Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.

Latihan persediaan diri sebelum menyanyi. 2. Latihan vokal atau menyebut lirik lagu secara berirama. 3. Latihan pernafasan dan kawalan nafas. Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya 2 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Postur - Sebutan - Pernafasan 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Postur - Sebutan - Pernafasan 2.1.1 (a) Aras 1 Mempraktikkan kawalan pernafasan yang betul secara berpandu. 1. Latihan postur duduk dan berdiri. 2. Latihan sebutan berirama. Lagu : lagu sekolah Wawasan Pendidikan Melaka 1. Latihan postur duduk dan berdiri. 2. Latihan sebutan berirama. 3. Latihan pernafasan dan kawalan nafas. Lagu : Wawasan Pendidikan Melaka
1
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Postur - Sebutan - Pernafasan

2.1.1 (a) Aras 1 Mempraktikkan kawalan pernafasan yang betul secara berpandu.

2.1.1 (a) Aras 1 Mempraktikkan kawalan pernafasan yang betul secara berpandu.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat gerakan atau perkusi badan untuk merasai detik lagu yang diperdengarkan. Lagu : Lagu sekolah 5 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Tempo : lambat, cepat 1.1.2 (a) Aras 1 Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. 2. Memainkan alat muzik dalam pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. Lagu : Ke Sekolah 6 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi - Tempo - Melodi - Ekspresi 2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi lagu mengikut irama, melodi, tempo dan ekspresi dengan betul. 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau kumpulan. 2. Menyanyi secara hafalan mengikut tempo, pic, dinamik dan mud. Lagu : Taman Safari

1.1.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti detik lagu yang diperdengar dengan betul.

2
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi : - Memegang - Memainkan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Meneroka alat muzik secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikan. 2. Mempraktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi, membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik. Lagu : Taman Safari 8 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi : - Memegang - Memainkan 3. EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui : - Meneroka pelbagai bunyi : perkusi badan 2.1.2 (a) Aras 1 Memegang dan memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul. 1. Meneroka alat secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikan. Lagu : Ke Sekolah 3.1 (a) Aras 1 Menghasilkan kesan bunyi yang sesuai secara terasing daripada anggota badan ditetapkan. 3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan kesan bunyi yang muzikal daripada bunyi anggota badan yang ditetapkan. 1. Menghasilkan bunyi dengan jari, tangan, kaki dan mulut. 2. Menghubungkaitkan bunyi yang diteroka dengan bunyi alam sekitar. Contoh : kesan bunyi Dram bes guruh Kastanet bunyi kuda bergelop Lagu : Tari Lenggang
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

2.1.2 (a) Aras 1 Memegang dan memainkan alat perkusi dengan teknik yang betul.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Tempo : - Ansur lambat - Ansur cepat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. 2. Membuat gerakan kreatif mengikut perubahan tempo. Lagu : Ayam dan Musang Rangkap 1 , 3 cepat Rangkap 2 , 4 lambat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 11 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif - Improvisasi lirik 3.2 (a) Aras 1 Menggantikan perkataan yang ditetapkan dalam lirik dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. 1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 2. Berbincang dan memilih perkataan yang berpadanan. Lagu : Ajaran Baik 12 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.4 Corak Irama - Rentak : Mac, Masri, Waltz 1.1.4 (a) Aras 1 Mengecam rentak Mac, Masri dan Waltz dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Mendengar menyanyikan dan membuat gerakan lagu-lagu berentak Mac, Masri dan Waltz. Lagu : Adikku Tari Lenggang, Azam Kita
4
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

10

1.1.2 (a) Aras 2 Mengenalpasti jenis perubahan tempo yang diperdengarkan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.4 Corak Irama - Ostinato Irama HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar pelbagai jenis ostinato irama. 2. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. Lagu : Adikku Tari Lenggang, Azam Kita 14 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi - Irama - Melodi - Ekspresi 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic : - Pic tinggi - Pic rendah 2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama, melodi dan ekspresi. 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada teknik nyanyian dan konsep muzik. Lagu : Semut 1.2.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti aras pic dua not dalam julat dua oktaf yang diperdengar dengan betul. 1. Mendengar, membunyikan, memainkan pic tinggi atau rendah. 2. Membuat gerakan berdasarkan pic yang dimainkan. Lagu : Hari Nak Hujan

13

1.1.4 (a) Aras 1 Mengajuk ostinato irama dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

15

5
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic : - Pic tinggi - Pic rendah 1. PERSEPSI ESTETIK 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik - Lembut - Kuat 1. PERSEPSI ESTETIK 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Deskripsi mud dalam muzik: - Riang, sedih. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.4 Kriteria Persembahan - Keseimbangan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar, membunyikan, memainkan pic tinggi atau rendah. 2. Membuat gerakan berdasarkan pic yang dimainkan. Lagu : Bacalah 1.3.1 (a) Aras 1 Menyatakan dengan betul dinamik lagu yang diperdengar. 1. Mengecam mud lagu yang didengari, dinyanyikan dan dimainkan. Lagu : Burung-burung 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan dengan betul mud lagu yang diperdengar. 1. Mengecam mud lagu yang didengari, dinyanyikan dan dimainkan. Lagu : Burung-burung

16

1.2.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti aras pic dua not dalam julat satu oktaf yang diperdengar dengan betul.

17

18

19

2.1.4 (a) Aras 1 Mengimbangkan suara dan bunyi alat muzik dengan baik secara berpandu dalam persembahan nyanyian dan muzik instrumental.

1. Memainkan alat muziik mengiringi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. Lagu : Hari Nak Hujan
6

| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman Kreatif: - Improvisasi lirik

3.2 (a) Aras 2 Mengubahsuai sebaris lirik lagu dengan perkataan-perkataan yang sesuai secara berpandu.

1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 2. Berbincang dan memilih perkataan yang berpadanan. Lagu : Kerja Bapaku

22

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Pic Solfa - La, so, mi, re, do 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Pic Solfa - La, so, mi, re, do

2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyikan dengan betul pic la, so, mi, re, do dengan betul.

1. Membuat solfa dengan pic la, so, mi, re, do. Lagu : Nasi Lemak 1. Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. Lagu : Nasi Lemak

23

2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyikan dengan betul pic la, so, mi, re, do dengan betul.

7
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Tekanan 2an, 3an, 4an HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan tekanan atau melakukan perkusi badan mengikut tekanan. Lagu : Taman Tasik 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2an, 3an, 4an. 1. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan tekanan. 2. Melakukan perkusi badan mengikut tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. Lagu : Taman Tasik 26 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Memberi respon : - Warna ton - Tekstur - Tempo - Rentak - Mud 4.1 (a) Aras 1 Membicara tentang konsep muzik yang berkaitan dalam lagu yang diperdengar dengan betul secara berpandu. 1. Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengar. 2. Contoh aktiviti bertulis: Mewarna, menanda pada senarai semak, melukis, menulis dan mencatat. Lagu : Taman Tasik
8
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

24

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2an, 3an, 4an.

25

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi : Tekanan 2an, 3an, 4an

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.3 Warna Ton Alat Perkusi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mengecam dan mengenalpasti bunyi alat perkusi yang mengiringi lagu. Lagu : Betik 1.2.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti seksyen dalam lagu yang dipelajari dengan betul secara berpandu. 1. Mendengar dan menyanyi pelbagai lagu berbentuk AB dan ABA. 2. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Lagu : Jong Jong Inai 29 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Postur - Sebutan - Pernafasan 2.1.1 (a) Aras 2 Mempraktikkan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton yang betul ketika menyanyi secara berpandu. 1. Latihan penghasilan ton Lagu : Bunga Raya

27

1.2.3 (a) Aras 1 Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai.

28

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.3 Struktur : AB, ABA

9
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memainkan pelbagai jenis corak irama secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada dinamik mengiringi lagu. Lagu : Kambing Hitam

30

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 (a) Aras 1 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan corak irama mengikut 2.2.2 Memainkan alat perkusi dinamik yang ditetapkan dengan betul. : Dinamik

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 31 3. EKSPRESI KREATIF 3.3 REKACIPTA Corak Irama 3.3 (a) Aras 1 Membina satu corak irama menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. 4.2 (a) Aras 1 Membicara dengan betul tentang konsep yang berkaitan dalam muzik instrumental yang diperdengar secara berpandu. 1. Menyusun ikon bagi nilai not krocet, minim dan tanda rehat krocet. 2. Membina corak irama dengan nombor. 1. Menginterpretasi muzik yang didengari dengan gerakan yang sesuai. 2. Mendengar lagu berentak Mac, Masri dan Waltz. 3. Mendegar pelbagai muzik vokal dan instrumental solo dan kumpulan. Lagu : Lagu-lagu yang sesuai.
10
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

32

4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : - Warna ton - Tekstur - Tempo - Rentak - Mud

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Pic Solfa - La, so, mi, re, do 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Pic Solfa - La, so, mi, re, do HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan solfa dengan pic la, so, mi, re, do. Lagu : Wau Bulan

33

2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyikan dengan betul pic la, so, mi, re, do dengan betul.

34

2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyikan dengan betul pic la, so, mi, re, do.

1. Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan curwen. Lagu : Wau Bulan.

35

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi : Tekanan 2an, 3an, 4an

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2an, 3an, 4an.

1. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan tekanan. 2. Melakukan perkusi badan mengikut tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. Lagu : Semut

36

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi : Tekanan 2an, 3an, 4an

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2an, 3an, 4an.

1. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan tekanan. 2. Melakukan perkusi badan mengikut tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. Lagu : Semut
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Memberi respon : - Warna ton - Tekstur - Tempo - Rentak - Mud 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic : - Pic tinggi - Pic rendah HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengar. Contoh aktiviti bertulis : Mewarna, melukis, menulis Lagu : Taman Tasik 1.2.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti aras pic dua not dalam julat satu oktaf yang diperdengar dengan betul. 1. Mendengar, membunyikan, memainkan pic tinggi atau rendah. 2. Membuat gerakan berdasarkan pic yang dimainkan. Lagu : Bacalah PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA - Meneliti - Fungsi 4.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti ciri-ciri 3 buah lagu masyarakat Malaysia dengan betul. 1. Mendengar, menyanyi dan memainkan pelbagai lagu masyarakat Malaysia.

37

4.1 (a) Aras 1 Membicara tentang konsep muzik yang berkaitan dalam lagu yang diperdengar dengan betul secara berpandu.

38

39 40

12
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA - Meneliti - Fungsi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar, menyanyi dan memainkan pelbagai lagu masyarakat Malaysia

41

4.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti ciri-ciri 4 buah lagu masyarakat Malaysia dengan betul.

13
| Panitia Muzik : SK Merlimau Satu