Anda di halaman 1dari 4

MATEMATIK TAHUN NAMA :. KELAS :..

KOD B3D2E2:.Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai gram dan kilogram. 1. Apakah unit yang sesuaiuntukobjek yang ditunjukkandi bawah? Tulisdalamgram atau kilogram.

80

15

830

250

-1-

2.

anggar jisim dan rekodkan.

Objek bolasepak batubata betik sebotoljus

Anggaranji sim kg

Bacaans ebenar 2 kg

Perbezaan 2 kg 1 kg= 1 kg

-2-

3.

Anggarkanjisimuntukobjekdibawahdanrekodkandalamjadual

di

bawah.

Kemudiantimbangobjekdenganmenggunakanalatpenimbang.

Rekodkanbacaansebenardancaribezanya.

Objek

Anggaranjisim

BacaansebenarPerbezaan

4. Bolehkahandamenganggarkanjisimbagiobjekdibawah? Anggaranjisim Jisimsebenar= Perbezaanjisim= g g g g= g

Anggaranjisim= Jisimsebenar= Perbezaanjisim=

g g g g= g

Anggaranjisim Jisimsebenar= Perbezaanjisim=

g g g g= g

Anggaranjisim Jisimsebenar= Perbezaanjisim=

g g g g= g

5. Anggarkanjisimbadanandadalam kg. __________kg.

Anda mungkin juga menyukai