Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (DST) KSSR TAHUN 2 / 2012

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungja wab dan beretika 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi B3D1E1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah (A,S,D,F, SPACE BAR,J,K,L,;) di papan kekunci. B3D1E2 Mengetuk 5 kekunci abjad dengan betul dalam perisian aplikasi (Microsoft Word) B2D2E1 Menggunakan kekunci anak panah (atas, bawah,kiri dan kanan) dalam perisian aplikasi B2D2E2 Menggunakan kekunci Caps lock dan shift dalam perisian aplikasi B4D1E1 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret. B4D1E2 Menggunakan tetikus untuk menyalin dan tampal dalam perisian aplikasi.

1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah di papan kekunci.

MINGGU 1

Belajar Menggunakan Papan Kekunci

2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift.

MINGGU 2

2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

BELAJAR MICROSOFT WORD

1.0 Menggunakan 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan TMK secara bertanggungjawab kemas dan bersih dan beretika 1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.7 Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint). 2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

MINGGU 3

B3D3E1 Menaip teks dan menukar warna fon dengan mengunakan pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B3D3E2 Mencetak dokumen dalam dua salinan dengan mengamalkan sikap berjimat cermat

MINGGU 4

Menghasilkan Persembahan Microsoft Office Powerpoint (MS Powerpoint)

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.10 Menukar latar belakang dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint).

B2D1E1 Memilih dan menukar latar belakang dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) pada slaid.

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

Murid dibimbing untuk;

2.9 Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint).

B3D4E1 Membina 2 slaid atau lebih dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan ( Microsoft powerPoint B3D4E2 Mencapai fail persembahan (Microsoft PowerPoint) yang sedia ada untuk menukar transisi slaid. B5D1E1

MINGGU 5

MINGGU 6

2.8 Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint).

Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint).

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. 3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 3.2 mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat.

Standard Prestasi B1D1E1 Mengenal sumbersumber maklumat sedia ada. B5D2E1 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk teks. B5D2E2 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk imej. B5D2E3 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. B5D3E1 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian pemproses kata (Microsoft Word) untuk mengintegrasi maklumat dengan perisian persembahan( Microsoft Power Point). B5D3E2 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian persembahan( Microsoft Power Point) untuk mengintegrasi maklumat dengan perisian pemproses kata (Microsoft Word).

MINGGU 7

3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan(MS PowerPoint)

MINGGU 8

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 2.4 Menyatakan fungsi kekunci enter, Space Bar, Back Space dan Delete. 2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2.6 melancar dan menutup perisian grafik, pemproses kata atau persembahan (paint, MS Word dan MS PowerPoint).

Standard Prestasi

Belajar Microsoft Word

B3D2E1 Membina jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D2E2 Melengkapkan jadual 3 lajur x 2 baris dengan teks menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D2E3 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D2E4 Menyisipkan imej ke dalam jadual menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)

MINGGU 9

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 6.1 mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.

Standard Prestasi B5D4E1 Mencapai hasil kerja sedia ada (MS Word) dan mengubahsuai jadual dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian. B5D4E2 Mencapai hasil kerja sedia ada (MS PowerPoint) dan mengubahsuai imej dan audio mengikut kesesuaian. B4D2E1 Menggunakan e-mel untuk menghantar maklumat kepada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian. B4D2E2 Menerima maklumat dan membalas e-mel daripada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian.

MINGGU 10

Meneroka Dunia E-mel

4.0 menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 1.0 menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika

4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima. 1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian.

MINGGU 11

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 7.1 menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru. 5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunkan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint)

Standard Prestasi B6D1E1 Menghasilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (MS Word atau MS PowerPoint) yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru. B6D2E2 Membentangkan tugasan yang dihasilkan dengan menggunakan perisian aplikasi (MS Word atau MS PowerPoint)

MINGGU 12

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) SAINS HAYAT


Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.1 Memahami Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi

SAINS HAYAT
MINGGU 13

MANUSIA

manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 1.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

B1D1E1

Mengenal pasti keperluan asas manusia


B3D1E1 Menyatakan kepentingan Keperluan asas kepada manusia B1D1E1

1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan.
MINGGU 14

Mengenal pasti keperluan asas manusia


B5DIEI

1.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia.

Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia.


B6D1E1

MINGGU 15

1.1.5 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih.
1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih.

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 1.2 Menghargai keperluan asas yang ada

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; . 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan.

Standard Prestasi

SAINS HAYAT

MANUSIA

B6D1E2 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. B6D1E2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

MINGGU 16 - 17 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia. 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.

B2D1E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan B3D2E1 Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan

1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran SAINS HAYAT

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang di makan. 2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah, di celah batu atau kayu.

Standard Prestasi

2. HAIWAN

B1D2E1

B5D2E1

B3D3E1 B4D3E1

MINGGU 18 - 20

B3D4E1

10

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

Standard Prestasi

B4D2E1

MINGGU 21 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. MINGGU 23 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan B2D2E1 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. B6D1E4

MINGGU 22

B1D3E1 B3D5E1

11

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

Standard Prestasi

B2D2E2

MINGGU 24 - 25

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak, dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. 2.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang,burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. 2.4.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B5D3E1

B2D3E1

2.4 Memahami pergerakan haiwan.

B4D4E1

MINGGU 26 - 27

B5D4E1

12

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

SAINS HAYAT

TUMBUHAN

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B1 D4 E1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan B5 D5 E1 Menjalankan penyiasatan untuk menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan

MINGGU 28

MINGGU 29

3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup


TUMBUHAN

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

3.3 . Memahami tumbesaran tumbuhan

MINGGU 30

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B5 D6 E1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar

13

SAINS FIZIKAL
Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 4.1 Menganalisis Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi

SAINS FIZIKAL

TERANG DAN GELAP

B1D5E1 4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh, api Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api B3D6E1 Menjalankan penyiasatan untuk membezakan keadaan terang dan gelap 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayangbayang dihasilkan melalui aktiviti. B4D5E1 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan bagaimana bayangbayang dihasilkan 4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. B5D7E1 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia

keadaan terang dan gelap.

4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.

MINGGU 31

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

14

Minggu & Tarikh

Bidang Pembelajaran

Topik

Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 4.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayang-bayang.

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit.

Standard Prestasi

MINGGU 32

B6D1E6 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


Minggu & Tarikh Bidang Pembelajaran Topik Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual. 5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan Standard Prestasi

MINGGU 33 - 34

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

ASAS TEKNOLGI

5.1 Mengaplikasika n pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual
bergambar.

berpandukan manual bergambar. 5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.4 Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan. 5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan 5.1.8 Menyimpan komponen yang telah

MINGGU 35 -36

dibuka ke bekas penyimpanan.

***Penyediaan RPT perlulah selaras dengan takwim sekolah tahun semasa. 15