Anda di halaman 1dari 5

Kata sendi nama

1. Raja dan keluarganya ______________________ menetap di Sabah pada tahun 2009.

A. B.

? ?

bagi untuk

C. Betul akan D. ? dari

2. Emak mengambil berat ________________ pelajaran saya.

A. B.

? ?

akan bagi

C. Betul terhadap D. ? dari

3. Mangsa kemalang itu tidak sedar _____________ pagi tadi .

A. Betul dari B. C. D. ? ? ? daripada di dengan

4. kasut sekolah biasanya dibuat ________________ kain kanvas dan getah .

A. B. C.

? ? ?

dari pada kepada

D. Betul daripada

5. Burung berbunyi _________________ orang bersiul .

A. B.

? ?

oleh hingga

C. Betul seperti D. ? bagi

6. Pada hari penyampaian hadiah Guru Besar berucap _______________ masalah disiplin murid .

A. Betul tentang B. C. D. ? ? ? oleh seperti dengan

7. Badannya besar _____________________ seekor gajah .

A.

hingga

B. Betul umpama C. D. ? ? sejak akan

8. Pemandu tidak boleh berani ___________________ membuta tuli , iaitu memandu dengan laju untuk menunjukkan kehandalan .

A.

bagi

B. Salah dari C. Betul dengan D. ? sampai

9. Shanti sering mendapat pujian _____________ guru kerana suka membantu guru dan rakan - rakan .

A. B. C.

? ? ?

dari di kepada

D. Betul daripada

10. Guru merupakan orang yang perlu dihormati _________________ semua pelajar.

A. Salah kepada B. C. D. ? ? ? oleh pada umpama

11. Nurul makan buah durian _________________ dia kenyang.

A. B.

? ?

sejak terhadap

C. Betul sampai D. ? dengan

12. Hidung Nina mancung ____________________ seludang .

A. Betul bak B. C. D. ? ? ? sejak hingga tentang

13. Albert tidak dapat berjalan ___________________ terlibat dalam satu kemalangan jalan raya .

A. B.

? ?

pada kepada

C. Salah hingga D. ? sejak

14. Kami menunggu Talib _____________________ rumah Erina .

A. Salah ke B. Salah sejak C. Salah dari D. ? di

15. Nina , Penyebit rambut yang kamu cari itu ada ________________ Leela .

A. Betul Pada B. ? ke

C. Salah kepada D. ? daripada

16. Nasihat awak kepadanya __________________ mencurah air ke daun keladi .

A.

terhadap

B. Salah sampai C. Betul Umpama D. ? tentang

17. Kami bersembunyi ____________________ dalam semak _____________ mengelak orang jahat itu.

A.

ke .... pada

B. Betul di .... untuk C. D. ? ? dari .... sejak di .... hingga

18. Surat itu saya terima _________________ emak saudara yang tinggal ___________ Filipina .

A. Betul dari .... di B. C. D. ? ? ? pada ... ke dari .... ke daripada .... di

19. Encik krishnan menceburi bidang perniagaan ________________ kecil .

A. B. C.

? ? ?

pada kepada dari

D. Betul sejak

20. Perhimpunan pemimpin bersama rakyat telah diadakan __________________ Sabtu lepas .

A. B.

? ?

kepada untuk

C. Betul pada D. Salah Sejak