Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) PSV3109 3(1+2) 75 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT) dan mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pengajaran PSV Meneroka dan menghubungkaitkan cara olahan dengan kesan multimedia kreatif. Menggunakan perisian-perisian dan mengaplikasikannya dalam pengkaryaan multimedia interaktif dan kreatif. Bertindakbalas terhadap kesan multimedia secara kreatif dan imaginatif. Membuat persembahan dan pameran multimedia.

2. 3. 4. 5. Sinopsis

Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV, pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia, membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT), application of ICT in teaching and learning PSV, introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. Practical aktivities cover the use of multimedia, applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works, presenting and exhibiting multimedia art works.

Nama Kursus

Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education)

Tajuk
1

Kandungan
Teori Peranan Seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

Jam
3

Asas Seni Reka Dalam ICT Proses Kreativiti dan Artistik


3

ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual


ICT dalam bahan bantu mengajar ICT sebagai alat aplikasi ICT untuk pembelajaran penerokaan

Pengenalan Multimedia Konsep multimedia Elemen asas multimedia Aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif Multimedia Dalam Pendidikan Seni Visual Pengenalan kepada perisian seperti Flash, Dreamweaver dan Paint Pro Proses aplikasi perisian Apresiasi karya multimedia Jumlah

15 15

Amali Mengguna Multimedia Mengarang (authoring) menggunakan perisian multimedia Membuat perkembangan multimedia Membuat Proses merekabentuk dan perkembangan Graphical User Interface (GUI) Menggunakan hypermedia Mengintegrasi elemen-elemen multimedia dengan ciri-ciri interaktif dan kreatif

Mengaplikasi kreativiti dan artistik dalam karya digital


Mewujudkan idea Membuat Perkembangan idea Membuat Eksplorasi dan Eksperimentasi Mengaplikasikan Asas Seni Reka

15

Menghasilkan Karya dengan menggunakan Multimedia Menghasilkan karya multimedia interaktif - Teks - Audio 2

15

Nama Kursus

Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) - Visual - Interaktif - bentuk dan makna Membuat Apresiasi dan Refleksi 15

Membuat Persembahan dan Pameran Multimedia Menggunakan CD, DVD, laman web untuk menyimpan dan menyebar hasil kerja multimedia Membuat pameran dan bertindakbalas terhadap pelbagai karya multimedia serta menganalisis pelbagai tindakbalas terhadap karya dalam pameran. Jumlah Jumlah Keseluruhan

60 75

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

70 % 30 %

Grotta, Sally Wiener, Daniel G. Grotta. (1994). Digital imaging for visual artists. New York : Windcrest / McGraw-Hill. Rozinah Jamaludin. (2000). Asas-asas multimedia dalam pendidikan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Tay Vaughan. (2004). Multimedia: Making it work,(6th.ed). New York : Mc Graw-Hill.

Rujukan Tambahan

Michael D. Williams. (1999). Integrating technology into teaching and learning. Singapore:Prentice Hall Pte Ltd. Mohammad Dastbaz. (2003). Designing interactive multimedia system. NY:Mc Graw-Hill. National Council for Educational Technology. ( NCET ). ( 1996 ) Art and computer : A pupils entitlement to IT. Neo Mai & Ken Neo T.K. ( 1999 ). The multimedia sourcebook. KL : Meway Computec Sdn .Bhd. Neo Mai & Ken Neo T.K. ( 1998 ). The multimedia pavilion trends and technologies. KL :Meway Computec Sdn .Bhd. Popper, Frank .( 1993 ). Art in the electronic age. Singapore, Thames and Hudson Shiva, V.A. (1996). Arts & the internet: A guide to the revolution. New York : Allworth Press. Ze-Nian Li , Mark S. Drew. ( 2004 ). Fundamentals of multimedia . USA: 3

Pearson Prentice Hall