Disediakan Oleh: NURSYAHIDA BINTI MOHAMED (831231-06-5280) KPLI-SR LPBS j-QAF AMBILAN JANUARI 2007 BAHASA ARAB

(UNIT 4) INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU BATU RAKIT (IPKT) SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG (SKePP)

LAPORAN INI TELAH DISEMAK & DISAHKAN ……………………………….. (EN. SAPIEI BIN SAMIRAN) Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK Pasir Panjang Pekan Pahang Darul Makmur. Tel : 09-5687342 Tarikh : ........................

LAPORAN INI TELAH DISEMAK & DISAHKAN ……………………………….. (EN. MOHD NAWAWI BIN AHMAD) Guru Besar SK Pasir Panjang Pekan Pahang Darul Makmur. Tel : 09-5687342 Tarikh : ........................

UNIT KOKURIKULUM (GERKO) INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU BATU RAKIT 21030 KUALA TERENGGANU,TERENGGANU DARUL NAIM. SOALAN TUGASAN J-QAF AMBILAN JANUARI 2007 1. ANDA DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN SATU FOLIO DI SEKOLAH ANDA YANG MENGANDUNGI PERKARA-PERKARA BERIKUT: 1.1. Maklumat berkaitan dengan konsep, matlamat dan strategi perlaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO). 1.2. Kompenan/Bidang, Struktur dan Carta Organisasi Kokurikulum di Sekolah. 1.3. Akta Pelajaran/Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan-Peraturan Am yang berkaitan dengan perlaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) di Sekolah. 1.4. 1.5. Pentaksiran Gerak Kerja Kokurikulum. Refleksi: • • • • Huraian Aktiviti Kokurikulum yang di jalankan di Sekolah. Kelebihan. Kelemahan. Cadangan penambahbaikan

KONSEP. MATLAMAT DAN STRATEGI PERLAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO) SKePP .

MATLAMAT KOKURIKULUM MATLAMAT KOKURIKULUM KAMI PADA TAHUN 2007 ADALAH UNTUK MEMASTIKAN SETIAP PELAJAR MELIBATKAN DIRI DALAM SETIAP AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH DAN MELAHIRKAN PELAJAR YANG SIHAT DARI SEGI JASMANI DAN ROHANI. KURIKULUM. KOKURIKULUM DAN DIDIPLIN SELARAS DENGAN MATLAMAT DAN PRINSIP FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA. KOKURIKULUM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SUPAYA MENJADI INSAN KAMIL.MISI SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG PEKAN MENJANA KECEMERLANGAN PELAJAR DALAM BIDANG AKADEMIK. SAHSIAH. MINDA SIHAT KONSEP GERAK KERJA KOKURIKULUM . MOTO KOKURIKULUM BADAN CERGAS. MOTO USAHA PASTI JAYA MATLAMAT SEKOLAH KAMI DI SKEPP BERHASRAT UNTUK MENINGKATKAN PERKEMBANGAN POTENSI SETIAP PELAJAR KE TAHAP OPTIMA DALAM BIDANG BINA INSAN. WAWASAN 2020 SERTA WAWASAN PENDIDIKAN DENGAN MEMATUHI SEMUA KEPERLUAN KBSR.

Murid-murid boleh menerima ilmu proses pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam bilik darjah atau pun di luar bilik darjah. Dua konsep yang dikaitkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah kurikulum dan kokurikulum. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta social yang positif di luar bilik darjah. jasmani dan rohani). minat. • • • • Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan. semua murid dan ahli masyarakat perlu bekerjasama dan ini berasaskan kepada andaian bahawa. bakat. Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara. Bagi merialisasikan matlamat kokurikulum. jasmani. Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri. • Semua murid harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu meliputi aspek sosial. MATLAMAT GERAK KERJA KOKURIKULUM .Sekolah adalah sebuah institusi pendidikan atau tempat bagi murid-murid untuk menuntut ilmu. Pada asasnya gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman bagi perkembangan mental. Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid termasuklah dari aspek pendidikan kemasyarakatan.

• • • Memberi keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sahsiah murid-murid. Meningkatkan penglibatan dan kerjasama serta sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat. Memberi pengukuhan dan pengayaan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta meluaskan pengetahuan dan pengalaman murid dalam bidang tertentu. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan murid-murid dalam gerak kerja kokurikulum yang mereka ceburi. • • • Meningkatkan tahap disiplin murid melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukun Negara. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. Selain itu matlamat yang dapt diperjelaskan di sini ialah.Matlamat utama gerak kerja kokurikulum adalah untuk menyemai kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di kalangan muridmurid selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM . • Merangsang pengisian masa lapang murid dengan cara yang berfaedah dan memberi kegembiraan serta menggalakkan pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri.

• • Memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid-murid atau pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa. • • • • Merancang dengan teliti setiap gerak kerja kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS). Melibatkan murid-murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. Menambahkan lagi bilangan aktiviti dan mempelbagaikan gerak kerja kokurikulum dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid-murid melibatkan diri dengan aktif secara individu. kumpulan dan beramai-ramai. guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum.Pelbagai strategi pelaksanaan kokurikulum dapat dijalankan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Antaranya ialah. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG). . Mengadakan penyeliaan dan penilaian yang sistematik secara berterusan. Mengadakan pertandingan dengan melibatkan semua murid. • Memberikan wajaran yang sesuai kepada gerak kerja kokurikulum supaya kurikulum dan gerak kerja kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. Merekod dan menilai kemajuan gerak kerja kokurikulum yang dijalankan. • • • Melibatkan murid dari semua kaum untuk tujuan pemupukan perpaduan.

3) Memastikan aktiviti yang dirancang dan dijalankan menarik dan memberi faedah maksimum kepada ahli berasaskan standart kualiti yang ditentukan.BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH. 2) Menentukan dasar dan peraturan kokurikulum sekolah serta melaksanakan arahan kementerian. 1) Merancang aktiviti kegiatan kokurikulum sekolah dalam jangka pendek dan jangka panjang. .

7) Bertanggungjawab penuh terhadap disipllin ahli terutama dalam aspek kehadiran. sekolah mahupun di luar sekolah. Jawatankuasa yang dipilih perlu dilatih dan diberitahu akan bidang tugas masing-masing. pakaian dan adab beraktiviti. Menentukan takwim dan jadual aktiviti kokurikulum sekolah.4) 5) 6) Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun. . perkhemahan dan lain-lain. 12) Menilai kegiatan dari semasa ke semasa dan membuat laporan tahunan setiap pencapaian kepada GPK Kokurikulum samada pencapaian diperingkat unit. 11) Menentukan tarikh-tarikh utama kegiatan kokurikulum seperti sukan tahunan. merentas desa. 8) 9) Memastikan penghayatan pelajar dan kokurikulum menyeluruh. 10) Memastikan semua guru mematuhi takwim dan jadual aktiviti yang ditepati. 13) Membuat anggaran belanjawan mencari sumber kewangan dan menyediakan rekod kutipan dan perbelanjaan yang sistematik serta sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa. daerah dan negeri. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat zon.

15) Memberi pengiktirafan kepada guru dan murid yang menunjukkan prestasi cemerlang.14) Menjalankan penilaian kepada semua aktiviti yang dijalankan bagi memastikan keberkesanannya dan mengambil tindakan susulan bagi mengatasi sebarang kelemahan yang berlaku. .

Persatuan dan Kelab serta Unit Beruniform. Sukan (Olahraga dan Permainan) .i. Antara aktiviti-aktiviti kokurikulum yang di jalankan di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Pekan ialah.KOMPONEN GERAK KERJA KOKURIKULUM ( GERKO) KOMPONEN GERAK KERJA KOKURIKULUM Komponen gerak kerja kokurikulum terbahagi kepada tiga iaitu Sukan dan Permainan.

mempelajari teknik-teknik pergerakan dan peraturan serta kemahiran asas dalam setiap permainan yang diceburi. ii.05 Ptg – 6.5 & 6) : Setiap Rabu : 5.45 Ptg – 4.Komponen 1: Sukan (Olahraga dan Permainan)  Bola Sepak  Bola Tampar  Sepak Takraw  Olahraga  Bola Jaring • • • • Sasaran Hari Masa Aktiviti : Murid-murid tahap 2 (Tahun 4.45 Ptg : Melakukan aktiviti kerja mengikut persatuan yang .05 Ptg :Mengadakan latihan kecergasan. : Murid-murid tahap 2 (Tahun 4. Persatuan / Kelab Komponen 2 : Persatuan dan Kelab  Persatuan Bahasa Inggeris  Persatuan Matematik dan Sains  Persatuan Agama Islam  Persatuan Bahasa Melayu • • • • Sasaran Hari Masa Aktiviti disertai seperti menulis jawi dan khat bagi Persatuan Agama Islam.5 & 6) (Mengikut pembahagian kumpulan yang telah ditetapkan) : Setiap Rabu : 3.

emosi. Justeru bagi mempastikan aspek JERI yang dijelaskan di atas seimbang. perbarisan dan aktiviti yang berkaitan dengan . Gerak kerja kokurikulum yang dijalankan itu haruslah berlandaskan kepada Akta. Unit Beruniform Komponen 3 : Unit Beruniform  Puteri Islam  Pengakap Sasaran Hari : Murid-murid tahap 2 (Tahun 4.45 Ptg – 4.kuiz dan sebagainya. Maka disini dapatlah dirumuskan bahawa gerak kerja kokurikulum adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai pelengkap kepada kurikulum bagi memdapatkan keseimbangan dalam perkembangan pelajar dari aspek jasmani. Matlamat ini hanya boleh tercapai dengan melaksanakan pelbagai strategi yang berlandaskan kepada konsep kokurikulum. maka gerak kerja kokurikulum dipelbagaikan dalam tiga komponen iaitu unit beruniform. permainan dan persatuan ataupun kelab. 5 & 6) : Setiap Rabu Masa : 3. : Berkawat. rohani dan intelek (JERI).45 Ptg • Aktiviti unit yang disertai. iii. Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Am yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa. sukan.

NORHAZLIN PN. ZALINA BAHASA INGGERIS PN. NORHAZLIN CIK NOOR AZALIAH EN. SARAH BAHASA MELAYU SUKAN & PERMAINAN EN. RAMIZAR PN. JASMIN PN. ZALINA PN. KHAIRUL ANUAR EN. ZARIRUDIN TOK GAJAH PN. KHAIRUL ANUAR PN. SALIAH EN. ZULKORNAIN EN. ZALINA CIK TG. AGAMA ISLAM PN. ROSMAH PN. JASMIN PN. SARAH PN. NORHAZLIN CIK NURSYAHIDA CIK NOOR AZALIAH MSSD / MMSP / MSSM PER. KHAIRUL ANUAR EN ZOOL HILMI CIK NUR SYAHIDA CIK NOOR AZALIAH SAMBUTAN SEKOLAH HARI KELUARGA EN. ZARIRUDIN EN. RAMIZAR YM. NAWAWI BIN AHMAD GURU BESAR SETIAUSAHA SAPIEI BIN SAMIRAN UNIT UNIFORM PN. ROSMAH PN. NORLAILI PENGAKAP PERSATUAN YM. ZARIRUDIN EN SAPIEI EN. WAN NORLAILI SAINS & MATEMATIK PN.ZARIRUDIN PN. SARAH PN. SARAH EN. TG.ZULKORNAIN PERMAINAN JAWATAN KUASA KELAB DAN PERSATUAN KOKORIA LAWATAN EN. SAPIEI PN. PASIR PANJANG 2007 PENGERUSI EN. ZALINA SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG TAHUN 2007 . TG. NORHAZLIN PN. SALIAH EN.RAMIZAR CIK NURSYAHIDA MAT KILAU PN. ZULKORNAIN PN.JAWATANKUASA KOKURIKULUM SK.ZOOL HILMI MAT LELA EN. HASIMAH PN. WAN NORLAILI PN. JASMIN PUTERI ISLAM PN. ROSMAH TG.

BAHASA MELAYU PER. AB RAHIM PN. SAPIEI BIN SAMIRAN EN. TG. MOHD SAID PN. SULAIMAN PER. SARAH BT. PASIR PANJANG TAHUN 2007 . NORHAZLIN BT. SARAH BT. AGAMA ISLAM EN. MOHD NAWAWI BIN AHMAD PENGERUSI EN. RAMIZAR BT. TG. TG. SALIAH EN. TG. IBRAHIM PN. KHAIRUL ANUAR PN. ZOOL HILMI CIK NURSYAHIDA CIK NOOR AZALIAH JAWATANKUASA SUKAN & PERMAINAN SK. ZULKORNAIN BIN HASAN PER. ZARIRUDIN B. SAINS & MATEMATIK PN. SAPIEI BIN SAMIRAN PENYELARAS YM. WAN NORLAILI EN. BAHASA INGGERIS PN. AB MANAN EN. NOR RULHUDAJASMIN YM.PENASIHAT EN. ROSMAH BT. SULAIMAN PER.

Rosmah Pn. Rahim YM. Nor Rulhuzajasmin Pn. Sapiei Samiran Pn. Zarirudin En. Sarah Pn. ZARIRUDIN PERMAINAN PENASIHAT JURULATIH Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Olahraga Bola Jaring En. Ab. Zarirudin EN. SAPIEI BIN SAMIRAN PENYELARAS EN. Saliah Cik Nur Syahida Cik Noor Azaliah . Khairul Anuar En. MOHD NAWAWI BIN AHMAD GURU BESAR PENGERUSI EN.PENASIHAT EN. Tg. Sapiei Samiran En. Wan Norlaili En. Norhazlin Pn. Zulkornain En Sapiei Bin Samiran Ramizar Bt.

SAPIEI EN KHAIRUL ANUAR PN. MOHD RAZALI PN. ZARIRUDIN BIN AB MANAN PUTERI ISLAM PN. NORHAZLIN CIK NURSYAHIDA CIK NOOR AZALIAH GURU RUMAH SUKAN SK. PASIR PANJANG TAHUN 2007 . SALIAH BT. MOHD NAWAWI AHMAD PENGERUSI EN SAPIEI SAMIRAN BIN SAMIRAN PENYELARAS PN. RAMIZAR BT. AB HAMID EN. WAN NORLAILI PENGAKAP EN. SARAH PN. ZARIRUDIN EN. ROSMAH YM TG. ZALINA PN. RAMIZAR PN. ZULKORNAIN BIN HASSAN EN.NOR RULHUZAJASMIN PN.JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG TAHUN 2007 PENASIHAT EN.

ZOOL HILMI MAT KILAU PN.ANUAR CIK NURSYAHIDA JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM SK PASIR PANJANG TAHUN 2007 . SARAH PN.K.PENASIHAT EN. JASMIN PN. SALIAH YM. ZALINA EN. ZULKORNAIN PN. ZARIRUDIN BIN AB MANAN TOK GAJAH EN. TG. ROSMAH CIK NOOR AZALIAH DATUK BAHAMAN PN. WAN NORLAILI PN.MOHD NAWAWI BIN AHMAD PENGERUSI SAPIEI BIN SAMIRAN SETIAUSAHA SUKAN EN. RAMIZAR EN. NORHAZLIN PN.

45 PTG 4.05 PTG 5.  Aktiviti kokurikulum di gilirkan antara minggu A dan B tertakluk mana yang terdahulu. TAKWIM UNIT KOKURIKULUM SK.05 – 6.4.45 . PASIR PANJANG TAHUN 2007 .05 PTG A RABU B AKTIVITI PERSATUAN SOLAT ASAR SUKAN & PERMAINAN UNIT BERUNIFORM SOLAT ASAR RUMAH SUKAN MAKLUMAN:  Semua guru di wajibkan hadir bermula 3.  Guru penyelaras persatuan @ permainan dikehendaki mencatatkan aktiviti dan kehadiran murid.45 – 5.HARI 3.05 ptg.45 ptg hingga 6.

PERKARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perjumpaan Unit Kokurikulum Aktiviti persatuan Sukan & Permainan SepakTakraw MSSD Bola Sepak MSSD Olahraga MSSD Bola Jaring MSSD Badminton MSSD Bola Tampar MSSD Sukan Sekolah Perkhemahan Tahunan Kokoria Bahasa Melayu Kokoria Bahasa Inggeris Math Magic Hari Guru Hari Keluarga Anugerah Cemerlang JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT .

REFLEKSI REFLEKSI .

HURAIAN AKTIVITI GERAK KERJA KOKURIKULUM SK PASIR PANJANG. Aktiviti kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang dijalankan pada setiap hari rabu bermula pada jam 3.00 petang. Komponen aktiviti kokurikulum di sekolah ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu. rohani dan intelek. PEKAN 2007 Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) di sekolah rendah dapat membentuk dan mendidik murid-murid agar menjadi warga yang mementingkan gaya hidup aktif dan sihat.45 petang hingga 6. 1) Sukan dan Permainan      Bola Sepak Sepak Takraw Bola Tampar Bola Jaring Olahraga 2) Persatuan / Kelab  Persatuan Agama Islam  Persatuan Bahasa Melayu  Persatuan Bahasa Inggeris  Persatuan Sains dan Matematik 3) Unit Beruniform  Puteri Islam  Pengakap . emosi. Di samping itu. GERKO dapat mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan murid-murid dari aspek jasmani.

Aktiviti kokurikulum yang dijalankan hanya melibatkan murid-murid tahap 2 iaitu pelajar tahun 4.45 – 4. . Bagi menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai perjalanan dan format aktiviti gerak kerja kokurikulum yang ada di sekolah ini secara terperinci. maka saya mengambil satu contoh daripada 3 kompenan gerak kerja kokurikulum yang terdapat di sini iaitu Persatuan Puteri Islam. Setiap pelajar dibahagikan mengikut kumpulan dan dibimbing oleh guru yang bertanggungjawab.05 hingga 6.45 petang. Manakala aktiviti persatuan dan kelab serta unit beruniform pula dijalankan secara bergilir-gilir pada setiap hari rabu mengikut minggu yang telah ditetapkan pada jam 3.05 petang. dan 6. Aktiviti sukan diadakan pada setiap rabu dari jam 5. 5.

JENIS KEGIATAN 4.. DARJAH 3.. JENIS AKTIVITI ASPEK PENILAIAN KEHADIRAN JAWATAN DISANDANG PENGLIBATAN PENCAPAIAN JUMLAH MARKAH : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… PRESTASI AGIHAN MARKAH 50 10 20 20 100 MARKAH GRED TANDA TANGAN COP SEKOLAH : ………………………………. PASIR PANJANG PEKAN 2007 .BORANG RUMUSAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ………………… 1. PERSATUAN PUTERI ISLAM SK. NAMA MURID 2. GURU PEMIMPIN : ………………………………. : ………………………………..

NOR MADIHAH 13.THN 5 .THN 4 . NUR SALIHAH : 3. NURUL SHAMILAH ATIQAH . 5.THN 5 . NURUL SYAFIKAH : 5. NURSYAHIDA . : 2. NOR AISYAH NOR ATIQAH NUR FARRAH HANIM NURUL KAMILAH NURUL SHAMILAH PUTERI IKA SITI NURDIYANA BALQIS IZZAH IZZATI 10. 7.THN 6 AHLI 1. NORABIATUL ADAWIAH 12. 3. 4. 8. NATASYA AQILAH 11. NUR FARHANA 17. NORNURAIN 14. NUR HALIMAH 18. AIN NOR ATIQAH : 4. 9. NUR FADLY RAIHAN 15. 6. ROHAYU : 2. NUR SYAFIQAH 19.THN 6 .GURU PEMBIMBING PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : PN SALIAH BT MOHD RAZALI : PN NOR RULHUZAJASMIN BT ABD RAHIM : NURLAILI BT ABD JAMAL : NURUL FARHANAH BT ZAKARIA : NUR NAJIHAH BT MAZLAN : AZNIE SITI NORMASTURA BT NOOR AZMAN : 1. NUR HARYZAN 16.

45 PETANG : KELAS TAHUN 4 KEHADIRAN : 23 ORANG Isi Kandungan 1. Pn Norrulhuzajasmin 2. 2.45-4.20. Menyanyikan lagu Puteri Islam 3. Menulis Lirik Lagu 4. Bacaan doa 2. NURUL AINI 21. ZURINA LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM SK PASIR PANJANG 2007 HARI TARIKH MASA TEMPAT : RABU : 28 FEBRUARI 2007 : 3. Pn Saliah Mohd Razali Di sediakan ……………………. Menamakan setiap kumpulan Guru Pembimbing : 1. : Menyanyikan lagu Puteri Islam Pembentukan Kumpulan Aktiviti : 1. ( ) Disahkan oleh ……………………… ( ) KELEBIHAN KESELURUHAN 3 KOMPENAN GERAK KERJA KOKURIKULUM SK PASIR PANJANG PEKAN .

4) Sekolah ini tidak mempunyai jurulatih yang yang benar-benar mahir dan terlatih dalam permainan yang ada seperti bola jaring. Namun dari apa yang diperhatikan. Ketiadaan jurulatih . Ini kerana apabila diadakan sebarang perlawanan. KELEMAHAN KESELURUHAN 3 KOMPENAN GERAK KERJA KOKURIKULUM SK PASIR PANJANG PEKAN 1) Kehadiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan amat membanggakan. pihak sekolah terpaksa menggunakan padang sekolah lain untuk dijadikan tempat pertandingan dijalankan. hafazan dan sebagainya samada diperingkat sekolah mahupun luar. para pelajar tidak mempunyai keberanian dan tidak berminat apabila diminta untuk memasuki sesuatu pertandingan contohnya seperti bercerita. 3) Peralatan sukan yang terdapat di sekolah ini adalah tidak mencukupi dan terhad kepada barang tertentu sahaja dan ini menyebabkan perjalanan aktiviti kokurikulum tidak dapat dijalankan sepenuhnya.1) Bilangan pelajar yang terhad banyak membantu dalam memudahkan dan melancarkan sesuatu aktiviti yang dijalankan. tilawah. 2) Ruang untuk melakukan aktiviti kokurikulum adalah terhad. 3) Kebanyakan pelajar di sini amat berminat setiap kali sesuatu aktiviti kokurikulum diadakan di sekolah ini. 2) Wujudnya semangat kerjasama dan silaturrahim yang erat dikalangan sesama guru-guru dan pelajar.

Dengan adanya pengiktirafan ini ianya akan dapat menggalakkan murid supaya berusaha lebih lagi untuk mencapai kejayaan iaitu pengiktirafan tersebut. Aktiviti tersebut sepatutnya dapat menambah pengetahuan murid-murid tentang kehidupan sebenar. Rasionalnya: memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada muridmurid agar mereka dapat melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah. CADANGAN 1) Memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid atau pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa. Pihak sekolah seharusnya memikirkan lebih banyak aktiviti yang sesuai mengikut keadaan semasa. kumpulan dan beramai-ramai. Aktiviti yang hendak dijalankan perlulah dapat menarik minat murid-murid untuk menyertainya. .ataupun guru yang berkemahiran mengenai kemahiran asas. 2) Menambahkan lagi bilangan aktiviti dan mempelbagaikan gerak kerja kokurikulum agar bertujuan bagi memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu. syarat serta peraturan bermain bola jaring yang betul menyukarkan pasukan sekolah untuk bersaing setiap kali sesuatu kejohanan diadakan. 3) Mengadakan pertandingan dengan melibatkan semua murid. Rasionalnya: dapat menarik minat murid-murid dan mengetengahkan bakat mereka dalam bidang kokurikulum. Selain itu dengan adanya pengiktirafan ini juga murid-murid lain akan sama-sama menanam tekad dan berazam untuk mendapatkannya dengan menjadikan rakan-rakannya yang telah berjaya sebagai contoh.

Rasionalnya: dapat memantapkan lagi perlaksanan gerak kerja kokurikulum di sekolah tersebut. Rasionalnya: dapat melahirkan guru-guru yang mahir dalam bidang masingmasing disamping dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta memantapkan lagi kemahiran yang sedia ada. 5) Mengadakan penyeliaan dan penilaian yang sistematik secara berterusan. .Rasionalnya: murid-murid diberi peluang dan pendedahan yang sama dalam setiap acara yang dipertandingkan di samping dapat mencungkil dan mengetengahkan bakat-bakat baru. 4) Menghantar guru-guru mengikuti kursus dan latihan dalam kegiatan kokurikulum mengikut bidang dan kemahiran yang dimiliki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful