BAHAGIAN I : Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan

petunjuk prestasinya ) Bil 1 Ringkasan Aktiviti/Projek Senaraikan aktiviti/Projek Menyediakan rancangan pelajaran harian. 1.1 Matematik Tingkatan Empat. 1.2 Matematik Tingkatan Lima. Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos ) Masa i. Rancangan Pelajaran Tahunan – 1 kali setahun ii. Rancangan Pelajaran Harian (Matematik Tingkatan 4 dan 5) . - Ditulis setiap hari - Dihantar setiap minggu Kuantiti Mengikut sukatan mata pelajaran yang ditetapkan. 2 Melaksanakan tugas mengajar : 2.1 Matematik Tingkatan Empat 2.2 Matematik Tingkatan Lima Masa 24 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran Harian. Tingkatan 4 : 4 waktu P & P seminggu (1 kelas X 4 waktu) Tingkatan 5 : 20 waktu P & P seminggu (5 kelas X 4 waktu) Kuantiti Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang ditetapkan. 3 Mengendalikan ujian bulanan Masa matapelajaran Matematik Dua kali setahun (Mac dan Julai 2011) Tingkatan Empat dan Lima. Kuantiti Mengikut Sukatan Pelajaran Yang telah ditetapkan Melaksanakan tugas menggantikan guru yang tidak hadir (relief) Masa Sepanjang tahun bergantung ketidakhadiran guru-guru lain

4 5

kepada

Mengendalikan peperiksaan mata Masa pelajaran Matematik Tingkatan Tingkatan 4 Empat dan Lima. Peperiksaan – 2 kali/tahun - Peperiksaan Pertengahan Tahun (Mei) - Peperiksaan akhir tahun (Oktober) Tingkatan 5

Tandatangan PYD

Tandatangan PPP

Tarikh:………………………

Tarikh:…………………………………

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan oleh PYD Segala tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh pihak pentadbir dapat dijalankan dengan jayanya bersama sokongan dan bantuan daripada pihak sekolah serta rakan-rakan sekerja yang lain. Saya akan berusaha untuk mempertingkatkan lagi mutu kerja serta komitmen terhadap segala tugas dan tanggungjawab yang akan diberikan pada masa-masa akan datang.

2. Laporan / Ulasan oleh PPP

Tandatangan PYD Tarikh : …………………………

Tandatangan PPP Tarikh : ……………………….

Lampiran A SASARAN KERJA TAHUNAN

SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH 2011 PUAN JURIAH BINTI IBRAHIM SMT SEPANG 43800 DENGKIL, SELANGOR GURU CEMERLANG MATEMATIK DG44 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI TUGAS GURU TAHUN 2011 Nama Guru : Jawatan Gred : : JURIAH BINTI IBRAHIM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GC (MATEMATIK) DG 44

Bidang Tugas Kurikulum. 1. Guru mata pelajaran Matematik Tingkatan Empat : 4 KE4 2. Guru mata pelajaran Matematik Tingkatan Lima : 5 KM1, 5 KM2, 5PD2, 5KA1 dan 5 AG1. 3. Jawatankuasa Peningkatan Prestasi Akademik 4. Jawatakuasa Kecemerlangan Akademik Bidang Tugas Kokurikulum. 1. Penyelaras Badan Beruniform 2. Guru Penasihat Rumah Sukan Hijau 3. Jawatankuasa Penilaian 10% Kokurikulum Pelajar Bidang Tugas HEM 1. Ahli Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Pelajar

…………………………………….. (JURIAH BINTI IBRAHIM) Tarikh:

BAHAGIAN II – KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI/ LATIHAN (Diisi oleh PYD) 1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI
Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan/ pertubuhan/ sumbangan kreatif di peringkat Komuniti/ Jabatan/ Daerah/ Negara/ Antarabangsa yang berfaedah kepada Organisasi/ Komuniti/ Negara pada tahun yang dinilai.

Senarai kegiatan/ aktiviti/ sumbangan

1. Juru Audit Dalaman KetuaPengawas SPM Tahun 2010 - SMK Seri Sepang 3. Pemeriksa Matematik Kertas 2 SPM Peringkat Kebangsaan semenjak 2005 hingga sekarang 4. Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Jurulatih Utama Peringkat Negeri Matematik Sekolah Menengah Negeri Selangor (Kreativiti Dalam Pembelajaran dan Pengajaran) 2. LATIHAN

Peringkat kegiatan/ aktiviti/ sumbangan (nyatakan jawatan atau pencapaian) MGC Daerah Sepang Peringkat Negeri

(i) Senaraikan program latihan ( seminar, kursus, bengkel dan lain – lain ) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai. Nama Latihan (Nyatakan sijil jika ada) 1 Perkembangan Staf 1 1. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2. Panduan Menulis Laporan Kajian Tarikh / Tempoh 29/1/2011 8.00 am – 2.00 pm Tempat Ruang Belajar, SMT Sepang

Tindakan Perkembangan Staf 3 2 1. Jadual Spesifikasi Ujian 2. Pengurusan Ko-Kurikulum Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Matematik Sekolah Menengah Negeri 3 Selangor (Kreativiti Dalam Pembelajaran dan Pengajaran) Untuk Jurulatih Negeri Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Matematik Sekolah Menengah Negeri 4 Selangor (Kreativiti Dalam Pembelajaran dan Pengajaran) Untuk Jurulatih Sekolah Kursus ‘Effective Use Geogebra In The 5 Classroom : A Workshop For Geogebra Users’ Daerah Sepang 2011 (ii) Senaraikan latihan yang diperlukan Nama/Bidang Latihan 1. Kursus Penggunaan Dalam P & P (Lanjutan)

9/4/2011 8.00 am – 12.00pm 4 – 6 Mei 2011

Bilik Mesyuarat, SMT Sepang Corus Paradise, Port Dickson Tiara Beach Resort, Port Dickson PKG Sungai Pelek, Sepang

5 – 7 Julai 2011

27 – 29 Julai 2011

Sebab Diperlukan GSP Untuk menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang lebih menarik dan interaktif. 2. Kursus Pembinaan Blog Mempertingkatkan tahap profesionalisme. 3. Kursus Pengurusan Stress Sebagai persediaan seorang guru mengharungi arus perubahan transformasi pendidikan dan cabaran pelajar masa kini

Tandatangan PYD Tarikh : …………………………

Tandatangan PPP Tarikh : ……………………….

BAHAGIAN II : KAJIAN SEMULA SASARAN KERJA TAHUNAN PERTENGAHAN TAHUN

BI L 1. 2.

RINGKASAN AKTIVITI/PROJEK Senaraikan Aktiviti / Projek Guru Pengiring Pertandingan Solar Boat Karnival Sains dan Teknologi mewakili Daerah Sepang ke Peringkat Negeri Selangor Larian 1 Malaysia

Petunjuk Prestasi (Kualiti/Kuantiti/Masa/Kos) 27 dan 28 April 2011 2 Julai 2011

Tandatangan PYD

Tandatangan PPP

Tarikh : .......................................

Tarikh : ..............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful