitt,T.M. & Ormrod, J.E.(2004).Child development: Educating and working with children and adolescents. (2nd ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Santrock,J.W.(2004).Child development.(10th ed.).Boston, Mc Graw-Hill. Woolfolk, A.E. (2004). Educational psychology(9th ed.).Boston, MA: Allyn and Bacon. Rujukan Tambahan Berk,L.E.(2000).Child development. (5th ed.).Boston, MA: Allyn and Bacon. Gage, N.L & Berliner, D.C. (1999).Educational psychology. Boston:Houghton Mifflin Co. Keenan, T. (2002) An introduction to child development.London: Sage. Sigelman, C.K. (1999) Life-span human development (9th ed). Belmont, CA:Brooks/Cole. Swanson,H.L.,Harris,K.R. & Graham,S.(Eds.)(2005).Handbook of learning disabilities.London:The Guiford Press.

Februari 2008

Anda mungkin juga menyukai