Anda di halaman 1dari 16

NAMA MURID

KELAS

TARIKH

Tema

Band

Pernyataan

Standard

Standard

Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.3

B4D1

Menggunakan

pengetahuan asas

berkaitan

kepentingan

makanan dalam

menjalankan

tugasan

B4D1E1

Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan

Makanan dan fungsinya

Padankan jawapan yang betul

Fungsi makanan

Jenis makanan

 
 

1. Memberi tenaga

1. Memberi tenaga
1. Memberi tenaga
 
 

2. Membantu

tumbesaran

tumbesaran
tumbesaran
 
 

3. Membantu menjaga kesihatan

3. Membantu menjaga kesihatan
3. Membantu menjaga kesihatan
 
 

4. Membantu proses penyembuhan

4. Membantu proses penyembuhan
4. Membantu proses penyembuhan
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1
  2. Membantu tumbesaran   3. Membantu menjaga kesihatan   4. Membantu proses penyembuhan 1

1

NAMA MURID

KELAS

TARIKH

Tema

Band

Pernyataan

Standard

Standard

Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.3

B4D1

Menggunakan

pengetahuan asas

berkaitan

kepentingan

makanan dalam

menjalankan

tugasan

B4D1E1

Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan

Makanan dan fungsinya

Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan

dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi
dan fungsinya Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan Fungsi

Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan

Fungsi makanan

Jenis makanan

 

1.

Memberi tenaga

2.

 

1.

Membantu tumbesaran

2

Membantu menjaga kesihatan

1.

2.

Membantu proses penyembuhan

1.

2

2

NAMA MURID

   

KELAS

 

TARIKH

 

Tema

Band

Pernyataan

Standard

Deskriptor

Evidens

Standard

Pembelajaran

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1.6

B4D2

B4D2E1

Menggunakan

Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain

pengetahuan asas

berkaitan

kepentingan

 
 

keperluan asas

haiwan dalam

menjalankan

tugasan

Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

Tuliskan kepentingan haiwan yang diberi mengikut kepentingannya kepada manusia, haiwan dan tumbuhan.

Makanan
Makanan
Baja
Baja
Kenderaan
Kenderaan

Pakaian

BENDA HIDUP

KEPENTINGAN HAIWAN

kepentingannya kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Makanan Baja Kenderaan Pakaian BENDA HIDUP KEPENTINGAN HAIWAN 3

3

PENGAYAAN Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya. 1) Apakah haiwan ini? 2) Apakah

PENGAYAAN

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya.

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya. 1) Apakah haiwan ini? 2) Apakah yang kita

1)

Apakah haiwan ini?

2)

Apakah yang kita boleh buat dengan haiwan ini?

3)

Adakah haiwan ini penting kepada kita?

NAMA MURID

   

KELAS

 

TARIKH

 

Tema

Band

Pernyataan

Standard

Deskriptor

Evidens

Standard

Pembelajaran

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1.6

B4D3

B4D3E1

Menggunakan pengetahuan asas berkaitan tabiat makan haiwan dalam menjalankan tugasan

Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan

Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan

Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke
Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke
Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

Haiwan Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Makan haiwan sahaja 5
Haiwan
Makan tumbuhan
sahaja
Makan haiwan dan
tumbuhan
Makan haiwan
sahaja
5

Standard

Pembelajaran

Tema

Band

Standard Prestasi

Deskriptor

Evidens

Sains

Hayat

4

Menggunakan pengetahuan asas

sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.1.4

3

1

Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan dalam suatu habitat

di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan dalam suatu habitat Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

Haiwan Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Makan haiwan sahaja
Haiwan
Makan tumbuhan
sahaja
Makan haiwan dan
tumbuhan
Makan haiwan
sahaja

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard

Deskriptor

Evidence

Pembelajaran

Sains

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.4.2

4

1

Fizikal

Memahami Pergerakan Haiwan

Membuat pergerakkan haiwan yang diperolehi daripada kad kecil dan meletakkan pada jadual yang ditunjukkan.(lampiran II)

IKAN SIPUT
IKAN
SIPUT
LEMBU ULAR
LEMBU
ULAR
KURA- KURA
KURA- KURA
KATAK
KATAK
KUDA SOTONG
KUDA SOTONG
SEMUT
SEMUT
BUAYA
BUAYA
HARIMAU
HARIMAU
KANGGARU
KANGGARU
BURUNG LIPAN
BURUNG
LIPAN

Lampiran II

Cara Pergerakan Haiwan
Cara Pergerakan
Haiwan

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard

Deskriptor

Evidens

Pembelajaran

Sains Fizikal

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

4.1.3

5

1

Penghasilan bayang-bayang

ARAHAN :

1. Gantungkan bentuk bintang pada kotak yang disediakan.

2. Perhatikan jika terdapat bayang-bayang yang terbentuk pada kotak tersebut apabila lampu suluh dipasangkan.

3. Lakar / lukiskan bayang-bayang yang terbentuk pada kotak dalam kertas yang disediakan.

lampu suluh dipasangkan. 3. Lakar / lukiskan bayang-bayang yang terbentuk pada kotak dalam kertas yang disediakan.

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard

Deskriptor

Evidens

Pembelajaran

Sains Fizikal

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

4.1.3

5

1

Aktiviti 1: Murid-murid diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia.

diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia. 10
diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia. 10

Aktiviti 2: Murid-murid dibekalkan dengan lampu suluh. Murid-murid diminta menjalankan kajian lapangan untuk mengenal pasti objek-objek yang membentuk bayang-bayang.

Arahan:

1. Tandakan ( √ ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang apabila disuluh dengan lampu suluh.

2. Lukiskan bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

Nama objek Tandakan ( √ ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang. Lukis bentuk bayang-bayang yang
Nama objek
Tandakan ( √ ) untuk objek yang
membentuk bayang-bayang.
Lukis bentuk bayang-bayang yang
terbentuk.
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Standard

Pembelajaran

Tema

Band

Standard Prestasi

Deskriptor

Evidens

Teknologi

dan

Kehidupan

Lestari

4

Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

5.1.4

6

1

Pasangkan komponen set binaan berikut mengikut urutan.

komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.4 6 1 Pasangkan komponen set binaan berikut mengikut urutan.

Senarai Semak

Tandakan ( / ) di ruang yang berkenaan

Bil. Nama Murid Mengikut Urutan Tidak Mengikut Urutan 1 2 3
Bil.
Nama Murid
Mengikut Urutan
Tidak Mengikut Urutan
1
2
3

No.

1

Evidence

Standard

Prestasi

B4D6E2

Melakarkan hasil

binaan

menggunakan

bentuk asas

Instrumen

Melakar sebuah bangunan dengan menggunakan bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan.

Contoh:

bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set
bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan. Contoh: Nota: i. Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set

Nota:

i.

Guru hendaklah menyediakan beberapa blok set binaan untuk dirujuk oleh murid

ii.

Eviden HANYA dipegang oleh guru dan jika murid dapat melakarkan bangunan dengan berpandukan bentuk yang disediakan oleh guru

Tanda()

Arahan

Cuba lukiskan sebuah bangunan berdasarkan bentuk set binaan yang ada di depan kamu