SK KULAI 1, KULAIJAYA

SEKOLAH KULAI 1

KEBANGSAAN

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN 2012
Disediakan oleh:

KULAIJAYA AJK UTAMA PSK SK KULAI 1 2012 ANALISIS MATRIKS KLAP / SWOT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 .SK KULAI 1. KULAIJAYA CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2012 SK KULAI 1. KULAIJAYA Mohamad Tamizi bin Mohamad Sarbini PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2012 VISI DAN MISI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1.

Majoriti pelajar mempunyai latar belakang yang baik. Kurang kesedaran sivik tentang mata pelajaran PSK menyebabkan ramai murid yang terjerumus kepada aktiviti sosial. Sebahagian guru PSK adalah yang pernah menghadiri kursus untuk mengajar PSK O–1 O–2 O–3 O–4 O–5 Hubungan baik PPD dan JPN dengan sekolah. Ibu bapa memandang remeh akan mata pelajaran PSK kerana beranggapan PSK tidak penting. Ramai guru PSK yang berkebolehan dalam ICT dan penggunaan perisian interaktif. Kerjasama PIBG yang baik. KULAIJAYA KEKUATAN (S) PELUANG (O) S–1 S–2 S–3 S–4 Terdapat pelbagai program motivasi dan aktiviti sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbir. KELEMAHAN (W) ANCAMAN (T) W–1 W–2 W–3 Kewangan panitia / sekolah yang kurang mencukupi membataskan projek-projek yang ingin dijalankan. Terdapat makmal komputer yang lengkap untuk pengajaran PSK secara interaktif Minat dan kecenderungan pelajar untuk membuat projek PSK yang dirancang oleh guru.SK KULAI 1. Kekurangan ABM yang membantutkan P&P yang berkesan. Kekurangan modul-modul PSK yang bersifat pengkhususan topikal. Mata pelajaran PSK diambil untuk dianjalkan bagi T–1 T–2 T–3 Sebahagian murid tidak mengambil berat akan mata pelajaran PSk kerana tidak dinilai dalam UPSR. .

ANJUNG PSK Akan dijalankan sepanjang tahun kerana segala maklumat berkaitan PSK Melahirkan murid yang kreatif dalam menghasilkan kerja tangan yang baik. PELAN TINDAKAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 PERANCANGAN STRATEGIK : Meningkatkan Kefahaman Dan Kesedaran Sivik Dalam Kalangan Murid Sk Kulai 1 Menjelang 2013 SUMBER TENAGA SASARAN JANGKA MASA INDIKATOR KEJAYAAN AKTIVITI HURAIAN OBJEKTIF GOTONGROYONG PERDANA Dijalankan pada bulan Mei 2012 untuk menanamkan sikap cintakan alam sekitar Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan dalam kehidupan seharian Guru-guru SK Kulai 1 Semua murid SK Kulai 1 Mei 2012 Murid-murid SK Kulai 1 akan menitikberatkan aspek kebersihan pada masa akan datang.SK KULAI 1. KULAIJAYA W–4 tahun 6. Panitia PSK Murid tahap 2 SK Kulai 1 Sepanjang tahun Murid berasa dihargai serta bangga apabila hasil kreativiti mereka dipamerkan. .

Guru memahami tugas yang dipertanggungjawabkan. BULAN KEMERDEKAAN : PERTANDINGAN HIASAN KELAS Dijalankan sepanjang bulan kemerdekaan Melahirkan murid yang cintakan kemerdekaan Negara Semua guru SK Kulai 1 Sepanjang bulan Ogos Menyedarkan murid tentang kepentingan kemerdekaan terhadap negara PELAN OPERASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 2 : : Gotong-Royong Perdana Mewujudkan Kesedaran Tentang Kepentingan Kebersihan Dalam Kehidupan Seharian PEGAWAI YANG ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNGJAWAB KOS PELAKSANAAN Ketua panitia PSK S/U panitia PSK 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN Minit mesyuarat.SK KULAI 1. Senarai tugas telah HURAIAN / AKTIVITI Mesyuaran Panitia PSK Mesyuarat AJK Kerja 3 Agihan tugas Semua guru SK Kulai 1 1 hari . KULAIJAYA akan ditampal pada Anjung PSK ini.

4 5 Gotong-royong perdana Laporan Semua guru dan murid SK Kulai 1 S/U panitia PSK 1 hari 1 minggu Kawasan sekolah akan kelihatan ceria dan bersih. Dokumentasi. Guru memahami tugas HURAIAN / AKTIVITI Mesyuaran Panitia PSK Mesyuarat AJK Kerja . PELAN OPERASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 2 : : Anjung PSK Melahirkan Murid Yang Suka Berlumba Untuk Menghasilkan Kerja Tangan Yang Terbaik PEGAWAI YANG ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNGJAWAB KOS PELAKSANAAN Ketua panitia PSK S/U panitia PSK 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari 2012 Januari 2012 INDIKATOR KEJAYAAN Minit mesyuarat.SK KULAI 1. KULAIJAYA diagihkan.

Laporan setiap bulan. KULAIJAYA yang dipertanggungjawabkan. PEGAWAI YANG ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNGJAWAB KOS PELAKSANAAN TARIKH PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN HURAIAN / AKTIVITI . 3 Anjung PSK Semua guru PSK Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sudut untuk mempamerkan semua hasil kerja murid serta info berkaitan PSK. GPK 1 Sepanjang tahun Sepanjang tahun PELAN OPERASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL : : Bulan Kemerdekaan : Pertandingan Hiasan Kelas Melahirkan Murid Yang Cintakan Kemerdekaan Negara. 4 Pemantauan Guru Besar.SK KULAI 1.

SK KULAI 1. Bulan kemerdekaan : pertandingan hiasan kelas Guru kelas dan murid SK Kulai 1 Mengikut bajet dan kutipan dari kelas masingmasing 3 Sepanjang bulan Ogos 2012 Sepanjang Ogos 4 Pemantauan / pemberian markah GPK 1 1 hari Akhir Ogos Dokumentasi program. CARTA GANTT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 PROGRAM : Gotong-Royong Perdana . KULAIJAYA 1 2 Mesyuaran Panitia PSK Ketua panitia PSK 1 hari 1 hari Julai 2012 Julai 2012 Minit mesyuarat. Taklimat / maklumat S/U panitia PSK berkaitan kepada semua guru. Murid dapat menghias kelas mengikut kreativiti masing-masing. Guru memahami tugas yang dipertanggungjawabkan.

SK KULAI 1. KULAIJAYA B I L AKTI VITI JANU ARI FEBR UARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT EMBE R OKTO BER NOVE MBER 1 Mesyu arat Panitia 2 Mesyu arat AJK Kerja 3 Agihan Tugas 4 Goton gRoyon g Perdan a .

SK KULAI 1. KULAIJAYA 5 Lapora n CARTA GANTT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 PROGRAM : Anjung PSK SEPT EMBE R B I L AKTI VITI JANU ARI FEBR UARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS OKTO BER NOVE MBER 1 Mesyu arat Panitia 2 Mesyu arat AJK Kerja .

SK KULAI 1. KULAIJAYA 3 Anjung PSK 4 Peman tauan 5 Lapora n CARTA GANTT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK KULAI 1 2012 PROGRAM : Bulan Kemerdekaan : Pertandingan Hiasan Kelas B I L AKTI VITI JANU ARI FEBR UARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTE MBER OKTO BER NOVE MBER .

KULAIJAYA Mesyu arat Panitia 1 2 Mesyu arat AJK Kerja 3 Hiasan Kelas 4 Peman tauan / Pembe rian Marka h 5 Lapora n .SK KULAI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful