Anda di halaman 1dari 4

Sektor perikanan. Perikanan pingir Pantai. 1.

Konsep: Dijalankan di laut cetek, kurang 32 km dari pinggir laut dan kedalaman air kurang 180 meter. Seperti laut China Selatan, laut sulu, selat Melaka dan selat tebrau. Ciri-ciri: a. Teknologi atau peralatan yang digunakan : Tradisonal seperti bubu, pompang, pukat tarik, pukat tunda, bitol, pancing dan kelong b. Jenis tangkapan : tenggiri, parang, bawal, bilis, udang dan lain-lain. c. Skala pengeluaran : kecil dan sedikit. Lebihan dijual atau ditukar dengan barangan lain. d. Modal : Miskin , bergantung kepada orang tengah atau pinjaman dan bantuan subsidi dari kerajaan. Biasanya melibatkan keluarga dan saudara mara. e. Penggunaan orang tengah : memasarkan hasil dan modal f. Dilakukan secara berulang alik (harian) g. Hasil tangkapan rendah

2. Faktor yang mempengaruhi aktivti perikanan a. Keadaan fizikal kawasan tersebut b. habitat ikan c. permintaan ikan d. sumber pendapatan negara e. pekerjaan tradisonal penduduk f. polisi dan galakan kerajaan g. kekurangan bekalan dan sumber protein haiwan h. perubahan cita rasa. 3. Masalah yang dihadapi dalam memajukan aktiviti perikanan a. masalah kekurangan modal, teknologi dan kepakaran b. masalah kemunduran dalam kajian dan penyelidikan berkaitan dengan akitiviti perikanan pinggir pantai dan ekosistem pantai c. masalah kerjasama antarabangsa/antara negara , sempadan perairan dan ancaman keselamatan mematuhi perjanjian dan pencerobohan dan kegiatan perlanunan. d. kerosakan kawasan pemeliharaan akibat aktiviti pembangunan dikawasan pinggir pantai seperti pelancongan, prlombongan. Ini akan mengurankan hasil tangkapan e. penangkapan ikan berlebihan kehadiran pukat harimau, pukat cerut. Ini akan memupuskan sumber. f. masalah cuaca, ancaman musim tengkujuh, dan muara sungai yang semakin cetek terutama selepas banjir. g. masalah orang tengah : beli degan harga yang murah ( cekik darah) h. tenaga kerja i. pemasaran

4. Langkah mengatasi a. memberikan bantuan/ kemudahan dari segi kewangan, peralatan, latihan dan perkhidmatan nasihat dan bimbingan. b. memajukan teknologi, kepakaran dan penyelidikan dalam negeri termasuk kerjasama dan usaha sama dengan negara-negara terpilih maju c. mempertingkat kerjasama antara negara /antara bangsa dari segi kawalan keselamatan, perundangan, zon / sempadan perairan dll d. Pemuliharaan kawasan kawasan pembiakan ikan di pulau-pulau, pinggir pantai, kawasan karang, tukun tiruan. e. Penguatkuasaaan undang-undang iaitu larangan terhadap kawasan tertentu dan alat-alat yang tertentu. f. Memajukan aktiviti hiliran termasuk pemasaran

5. Kesan Perikanan Pinggir Laut - Bekalan ikan semakin berkurangan - Kerosakan keseombanga laut - pencemaran dari kilang memproses ikan - mengalakan akuakultur ikan Perikanan Laut Dalam 1. Konsep - Kegiatan perikanan yang dilakukan secara besar-besaran yang melibatkan kawasan laut yang lebih jauh yang melibatkan perairan antarabangsa seperti Lautan Pasifik, Lautan Atlantik dan Lautan Hindi. - Jarak lebih 32 km dan kedalaman melebihi 180 meter - melibatkan kawasan perikanan antarabangsa iaitu di kawasan Zon Ekonomi Eklusiff. Ciri-ciri. a. Penggunaan peralatan moden seperti kapal-kapal , bilik pendingin beku, bilik memproses dan pelbagai kemudahan lain seperti penggunaan radar bagi mengesan kumpulan ikan dan lain-lain. Berat kapal melebihi 200 tan. b. Pekerja yang terlatih dan secara khusus c. Hasil tangkapan : untuk tujuan eksport, tangkapan ikan sejenis seperti ikan tuna, tenggiri, , bawal, merah dan lalin-lain. Kadang kadang tangkapan ikan secara khusus saja seperti tuna atau paus d. Skala pengeluaran : banyak dan besar-besaran untuk tujuan eksport ke luar negara dan digunakan dalam industri pengetian khusu ikan sardin e. Nelayan tinggal lama dilaut sekurang-kurangnya 1bulan f. Modal : besar dan dimiliki oleh syarikat swasta atau koperasi nelayan. Modal besar untuk membeli bot kuasa tinggi, pukat moden seperti tunda, sistem komunikasi, bayaran upah dan sebagainya. 2. Faktor yang menggalakan kegiatan perikanan laut dalam - memelihara sumber perikanan pingir pantai dari pupus - Mengekploitasi sumber laut dalam yang banyak - meningkatan pendapatan nelayan - memberi peluang kepada penduduk pantai - Bersaing dengan nelayan asing di perairan antara bangsa. 3. Masalah yang dihadapi oleh Perikanan Laut Dalam - modal - tenaga buruh yang mahir - teknologi moden - Pencerobohan nelayan asing - Masalah perlanunan 4. Masalah yang ditimbulkan oleh Perikanan laut Dalam - Pencerobohan kawasan tangkapan pinggir pantai - memusnahkan kawasan terumbu karang - menyebabkan ikan mengalami kepupusan - konflik dengan nelayan pinggir pantai - pencemaran sumber / alam 5. Kesan perikanan laut dalam - Lebihan tangkapan sumber laut akan berkurangan - menggugat ekologi laut mengurangkan bekalan laut, menjejaska rantaian makanan laut - Pencemaran laut oleh tumpahan laut - kepupusan ikan paus - pencerobohan nelayan asing ke kawasan Zon Ekonomi Eklusif - bekalan pelbagai jenis ikan yang banyak dipasaran - Meningkatkan pendapatan ekonomi negara.

Perikanan Akuakultur 1. Konsep: Akakultur ialah usaha manusia melalui pembekalan tenaga dan buruh bagi memperbaikik penghasilan organisma kuatik yang berguna. Kegiatan ini dijalankan secara (manipulasi yang disengajakan) ke atas kadar tumbesaran, kematian dan pembiakan organisma tersebut. Di Malaysia, Akuakultur meliputi penternakan ikan air tawar dan ikan air payau. Jenis ternakan ikan ialah udang, ikan, tiram dan kerang. Akuakultur dijalankan di sungai, tasik, sawah padi, bekas lombong, kolam dan muara sungai. Ciri-ciri: a. diusahakan secara individu secara kecil-kecilan dan juga dengan bantuan pihak LKIM b. Jenis yang dipelihara seperti Kap Cina, tongsan, tilapia, keli, haruan dan lain-lain c. Hasil yang diternak dijual dipasaran tempatan dan sebahagian di eksport ke singapura, Thailand dan lain-lain d. Permintaan agak terhad kerana ikan berbau dan kurang digemari ramai. 2. Kepentingan Akuakultur kepada pembangunan negara (STPM 2009) a. memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk : meningkatkan taraf hidup dan mengurangkan kadar pengangguran b. Meningkatkan kadar KDNK negara : pengeksportan hasil akuakultur negara seperti udang harimau dll. c. Sumber protin : sumber protin tambahan penduduk selain hasil laut d. Kesan pengganda : memberikan kesan penganda kepada sektor lain seperti IKS iaitu makanan berasaskan ikan, udang, ketam dll serta perkembangan industri yang berkaitan dengan akuapelancongan e. Meningkatkan pembangunan: infrastruktur seperti elektrik, air, jalan raya dll serta membanggunkan kawasan terbiar seperti bekas lombong, tasik, tanah terbiar dan lain-lain f. Mengurangan kebergantungan kepada sumber laut sahaja : i. sumber perikanan laut semakin berkurangan akibat pencemaran laut , tangkapan yang berlebihan,/ kepupusan atau akibat kerosakan kawasan habitat ikan, serta pertambahan penduduk yang pesat ii. pertambahan penduduk yang pesat, bekalan laut idak mencukupi dan bergantung kepada sumber akuakultur iii. bekalan ikan tidak terganggu mengikut musim seperti musim tengkujuh dapat ditampung oleh sumber akuakultur g. memperkembangkan teknologi dan R&D : i. teknologi pembiakbakaan dan pemakanan ternakan akuakultuuuur berkembang pesat ii. teknologi kawalan air dan rawatan air kolam/sangkar/takungan iii. teknologi pengawetan dan pembungkusan untuk menjamin kesegaran terutamannya untuk pasaran eksport h. mewujudkan pelbagai ekonomi dan memanfaatkan sumber terbiar i. kepelbagaiaan ekonomi dalam ekonomi sektor pertanian iaitu ternakan akuakultur dan marinkultur ii. memanfaatkan sumber yang ada seperti kolam/tasik, bekas lombong, paya, sawah padi terbiar, sungai dan muara sebagai sumber pendapatan. i. Pasaran dan permintaan yang tinggi i. pasaran dalam dan luar negara ii. harga yang kompetetif iii. pilihan/memenuhi cita rasa

3. Masalah dalam memajukan akuakultur a. masalah modal : kemiskinan/tiada hubungan, sukar mendapat pinjaman/kekurangan bantuan b. masalah pencemaran : masalah pencemaran air akibat sisa toksik merbahaya menyebabkan ternakan mati terutama sungai c. masalah kekurangan tempat : masalah kawasan penternakan yang menghadapi persaingan dengan sektor ekonomi yang lain & ketiadaan tempat yang sesuai seprti paya , tasik dan bekas lombong d. Masalah pasaran : masalah pasaran yang masih terhad samada pasaran tempatan atau antara bangsa e. Masalah kkurang penyelidikan : masalah kemunduran/kekurangan dalam kajian dan penyelidikan akuakultur f. Masalah ancaman fizikal : banjir, kemarau, angin kencang, ribut laut, pH air, kemasinan air. g. Maslah teknologi/penyakit/R&D /serangan musuh: i. penyakit ikan, serangan virus, reput insang, rintik putih, berkudis ii. ancaman musuh :memerang , burung hantu, biawak iii. teknologi dan kepakaran di kalangan pendudk di Malaysia h. kekurangan tenaga kerja : i. kekurangan tenaga kerja berminat ii. tiada bekalan buruh dan terpaksa diimport iii. buruh tidak mahir Kepentingan Kegiatan perikanan di Malaysia. a. Sumber protin b. Menyediakan Peluang pekerjaan c. Bahan mentah industri d. Meningkatkan Pendapatan negara e. Meningkatkan pendapatan individu f. Memberikan kesan penganda berasaskan perikanan g. Menggalakan R&D h. Menggalakan perkembangan teknologi