Anda di halaman 1dari 11

TAJUK 7 : Kaunseling Kelompok

Asas Kelompok Kebaikan Kaunseling Kelompok Membekalkan persekitaran yang selamat Belajar antara satu sama lain Men jimatkn masa Boleh membantu ahli yang lain Kemahiran menyelesaikan masalah dapat ditingkatkan dapat memupuk semangat dan motivasi sesama ahli kelompok Keburukan Kurang sesuai bagi sesetengah klien Masalah unsur kerahsiaan dalam kalangan ahli kelompok Ciri-ciri kaunseling kelompok Pembelajaran secara tak langsung Bebas untuk memilih bantuan atau tidak dalam perbincangan Kesejagatan Altruisme: beri dorongan untuk membantu Pembelajaran interpesonal Lakonan semula sifat & fungsi kekeluargaan

Pemilihan Ahli Kelompok Komposisi Kelompok 1. Heterogen: ahli berbeza dari beberapa segi 2. Homogen: ahli sama dari beberapa segi Saiz Kelompok:bergantung kepada jenis kelompok dan ahli 5-8 org Kekerapan perjumpaan: paling kurang seminggu skali Tempoh masa: 50-60 minit [masa yg sesuai] Bilangan sesi kaunseling: 6-10 sesi

Kelompok tertutup lawwn kelompok terbuka Tertutup: tidak terbuka pada ahli baru Terbuka: boleh hadir pada bila-bila masa

Jenis Kelompok Kelompok: beberapa orang indvdu yang terikat dengan minat, tujuan/fungsi yang sama

1. Kelompok berpusatkan krisis -perlu diselesaikan dengan segera -5 sesi 4-6 orang ahli 2. Kelompok berpusatkn masalah -Tingkah Laku akademik dan masalahnya 3. Kelompok berpusatkn pertumbuhan/bimbingan -untuk menguruskn keperluan perkembangan kanak-kanak

Jenis Kelompok oleh ACGW: 1. Kelompok bimbingan/psiko pendidikan -meningkatkan perkembangan, mencegah masalah 2. Kelompok Kaunseling -menyelesaikan masalah interpersonal -untuk pertumbuhan dan pemulihan 3. kelompok terapi/penstrukturan semula personaliti -mengesan masalah psikologikal Jenis Kelompok oleh Jacobs, Hervill & Masson 1. Kelompok latihan kemahiran hidup 2. Kelompok saling berkongsi 3. Kelompok pertumbuhan 4. Kelompok keluarga 5. Kelompok perbincangan 6. Kelompok online

Proses Kaunseling Kelompok Fasa pengenalan Fasa konflik Fasa bersepadu/integrasi Fasa kejayaan Fasa penamatan

Persediaan Awal: Pemilihan ahli (screening) Mendapatkan maklumat ahli Perancangan kelompok Penstrukturan kelompok (penerangan) Menerima cadangan kelompok Menentukan pencapaian

Fasa Pengenalan: Perasaan tidak selamat, bimbang dan tidak yakin Cadangan Aktiviti fasa pengenalan Meneroka ekspektasi ahli membincangkan kenapa masuk dan apa yang diharapkan. Membincangkan prosedur kumpulan (masa, berapa lama, apa yang boleh diperolehi dan tanggungjawab Berbincang mengenai isu-isu tertentu (peraturan,pakaian, cara duduk, makan / minum, h/phone, tingkahlaku yang digalakkan dan dilarang) Mengadakan latihan ( structured exercise) Masalah pada fasa pengenalan Ahli takut untuk bercakap Ahli keliru dengan tujuan kelompok Masa tidak sesuai & Bilik kurang selesa Ahli lambat, mengganggu kelompok Fasilitator kurang yakin & Sesi tidak dirancang dengan baik Ahli mempunyai pandangan negatif terhadap ketua Too or too little time spend on warming up

Fasa Konflik: Gerakbalas emosi negatif ahli mungkin mengancam, mungkin timbul perasaan tidak puas hati Tidak persetujuan/resistance Kaunselor perlu selesai konflik kalau perlu

Fasa bersepadu/integrasi Terdapat kefahaman dan kemesraan Masalah dapat diatasi bersama ada identiti kelompok Rasa bertanggungjawab Keinginan untuk bekerjasama

Fasa kejayaan Individu dapat menyatakan masalah dengan yakin Tanpa rasa bimbang dan takut kelompok boleh tolong mengatasi masalahnya

Fasa penamatan Individu memperolehi kepuasaan Mereka boleh compliment each other Bersedia menghadapi realiti luar Peringkat-peringkat Kaunseling PERINGKAT PERMULAAN 1. Membuat klien menerima kaunselor dengan hati yang terbuka dan sebagai seorang yang boleh dipercayai.

2. Membuat klien sedar bahawa ada sesuatu masalah yang perlu diselesaikan dan dia sendiri perlu memainkan peranan dalam proses penyelesaian. Diperingkat ini juga, kaunselor menentukan sama ada masalah wujud dan perlu diselesaikan dan bersedia untuk meneruskan proses kaunseling itu PERINGKAT PERTENGAHAN 1. Peringkat penentuan masalah dan penyelesaian:
o

Kaunselor dan klien bersama mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Kaunselor dan klien bersama mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh klien untuk menangani masalah yang dihadapinya.

PERINGKAT AKHIR 1. Peringkat apabila klien telah selesai melakukan tindakan yang dipersetujui dengan jayanya. Di peringkat ini kaunselor berkenaan akan:
o

Membincangkan tentang tindakan yang telah diambil oleh klien dan penilaian terhadap tindakan yang diambil itu. Mengenalpasti tindakan seterusnya yang diperlukan tanpa penyeliaan dari pihak kaunselor. Mengakhiri kaunseling dengan teratur dan membuat rumusan tentang kejayaan proses kaunseling tersebut

Peranan Kaunselor Sebagai Pemudahcara Ciri-ciri pemudahcara Berani berhadapan dengan masalah dan menghadapi risiko serta mempunyai daya

juang yang tinggi. Melaksanakan perkara yang diperlukan oleh organisasi walaupun kadangkala tidak disukai oleh orang bawahan. Mempunyai pandangan jauh kehadapan. Tahu jangkamasa dan batas bagi sesuatu perkara yang dilakukan. Mengetahui bila harus meneruskan sesuatu tindakan dan sedar setakat mana tindakan itu boleh dilaksanakan. Menjadi penggerak melalui motivasi yang mampu menjadi dorongan. Bersikap terbuka dan fleksibel. Mempunyai disiplin diri yang tinggi. Bersedia mendengar idea orang lain. Sering menilai diri sendiri untuk tujuan melihat kekuatan diri dan kelemahan diri yang perlu dibaiki. Bersikap terbuka dan positif terhadap idea baru. Bersedia melakukan penghijrahan minda.

Kualiti pemudahcara Istiqamah- pendirian yang teguh dan mantap Memelihara diri Bijaksana: keputusan yang baik/tidak menjejaskan perasaan Tenang: tidak mudah keliru Sabar: kuat menahan diri Tidak takbur Tidak membangga diri Tidak mungkir janji Segala janji ditunaikan. Adil

Tabah: tidak mudah putus asa.

Dinamika dalam Kelompok Proses kelompok: pergerakan kelompok yang berterusan ke arah pencapaian matlamat Dinamika kelompok: Memerihalkn interaksi yg berlaku antara dan sesama ahli [impak peranan kelompok, pemudahcara, penglibatan ahli] Asas Kerjaya dan Memahami Diri Pelajar Konsep Membina Gaya Hidup Kerjaya: kerja yg dilakukn sepanjang hidup Gaya hidup: satu cara hidup yang mencerminkn sikap dan nilai seseorang/kelompok Tema Gaya Hidup Adler Minat dimiliki sosial -Empati -Suka bersosialisasi Mengikut -Suka tempat kerja daripada pemimpim -Elak menyinggung hati org lain Bertanggung jawab -Suka mengawal org lain -Cepat naik marah, egosentrik, pendengar Inginkn pengiktirafan -Mudah memuji oanrg lain - Putus asa jika tidak iktiraf kejayaan mereka Berhati2

- Tergesa-gesa membuat keputusan

Penerokaan Minat Kerjaya & Nilai Kerjaya Ujian Minat Kerjaya Penentu minat Personaliti Motivasi/dorongan Paparan konsep kendiri/ indentifikasi Baka Pengaruh persekitaran

Cara Mengenal Pasti Minat Kerjaya 1. Tinjauan Minat Kerjaya Kuder 10 minat kerjaya [mekanikal, penkeranian dll] 100 item paksaan: 3 aktiviti disusun Tanda yang paling digunakan,yang paling tidak digunakan, tinggalkan aktiviti yang tak pasti

2. Inventori minat Strong-Campbell membandingkan minat individu dengan orang yang menjawat pekerjaan tertentu 325 item [matapelajaran yang ditawarkan di sekolah / pekerjaan, aktiviti dan jenis manusia] 162 skala kerjaya 23 skala minat 6 tema kerjaya umum

Menjawab gemar, tak gemar, tak peduli, bagi pilihan aktiviti kegemaran antara pasangan aktiviti Pilih 14 ciri wakili mereka

3. Tinjauan minat kerjaya Jackson Minat dipadankan dengan akademik dan kerjaya 34 skala Ada 289 pasangan penyataan pilihan paksaan berhubung dengan pelbagai jenis pekerjaan profesional [perguruan, kewangan, jualan, perundangan, perubatan] Mentafsir peranan kerja, keutamaan persekitaran, kepuasan akademik Online Ujian Nilai Kerjaya Nilai kerjaya
1. Intrinsik: nilai yang berhubung dengan tugas sebenar satu-satu pekerjaan.

[contoh: membantu org lain]


2. Ektrinsik: nilai yang berhubung dengan produk sampingan satu-satu pekerjaan.

[contoh: terima gaji tinggi] Cara kenal pasti nilai kerjaya Inventori nilai kerjaya: Ada satu senarai nilai yang perlu diberi keutamaan oleh responden berkenaan [nilai 1 {paling penting} hingga 10 {paling tak penting}]

Tren Masa Kini Ujian Minat Kerjaya secara online -mengukur hanya sebilangan kecil minat umum sahajaae

-ditadbir sendiri -disebar secara manual -ada 200 item -skor dikira dengan bantuan komputer -menjimatkn masa -menjimatkn kos

affandisme.blogspot.com/.../edu-3107-kaunseling-..