Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATA PELAJARAN SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPAT TAHUN 2012

MINGGU 1 (3-5.1.2012) 2 (8-12.1.12) BIDANG PEMBELAJARAN DAN HASIL PEMBELAJARAN ORIENTASI MATA PELAJARAN 1.0 PERTANIAN DI MALAYSIA 1.1 Kepentingan Pertanian Di Malaysia Aras 1: Menyatakan kepentingan Aras 2: Menghuraikan kepentingan 1.2 Tanaman dan Ternakan Di Malaysia Aras 1: Memerihalkan taburan tanaman dan ternakan di Malaysia. Aras 2: Menghubungkaitkan faktor-faktor iklim, perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar karajaan dengan taburan tanaman dan ternakan. - Kontekstual - KBKK Mendapat dan menghurai maklumat daripada media. - Akses kendiri. - KBKK - Kontekstual Menandakan taburan tanaman & ternakan atas peta. Tinjauan setempat & laporan. Mengumpul maklumat Menyediakan laporan berkumpulan (satu trend/kumpulan) Pembentangan kumpulan. Ceramah Mengumpul maklumat Perbahasan/forum CADANGAN AKTIVITI DAN CATATAN

3 (16-19.1.12)

1.3 Trend Pertanian Di Malaysia Aras 1: Menyatakan trend pertanian di Malaysia. Aras 2: Menjelaskan trend pertanian di Malaysia. 1.4 Isu Pertanian Di Malaysia Aras 1: Menyatakan isu pertanian di Malaysia. Aras 2: Menjelaskan isu pertanian di Malaysia. Aras 3: Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia

20 28 Jan

Cuti Peristiwa, Cuti Tahun Baru Cina Cuti Berganti

4 (29 Jan2.02.12)

1.5 Peranan Institusi Dalam Pembangunan Pertanian. Aras 1: Menyatakan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian. Aras 2: Menghuraikan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian. 2.0 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN 2.1 Pengenalan Aras 1: Menyatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan. Aras 2: Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan

Mengumpul risalah institusi pertanian Menjalankan kjian kes mengenai satu institusi pertanian tempatan. Melengkap pengurusan grafik

Sumbangsaran Soalan-penyoalan

5.02.12 CUTI MAULIDURRASUUL S.A.W

5 (6.2-9.2.12)

1.2 Iklim Aras 1: Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan. (a) Cahaya Aras 1: Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan. Aras 2: Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan. Aras 1: Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Aras 3: Membuat inferens eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintisis. Aras 3: Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kefotokalaan.

Membuat pemerhatian ke atas pokok bunga hiasan yang menerima tempoh cahaya berbeza Membuat pemerhatain tumbuhan di kawasan sekolah

Amali menguji kehadiran kanji dalam daun hijau.

2 (12-16.2.12)

3 (19-23.2.12)

Aras 1: Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan. Aras 2: Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan. Aras 1: Menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum. Aras 2: Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum. .

KBKK Kontekstual Akses kendiri

Menjalankan penjagaan tanaman di kawasan sekolah.

4 (26.2-1.3.12)

(b) Suhu. Aras 1: Menjelaskan bagaimana suhu memberi kesan terhadap percambahan, transpirasi, kualiti hasil dan fizikal tumbuhan . Aaras 2: Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap percambahan, transpirasi, kualiti hasil dan fizikal tumbuhan. Aras 1: menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Aras 2: Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai.

Membuat rujukan eksperimen keperluan percambahan biji benih mata pelajaran sains tingkatan 1-3 Lawatan Membina naungan dan sungkupan. Eksperimen KBKK

1 (4.3-8.3.12)

(c) Hujan Aras 1: Menjelaskan bagaimana air memberi kesan terhadap fotosintesis, penyerapan dan translokasi nutrien, transpirasi dan kesegahan sel. Aras 2: Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap fotosintesis, penyerapan dan translokasi nutrien, transpirasi dan kesegahan sel. Aras 1: Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum Aras 2: Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum.

Kontekstual KBKK Pemerhatian Eksperimen makmal kesegahan sel. -Sumbangsaran

2 (9-17.3.12)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (d) Angin Aras 1: Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap tumbuhan. Aras 1: Menyenaraikan amalan-amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut. Aras 2: Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut.

3 (18-22.3.12)

4 (25-29.3.12)

1.3 Tanah (a) Pengenalan Aras 1: Mentakrifkan tanah Aras 1: Mengenalpasti lapisan-lapisan profil tanah lazim. (b) Kepentingan Tanah Aras 1: Menyatakan kepentingan tanah. Aras 2: Membincang kepentingan tanah. Aras 2: Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanah. (c) Komponen Tanah Aras 1: Menyatakan peratus komponen tanah. Aras 2: Membincang komponen tanah

Perbincangan dalam kumpulan.

1 (1-5.4.12)

Aras 1: Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan. Aras 2: Menginterpretasi data dan pemerhatian kesperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan. (d) Sifat Fizikal Tanah Aras 1: Menyatakan kepentinganwarna tanah. Aras 1: Mentakrifkan tekstur tanah. Aras 2: Menerangkan kepentingan tekstur tanah Aras 3: Menentukan kelas tekstur tanah dengan kaedah mendapan (data eksperimen minggu lepas) Aras 3: Menentukan kelas tekstur tanah dengan Kaedah Medan. Aras 1: Mentakrifkan struktur tanah. Aras 2: Menerangkan kepentingan struktur tanah . (e) Sifat Kimia Tanah Aras 1: Mentakrifkan pH tanah. Aras 1: Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap ketersediaan nutrien, akktiviti mikrob dan penyakit tumbuhan. Aras 1: Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah. Aras 1: Menghuraikan factor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah.

Melakar carta pai Simulasi Kontekstual Eksperimen

Sumbangsaran

2 (8-12.4.12)

Amali di ladang Sumbangsaran Melengkap

3 (15-19.4.12)

Sumbangsaran

Menginterpretasi carta ketersdiaan - nutrien. - Melengkap pengurusan grafik. Eksperimen.

4 (22-26.4.12)

1 (29.5-3.5.12)

Aras 2: Menjalankan eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan Larutan Penunjuk. Aras 2: Menghubungkait nilai pH dengan ketersediaan nutrient dalam tanah. Aras 2: Menginterpretasi data yang pemerhatian ekskperimen menguji pH tanah menggunakan kaekdah meter pH dan lalrutan penunjuk. Aras 3: Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman. (f) Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan Aras 1: Mentakrifkan unsur makro dan unsur mikro Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan tumbuhan. Menyatakan peranan unsure makro nitrogen, fosforus dan kalium. Aras 1: Menyatakan gejala kekurangan unsure makro nitrogen, fosforus dan kalium. Aras 2: Menghubungkait gejala kekurangan nutrien dengan dengan unsur makro. (g) Amalan Untuk Membaiki Keadaan Tanah Aras 1: Menyatakan cara membaiki keadaan tanah. (Pembajaan, pengapuran, pemugaran , pencegahan dan pengawalan hakisan. Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja. (baja organik, baja kimia) Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap, baja sebatian dan baja campuran. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menjalankan eksperimen makmal.

Sumbangsaran, Slaid unsur-unsur

Slalid / foto gejala kekurangan unsur. Memadan gejala kekurangan nutrient dengan unsur berkenaan.

2 (6-10.5.12) 3 (13-17.5.12) 4 (20-24.5.12) 1 (30.5-3.6) 2 (609.6.12) 3 (10-14.6)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1: Mentakrifkan gred baja. Menghitung kuantiti nutrient dalam baja lurus Menyatakan cara membaja. Menyatakan tujuan pengapuran Menamakan bahan kapur. Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran. Aras 2: Mentafsirkan gred baja sebatian. Menghitung kuantiti baja untuk membekalkan kuantiti nutrient yang diperlukan. Menghurai kaedah-kaedah membaja. Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan. Baja kimia

Bahan kapur Beberapa jenis tanaman

4 (17-21.6)

Aras 1: Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya. Aras 2: Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan sekunder. Aras 1: Menyatakan jenis-jenis hakisan tanah oleh air. Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah. Menyatakan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air. Aras 2: Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh agen air. Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air..

Mengumpul kulat, serangga dan kulat di kawasan sekolah. Melakar dan melabel - Melakar - Melabel -Membanding

beza

4 24-28.6.12

2.4 Biosis (a) JenisOrganisma Aras 1: Memerihalkan jenis organisma.(virus, bakteria, kulat, nematod, serangga dan rumpai.) Mentakrifkan parasit, saprofit, pathogen dan vektor. Aras 1: Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma. Aras 2: Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak. Menerangkan jenis hubungan hidup (Hubungan mikoriza, simbiosis) Cuti Peristiwa (c) Pengawalan Organisma Aras 1: Menjelaskan kaedah mengawal organisma. ( fizikal, kulltur, biologi, kimia, undang-undang, pengurusan perosak bersepadu. Aras 2: Menerangkan cara tindakan racun kimia ( perut, sentuh, sistemik dan pewasap.) Aras 2: Membandingbeza pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia dengan biologi. Aras 2: Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia. Aras 1: Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia. Aras 2: Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu. Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu. Cuti Peristiwa pada 12.07.12

1 (01-05.07)

2 08-12.07.12

Penilaian kerja kursus Mengawal perosak dengan menggunakan bahan kimia (Memilih, membancuh, menyembur)

3 (15-19.7.12)

Mengulangkaji Ujian Bulanan 2

4 (22-26.7.03)

1.5 Genetik (a) Ciri tumbuhan yang dikehendaki Aras 1: Menyatakan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki. Aras 2: Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki. (b) Kaedah Menghasilkan Varieti Baru Aras 1: Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru. Aras 2: Menerangkan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru. (c) Pembiakan Aras 1: Menghuraikan kaedah membiak variety baru. (Seks: biji benih, Aseks: keratan, tut , cantuman, organ penyimpanan, pembahagian rumpun dan kultur tisu) Aras 1: Melakukan tut

Mengumpul risalah, gambar. Memilih sample beberapa sepsis tanaman. (Cth.: Beras wangi, limau manis) Melengkapkan pengurusan grafik. Spesimen/slaid foto varieti baru. Melengkapkan rajah dan melabel dalam borang pembiakan aseks.

1 (29.0702.08.12)

Penilaian kerja kursus membiak tumbuhan . Melakukan cantuman tunas Melengkapkan LPG Membanding- beza

2 (05-09.8.12)

Aras 1: Melakukan cantuman tunas. Aras 2: Membandingbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Membandingbeza pembiakan tut dangan cantuman .

3 (12-16.8.12)

2.6 Pengawalatur Pertumbuhan (a) Pengenalan Aras 1: Mentakrifkan pengawalatur pertumbuhan. Menyenaraikan 5 jenis pengawalatur dan kesan umum. (b) Kesan pengawalatur pertumbuhan. Aras 2: Menerangkan kesan pengawalatur pertumbuhan. Aras 1: Melakukan eksperimen menunjukkan kalsium karbida ke atas pproses pemasakan. Aras 2: Menerangkan penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam aruhan pembungaan, pengurusan tapak, penghasilan tumbuhan Rendah, pengurangan kos.

Sampel nanas, pisang, tumbuhan berbunga.

Penilaian Kerja kursus Eksperimen 4 kumpulan: K1: Pisang K2: Ciku K3: Mempelam K4: Nanas

4 (17-25.8.12) 5 (26-30.8.12) 1 (02-06.9.12) 2 (09-13.9.12) 3 (16-20.9.12)

Cuti Pertengahan Penggal ke 2 Kemaskini kerja kursus Kemaskini kerja kursus Kemaskini kerja kursus

Mengulangkaji Pelajaran

4 (23-27.9.12) 1 (1-24.10.12) 2 (25-28.10. 12) 3 (29-31.10.12) 4 (1-8.11.12)

Mengulangkaji Pelajaran PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Cuti Hari Raya Haji dan Cuti berganti

KERJA KURSUS MEMBINCANG JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN. 4. Menyemak stok inventori

09.11-31-12)

CUTI AKHIR TAHUN 2012

BULAN

MINGGU 4 (20-24Jun)

BIDANG PEMBELAJARAN DAN HASIL PEMBELAJARAN 4.4 Analisis Dan Penilaian Operasi Ladang (a) Analisis Operasi Ladang Aras 3: Menganalisis Rekod Fizikal - Paras pengeluaran tanaman - Paras pengeluaran ternakan - Kecekapan penggunaan sumber pengeluaran.

CADANGAN AKTIVITI DAN CATATAN Membmentang hasil analisis rekod fizikal dalam bentuk laporan bertulis dan lisan. - Rekod ternakan puyuh

5 (27Jun1Jul) 1 (4-8Julai) 2 (11-15Julai) 3 (18-22Julai) 4 (25-29Jul)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 3: Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan. Menghitung: - jumlah perbelanjaan sebenar - jumlah pendapatan sebenar - keuntungan sebenar -pulangan setiap ringgit dilabur sebenar. Perbincangan Menjelaskan rasional kumpulan.

Aras 3: Menilai prestasi bidangusaha berdasarkan: - keuntungan - pulangan setiap ringgit yang dilabur. Membuat keputusan untuk masa depan bidangusaha. 1 (1-5Ogos) 5.1 Mekanisasi Ladang (a) Pengenalan Aras 1: Menyatakan pengertian mekanisasi Lading (a) Faedah Mekanisasi Ladang Aras 1: Menyatakan Faedah Mekanisasi ladang. Aras 2: Menghuraikan faedah-faedah mekanisasi lading. Aras 1: Menghuraikan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi lading. (fizikal tanah, kos dan teknikal) Aras 1: Menghurai penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti tanaman (7 aktiviti).

Sumbangsaran Mempamerkan contoh mekanisasi lading Lawatan. Foto Video Menggunakan mekanisasi yang sesuai seperti traktor dua roda

2 (8-12Ogos)

Aras 1: Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti ternakan.

Menggunakan mekanisasi yang sesuai untuk menjalankan satu aktiviti penternakan.

3 (15-19Ogos)

(d) Sistem Pengairan dan Penyaliran Aras 1: Mengenal pasti system pengairan - percikan - titisan Membandingbeza system pengairan titisan dengan pengairan percikan. Memasang dan menyelenggara system pengairan titisan dan percikan.

Mereka bentuk dan memasang system pengairan titisan dan percikan.

4 (22-26Ogos)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012

5 (29Ogos2Sept)

5.2 Komputer Dalam Pertanian (a) Pengenalan Aras 1: Menghuraikan faedah penggunaan komputer (b) Penggunaan Komputer Dalam Pertanian Aras 1: Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian Aras 2: Menyediakan satu laporan projek menggunakan perisian komputer.

Hans on komputer di makmal.

1 (5-9Sept)

Menggunakan perisian yang sesuai dalam mereka bentuk pelan susun atur dan lanskap

2 (12-16Sept)

(c) Peranan Teknologi Maklumat dan Perhubungan dalam Sektor Pertanian. Aras 1: Menyenaraikan peranan teknologi maklumat dan perhubungan. Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan. Aras 2: Menyediakan satu laporan projek menggunakan perisian komputer. Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari internet.

Mendapatkan maklumat berkaitan tugasan dari internet.

3 (19-23Sept)

5.3 Bioteknologi Dalam Pertanian (a) Pengenalan Aras 1:Menyatakan pengertian bioteknologi. (a) Kepentingan biotek nologi dalam pertanian Aras 2: Menerangkan kepentingan bioteknologi dalam pertanian.

Mengumpul maklumat Lawatan

4 (26-30Sept) 1 (3-7Okt)

2 (10-14Okt)

3 (17-21Okt)

(b) Penggunaan Bioteknologi Dalam Pertanian Aras 2: Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian Mengaplikasi prinsip bioteknologi dalam menghasilkan baja organik dan makanan melalui proses penapaian. 5.4 Pertanian Persekitaran Terkawal( PPT) (a) Pengenalan Aras 1: Menyatakan pengertian PPT (a) Kepentingan PPT Aras 2: Menerangkan kepentingan PPT. (c) Struktur Binaan PPT Aras 2: Menerangkan contoh struktur binaan PPT dalam rumah hijau dan kolam tiruan. Aras 3: Menerangkan contoh penggunaan PPT dalam pertanian tanpa tanah dan perumahan ternakan. Aras 3: Mengaplikasi prinsip PPT dalam penghasilan tanaman sayuran menggunakan hidriponik.

Menjalankan projek membuat kompos dan tapai secara berkumpulan.

Mengumpul maklumat

4 (24-28Okt)

Mereke bentuk dan membina struktur PPT yang mudah. Menanam sayuran secara hidroponik. Menternak ikan air tawar.

1 (31Okt4Nov) 2 (7-11Nov )

CUTI DEEPAVALI DN HARI RAYA IDILFITRI

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

BULAN

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN DAN HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI DAN CATATAN

1 (4-8.10.04) 2 (11-15.10)

.PEPERIKSAAN PECUBAAN SPM ULANGKAJI INTENSIF Konstruk : Aplikasi Pengetahuan dan Penilaian Pelajar dapat menjawab soalan Aplikasi Pengetahuan dan Penilaian dengan cemerlang ULANGKAJI INTENSIF Konstruk :Kuantitatif

. Latihtubi menjawab soalan-soalan esei

3 (18-22.10)

4 (25-29.10)

ULANGKAJI INTENSIF Konstruk : Amali/Eksperimen ULANGKAJI ENTENSIF Soalan Kertas 1 Penyampaian surat penghargaan , cenderamata dan hadiah kuiz sains pertanian. CUTI AKHIR TAHUN 2012

Soalan esei kuantitatif dan contoh jawapan Soalan esei Amali dan contoh jawapan.

1 (1-5.11.04) 2 (8-10.11)

Satu set soalan kertas 1 dan jawapan

14.11-31.12)