Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Kejujuran Nama : _____________________ Tarikh B2D3E1

Kelas : __________

: ________________________ Band 2

Warnakan jawapan yang betul

Ayah

Rani

Apabila Rani bersikap jujur, dia akan..

1. Ramai kawan 2. Dibenci ibu bapa 3. Disukai kawan 4. Dibenci kawan 5. Disayangi keluarga

B2D3E1 Boleh menerangkan sebab perlunya bercakap benar

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Kejujuran Nama : ___________________ Tarikh : ___________________ Band 3 Garis jawapan yang betul Saya akan (mengakui, menipu) jika saya melakukan kesalahan. B3D3E1

Kelas : ____________

Saya akan (memulangkan, menyimpan) pensel yang telah dipinjam kepada kawan saya .
Ini pembaris siapa?

Saya punya.

Saya sentiasa bercakap (benar, bohong) kepada kawan-kawan.

Apabila berjanji, saya mesti (menepati, mengingkari).

B3D3E1 Boleh bercakap benar terhadap diri sendiri

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Kejujuran Nama Tarikh : __________________ : __________________ Band 4 B4D3E1

Kelas : ____________

B4D3E1 Boleh bercakap benar terhadap orang lain

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Kejujuran B5D3E1

Nama : ____________________ Kelas : _________________ Tarikh : ____________________ Band 5 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

1. Jika saya bersikap j _ j _ r, saya akan dipercayai semua orang. 2. Saya akan m _ n g _ k _ bahawa saya memecahkan cermin tingkap kelas. 3. Jika saya menepati j _ n j _, kawan akan suka. 4. Saya tidak akan m _ n i _ _ ibu bahawa saya sudah mengulangkaji. 5. Saya perlu bercakap b e _ _ _ pada setiap masa.

B5D3E1 Boleh bersikap jujur terhadap orang lain

B5D3E1 Boleh bersikap jujur terhadap orang lain

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1 Nilai : Kejujuran B6D3E1

Nama : _____________________ Kelas : _________________ Tarikh: ____________________ Band 6 Lihat situasi di bawah dan jawab soalan tersebut.

Apa yang sepatutnya diucapkan jika kita melakukan kesalahan di atas?

_____________________________________________________ ___________________________________________________ _____________________________________________________

B6D3E1 Sentiasa mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful