Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Tema Tajuk Bilangan Murid

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 3 Kencana Isnin 7 Mac 2011 10.30 pagi 11.30 pagi (60 minit) Mari Menabung Karangan berpandu 20 orang

Hasil Pembelajaran

HP Utama

: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 3 i. Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

HP Sampingan

: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar, dicatat atau dibaca.

Aras 3 i. Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran atau kerangka.

Objektif Eksplisit :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i) Sekurang-kurangnya 80% murid dapat menghasilkan karangan fakta yang bertemakan Penyakit Berjangkit ii) Sekurang-kurangknya 80% murid menyampaikan maklumat serta pandangan dalam kumpulan. iii) Sekurang-kurangknya 80% murid mahir mencari maklumat menerusi internet atau laman web.

Pengisian Kurikulum dan Penyerapan : i. Sistem Bahasa a) Kosa kata : bank, simpanan, wang, tabung b) Peribahasa atau cogan kata : Pelajar dapat menggunakan peribahasa, simpulan bahasa atau cogan kata dalam karangan.

Kemahiran Bernilai Tambah : a) b) Belajar cara belajar : Kemahiran belajar

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Kemahiran Linguistik, Kemahiran Kinestatik, Kemahiran interpersonal

c)

Kemahiran Generik

: Kemahiran Belajar, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

d)

Konstektual

: Meneroka, Bekerjasama, Memindahkan, Mengaplikasi, Pengalaman.

Resos/Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP)

a) b) c)

Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Kad Tugasan Templat Pelajar : :

Tayangan video Kad perkataan, kad bergambar Lembaran Kerja

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui tentang perkembangan penyakit berjangkit.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU

Masa/Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Induksi Set 10.45-10.50 p. (5 minit)

Pengenalan Tajuk Tema : Mari Menabung Karangan Berpandu Mesej : 1. Apakah mesej yang dapat dilihat melalui watak Si Ayah tadi? 2. Apakah simpulan bahasa yang dapat dihasilkan?

1. Guru menayangkan video. 2. Guru bertanyakan apakah mesej yang ingin disampaikan.

KG i. Kemahiran belajarmenganalisis maklumat,mentafsir maklumat ii. Kemahiran berfikirmeneliti bahagian dan keseluruhan

BCB Mendengar aktif

BSPP: Video klip

Langkah 1 10.5011.05 pg. (20 minit)

Karangan Berpandu

1. Guru menerangkan bentuk penulisan karangan berpandu.

KG: i. Kemahiran Belajar membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. Kemahiran Pemudahcaraan pendedahan iii. Kemahiran Berfikir mencungkil maklumat

y y

Format karangan Pembinaan rangka karangan

2. Guru mengajar langkah-langkah dalam menulis penulisan karangan. 1. Murid melihat contoh-contoh peta minda yang ditayang kan oleh guru dengan menggunakan peralatan elektronik. Tayangan dibuat dengan menarik diringi dengan penerangan guru mengenai jenis-jenis peta minda. 2. Guru menerangkan bahawa isi karangan boleh didapati dengan menjawab soalan 5WH. Iaitu soalan yang bermula dengan dimana, siapa, mengapa, apa, bila dan bagaimana. 3. Murid didedahkan oleh guru dengan menunjukkan satu contoh karangan fakta di mana guru menggariskan isiisi penting yang terdapat dalam petikan dan mencatat isi-isi penting tersebut dalam bentuk grafik peta

KBT: i. Konstruktivisme meneroka ii. Belajar Cara Belajar pencarian maklumat menerusi internet iii. Teori Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan verbal-linguistik, interpersonal

minda

Nilai: Yakin diri, berani, bersemangat

Ilmu: Kesihatan, Penyakit berjangkit

BSPP: Komputer, Tayangan slaid

Langkah 2 11.05-11.15 pg. (15 minit)

Aktiviti berkumpulan perbincangan Dua kumpulan dibentuk bagi menyuai padan gambar dan perkataan.

1. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan. 2. Guru menampal beberapa keping gambar di papan putih. 3. Kumpulan 1 diberi beberapa keping perkataan dan dikehendaki untuk

BBM: y Kad bergambar y Kad Perkataan KBKK: Membuat klasifikasi, menjana idea, berfikiran kreatif

Gambar : y

menampal dengan pasangan gambar yang sesuai. 4. Kumpulan 2 diminta untuk membina ayat berpandukan gambar dan ayat

Perkataan : y y y y Langkah 3 11.15-11.25 pg. (10 minit) Duit Tabung Bank Jimat

yang telah dipadan. 5. Guru bersama murid memeriksa hasil ayat yang disiapkan bersama

Nilai-nilai Murni: Amalan mulia dengan menabung dan berjimat cermat.

Perbincangan berpasangan Murid bergerak secara pasangan

1. Murid diminta untuk bergerak secara pasangan. 2. Guru mengedarkan lembaran bergambar kepada setiap pasangan.

KG : i. Kemahiran berfikir menjana idea, merangsang pemikiran berkualiti

Perbincangan maklumat yang dicari berserta pandangan pendapat masing-masing.

3. Dengan bantuan guru, setiap pasangan dikehendaki untuk membina rangka karangan berpandukan gambar yang diberi. 4. Rangka karangan boleh dihasilkan sama ada secara tersusun atau peta minda. 5. Guru bergerak secara rawak mengawasi setiap kumpulan.

KBT : i. Kontekstual cooporating(bekerjasama), transferring (memindahkan),applying (mengaplikasi) ii. Teori kecerdasan pelbagai- interpersonal iii. Konstruktivismeexplore(meneroka),explain

Menghasilkan jalan cerita yang teratur berserta nilai murni yang diterapkan.

(menerangkan)

Nilai : Kerjasama, kreatif

Ilmu: Amalan menabung, berjimat cermat

Langkah 4 11.25-11.40pg. (10 minit)

Membentang hasil rangka karangan dalam pebagai bentuk

1. Guru memilih beberapa kumpulan untuk membentangkan hasil

KG: i. Kemahiran berfikir-

2. Murid membentangkan hasil kerja dan menjana idea, berfikiran menerangkan jalan cerita karangan yang ingin dikarang. 3. Guru membetulkan kesilapan murid. KBT: i. Kontekstualmemindahkan maklumat ii. Belajar cara belajarmengingat kembali iii. Teori kecerdasan pelbagai- interpersonal kreatif

Nilai: Kepentingan di masa hadapan

Penutup 11.40-11.45 pg. (5 minit)

Penutup

1. Guru menutup isi pelajaran dengan mengarahkan murid menyiapkan

KG: i. Kemahiran belajarmengingat kembali ii. Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan

1. Apakah faedah yang

rangka karangan yang dihasilkan sebagai lembaran kerja. 2. Guru menanyakan kembali apakah faedah menabung?

kamu perolehi melalui tabiat menabung?

KBT: i. Kontraktivisme- evaluate (menilai)

Nilai: Berjimat cermat, bersedia

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai