Anda di halaman 1dari 43

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

KOD : B2D2E1 MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI NOMBOR BULAT SEHINGGA 1 000 Arahan :

1. Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris.

a) 215

b) 638

2. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.

a) 187

b) 592

3. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi. a)375 Nilai digit 3 7 5 b)491 Nilai digit 4 9 1 Nilai tempat Nilai tempat

4. Padankan mengikut nilai tempat yang betul.

a) 253

2 5 3 Puluh Sa ratus

b) 704

7 0 4

Puluh Sa ratus

5. Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.

a)

...........................................

b)

............................................

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :.

KELAS :..

B2D2E2 : Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa.

Arahan : 1. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit.

a) 408 =>

b) 940 =>

2. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat.

a) 345 => _______ ratus + ______ puluh + _______ sa

b) 606 = >_______ ratus + _______ puluh + ______ sa

3. Tuliskan nombor di bawah.

a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =

b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =

4) Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul.

300 + 40 + 3 600 + 0 + 5 200 + 50 + 8 900 + 30 + 3 0 + 50 + 2 nombor yang betul.

52 933 343 258 5) Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan 343

5 ratus + 0 puluh + 3 sa

151

9 ratus + 8 puluh + 0 sa

980

0 ratus + 7 puluh + 9 sa

709

1 ratus + 5 puluh + 1 sa

79

7 ratus + 0 puluh + 9 sa

503

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B3D2E1 ( Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat) ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

1. Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.

_________________

2. Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat

a. 264

b.

266

_________

________

3. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul

637

Bundarkan kepada puluh yang terdekat : 630 640 647

4. Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di dalam kotak

725

720

730

5.Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423. Warnakan jawapan anda.

415

MATEMATIK TAHUN 2

420

425

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B3D1E1 : Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 3 nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.

Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim.

1.

113 + 251 + 34 =

ratus +

puluh

sa

2.

436 + 41 + 112 =

ratus +

puluh

sa

3.

142 + 200 + 150 =

ratus +

puluh

sa

4.

231 + 124 + 232=

ratus +

puluh

sa

5.

215 + 352 + 121 =

ratus +

puluh

sa

6.

21 + 206 + 331 =

ratus +

puluh

sa

7.

25 + 462 + 10 =

ratus +

puluh

sa

8.

113 + 25 + 137 =

ratus +

puluh

sa

9.

239 + 42 + 181 =

ratus +

puluh

sa

10. 65 + 177 + 398 =

ratus +

puluh

sa

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B3D1E2 : Melakukan operasi asas tolak bagi sebarang 2 nombor bulat hingga 3 digit.

Arahan : Jawab semua soalan.

1.

305 15 ______ ______

2.

551 40 _____ ______

3.

782 146 ______ ______

4.

931 - 151 ______ ______

5.

86 - 34 ______ ______

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B4D1E3: Penyelesaian masalah yang melibatkan penolakan dua nombor.

ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1. Di dalam sebuah bakulada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?

2. Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti.

Berapakah bilangan guli Ayu?

3. Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah. Hitung bilangan telur yang masih elok.

4. Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang. Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.

5. Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri sekarang?

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B4D1E1 (Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000) Arahan :Selesaikan masalah berikut .

Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli

merah.Berapakah jumlah guli kesemuanya?

2 Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama .Di taman B ekor rama rama.

terdapat 523

Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di kedua dua taman tersebut?

3 Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan 146 pucuk surat pada waktu petang.Berapakah jumlah pucuk surat yang telah Encik Amin hantar kesemuanya?

4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik.Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang?

5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak 45 keping setem

lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada kesemuaanya?

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :. .. KELAS :

KOD B4D1E5 : Menyelesaikan Masalah Tambah Dan Tolak Yang Melibatkan Wang Arahan : Selesaikan masalah berikut.

1.

Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga RM7.80 dan sebatang pensel yang berharga 70 sen. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya? _____________________________________ Lani perlu membayar _______________ .

2.

Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen. Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk membeli pensel itu ? _____________________________________ Afiqah perlukan _________ lagi.

3.

Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli sekeping kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah wang baki yang akan dia perolehi. ______________________________________ Wang baki Amalina adalah __________ .

4.

Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3. Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50. Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ? ______________________________________ Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah ________ .

5.

Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato ialah RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu. _______________________________________ Harga sebotol jus strawberry ialah __________ .

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B3D1E3:

Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi.

ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah. 1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal. Jumlah

epal yang dibelinya ialah 30 biji.

Ayat matematik 2.

: __________________________________

Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia telah

minum 8 gelas susu. Ayat matematik : __________________________________

3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak. Ayat matematik 4. : __________________________________

30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama. Bilangan

pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang. Ayat matematik 5. Terdapat : __________________________________ 20 biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani

membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan. Ayat matematik : __________________________________ MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. B3D1E4 empat). ARAHAN Lengkapkan ayat matematik di bawah. KELAS :..

:Melakukan operasi asas darab ( sifir dua, lima sepuluh dan

empat) bahagi (melibatkan pembahagian dengan dua, lima , sepuluh dan

1.

x 2

= 12

2. 4 x

= 16

3. 20

= 4

4.

10

= 5

5. 32 = 8 x

6.

x 2 = 14

7. 4 x

8. 30

= 6

9.

10

= 1

10.

40

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. B4D1E4 : KELAS :

Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua ,lima, sepuluh dan empat.

ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4 orang rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang rakannya dapat ?

2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah bilangan kanak-kanak di setiap kumpulan ?

3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya?

4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak lelaki itu?

5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak?

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. KOD EVIDENS : B5D1E1 (Menyelesaikan melibatkan operasi asas mengikut prosedur) ARAHAN

KELAS masalah

matematik

: CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anakanaknya telah membahagikan aiskrim itu dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh setiap seorang anaknya ?

2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5 biji epal kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukan olehnya ?

3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70 muka surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja. Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ?

4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan kepada 5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ?

5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi oleh Pn.Maya.

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10.

Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah.

Gambar pecahan Contoh:

2 6

2.

3.

4.

5.

Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.

3 4

1 3

6 7

2 6

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

KOD B3D3E1 : Melorek

dan menulis pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi.

a)

satu perlapan

b)

satu perempat

c)

satu perlima

Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah.

a)

b)

c)

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

KOD B3D4E1: Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan

Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan pecahan kepada perpuluhan. 1.

2.

3.

7 10

4.

= 5.

1 1 0

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. ..

KELAS

KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-gambar yang diberi dan nyatakan jawapan yang betul di bawah hasil kerja tersebut mengikut arahan yang diberi..

1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak?

2. Tuliskan ayat matematik.

3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi ini.

10 2 = 5

4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi.

30 2 =

5.

Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi berdasarkan gambar tersebut.

Tempoh : seminggu

Gambar untuk soalan 1.

Gambar untuk soalan 2.

Gambar untuk soalan 5.

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. KELAS :

KOD B3D3E2 : Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10.

Nama : Kelas : .

Tarikh :

Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di bawah. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1.

lebih besar daripada 2.

lebih kecil daripada

3.

lebih besar daripada

4.

lebih kecil daripada

5.

lebih besar daripada

Anda mungkin juga menyukai