Anda di halaman 1dari 3

Pepejal Platonik Dalam ruangan fokus, anda telah diberi informasi mengenai 3D dan juga polyhedra.

Terdapat lima polyhedral yang dikenali sebagai pepejal platonik (platonic solid). Ia terdiri daripada tetrahedron, hexahedron(kubus), octahedron, dodecahedron dan icosahedrons. Platonik ini mempunyai keistimewaaannya yang tersendiri. Apakah yang membuatkan pepejal platonik ini istimewa? 1. Platonik adalah satu-satunya polyhedra yang mempunyai permukaan yang sama. Setiap permukaan adalah sama dengan permukaan yang lain. Sebagai contoh, kubus adalah sebuah pepejal platonik kerana kesemua enam permukaannya adalah sama antara satu sama lain. 2. Setiap permukaan yang sama akan bertemu di setiap bucu iaitu puncak. Sebagai contoh, tigasegi tiga sama sisi bertemu di setiap puncak suatu tetrahedron.

Pepejal Platonik Ciri-ciri kunci dari pepejal archimedean adalah bahawa setiap wajah adalah poligon beraturan, dan sekitar titik setiap poligon yang sama muncul dalam urutan yang sama, misalnya, segi enam - segi enam- segitiga di tetrahedron dipotong seperti dapat dilihat dari gambar di awal bahagian. Dua atau lebih poligon yang berbeza muncul di setiap pepejal archimedean, tidak seperti pepejal PLATONIS yang masing-masing mengandungi hanya satu jenis tunggal poligon. Sebuah polyhedron yang wajah poligon biasa dan yang sudut adalah kongruen semua. Menghadapisemua mungkin dari jenis yang sama, dalam hal ini solid adalah polyhedron biasa, atau mungkin jenis yang berbeza. Hanya ada tiga belas pepejal Archimedean.

Ciri-ciri Pepejal Platonik Bil. poligon Pepejal Platonik btemu di bucu Tiada pmukaan yang selari 3 Tetrahedron 4 4 6 Luas pmukaan = 3 (panjang sisi)2 Isipadu = (2)/12 (panjang sisi)3 Luas pmukaan = 6 3 Cube Luas pmukaan = 2 3 (panjang sisi)2 4 Octahedron Luas pmukaan = 3(25+105) (panjang 3 Dodecahedron 20 12 30 sisi)2 Isipadu = (15+75)/4 (panjang sisi)3 Luas pmukaan = 53 (panjang sisi)2 5 Icosahedron 12 20 30 Isipadu = 5(3+5)/12 (panjang sisi)3 6 8 12 Isipadu = (2)/3 (panjang sisi)3 8 6 12 (panjang sisi)2 Isipadu = (panjang sisi)3 Bucu Pmukaan Sisi Keistimewaan

Mengapa hanya ada lima pepejal platonik? y y y Jumlah darjah bagi setiap bucu hendaklah kurang dari 360o Pertemuan sisi sekurang-kurangnya tiga sisi Formula Eular F + V - E = 2 yang mana F permukaan, V bucu dan E sisi sF = 2E: s bilangan sisi bagi setiap permukaan F bilangan permukaan mV = 2E m bilangan sisi bertemu di bucu sF = 2E, hence F = 2E/s mV = 2E, hence V = 2E/m Sekarang masukkan "F+V-E=2": F+V-E=2 2E/s + 2E/m - E = 2 Bahagikan dengan "2E": 1/s + 1/m - 1/2 = 1/E "1/E"tidak boleh kurang dari 0: 1/s + 1/m - 1/2 > 0 Ringkaskan: 1/s + 1/m > 1/2 Bilangan sisi setiap permukaan tidak boleh kurang dari 3 dan

Bilangan permukaan bertemu di bucu tidak boleh kurang dari 3

Anda mungkin juga menyukai