Anda di halaman 1dari 8

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Keberanian B1D6E1

Nama : ________________________ Kelas :________________ Tarikh: ___________________ Band 1 Tandakan (/) pada jawapan yang betul Saya marah apabila kawan ejek saya Saya berani menegur apabila kawan ejek saya

Saya berani mengangkat tangan untuk menjawab soalan cikgu

Saya takut mengangkat tangan untuk menjawab soalan cikgu

B1D6E1 Boleh menceritakan perlakuan berani mempertahankan maruah diri

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Keberanian B2D6E1

Nama: ________________________ Kelas : ________________ Tarikh: _______________________ Band 2 Tandakan (x) pada jawapan yang betul

Kenapa kamu menegur kawan kamu yang suka mengejek?

Saya mahu menjaga nama baik saya Saya tidak suka.

Mengapakah kamu tidak mahu mendekati orang yang tidak dikenali? Saya mahu menjaga keselamatan diri Saya tidak suka.

B2D6E1 Boleh menerangkan kepentingan berani mempertahankan maruah diri

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

B2D6E1 Boleh menerangkan kepentingan berani mempertahankan maruah diri

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Keberanian B3D6E1

Nama : ______________________ Kelas :________________ Tarikh : ____________________ Band 3 Warnakan jawapan yang betul Saya berani mengakui kesalahan saya di rumah kerana... Saya bercakap benar Saya murid yang kuat

Saya mahu dipercayai

Saya murid yang nakal

Saya mahu disayangi

B3D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani dengan keluarga

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Keberanian B4D6E1

Nama : _______________________ Kelas : _______________ Tarikh: _______________________ Band 4 Tulis BETUL atau SALAH
1. Awak gemuk! 2. Awak gemuk.

Awak jahat!

Janganlah ejek saya!

Jawapan:__________________ 3. Saya nampak awak tumpahkan air saya

Jawapan:__________________ 3. Saya nampak awak tumpahkan air saya

Maafkan saya..

Bukan saya. Saya tidak tahu.

Jawapan:__________________

Jawapan:__________________

B4D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani dengan rakan sekelas

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

B4D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani dengan rakan sekelas

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Keberanian B5D6E1

Nama : _______________________ Kelas : ________________ Tarikh : ______________________ Band 5 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul Ali mengakui kesalahannya Siti menjauhi orang yang dia tidak kenal Chong menegur kawannya yang suka mengejeknya Rani berani bercerita di hadapan kelas

B5D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani dengan warga sekolah

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Keberanian B6D6E1

Nama : _______________________ Kelas : _________________ Tarikh: ______________________ Band 6 Apa akan jadi, jika kita sangat berani? Ali ditangkap oleh _______________ kerana berani melakukan kejahatan.

Mary _____________________ oleh guru kerana berani melanggar peraturan sekolah.

Chong _____________________ dari pokok kerana terlalu berani memanjat pokok.

B6D6E1 Sentiasa mengamalkan sikap berani dalam perlakuan seharian.