Anda di halaman 1dari 6

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1

Nilai : Kejujuran

B2D3E1

Nama :

Kelas

:

Tarikh

:

Band 2

Warnakan jawapan yang betul

Ayah Rani
Ayah
Rani

Apabila Rani bersikap jujur, dia akan

1. Ramai kawan

2. Dibenci ibu bapa

3. Disukai kawan

4. Dibenci kawan

5. Disayangi keluarga

B2D3E1

Boleh menerangkan sebab perlunya bercakap benar

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1

Nilai : Kejujuran

B3D3E1

Nama :

Kelas

:

Tarikh :

Band 3

Garis jawapan yang betul

: Kelas : Tarikh : Band 3 Garis jawapan yang betul Ini pembaris siapa? Saya punya.
: Kelas : Tarikh : Band 3 Garis jawapan yang betul Ini pembaris siapa? Saya punya.
Ini pembaris siapa? Saya punya.
Ini pembaris
siapa?
Saya
punya.

Saya akan (mengakui, menipu) jika saya melakukan kesalahan.

Saya akan (memulangkan, menyimpan) pensel yang telah dipinjam kepada kawan saya .

Saya sentiasa bercakap (benar, bohong) kepada kawan-kawan.

. Saya sentiasa bercakap (benar, bohong) kepada kawan-kawan. Apabila berjanji, saya mesti (menepati, mengingkari). B3D3E1

Apabila berjanji, saya mesti (menepati, mengingkari).

B3D3E1

Boleh bercakap benar terhadap diri sendiri

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1

Nilai : Kejujuran

B4D3E1

Nama

:

Kelas :

Tarikh

:

Band 4

1 Nilai : Kejujuran B4D3E1 Nama : Kelas : Tarikh : Band 4 B4D3E1 Boleh bercakap

B4D3E1

Boleh bercakap benar terhadap orang lain

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1

Nama

:

Tarikh :

Nilai : Kejujuran

Kelas :

Band 5

B5D3E1

Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

1. Jika saya bersikap j _ j _ r, saya akan dipercayai semua orang.

2. Saya akan m _ n g _ k _ bahawa saya

memecahkan cermin tingkap kelas.

3. Jika saya menepati j _ n j _, kawan akan suka.

4. Saya tidak akan m _ n i

sudah mengulangkaji.

5. Saya perlu bercakap b e

B5D3E1

Boleh bersikap jujur terhadap orang lain

ibu bahawa saya

pada setiap masa.

B5D3E1

Boleh bersikap jujur terhadap orang lain

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1

Nilai : Kejujuran

B6D3E1

Nama :

Kelas :

Tarikh:

Band 6

Lihat situasi di bawah dan jawab soalan tersebut.

Band 6 Lihat situasi di bawah dan jawab soalan tersebut. Apa yang sepatutnya diucapkan jika kita

Apa yang sepatutnya diucapkan jika kita melakukan kesalahan di atas?

sepatutnya diucapkan jika kita melakukan kesalahan di atas? B6D3E1 Sentiasa mengamalkan sikap bercakap benar dalam

B6D3E1

Sentiasa mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan seharian.