Anda di halaman 1dari 1

TUGASAN RBT 3117 (09.01.2012 : 10.00 1.

00 PM)
KEPADA SEMUA PELAJAR PISMP-BM 1. Sila buat 2 tugasan iaitu : a. Cari analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) dari laman web: i. www.moe.gov.my atau mana-mana laman web yang berkaitan.

b. Cari apakah maksud inovasi, pelaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) dan pembangunan serta pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum (buat dalam bentuk esei sekurang-kurangnya 3 muka surat dan ke atas serta nyatakan rujukannya).

2. Tugasan a dalam bentuk kumpulan (3-4 orang sahaja) manakala tugasan b dalam bentuk individu.

3. Sila buat kedua-dua tugasan tersebut di makmal CAD dengan membawa laptop masingmasing.

2. Sila buat tugasan ini pada hari esok (09.01.2012) dan sila hantar kedua-dua tugasan tersebut melalui email kepada saya di lahzd@yahoo.com.my

Sekian, terima kasih.

DISEDIAKAN OLEH : EN. GHAZALI BIN SULAIMAN PENSYARAH RBT3117