Anda di halaman 1dari 3

SEBAB PEMINGGIRAN TULISAN JAWI i.

Sikap orang melayu yang terlalu mudah berkompromi dalam segala segi dan bersikap tidak endah tentang hal ini.Memungkinkan suatu masa nnati tulisan jawi menjadi sangat terasing di Negara kita sendiri.Contohnya: Ada sesetengah penerbit buku dan Jabatan Agama Islam yang menerbitkan kitab-kitab jawi lama dan karya ulama silam dalam tulisan rumi, kerana kelemahan yang berlaku di sana sini pada tulisan rumi boleh menjejaskan kekuatan bahasa Melayu sebagain media persuratan islam.

ii.

iii.

LANGKAH-LANGKAH MENGHIDUPKAN SEMULA TULISAN JAWI 1. Menekankan supaya usaha ke arah memnatapkan pendidikan jawi dan Al-Quran d isetarafkan dengan pendidikan agama. Langkah ini akan membolehkan pelajar digarap dengan kredibiliti keintelektualan yang unggul bersifat dinamik, bersesuaian dengan relevan semas, demi melahirkan satu generasi yang bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara. (FALSAFAH PENDIDIKAN : Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan uyang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adlah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonia dan kemakmuran masyarakat dan negara ) 2.

Pada beberapa dekad mutakhir ini, apabila tulisan jawi dipinggirkan dari persuratan Islam, genarasi muda dengan sendirinya terputus hubungan dengan warisnya Islam silam yang pernah membentuk budaya hidupnya, warisan yang pernah menjadi teks baginya untuk mempelajari fardhu ain dan membaca Al-Qur'an. Tempatnya kini diambil oleh tulisan rumi, bukan sahaja pada persuratan berita, tetapi juga pada persuratan Islam dan budaya bangsa melayu. Mampukah tulisan rumi memikul tanggungjawab yang selama ini dipikul tulisan jawi ?.

SEBAB-SEBAB PEMINGGIRAN TULISAN JAWI 1. Pada beberapa dekad mutakhir ini, apabila tulisan jawi dipinggirkan dari persuratan Islam, generasi muda dengan sendirinya terputus huungan dengan warisnya Islam silam yang pernah membentuk budaya hidupnya, warisan yang pernah menjadi teks baginya untuk mempelajari fardhu ain dan membaca Al-Quran. Tempatnya kini diambil oleh tiulisan rumi, bukan sahaja pada persuratan berita, tetapi juga pada persuratan islam dan budaya bangsa melayu. Mampukah tulisan rumi memikul tanggungjawab yang selama ini dipikul tulisan jawi? 2. Masalah sosial dan akhlak remaja yang melanda bangsa ini sejak beberapa tahun kebelakangan ini, adalah akibat peminggiran tulisan jawi dari persuratan islam dan budaya bangsa. Kadang-kadang kami meragui apakah tulisan yang sah dan rasmi bagi bahasa melayu? Kemampuan tulisan rumi memikul tanggungjawab dalam persuratan berita, mungkin setanding atau hampir setanding dengan tulisan jawi, tetapi dalam persuratan Islam, keakraban jawi dengan sumber-sumber warisan Islam, jauh lebih tinggi dan lebih mampu berbanding tulisan rumi. 3.