Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

1

1. PERSEPSI ESTETIK

 

1.1.1

(a) Aras 1

 

1. Mengesan detik berkala pada lagu

1.1

IRAMA

 

Memainkan detik secara konsisten

 

1.1.1

Detik Detik Berkala

untuk sepanjang 4 frasa dalam

2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan.

 

meter

4

4

3. Mendengar dan menyanyikan lagu

 

Meter

 

1.1.1

(b) Aras 1

   

4

4

4

Menyatakan meter lagu-lagu yang

 

dalam meter

 

4

diperdengar dengan betul.

 

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

 

4. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik

Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka Lagu Sekolah

 

- Postur

   

- Sebutan

- Pernafasan

2

1. PERSEPSI ESTETIK

 

1.1.1

(a) Aras 1

 

1. Mengesan detik berkala pada lagu

1.1

IRAMA

 

Memainkan detik secara konsisten sepanjang 8 frasa lagu dalam

 

1.1.1

Detik Detik Berkala

2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan.

 

meter

3

.

 

4

 
 

Meter

 

1.1.1

(b) Aras 1

3

 

4

3. Mendengar dan menyanyikan lagu

 

3

4

Membandingbeza meter

dan

 

-

4

-

4

dengan jelas.

4

4

dalam meter

3

   

4

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

1

- 4 dengan jelas. 4 4 dalam meter 3     4 | Panitia Pendidikan Muzik

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

1.4

SISTEM NOTASI

1.4.1

(a) Aras 3

4.

Bermain mengikut skot perkusi.

1.4.1

Lambang not muzik dan

Membaca notasi muzik dengan betul

 
 

tanda rehat

dalam permainan alat muzik.

Lagu : Jambatan Pulau Pinang

3 2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik- teknik yang ditetapkan.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mempraktikkan teknik memainkan

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik

rekoder yang betul mengikut konvensional.

   

- Postur

 

- Penjarian

- Postur

 

- Penjarian

2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

 

2.2.3

Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3

Aras 2

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not C#

 

Memainkan not baru (C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang

-

Not C#

baik.

Lagu : KLN Jambatan Pulau Pinang

4 2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik :

- Postur

 

- Sebutan

 

Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan

- Pernafasan

- Penghasilan ton

ton.

 

2

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

penghasilan - Pernafasan - Penghasilan ton ton.   2 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

3.

EKSPRESI KREATIF

3.2

Aras 1

2.

Mengimprovisasi melodi

3.2

IMPROVISASI Pengalaman kreatif - Improvisasi melodi.

Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar denga baik.

Lagu : Ole Ole Bandung

5 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 

- Postur

Aplikasi teknik

- Sebutan

 

-

postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton.

 

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

 

1.1

PERSEPSI EKSTETIK

1.1.2

(a) Aras 1

2. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.

 

1.1.2

Tempo

Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo pada lagu yang

Pelbagai tempo

 
 

-

Lambat, Cepat

didengar dengan betul.

Lagu : Cahaya Tanglong

 

Perubahan tempo - Beransur cepat, lambat

6 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 1

1.

Membuat latihan-latihan penjarian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memperaktikkan teknik memainkan

 

2.1.2

Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik

rekoder yang betul mengikut konvensional.

- Postur

 

- Penjarian

 

-

Postur, penjarian

 

3

Postur   - Penjarian   - Postur, penjarian   3 | Panitia Pendidikan Muzik : SK

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
   

2.2.3

Memainkan rekoder

2.2.3

(a) Aras 1

2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

Kemahiran bermain dan

Memainkan not baru (F) dengan penjarian yang betul dan ton yang

 

membaca notasi

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F.

-

Not F

baik.

 

Lagu : Cahaya Tanglong

7

1. PERSEPSI ESTETIK

 

1.1.1

(b) Aras 3

1. Mendengar dan menyanyikan lagu

1.1

IRAMA

 

Memasukkan garis dengan betul pada

bermeter

4

Meter

4

skor lagu yang diberi berdasarkan

4

 

4

meter yang ditetapkan.

 
 

2. Latihan bertulis mengisi garis bar.

1.3

EKSPRESI

 

1.3.2

(a) Aras 1

1.3.2

Mud

Menyatakan dengan betul mud lagu

3. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.

Deskripsi mud dalam muzik

yang diperdengar.

 

- Riang

   

- Sedih

Lagu : Keselamatan Diri

- Bersemangat

8

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 2

1. Latihan mengedali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

2.1.2

Teknik dalam permainan

 

perkusi Aplikasi teknik

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

- Memegang

 

- Memainkan

- Mengedalikan

4

  - Memegang   - Memainkan - Mengedalikan 4 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

 
 

2.1.4

Kriteria Persembahan Kesepaduan

2.1.4

(a) Aras 1

Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

4.

Memainkan alat perkusi

 

- Keseimbangan

Lagu : Keselamatan Diri

 

- koordinasi

 

9

2.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik- teknik yang ditetapkan.

Mempraktikkan teknik memainkan

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik

rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

- Postur

 

- Penjarian

 

- Postur

 

- Penjarian

2. Latihan penjarian tanpa tiupan

2.2.3

Memainkan Rekoder

2.2.3

(a) Aras 2

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not E

- Kemahiran bermain dan membaca notasi

Memainkan not baru (E ) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

- Not E

Lagu : KLN Keselamatan Diri

 

10

2.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

1.

Menyanyi lagu meter

4

secara

4

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

5

berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai. | Panitia Pendidikan Muzik :

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.4(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2.

Menyanyikan melodi kaunter dan lagu secara berkumpulan.

1.2

MELODI

 

1.2.4

Lapisan Suara

 
 

Lapisan Suara

 

Lagu : Happy Wanderer

-

Melodi kaunter

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

11

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik

 

- Postur

   

- Sebutan

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

2. Menyanyikan kaunter melodi dan lagu secara berkumpulan

 

2.2.3

Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGC D FE dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

3. Meniup lagu Happy Wanderer.

 

Lagu : Happy Wanderer

 

Not BAGC D FE

 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

6

  Lagu : Happy Wanderer   Not BAGC D FE   | Panitia Pendidikan Muzik :

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

12

1. PERSEPSI ESTETIK

1.1.4(a) Aras 1 Mengecam lagu berentak joget

1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak joget.

1.1 IRAMA

 
 

1.1.4

Rentak

daripada sekumpulan lagu yang

 
 

-

Joget

diperdengarkan.

1.2 MELODI

1.2.1(a) Aras 1 Mengenalpasti aras pic yang diperdengar dengan betul.

2. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi, terendah dalam lagu yang dinyanyikan.

 

1.2.1

Pic

 

Aras Pic

-

Tinggi

.

-

Rendah

 

-

Tengah

Lagu : Joget Pahang

-

Tertinggi

-

Terendah

13

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.1(b) Aras 2 Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan not-not yang diperdengarkan.

1. Mengecam pic naik turun dalam lagu yang diperdengarkan.

1.2

MELODI

 

1.2.1

Melodi

 

4

4

 
 

Pergerakan Pic

2. Menyanyi lagu meter

secara

-

Melompat

 

-

Mendatar

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai.

-

Bertangga

2.2

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

 

2.2.1

Menyanyi

Lagu : Little Brown Jug

 

Kemahiran

 

- menyanyi

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

7

Lagu : Little Brown Jug   Kemahiran   - menyanyi | Panitia Pendidikan Muzik : SK

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

14

1.

1.4.1(a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik.

1.4.1(b) Aras 1 Mengecam / menamakan semua pic pada baluk dengan betul.

1. Membaca dan menulis notasi muzik

PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat

2. Memainkan rekoder berdasarkan skor

3. Meniup lagu

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGC D FEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Lagu : Little Brown Jug

2.

PENGAMALAN MUZIKAL

2.1

PENGALAMAN MUZIK

 

2.2.3

Memainkan rekorder

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

15

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik

- Postur

   

- Sebutan

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

8

Sebutan - Penghasilan ton - Pernafasan   - Penghasilan ton | Panitia Pendidikan Muzik : SK

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

 

4.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam lagu yang diperdengarkan atau dinyanyikan.

2.

Memberi respon secara lisan

4.1

Nyanyian

 
 

Memberi respon

Lagu : Abang Beca

- Tempo

- Mud

 

- Bentuk

16

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 

- Postur

 

Aplikasi teknik

 

- Sebutan

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

- Ekspresi

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.2(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

2. Latihan mendengar skel major dan minor.

1.2

MELODI

 

1.2.2

Skel Skel diatonik

Lagu : Kinabalu

 

- Major

 

- Minor harmonik

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

9

diatonik Lagu : Kinabalu   - Major   - Minor harmonik | Panitia Pendidikan Muzik :

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

 

17

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.1.3

(a) Aras 1

1.

Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

1.1

IRAMA

Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

 

1.1.2

Nilai not dan nilai tanda

 

rehat

   

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.2

(a) Aras 3

 

2.

Menyanyi dan memainkan lagu

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

 

dalam meter

3

secara

 

2.2.2

Memainkan alat perkusi

 

4

 

Kemahiran bermain dan membaca notasi

   

berkumpulan.

- Corak irama

Lagu : Kinabalu

 

- Meter

 

- Dinamik

18

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 2

1.

Latihan teknik bermain rekoder.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

 
 

2.1.3

Teknik dalam permainan

 

rekoder

Aplikasi Teknik

 

- Penjarian

- Pernafasan

- Embouchure

- Penglidahan

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

10

  - Penjarian - Pernafasan - Embouchure - Penglidahan | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

   

2.2

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.3 (b) Aras 3 Memainkan lagu dalam meter

3

2.

Bermain rekoder untuk mengiringi

 

2.2.3

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

4

nyanyian dan muzik instrumental.

 

dengan skor dengan lancar dan betul.

Lagu : KLN Kinabalu

 

19

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.1(a) Aras 2 Mengawal kesepaduan, keseimbangan, kordinasi suara dan muzik dengan baik semasa persembahan.

1. Menyanyi lagu

4

secara

2.2

PENGALAMAN MUZIK

4

 

2.2.1

Menyanyi Kemahiran menyanyi

berkumpulan.

4.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.2 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik yang diperdengarkan dengan betul.

2. Berbincang tentang

4.2

Muzik Instrumental Memberi respon

 

-

Warna ton

 

-

Tekstur

- Warna ton

-

Tempo

- Tekstur

 

-

Mud

- Tempo

-

Bentuk

- Mud

-

- Bentuk

Lagu : Dikir Puteri

 

20

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

 
 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

11

PERTENGAHAN TAHUN 2012     CUTI PERTENGAHAN TAHUN | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

21 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik

- Postur

   

- Sebutan

- Pernafasan

- Pernafasan

- Penghasilan ton

- Penghasilan ton

- Ekspresi

 

2.1

PENGALAMAN MUZIK

2.2.3(a) Aras 1 Memainkan not BAGC D FEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

2. Latihan penjarian tanpa tiupan

 

2.2.3

Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

3. Meniup lagu

 

Lagu : Biarkan Bunga Berkembang

22 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

1.2.1

(a) Aras 1

1. Menyanyi lagu dengan solfa

1.2

PENGALAMAN MUZIK

Menyanyi keratan melodi secara solfa dengan betul secara berpandu.

 

2.2.1

Menyanyi Menyanyi Solfa

 

-

Solfa :

 
 

do re mi fa so la ti do

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.4

(a) Aras 1

2. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

1.2

MELODI

 

Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

 

1.2.4

Harmoni Lapisan Suara

 
 

-

Melodi Kaunter

 

Lagu : It s A Small World

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

12

    - Melodi Kaunter   Lagu : It s A Small World | Panitia Pendidikan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 
 

ITEM

 

23

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.4

(a) Aras 1

1.

Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

1.2

MELODI

Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara

1.2.4

Harmoni Lapisan Suara

dalam nyanyian dengan betul.

 

-

Melodi kaunter

2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.3

(a) Aras 1

Lagu :

 

2.2.2

Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

Memainkan not BAGC D FEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Biarkan Bunga Berkembang It s A Small World (lagu kembar)

 

24

1. PERSEPSI ESTETIK

1.1.4

(a) Aras 2

1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak masri.

1.1

IRAMA

Mengenalpasti corak irama masri dengan betul.

1.1.4

Corak Irama

2. Bermain alat perkusi dalam rentak masri

Rentak

 

-

Masri

 
 

Lagu : Jelapang Padi

 

25

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

 

1.

Menyanyi lagu meter

6

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian

 

8

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik

dengan baik semasa menyanyi.

 
 

- Postur

- Sebutan

- Pernafasan

13

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

menyanyi.     - Postur - Sebutan - Pernafasan 13 | Panitia Pendidikan Muzik : SK

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.6

(a) Aras 1

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

1.2

MELODI

 

Mengecam jenis struktur lagu yang

1.2.6

Bentuk

dinyanyikan.

 
 

Struktur

-

AB

 

1.2.2

Skel Skel diatonik

1.2.2

(a) Aras 1

3. Latihan mendengar skel major dan minor.

 

Mengenalpasti jenis skel yang

- Major

diperdengar dengan betul.

Lagu : Aneka Selera

- Minor harmonik

26

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 2

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

2.1.2

Teknik dalam permainan perkusi

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

Aplikasi Teknik

 

- Memegang

 

- Memainkan

3. Memainkan alat perkusi

- Mengendalikan

 

Lagu : Aneka Selera

 

2.1.4

Kriteria Persembahan Kesepaduan

2.1.4

(a) Aras 1

 

Mengawal kesepaduan,

- Keseimbangan

keseimbangan bunyi alat muzik

- Koordinasi

semasa persembahan dengan bimbingan guru.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

14

alat muzik - Koordinasi semasa persembahan dengan bimbingan guru. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

27 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.3

(a) Aras 1

1. Membuat latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mempraktikkan teknik memainkan

 

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik

rekoder yang betul mengikut konvensional.

 

- Postur

 

- Penjarian

- Postur

- Penjarian

2. Latihan penjarian tanpa tiupan.

 

2.2.3

Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.4

(a) Aras 1

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F , C#

 

Memainkan not baru (F , C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Lagu :

 

KLN Aneka Selera

28 1.

 

PERSEPSI ESTETIK

1.1.4(b) Aras 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul.

1. Menyanyikan dan memainkan rentak masri.

1.1

IRAMA

 
 

1.1.4

Corak Irama

 
 

Rentak

 

2. Mendengar dan memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi/bahan improvisasi

-

Masri

1.1.4 (c) Aras 2 Mengajuk dan memainkan ostinato irama daripada lagu yang didengari dengan betul.

Ostinato Irama

 

Lagu : Lenggang Mak Limah

3.

EKSPRESI KREATIF

3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan 1 gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri.

3.1

Penerokaan Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi bahan improvisasi

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

15

Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi bahan improvisasi | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

 

29

1. PERSEPSI ESTETIK

1.3.1

(a) Aras 2

1. Menanda dan menyanyi mengikut tanda dinamik dalam skor / lirik lagu.

1.3.1 Dinamik

Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai.

Aras dinamik

- Lembut

 

- Kuat

 

2. Menganalisis dengan member fokus kepada

Perubahan dinamik

- Beransur lembut

 

- Bilangan bar

- Beransur kuat

- Frasa

- Jenis not

1.4.2 Tanda Isyarat dan istilah

1.4.2

(a) Aras 3

- Dinamik

- Frasa

Menganalisis skor dengan betul secara

- Tempo

- Harkat

berpandu

- Tanda isyarat meter

- mf

 

- ff

Lagu : Loi Kratong (skor nyanyian)

30

1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI

1.4.2

(a) Aras 3

1.

Menganalisis dengan member focus kepada

Menganalisis skor dengan betul secara

1.4.2 Tanda isyarat dan istilah

berpandu

- Bilangan bar

- Frasa

- Frasa

- Harkat

1.4.2

(b) Aras 1

- Jenis not

- mf

Memberi maksud tanda isyarat dan istilah dengan betul.

- Dinamik

- ff

- Tempo

- Garis bar

 

- Tanda isyarat meter

- Garis ulangan

 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

16

- Garis bar   - Tanda isyarat meter - Garis ulangan   | Panitia Pendidikan Muzik

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.3

(b) Aras 1

4

2.

Meniup melodi lagu.

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu dalam meter

4

 
 

2.2.3

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

Lagu : Loi Kratong (skor perkusi)

 

dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

 

31

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.2

(a) Aras 3

1.

Mengabungjalinkan aktiviti nyanyian, permainan alat perkusi dan rekoder.

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

 

2.2.2 Memainkan alat perkusi

 

Kemahiran bermain

   

dan membaca notasi

- Corak irama

- Meter

- Dinamik

 

2.2.3 Memainkan rekoder bagi

2.2.3

(b) Aras 1

4

 

mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

Memainkan lagu dalam meter

4

Melodi yang mengandungi pic BAGC D E FEDC

dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

-

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

17

BAGC D E FEDC dan ekspresi mengikut skor dengan betul. - | Panitia Pendidikan Muzik :

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

1.

PERSEPSI ESTETIK

1.2.5

(a) Aras 3

Lagu :

 

1.2

Melodi

Menyatakan perbezaan tekstur dalam

Loi Kratong

 
 

1.2.5

Tekstur

muzik nyanyian dan instrumental dengan deskripsi yang betul.

 
 

Deskripsi tekstur

- Tebal

 

- Nipis

32 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik :

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik

dengan baik semasa menyanyi.

 

-

Postur

 

-

Pernafasan

- Pernafasan

-

Sebutan

- Penghasilan ton

-

Penghasilan ton

- Ekspresi

 

- Sebutan

 

3.3 (a) Aras 1 Membina 2 ostinato yang sesuai untuk iringan lagu.

Lagu :

 

3.

EKSPRESI KREATIF

Burung Baniong Burung Kakak Tua

 

3.3

REKACIPTA Pengalaman Kreatif

 

- Merekacipta

   

- Ostinato Irama

33 2.

 

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1.

Menyanyi lagu meter

6

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

8

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

 
 

Aplikasi teknik :

 
 

Postur, sebutan, pernafasan.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

18

  Aplikasi teknik :     Postur, sebutan, pernafasan. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 
 

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.6

(a) Aras 1

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

1.2

MELODI

 

Mengecam jenis struktur lagu yang

1.2.6

Bentuk

dinyanyikan.

 
 

Struktur

3. Latihan mendengar skel major dan minor.

-

AB

 

1.2.2

Skel Skel Diatonik

1.2.2

(a) Aras 1

 
 

Mengenalpasti jenis skel yang

Lagu :

- Major

diperdengar dengan betul.

Perpaduan

- Minor harmonic

34

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2

(a) Aras 2

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

2.1.2

Teknik dalam permainan

 
 

perkusi Aplikasi teknik

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

- Memegang

 

- Memainkan

3. Memainkan alat perkusi

- Mengendalikan

 

2.1.4

Kriteria Persembahan Kesepaduan

2.1.4

(a) Aras 1

Lagu :

 

Mengawal kesepaduan,

Perpaduan

- Keseimbangan

keseimbangan bunyi alat muzik

- Koordinasi

semasa persembahan dengan bimbingan guru.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

19

alat muzik - Koordinasi semasa persembahan dengan bimbingan guru. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

35

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.2 (a) Aras 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

 

2.1.2

Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik

2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

 

- Memegang

 

- Memainkan

3. Memainkan alat perkusi

- Mengendalikan

 

2.1.4

Kriteria Persembahan Kesepaduan

2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan,

Lagu :

 

Perpaduan

- Keseimbangan

keseimbangan bunyi alat muzik

- Koordinasi

semasa persembahan dengan bimbingan guru.

36

4.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.3 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan betul.

1. Menghuraikan fungsi konsep muzik dalam pelbagai muzik masyarakat Malaysia.

2. Fungsi lagu seperti perayaan, upacara, tarian.

4.2

MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti muzik masyarakat Malaysia

- Fungsi

 

- Konsep muzik

 

- Elemen estetik

 
 

3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia:

Jenis lagu, pakaian, alat muzik.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

20

aktiviti muzik masyarakat Malaysia: Jenis lagu, pakaian, alat muzik. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

37

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik :

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 5 teknik nyanyian

2.1.1

Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik

dengan baik semasa menyanyi.

- Postur

 

- Sebutan

- Postur

- Pernafasan

- Sebutan

- Penghasilan ton

- Pernafasan

 

- Penghasilan ton

2.

Latihan mendengar skel major dan minor

- Ekspresi

1. PERSEPSI ESTETIK

1.2.2

(a) Aras 1

Lagu :

 

1.2

MELODI

Mengenalpasti jenis skel yang

Petaling Jaya

1.2.2

Skel Skel diatonik

diperdengar dengan betul.

 
 

- Major

- Minor harmonik

38

1. PERSEPSI ESTETIK

1.1.3

(a) Aras 1

1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

1.1

IRAMA

Mengecam nilai not dan tanda rehat

1.1.3

Nilai not dan nilai tanda rehat

yang dimainkan dengan betul.

 

2. Menyanyi dan memainkan lagu

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.2

(a) Aras 3

 

dalam meter

secara berkumpulan.

2.2

PENGALAMAN MUZIK

Memainkan lagu perkusi dengan betul

 

2.2.2

Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi - - Corak irama, meter.

mengikut skor.

Lagu :

 
 

Petaling Jaya

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

21

irama, meter. mengikut skor. Lagu :     Petaling Jaya | Panitia Pendidikan Muzik : SK

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

   

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

 

ITEM

 

39

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

 

40

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.4

(a) Aras 2

1. Latihan teknik bermain rekoder.

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan teknik bermain rekoder

 

2.1.3

Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik

yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

 

- Penjarian

 

2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

- Pernafasan

- Embouchure

 

- Penglidahan

 

2.2.3

Memainkan rekoder bagi mengiringi

2.2.3

(b) Aras 3

 

Memainkan lagu dalam meter

4

 

nyanyian atau muzik instrumental Irama

-

Meter

4

 

4

Lagu :

dengan lancar dan betul

Petaling Jaya

 

4

 

Ekspresi

 

-

Dinamik

41

2.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1.1

(a) Aras 2

1.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik :

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

 

2.1.1

Teknik dalam nyanyian

- Postur

Aplikasi teknik

 

- Sebutan

 

-

Postur

 

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

22

Aplikasi teknik   - Sebutan   - Postur   | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU

 

TAJUK/BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

 

CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

ITEM

   

- Sebutan

   

- Pernafasan

- Pernafasan

- Penghasilan ton

- Penghasilan ton

 

2.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang sesuai.

2.

Menyanyi lagu secara solo/ berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo, pic, dinamik dan mud.

 

Lagu :

If you re happy

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

23

tempo, pic, dinamik dan mud.   Lagu : If you re happy | Panitia Pendidikan Muzik