Anda di halaman 1dari 5

Tandvrdstaxan Lathund KS Underskningstgrder 101

Basunderskning och diagnostik, utfrd av tandlkare Akut eller kompletterande underskning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utfrd av tandlkare Akut eller kompletterande underskning eller utredning som omfattar flera tnder eller multipla problem, utfrd av tandlkare

750

660

103

400

330

104

1780

1565

Rntgenunderskning 121 122 123 126 Studiemodell 141 Studiemodell, fr behandlingsplanering 540 540 Rntgenunderskning av enskild tand Rntgenunderskning Delstatus Rntgenunderskning, intraoral komplett fr munhlan Rntgenunderskning, omfattande 60 270 850 1040 40 210 730 890

Sjukdomsfrebyggande tgrder 201 Information och instruktion vid risk fr karies, gingival/parodontal sjukdom och kkfunktionsstrning Professionell tandrengring, fluorbehandling och kostrdgivning i kombination med underskningstgrd Professionell tandrengring, fluorbehandling och kostrdgivning Profylaxskena, per skena 400 360

202

310

125

203

500

360

204 Sjukdomsbehandlande tgrder 301 302 303 311

620

590

321 341

342

Sjukdomsbehandlande tgrder, mindre omfattande behandling Sjukdomsbehandlande tgrder Sjukdomsbehandlande tgrder, omfattande behandling Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, periimplantit och kkfunktionsstrningar) Icke-operativ behandling av kariessjukdom Sjukdomsbehandlande tgrder av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning Sjukdomsbehandlande tgrder av parodontal sjukdom eller periimplantit, strre omfattning

440 910 1780 440

360 670 1420 370

440 440

370 380

910

720

Extraktioner 401 402 403 404 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, en tand, komplicerad Tanduttagning tillkommande enkel Operativt avlgsnande av en eller flera tnder i samma kvadrant eller annan vvnad, per operationstillflle Omfattande dentoalveolr kirurgi 950 1920 155 3340 815 1530 155 2790

Kirurgi 405 Rotfyllningsbehandling 501 502 503 504 521 522 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, tv rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler Akut endodontisk behandling Komplicerad kanallokalisation 3350 3920 4950 5980 1010 1010 3180 3565 4570 5095 690 685 5030 3875

Bettfysiologisk behandling, m.m. 604 605 Mjukplastskena fr bettfysiologisk behandling, per skena Bettskena i hrd akrylat, utfrd p bettfysiologiska indikationer, per skena 2100 6000 2060 3240

Behandlingar med plastiska fyllningsmaterial

701 702 703 704 705 706 707 708

Fyllning av en yta p framtand eller hrntand Fyllning av tv ytor p framtand eller hrntand Fyllning av tre eller flera ytor p framtand eller hrntand Fyllning av en yta p molar eller premolar Fyllning av tv ytor p molar eller premolar Fyllning av tre eller flera ytor p molar eller premolar Krona i plastiskt material, klinikframstlld Stiftfrankring vid fyllningsterapi

730 1240 1450 830 1500 1910 2750 1240

545 860 1020 695 1025 1345 1560 500

Behandlingar med fast protetik 801 802 803 804 805 806 807 Fast Protetik reparation 811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 750 340 Laboratorieframstlld krona Laboratorieframstlld pelare med intraradikulrt stift Klinikframstlld pelare med intraradikulrt stift Hngande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per std Radikulrfrankring vid avtagbar protes Semipermanent krona/bro, per led 6910i 3400 2270 2890 1910 3710 2480 4770 2930 1200 2035 1615 3430 2040

Avtagbar Protetik justering 831 Implantat 420 Fixtur (implantat), per 3200 2200 Justering av avtagbar protes 360 320

852 853 861 862 863 864 865 867 871 872 873 874 875 876 877

878

fixtur Implantatfrankrad krona Hngande led vid implantatfrankrad bro Implantatfrankrad bro, verkke, 4 fixturer Implantatfrankrad bro, verkke, 5 fixturer Implantatfrankrad bro, verkke, 6 fixturer Suprakonstruktion fr implantatfrankrad bro, verkke Implantatfrankrad bro, underkke, 4 fixturer Suprakonstruktion fr implantatfrankrad bro, underkke Implantatstdd tckprotes, 2 fixturer Implantatstdd tckprotes, verkke, 3 fixturer Implantatstdd tckprotes, verkke, 4 fixturer Tillgg fr alveolarbar vid implantat, 2 fixturer Tillgg fr alveolarbar vid implantat, 3 fixturer Tillgg fr alveolarbar vid implantat, 4 fixturer Implantatstdd tckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och frankringselement Frankringselement tckprotes, tillgg, per styck

9790 2890 46200 49140 52120 36000 43830 33580 21330 24880 26000 3200 3610 4640 15560

7600 2035 35780 38255 40815 32055 34770 29800 15750 19985 20235 2840 3140 4160 12715

310

265