Anda di halaman 1dari 14

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATAPELAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 1 TAHUN 2012 Minggu 1 2 UNIT 1 Aku dan Muzik 3 FOKUS Tempo cepat dan lambat UNIT 1 Aku dan Muzik 4 FOKUS Tempo cepat dan lambat Topik/Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan/ EMK/ TMK

MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1 Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo solo atau berkumpulan cepat - lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik dinamik, pic, tempo dan bunyi

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 2 Aku dan Muzik FOKUS Warna Ton Penerokaan suara manusia : suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil suara berbisik UNIT 2 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara solo dan berkumpulan manusia dengan betul

FOKUS Warna Ton Intonasi - pic tinggi dan rendah UNIT 3 Aku dan Muzik FOKUS Irama - detik lagu

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat solo dan berkumpulan

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 3 Aku dan Muzik FOKUS Tempo cepat dan lambat UNIT 4 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi tempo cepat / lambat

Penghasilan Muzikal 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

FOKUS Tempo cepat dan lambat Aspresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut

UNIT 4 Aku dan Muzik 10 FOKUS Warna ton suara manusia - suara lelaki dan perempuan

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 5 Aku dan Muzik FOKUS Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic. Contoh: Kastanet / loceng UNIT 5 Aku dan Muzik 12 FOKUS Ekspresi -dinamik kuat dan lembut UNIT 6 Aku dan Muzik FOKUS Sebutan lirik Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

11

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi dinamik kuat / lembut

13

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran pergerakan mengikut lirik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 6 Aku dan Muzik 14 FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik UNIT 7 Aku dan Muzik FOKUS Mud riang dan sedih UNIT 7 Aku dan Muzik 16 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

15

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 8 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

17

FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 8 Aku dan Muzik

3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud ( riang, sedih, marah dan takut )

18

FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 9 Aku Dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia suara lelaki dan perempuan suara berbisik suara bercakap suara menyanyi

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) kuat ( f )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul

19

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu 20

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012 UNIT 9 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia suara lelaki dan perempuan suara berbisik suara bercakap suara menyanyi UNIT 10 Aku dan Muzik Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

21

22

FOKUS Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi dinamik kuat / lembut 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 10 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

23

FOKUS Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 11 Aku dan Muzik FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat ) UNIT 11 Aku dan Muzik

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar dinamik ( kuat-lembut )

24

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

25

FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat )

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo cepat lambat

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 12 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

26

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 12 Aku dan Muzik

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri

27

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 13 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik , pic, tempo dan bunyi

28

FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu 29

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 13 Aku dan Muzik FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games )

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik permainan nyanyian (singing games)

30

UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

31

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo cepat lambat

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

10

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran bermain perkusi. - Tempo - Detik UNIT 15 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

32

FOKUS Tekstur - tebal - nipis UNIT 15 Aku dan Muzik

Apreasiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar tekstur ( solo- nipis dan kumpulantebal )

33

Dinamik -lembut ( p ) -kuat ( f )

FOKUS

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik Lembut ( p ) Kuat ( f )

34

UNIT 16 Aku Dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat pic tinggi pic rendah

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

11

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Mencipta melodi mi dan so

Standard Kandungan Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa

UNIT 17 Aku Dan Muzik 35 FOKUS Corak Irama Bunyi panjangpendek

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song ) 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud ( sedih dan riang )

36

Unit 18 Aku Dan Muzik FOKUS Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan 2.1.2 Mencipta corak irama mudah

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

12

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 19 Aku Dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

37

FOKUS Ekspresi -dinamik kuat ( f ) dan lembut ( p ) UNIT 20 Aku Dan Muzik

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi Dinamik - kuat /lembut

38

FOKUS Tekstur nipis (solo) dan tebal ( kumpulan )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

39 UNIT 20 Aku Dan Muzik 40 FOKUS Tekstur - nipis : solo - tebal : kumpulan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 Apresiasi Muzik: 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar tekstur ( solo - nipis dan kumpulan tebal )

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

13

Panitia Muzik SK Merlimau Satu

Dunia Muzik KSSR Tahun 1/2012

14