Anda di halaman 1dari 6

SULIT*

PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
946/1 STPM 2008
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PENGAJIAN PERNIAGAAN
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
KERTAS 1
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
(Tiga jam)
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008

ANJURAN BERSAMA
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS)
DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN


BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam
Bahagian B

Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].

_________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.
© Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2008

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT

Bahagian A[50 soalan]

Jawab semua soalan

1 (a) Jelaskan kepentingan persekitaran ekonomi di dalam sesebuah perniagaan. [2]

(b) Jelaskan perbezaan di antara tahap primer dan sekunder. [2]

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurus yang berkesan dan cekap [3]

(d) Berikan ciri-ciri konsep pengorganisasian berikut:


i. autoriti lini
ii. autoriti staf [2]

(e) Jelaskan penyelesaian yang digunakan dalam pendekatan penjualan


sekiranya bekalan inventori berlebihan dan berlaku masalah pasaran. [2]

(f) Apakah yang dapat dilihat di dalam peringkat matang sesuatu produk. [3]

(g) Jelaskan alasan mengapa Encik Azmi seorang kontraktor pembinaan


memilih susun atur kedudukan tetap apabila memulakan projek membina
jambatan di Kampung Permai. [3]

(h) Nyatakan tiga kelebihan pembiayaan hutang jangka pendek. [3]

(i) Jelaskan tiga kaedah yang digunakan unuk mendapatkan calon pekerja
melalui sumber dalaman. [3]

(j) Huraikan punca ketegangan individu yang melibatkan personaliti . [2]

2 Perniagaan Mesra Berabad adalah sebuah organisasi perniagaan yang


mengeluarkan produk makanan dalam tin di Jejawi, Perlis. Perniagaan ini
berkembang maju ekoran daripada permintaan para pelanggan yang
semakin meningkat. Pemiliknya Encik Rosli bercadang untuk
meningkatkan kapasiti pengeluaran. Selaras dengan itu, beliau telah
meminta Puan Mazni sebagai Pengurus Sumber Manusia perniagaan
berkenaan untuk meneliti analisis kerja dan mengadakan temuduga untuk
mengambil pekerja baru.

(a) Jelaskan lima kepentingan maklumat yang diperolehi daripada analisis


kerja kepada Perniagaan Mesra Berabad. [10]

(b) Huraikan langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan satu


temuduga yang efektif. [12]

(c) Terangkan definisi dan objektif utama kawalan inventori dalam proses
pengeluaran. [3]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [ Lihat sebelah

2
SULIT

Bahagian B[50 markah]

Jawab dua soalan sahaja.

3 Syarikat Firegarment telah memulakan perusahaan tekstil yang


mengeluarkan pelbagai jenis pakaian. Pada peringkat awal, produknya
hanya dipasarkan di sekitar selatan tanah air. Selepas tujuh tahun, syarikat
tersebut telah memasarkan produknya ke seluruh negara di Asia Tenggara.

(a) Terangkan empat persekitaran umum yang dapat mempengaruhi


perniagaan Syarikat Firegarment. [12]

(b) Huraikan proses perniagaan yang terlibat di dalam perusahaan ini. [9]

(c) Berikan alasan mengapa syarikat tersebut menceburi bidang perniagaan


antarabangsa. [4]

4 (a) Encik Sizuki menjalankan perniagaan menjual sejenis kapsul herba


tradisional Melayu Perlis untuk kecantikan tubuh badan atau lebih dikenali
sebagai kapsul cekang Al Hikmah. Huraikan langkah pengawalan dalam
proses perniagaan kapsul herba tradisional Melayu Perlis tersebut. [8]

(b) Jelaskan kaedah kawalan yang boleh digunakan dalam perniagaan Encik [6]
Sizuki.

(c) Huraikan enam ciri bagi sistem kawalan berkesan. [11]

5 (a) Jelaskan proses pengorganisasian bagi sebuah universiti awam yang baru
ditubuhkan seperti Universiti Malaysia Perlis(UniMAP) [9]

(b) ”Kecemerlangan sesebuah universiti awam seperti UniMAP banyak


bergantung kepada peranan Naib Canselornya sebagai pemimpin formal
yang berkesan” Bincangkan. [12]

(c) Jelaskan perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti. [4]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [ Lihat sebelah

3
SULIT

6 Puan Amalina merupakan wakil tunggal yang menjalankan perniaagaan


menjual kereta mewah manakala dua rakannya iaitu Puan Maya
menjalankan perniagaan barangan kosmetik dan Puan Ravi menjual produk
keperluan harian di bandar Kangar.

(a) Huraikan empat faktor yang mempengaruhi Puan Maya membuat


keputusan menentukan harga produk jenama barunya. [8]

(b) Jelaskan langkah yang terlibat jika Puan Ravi bercadang untuk memasarkan
produknya dalam bentuk jualan peribadi. [8]

(c) Terangkan jenis pengedaran yang sesuai digunakan oleh setiap peniaga
berdasarkan kes di atas. [9]

7 (a) i. Jelaskan tiga keadaan persekitaran yang boleh mempengaruhi pembuatan


keputusan. [6]

ii. Nyata dan jelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan


yang rasional. [11]

(b) Analisis sebab akibat dan pokok keputusan adalah dua alat membuat
keputusan yang boleh digunakan oleh pengurus. Nyatakan perbezaan dari
segi ciri atau penggunaan bagi kedua-dua alat membuat keputusan tersebut? [5]

Cik Sirri merupakan pekerja tetap di sebuah kilang kasut di Kawasan


Perindustrian Baru Santan di Perlis. Output yang dikeluarkannya dalam
masa lima hari bekerja pada minggu pertama bulan Januari 2008 adalah
seperti berikut:

OUTPUT MENGIKUT HARI BEKERJA (Pasang kasut)


ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
25 26 28 30 28

(c) Hitungkan nilai min, mod dan median bagi output di atas. [3]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [ Lihat sebelah

4
SULIT

8 Encik Farid merupakan seorang pengurus pemasaran di Syarikat Akrab Sdn


Bhd. Setiap hari beliau terpaksa berhadapan dengan kerenah subordinatnya
dan tekanan daripada pihak atasan disebabkan prestasi jualan syarikat yang
menurun. Sejak akhir-akhir ini beliau cepat marah dan sering datang kerja
lewat dan menyebabkan prestasi kerjanya semakin merosot.

(a) Terangkan empat punca ketegangan Encik Farid yang berkaitan dengan
faktor-faktor pekerjaan. [8]

(b) Huraikan bagaimana pendekatan organisasi dan individu dapat


mengurangkan punca ketegangan Encik Farid. [9]

(c) Terangkan empat faktor kejayaan seimbang seseorang individu. [8]

KERTAS SOALAN TAMAT

5
SULIT